Currency Converter:

Lot: 1

Current Price: 1,500 TL Starting Bid: 1,500 TL Estimated: TL Losing Winning

YAZMA ESER - HAŞİYE ALA ŞERHİ ADABÎ’L-BAHS MUHAMMED B. ABDÜLHAMİD EL-KEFEVÎ Hicri 1187 (Miladi 1767) tarihli, 160 sayfa 22 x 16,5 cm.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • YAZMA ESER - HAŞİYE ALA ŞERHİ ADABÎ’L-BAHS MUHAMMED B. ABDÜLHAMİD EL-KEFEVÎ Hicri 1187 (Miladi 1767) tarihli, 160 sayfa 22 x 16,5 cm.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  YAZMA ESER - HAŞİYE ALA ŞERHİ ADABÎ’L-BAHS MUHAMMED B. ABDÜLHAMİD EL-KEFEVÎ Hicri 1187 (Miladi 1767) tarihli, 160 sayfa 22 x 16,5 cm.

  TLSold
 • YAZMA ESER - KİFAYETÜL-MÜBTEDİ Fİ’T-TASRİF BİRGİVÎ 19. Yüzyıl Başı, 20 x 14 cm.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  YAZMA ESER - KİFAYETÜL-MÜBTEDİ Fİ’T-TASRİF BİRGİVÎ 19. Yüzyıl Başı, 20 x 14 cm.

  TLSold
 • ÜÇ ADET EL YAZMASI ŞİİR DEFTERİ

  Lot No: 3

  Lot: 3

  ÜÇ ADET EL YAZMASI ŞİİR DEFTERİ

  TLSold
 • Sinema Tarihi – TÜM TÜRKİYE’DE İL BAZINDA 1927 ile 1960 ARASI OYNANAN FİLMLERİN LİSTELERİNİN YER ALDIĞI DEFTER

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Sinema Tarihi – TÜM TÜRKİYE’DE İL BAZINDA 1927 ile 1960 ARASI OYNANAN FİLMLERİN LİSTELERİNİN YER ALDIĞI DEFTER

  TLSold
 • Ticaret Tarihi - ABDÜLKERİMZADE SADULLAH ve MAHDUMLARI İŞLETMESİ YÖVMİYE DEFTERİ 1927 Tarihli, 40 x 27 cm.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Ticaret Tarihi - ABDÜLKERİMZADE SADULLAH ve MAHDUMLARI İŞLETMESİ YÖVMİYE DEFTERİ 1927 Tarihli, 40 x 27 cm.

  TLSold
 • YAZMA ESER - Sultan III. AHMED DÖNEMİ YAPILAN ÇEŞİTLİ ESERLERE YAZILMIŞ KİTABELERİN SURETLERİ 1140 - 1150 Hicri Tarihli

  Lot No: 6

  Lot: 6

  YAZMA ESER - Sultan III. AHMED DÖNEMİ YAPILAN ÇEŞİTLİ ESERLERE YAZILMIŞ KİTABELERİN SURETLERİ 1140 - 1150 Hicri Tarihli

  TLSold
 • YAZMA ESER - EVRAD-I NAKŞİ Nakşıbendi tarikatına ait virdler kitabı. 19. Yüzyıl, Anonim

  Lot No: 8

  Lot: 8

  YAZMA ESER - EVRAD-I NAKŞİ Nakşıbendi tarikatına ait virdler kitabı. 19. Yüzyıl, Anonim

  TLSold
 • YAZMA ESER - HİLYE-İ HAKANÎ; HİLYE-İ ÇEHARYAR-İ GÜZİN MEHMED HAKANÎ 165 sayfa 18,5 x 10,5 cm. orijinal kumaş + deri cildinde

  Lot No: 9

  Lot: 9

  YAZMA ESER - HİLYE-İ HAKANÎ; HİLYE-İ ÇEHARYAR-İ GÜZİN MEHMED HAKANÎ 165 sayfa 18,5 x 10,5 cm. orijinal kumaş + deri cildinde

  TLSold
 • YAZMA ESER - KASİDETÜ’R-RAİYYE; MUKADDİMETÜ’L-CEZERİYE 17. Yüzyıl 19,5 x 10,5 cm. orijinal ebrulu deri cildinde

  Lot No: 10

  Lot: 10

  YAZMA ESER - KASİDETÜ’R-RAİYYE; MUKADDİMETÜ’L-CEZERİYE 17. Yüzyıl 19,5 x 10,5 cm. orijinal ebrulu deri cildinde

  TLSold
 • YAZMA ESER - TERCEME-İ FIKH-I EKBER 1700 Başları Tercüme Abdurrahman Efendi (ö. Hicri 1159) 16 x 11 cm.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  YAZMA ESER - TERCEME-İ FIKH-I EKBER 1700 Başları Tercüme Abdurrahman Efendi (ö. Hicri 1159) 16 x 11 cm.

  TLSold
 • YAZMA ESER - İZAHU’L VAKF VE’L-İBTİDA TAYFUR-U SECAVENDİ Ebu Tahir, 800 - 900 Hicri

  Lot No: 12

  Lot: 12

  YAZMA ESER - İZAHU’L VAKF VE’L-İBTİDA TAYFUR-U SECAVENDİ Ebu Tahir, 800 - 900 Hicri

  TLSold
 • YILDIZNAME ve HAVAS İLMİYLE İLGİLİ YAZMA ESER - 1313 (1897) Tarihli, 192 sayfa (27 x 20 cm.)

  Lot No: 13

  Lot: 13

  YILDIZNAME ve HAVAS İLMİYLE İLGİLİ YAZMA ESER - 1313 (1897) Tarihli, 192 sayfa (27 x 20 cm.)

  TLSold
 • YAZMA ESER - DERVİŞ SALİH MEVLEVİ’YE AİT ŞİİR MECMUASI 1800 Başları, 16 x 10 cm.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  YAZMA ESER - DERVİŞ SALİH MEVLEVİ’YE AİT ŞİİR MECMUASI 1800 Başları, 16 x 10 cm.

  TLSold
 • YAZMA ESER - DİVAN-I ESRÂR DEDE Anonim, 18. Yüzyıl, 100 s. 17 x 11 cm.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  YAZMA ESER - DİVAN-I ESRÂR DEDE Anonim, 18. Yüzyıl, 100 s. 17 x 11 cm.

  TLSold
 • İKİ MEKTEB MUSİBETİNİN ŞEHADETNAMESİ YAHUD DİVAN-I HARB-İ ÖRFİ VE SAİD-İ KÜRDİ, Bediüzzaman [Said-i Nursi], tabii: Kürdizade Ahmed Ramiz, İstanbul, İkbal-i Millet Matbaası, 1327 [1910]. 48 s.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  İKİ MEKTEB MUSİBETİNİN ŞEHADETNAMESİ YAHUD DİVAN-I HARB-İ ÖRFİ VE SAİD-İ KÜRDİ, Bediüzzaman [Said-i Nursi], tabii: Kürdizade Ahmed Ramiz, İstanbul, İkbal-i Millet Matbaası, 1327 [1910]. 48 s.

  TLSold
 • KÜRDLER, TARİHÎ VE İCTİMAÎ TEDKİKAT, Dr. Fritz, Matbaa-i Orhaniye, Aşâir ve Mühacirin Müdriyet-i Umûmiyesi Neşriyatı, İstanbul, 1334 [1918]. 384 s.

  Lot No: 17

  Lot: 17

  KÜRDLER, TARİHÎ VE İCTİMAÎ TEDKİKAT, Dr. Fritz, Matbaa-i Orhaniye, Aşâir ve Mühacirin Müdriyet-i Umûmiyesi Neşriyatı, İstanbul, 1334 [1918]. 384 s.

  TLSold
 • MEBADİ-İ İLM-İ SERVET-İ MİLEL, Sakızlı Ohannes, İstanbul, A.K. Tozlıyan, 1302 [1884], 444 s.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  MEBADİ-İ İLM-İ SERVET-İ MİLEL, Sakızlı Ohannes, İstanbul, A.K. Tozlıyan, 1302 [1884], 444 s.

  TLSold
 • HAT VE HATTÂTAN, Habib İsfahânî, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1305 [1888]. 10+285 s. Osmanlı Hattatları ile ilgili nadir kitap…

  Lot No: 19

  Lot: 19

  HAT VE HATTÂTAN, Habib İsfahânî, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1305 [1888]. 10+285 s. Osmanlı Hattatları ile ilgili nadir kitap…

  TLSold
 • İRŞAD: MÜNDERİCATI AHLAK İTİKAD-I ŞİAR-I İSLAMİYEDİR, İbtidaiye mekteplerinin son sınıflarına okutturulmak üzere intihab olunmuştur. Saruhan Sancağı Matbaası, [1305] 1888. 102 s.; son sayfaların üst kısmı hasarlıdır.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  İRŞAD: MÜNDERİCATI AHLAK İTİKAD-I ŞİAR-I İSLAMİYEDİR, İbtidaiye mekteplerinin son sınıflarına okutturulmak üzere intihab olunmuştur. Saruhan Sancağı Matbaası, [1305] 1888. 102 s.; son sayfaların üst kısmı hasarlıdır.

  TLSold
 • HİÇ, Neyzen Tevfik, İstanbul Halk Kitaphanesi, 1919, 56 sayfa (arka kapak eksik haliyle)

  Lot No: 21

  Lot: 21

  HİÇ, Neyzen Tevfik, İstanbul Halk Kitaphanesi, 1919, 56 sayfa (arka kapak eksik haliyle)

  TLSold
 • AZAB-I MUKADDES Forma 1, Neyzen Tevfik, İstanbul, Şems Matbaası, t.y., 16 s.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  AZAB-I MUKADDES Forma 1, Neyzen Tevfik, İstanbul, Şems Matbaası, t.y., 16 s.

  TLSold
 • YEŞİL KİTAB, İstanbul, Amedî Matbaası, Hilal-i Ahdar Cemiyeti Merkez-i Umûmisi, 1340 [1924] (miladi), 48 s, 4 levha.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  YEŞİL KİTAB, İstanbul, Amedî Matbaası, Hilal-i Ahdar Cemiyeti Merkez-i Umûmisi, 1340 [1924] (miladi), 48 s, 4 levha.

  TLSold
 • BEYOĞLU ÂLEMİ. BEYOĞLU SAFAHAT ALEMİNİN BÜTÜN SAFAHATINI MUSAVVER, G.R., Şark Kitaphanesi, Kader Matbaası, İstanbul, t.y. 43 s.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  BEYOĞLU ÂLEMİ. BEYOĞLU SAFAHAT ALEMİNİN BÜTÜN SAFAHATINI MUSAVVER, G.R., Şark Kitaphanesi, Kader Matbaası, İstanbul, t.y. 43 s.

  TLSold
 • Finans Tarihi - MANİSA BAĞCILAR BANKASI NİZAMNAME-İ DAHİLİYESİ, İstanbul, Hüsn-ü Tabiat Matbaası, 1339 (1913), 24 sayfa.

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Finans Tarihi - MANİSA BAĞCILAR BANKASI NİZAMNAME-İ DAHİLİYESİ, İstanbul, Hüsn-ü Tabiat Matbaası, 1339 (1913), 24 sayfa.

  TLSold
 • ANADOLU OSMANLI DEMİRYOLU VE BAĞDAT DEMİRYOLU ŞİRKETİ-İ OSMANİYESİ İDARESİNİN İÇYÜZÜ, Arhangelos Gavriel, İstanbul, Mahmut Bey Matbaası, 1327 [1909]. 204+152 s.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  ANADOLU OSMANLI DEMİRYOLU VE BAĞDAT DEMİRYOLU ŞİRKETİ-İ OSMANİYESİ İDARESİNİN İÇYÜZÜ, Arhangelos Gavriel, İstanbul, Mahmut Bey Matbaası, 1327 [1909]. 204+152 s.

  TLSold
 • KAMERDE İLK İNSANLAR, [H.G.] Wells, mütercimi: Aziz Hüdai, naşiri: Muallim Ahmed Halid, Talebe Defteri, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul, 1918. 191+1 s. Talebe Defteri Kitaphanesi: 5 / Çocuk Edebiyatı Külliyatından:2

  Lot No: 27

  Lot: 27

  KAMERDE İLK İNSANLAR, [H.G.] Wells, mütercimi: Aziz Hüdai, naşiri: Muallim Ahmed Halid, Talebe Defteri, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul, 1918. 191+1 s. Talebe Defteri Kitaphanesi: 5 / Çocuk Edebiyatı Külliyatından:2

  TLSold
 • NİKÂH-I MEDENÎ VE TALÂK HAKKINDA HUKUK-U AİLE KARARNÂMESİ - MÜNAKÂHAT - MÜFAREKAT ESBÂB-I MÛCİBE LÂYIHASI, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1336 [1920]. 32 s.

  Lot No: 28

  Lot: 28

  NİKÂH-I MEDENÎ VE TALÂK HAKKINDA HUKUK-U AİLE KARARNÂMESİ - MÜNAKÂHAT - MÜFAREKAT ESBÂB-I MÛCİBE LÂYIHASI, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1336 [1920]. 32 s.

  TLSold
 • BÜYÜK ADA SANATORYUMUNUN TALİMAT-I UMUMİSİ, İstanbul, 1341 (1925), 6 sayfa

  Lot No: 29

  Lot: 29

  BÜYÜK ADA SANATORYUMUNUN TALİMAT-I UMUMİSİ, İstanbul, 1341 (1925), 6 sayfa

  TLSold
 • BEŞ HAFTA BALON İLE SEYAHAT, Jules Verne, mütercimi: M[ehmed] Emin, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1305 [1888]. 351 s, resimli.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  BEŞ HAFTA BALON İLE SEYAHAT, Jules Verne, mütercimi: M[ehmed] Emin, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1305 [1888]. 351 s, resimli.

  TLSold
 • HİLAFET VE HAKİMİYET-İ MİLLİYE, 78 sayfa.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  HİLAFET VE HAKİMİYET-İ MİLLİYE, 78 sayfa.

  TLSold
 • Tiyatro ve Müzik Tarihi - ŞEHZADEBAŞINDA YENİ FERAH TİYATROSU’nda KAŞIKÇILAR OPERETİ Tanıtım Kitapçığı, Osmanlıca Fransızca 12 sayfa.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Tiyatro ve Müzik Tarihi - ŞEHZADEBAŞINDA YENİ FERAH TİYATROSU’nda KAŞIKÇILAR OPERETİ Tanıtım Kitapçığı, Osmanlıca Fransızca 12 sayfa.

  TLSold
 • Fuar Tarihi - SEYYAR SERGİ İle SEYAHAT İNTİBALARI Celal Esad (Arseven), Cumhuriyet Matbaası, 1928, 100 sayfa.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Fuar Tarihi - SEYYAR SERGİ İle SEYAHAT İNTİBALARI Celal Esad (Arseven), Cumhuriyet Matbaası, 1928, 100 sayfa.

  TLSold
 • TÜRKİYE SÂLNÂMESİ 1927 - BİRİNCİ SENE = ANNUAIRE DE LA TURQUIE POUR LE COMMERCE ET INDUSTRIE TURQUE, Anadolu Matbaası, Hüseyin Hulkî, İstanbul 1927. 19 + 1322 + 103 s.

  Lot No: 34

  Lot: 34

  TÜRKİYE SÂLNÂMESİ 1927 - BİRİNCİ SENE = ANNUAIRE DE LA TURQUIE POUR LE COMMERCE ET INDUSTRIE TURQUE, Anadolu Matbaası, Hüseyin Hulkî, İstanbul 1927. 19 + 1322 + 103 s.

  TLSold
 • REHBER-İ TİCARET (GUIDE DU COMMERÇANT), Mehmed Şevki Bey, İstanbul Necm-i İstikbal Matbaası, 1331 (1915), 32 sayfa.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  REHBER-İ TİCARET (GUIDE DU COMMERÇANT), Mehmed Şevki Bey, İstanbul Necm-i İstikbal Matbaası, 1331 (1915), 32 sayfa.

  TLSold
 • CUMHURİYET HALK FIRKASI İSTANBUL VİLAYETİ UMUMİ KONGRESİ ZABTI 1925 - 1341, İstanbul, Ahmed İhsan Matbaası, 1926. 201+3 s, 1 levha.

  Lot No: 36

  Lot: 36

  CUMHURİYET HALK FIRKASI İSTANBUL VİLAYETİ UMUMİ KONGRESİ ZABTI 1925 - 1341, İstanbul, Ahmed İhsan Matbaası, 1926. 201+3 s, 1 levha.

  TLSold
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET SALNAMESİ 1926 - 1927, İstanbul, Matbuat Müdiriyet-i Umumiyesi, 1926. 1166 s.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET SALNAMESİ 1926 - 1927, İstanbul, Matbuat Müdiriyet-i Umumiyesi, 1926. 1166 s.

  TLSold
 • ORDU SALNAMESİ, İstanbul: Harbiye Nezareti Neşriyatından, Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası, 1330 (1492), [15 s.], 1 levha, 21 x 15 cm. Özege 15733. Yayıncının orijinal bez cildinde. Cildi yorgun, ancak sayfaları çok temiz durumda.

  Lot No: 38

  Lot: 38

  ORDU SALNAMESİ, İstanbul: Harbiye Nezareti Neşriyatından, Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaası, 1330 (1492), [15 s.], 1 levha, 21 x 15 cm. Özege 15733. Yayıncının orijinal bez cildinde. Cildi yorgun, ancak sayfaları çok temiz durumda.

  TLSold
 • SULTAN ABDÜLMECİD HAN HAFİDLERİ Prens LÜTFULLAH ve Prens SEBAHATTİN TARAFINDAN BASTIRILMIŞ UMUMİ BEYANNAME. Sultan Abdülhamid Han’a Karşı, Osmanlı Vatandaşlarını Bilgilendirmek Amaçlı Beyanname, 15 sayfa.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  SULTAN ABDÜLMECİD HAN HAFİDLERİ Prens LÜTFULLAH ve Prens SEBAHATTİN TARAFINDAN BASTIRILMIŞ UMUMİ BEYANNAME. Sultan Abdülhamid Han’a Karşı, Osmanlı Vatandaşlarını Bilgilendirmek Amaçlı Beyanname, 15 sayfa.

  TLSold
 • ASKERÎ TARİH VE COĞRAFYA, 2. KİTAB, İSTİKLÂL HARBİ, Ahmed Nihad, İstanbul 1926, Harbiye Mektebi Matbaası, 57 - 306 sayfalar.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  ASKERÎ TARİH VE COĞRAFYA, 2. KİTAB, İSTİKLÂL HARBİ, Ahmed Nihad, İstanbul 1926, Harbiye Mektebi Matbaası, 57 - 306 sayfalar.

  TLSold
 • T.B.M.M. 3 MART 1340’da MÜN’AKİD II. İCTİMAINDA HİLÂFETİN MAHİYET-İ ŞER’İYESİ HAKKINDA ADLİYE VEKİLİ SEYYİD BEY TARAFINDAN İRAD OLUNAN NUTUK, Seyyid, Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası, 1340 [1924]. 63 s.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  T.B.M.M. 3 MART 1340’da MÜN’AKİD II. İCTİMAINDA HİLÂFETİN MAHİYET-İ ŞER’İYESİ HAKKINDA ADLİYE VEKİLİ SEYYİD BEY TARAFINDAN İRAD OLUNAN NUTUK, Seyyid, Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası, 1340 [1924]. 63 s.

  TLSold
 • HATIRAT-I NİYAZİ YAHUD TARİHÇE-İ İNKILAB-I KEBİR-İ OSMANİYEDEN BİR SAHİFE, Ahmed Niyazi, Sabah Matbaası, İstanbul, 1326 [1910]. 240 s.

  Lot No: 42

  Lot: 42

  HATIRAT-I NİYAZİ YAHUD TARİHÇE-İ İNKILAB-I KEBİR-İ OSMANİYEDEN BİR SAHİFE, Ahmed Niyazi, Sabah Matbaası, İstanbul, 1326 [1910]. 240 s.

  TLSold
 • PADİŞAHLARIMIZDA DİN GAYRETİ VATAN MUHABBETİ, Ahmed Refik [Altınay], İstanbul, 1332 [1916]. 29 s.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  PADİŞAHLARIMIZDA DİN GAYRETİ VATAN MUHABBETİ, Ahmed Refik [Altınay], İstanbul, 1332 [1916]. 29 s.

  TLSold
 • CEMAL PAŞA HATIRATI 1913 - 1922, çeviren: C. Ahundov, Bakü, Azerneşr, 1928. 234+6 s, yorgun haliyle.

  Lot No: 44

  Lot: 44

  CEMAL PAŞA HATIRATI 1913 - 1922, çeviren: C. Ahundov, Bakü, Azerneşr, 1928. 234+6 s, yorgun haliyle.

  TLSold
 • CIRCONCISION: INSTRUMENTS NOUVEAUX; NOUVELLE METHODE, MODE DE PANSEMENT, Rıza Nur, İstanbul Karabet Matbaası, 1910. 12+20 s.

Sünnet ile ilgili Fransızca - Osmanlıca nadir bir kitap…

  Lot No: 45

  Lot: 45

  CIRCONCISION: INSTRUMENTS NOUVEAUX; NOUVELLE METHODE, MODE DE PANSEMENT, Rıza Nur, İstanbul Karabet Matbaası, 1910. 12+20 s. Sünnet ile ilgili Fransızca - Osmanlıca nadir bir kitap…

  TLSold
 • FENN-İ HİTAN, Rıza [Nur], Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, İstanbul, 1322 [1914]. 248+1 s.

Sünnet ile ilgili Osmanlıca nadir bir kitap… 

  Lot No: 46

  Lot: 46

  FENN-İ HİTAN, Rıza [Nur], Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, İstanbul, 1322 [1914]. 248+1 s. Sünnet ile ilgili Osmanlıca nadir bir kitap… 

  TLSold
 • ECZACININ EL KİTABI BİRİNCİ KİTAP, Mehmed Fuad [Mirel], İstanbul, Türk Eczası Âlemi Neşriyatı, Hüsn-i Tabiat Matbaası, 1928. 4+236 s.

  Lot No: 47

  Lot: 47

  ECZACININ EL KİTABI BİRİNCİ KİTAP, Mehmed Fuad [Mirel], İstanbul, Türk Eczası Âlemi Neşriyatı, Hüsn-i Tabiat Matbaası, 1928. 4+236 s.

  TLSold
 • POSTA İTTİHAD-I UMÛMİSİ, Matbaa-i Bahriye, Posta ve Telgraf Nezareti Neşriyatı, İstanbul, 1338 [1922]. 333+3 s.

  Lot No: 48

  Lot: 48

  POSTA İTTİHAD-I UMÛMİSİ, Matbaa-i Bahriye, Posta ve Telgraf Nezareti Neşriyatı, İstanbul, 1338 [1922]. 333+3 s.

  TLSold
 • İNGİLİZ TOHUM MAĞAZASI - DEFTER NO. 14: Envai türlü çiçek, sebze, eşcar-ı mütenevvia tohum ve soğanlarının ve bahçelerde kullanılan bilcümle alat ve edavatın fiyat-ı matlualarını mübeyyin umumi cedveldir. İstanbul, y.y., t.y., 112+15+2 s, resimli.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  İNGİLİZ TOHUM MAĞAZASI - DEFTER NO. 14: Envai türlü çiçek, sebze, eşcar-ı mütenevvia tohum ve soğanlarının ve bahçelerde kullanılan bilcümle alat ve edavatın fiyat-ı matlualarını mübeyyin umumi cedveldir. İstanbul, y.y., t.y., 112+15+2 s, resimli.

  TLSold
 • Yeme/İçme Kültürü - SÜTÇÜLÜK, H. İbrahim (Ankara ve Konya Vilayetleri Sütçülük Mektebi Müdürü), Çiftçi Kütüphanesi - Yeni Turan Matbaası, 62 sayfa.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Yeme/İçme Kültürü - SÜTÇÜLÜK, H. İbrahim (Ankara ve Konya Vilayetleri Sütçülük Mektebi Müdürü), Çiftçi Kütüphanesi - Yeni Turan Matbaası, 62 sayfa.

  TLSold
 • Yemek Kültürü - EV KADINI: TABI SANİ, Fahriye, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1310 [1892] 405 s.

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Yemek Kültürü - EV KADINI: TABI SANİ, Fahriye, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1310 [1892] 405 s.

  TLSold
 • HAŞHAŞ ZİRAATİ, Ali Haydar, Bursa, Hüdavendigâr Vilâyet Matbaası, 1326 [1910]. 11 s.

  Lot No: 52

  Lot: 52

  HAŞHAŞ ZİRAATİ, Ali Haydar, Bursa, Hüdavendigâr Vilâyet Matbaası, 1326 [1910]. 11 s.

  TLSold
 • KEÇİ YETİŞTİRMEK VE BAKMAK USÛLÜ, Umur-ı Baytariye Müdiriyeti, Mekteb-i Sanayi Matbaası, İstanbul, 1330 [1914]. 38 s, (KÜNYE SAYFASI YOKTUR.)

  Lot No: 53

  Lot: 53

  KEÇİ YETİŞTİRMEK VE BAKMAK USÛLÜ, Umur-ı Baytariye Müdiriyeti, Mekteb-i Sanayi Matbaası, İstanbul, 1330 [1914]. 38 s, (KÜNYE SAYFASI YOKTUR.)

  TLSold
 • HİKAYE-İ FETİH, Hüseyin Nazım, Zerafet Matbaası, 29 Ağustos 1329 (1913), 16 s.

Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  Lot No: 54

  Lot: 54

  HİKAYE-İ FETİH, Hüseyin Nazım, Zerafet Matbaası, 29 Ağustos 1329 (1913), 16 s. Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  TLSold
 • Şiir Demet, ALİ EKREM [Bolayırlı], İstanbul, İbrahim Hilmi Kitaphanesi, 1340 (1924), 191 s.

Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Şiir Demet, ALİ EKREM [Bolayırlı], İstanbul, İbrahim Hilmi Kitaphanesi, 1340 (1924), 191 s. Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  TLSold
 • MİR’AT-I ŞİKESTE: Nureddin Semin [Sevin], Müsavviri: S. Enver, İstanbul 1336(1920) Askerî Matbaa, 2+61 s. resimli.

Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  Lot No: 56

  Lot: 56

  MİR’AT-I ŞİKESTE: Nureddin Semin [Sevin], Müsavviri: S. Enver, İstanbul 1336(1920) Askerî Matbaa, 2+61 s. resimli. Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  TLSold
 • İlk Gençlik, İBRAHİM ALAEDDİN (Gövsa), İstanbul, 1327 (1921), 73 + 7 sayfa.

Yazarından CELAL NURİ (İleri) ye ithaflı ve imzalıdır…

  Lot No: 57

  Lot: 57

  İlk Gençlik, İBRAHİM ALAEDDİN (Gövsa), İstanbul, 1327 (1921), 73 + 7 sayfa. Yazarından CELAL NURİ (İleri) ye ithaflı ve imzalıdır…

  TLSold
 • ZEMZEME, Recaizade Mahmud Ekrem, İtanbul, A.K. Tozluyan Şirket-i Mürettibiye, 1301 [1883]. 90 s.

Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  Lot No: 58

  Lot: 58

  ZEMZEME, Recaizade Mahmud Ekrem, İtanbul, A.K. Tozluyan Şirket-i Mürettibiye, 1301 [1883]. 90 s. Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  TLSold
 • AŞIK ÖMER DİVANI, Dersaadet, 1329 (1913), 80 sayfa.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  AŞIK ÖMER DİVANI, Dersaadet, 1329 (1913), 80 sayfa.

  TLSold
 • ŞARLO, İstanbul, Haftalık Mecmua Neşriyatı, 32 s. Beş Kuruşa Bir Kitap - Birinci Kitap.

  Lot No: 60

  Lot: 60

  ŞARLO, İstanbul, Haftalık Mecmua Neşriyatı, 32 s. Beş Kuruşa Bir Kitap - Birinci Kitap.

  TLSold
 • MOLLA NASREDDİN, Mehmed Ramazan, 1333 [1917]. 232 s. Farsça.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  MOLLA NASREDDİN, Mehmed Ramazan, 1333 [1917]. 232 s. Farsça.

  TLSold
 • İZDİVAC MEKTUPLARI, Osman Şefik, İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekası, 1326 [1908]. 60 s.

  Lot No: 62

  Lot: 62

  İZDİVAC MEKTUPLARI, Osman Şefik, İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekası, 1326 [1908]. 60 s.

  TLSold
 • DÜRR-İ YEKTA, İmamzâde Mehmed Emin, İstanbul, Mekteb-i Fünûn-u Bahriye-i Şâhâne Matbaası, 1289 [1872]. 112 s.

  Lot No: 63

  Lot: 63

  DÜRR-İ YEKTA, İmamzâde Mehmed Emin, İstanbul, Mekteb-i Fünûn-u Bahriye-i Şâhâne Matbaası, 1289 [1872]. 112 s.

  TLSold
 • OSMANLI CEP ATLASI, Tüccarzade İbrahim Hilmi, 1323 (1907), 328 sayfa + 64 Taşbaskı harita. 16 x 11,5 cm.

  Lot No: 64

  Lot: 64

  OSMANLI CEP ATLASI, Tüccarzade İbrahim Hilmi, 1323 (1907), 328 sayfa + 64 Taşbaskı harita. 16 x 11,5 cm.

  TLSold
 • RÜŞDİYE CEB ATLASI: Maarif-i Umumiye Nezaret-i celilesi program komisyonu tarafından bila-tedkik umum mekatib-i rüşdiye şakirdanına kabul olmuştur. Kütüphanes-i Askeri, İbrahim Hilmi, İstanbul, 1324 [1908]. 3. basım, 24 s, 12 harita

  Lot No: 65

  Lot: 65

  RÜŞDİYE CEB ATLASI: Maarif-i Umumiye Nezaret-i celilesi program komisyonu tarafından bila-tedkik umum mekatib-i rüşdiye şakirdanına kabul olmuştur. Kütüphanes-i Askeri, İbrahim Hilmi, İstanbul, 1324 [1908]. 3. basım, 24 s, 12 harita

  TLSold
 • SEYAHATNAME-İ HUMAYUN, 1262 (1846) Tarihli, 32 sayfa.

  Lot No: 66

  Lot: 66

  SEYAHATNAME-İ HUMAYUN, 1262 (1846) Tarihli, 32 sayfa.

  TLSold
 • YADİGÂR-I SEYAHAT, Selânikli Mehmed Tevfik, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1316 [1899]32 s, resimli

  Lot No: 67

  Lot: 67

  YADİGÂR-I SEYAHAT, Selânikli Mehmed Tevfik, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1316 [1899]32 s, resimli

  TLSold
 • VATAN VE HÜRRİYET, Mehmed Hacı Agazade, Tiflis, Gayret Şirketi Matbaası, 1907, 32 s.

  Lot No: 68

  Lot: 68

  VATAN VE HÜRRİYET, Mehmed Hacı Agazade, Tiflis, Gayret Şirketi Matbaası, 1907, 32 s.

  TLSold
 • OSMANLI İTTİHAD ve TERAKKİ CEMİYETİ NİZAMNÂME-İ UMÛMİSİ, İttihad ve Terakki Matbaası, Selânik, 1324 [1908]. 62 s.

  Lot No: 69

  Lot: 69

  OSMANLI İTTİHAD ve TERAKKİ CEMİYETİ NİZAMNÂME-İ UMÛMİSİ, İttihad ve Terakki Matbaası, Selânik, 1324 [1908]. 62 s.

  TLSold
 • OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNİN NİZAMNÂMESİ, Rumeli Matbaası, Selanik, 1326 [1910]. 37 s.

  Lot No: 70

  Lot: 70

  OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNİN NİZAMNÂMESİ, Rumeli Matbaası, Selanik, 1326 [1910]. 37 s.

  TLSold
 • İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNE AÇIK MEKTUPLAR, MESLEKİMİZ HAKKINDA ÜÇÜNCÜ VE SON BİR İZAH, Prens Sabahattin, Mahmud Bey Matbaası, 1327 (1911), 138 sayfa.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNE AÇIK MEKTUPLAR, MESLEKİMİZ HAKKINDA ÜÇÜNCÜ VE SON BİR İZAH, Prens Sabahattin, Mahmud Bey Matbaası, 1327 (1911), 138 sayfa.

  TLSold
 • MOYENS PROPRES A REGENERER LE PAYS. LE COMITE DE LA JEUNE TURQUIE. LES EFFECTS DE LA CONSTITUTION, P. Baudin, Constantinople, A. Zellich, Freres, 1908. 11 s.

  Lot No: 72

  Lot: 72

  MOYENS PROPRES A REGENERER LE PAYS. LE COMITE DE LA JEUNE TURQUIE. LES EFFECTS DE LA CONSTITUTION, P. Baudin, Constantinople, A. Zellich, Freres, 1908. 11 s.

  TLSold
 • VATANDAŞLARIMIZI TEBRİK. OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYET-İ MUHTEREMESİNE ARZ-I ŞÜKRAN, Dersaadet, 1326 (1910), 14 sayfa.

  Lot No: 73

  Lot: 73

  VATANDAŞLARIMIZI TEBRİK. OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYET-İ MUHTEREMESİNE ARZ-I ŞÜKRAN, Dersaadet, 1326 (1910), 14 sayfa.

  TLSold
 • KAFKAS TEÂLİ CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, İstanbul, 1337 [1921]. 7 s.

  Lot No: 74

  Lot: 74

  KAFKAS TEÂLİ CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, İstanbul, 1337 [1921]. 7 s.

  TLSold
 • KAFKAS İTTİHAT VE TERAKKİ İÇ YASASI, Bakü, 1336 [1920]. 38 s.

  Lot No: 75

  Lot: 75

  KAFKAS İTTİHAT VE TERAKKİ İÇ YASASI, Bakü, 1336 [1920]. 38 s.

  TLSold
 • OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNİN KARDEŞLERİNE HEDİYESİ, 17 Şubat 1325 (1909) tarihli, 20 sayfa.

  Lot No: 76

  Lot: 76

  OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNİN KARDEŞLERİNE HEDİYESİ, 17 Şubat 1325 (1909) tarihli, 20 sayfa.

  TLSold
 • HAT-I MUHAMMED AGA, M. Şah Tahtinski, Tiflis, Tipogafiya E. Russkiyi, 1903. 16 s.

Tiflis Baskısı Osmanlıca Kitap…

  Lot No: 77

  Lot: 77

  HAT-I MUHAMMED AGA, M. Şah Tahtinski, Tiflis, Tipogafiya E. Russkiyi, 1903. 16 s. Tiflis Baskısı Osmanlıca Kitap…

  TLSold
 • UZUN GÜNLERDE RUZE, Musa Carullah Bigiyef, Kazan, Elekto-tipografiya Ümidi, 1912. 204+6 s. 

Kazan Baskısı Osmanlıca Kitap…

  Lot No: 78

  Lot: 78

  UZUN GÜNLERDE RUZE, Musa Carullah Bigiyef, Kazan, Elekto-tipografiya Ümidi, 1912. 204+6 s. Kazan Baskısı Osmanlıca Kitap…

  TLSold
 • İLM-İ AHLAKTAN HULASA, Şeyh Sadi, Lefkoşe, Phone tes Kyprou Matbaası, 1907. 26 s. 

Kıbrıs Baskısı Osmanlıca nadir bir kitap…

  Lot No: 79

  Lot: 79

  İLM-İ AHLAKTAN HULASA, Şeyh Sadi, Lefkoşe, Phone tes Kyprou Matbaası, 1907. 26 s. Kıbrıs Baskısı Osmanlıca nadir bir kitap…

  TLSold
 • ANA, DRAM - 1 PERDE, Hüseyin Cavid, Tiflis, Gürci Şirketi Matbaası, 1913. Osmanlıca - Rusça, 68 s. 

Tiflis Baskısı Osmanlıca Kitap…

  Lot No: 80

  Lot: 80

  ANA, DRAM - 1 PERDE, Hüseyin Cavid, Tiflis, Gürci Şirketi Matbaası, 1913. Osmanlıca - Rusça, 68 s. Tiflis Baskısı Osmanlıca Kitap…

  TLSold
 • Üliken SUBAY: İKİ PERDELİ BİR OPERETTİR, Zülfikar Bey Hacı Bekof, Bakü, 1913. Osmanlıca - Rusça, Oruçof Matbaası, 68 s.

 Bakü Baskısı Osmanlıca Kitap…

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Üliken SUBAY: İKİ PERDELİ BİR OPERETTİR, Zülfikar Bey Hacı Bekof, Bakü, 1913. Osmanlıca - Rusça, Oruçof Matbaası, 68 s.  Bakü Baskısı Osmanlıca Kitap…

  TLSold
 • TARİHİ, COĞRAFİ, İKTİSADİ AZERBAYCAN, Yusuf Bey Vezirof, İstanbul, Evkaf Matbaası, 1338 - 1340 [1922 - 1924]. 77+3 s.

  Lot No: 82

  Lot: 82

  TARİHİ, COĞRAFİ, İKTİSADİ AZERBAYCAN, Yusuf Bey Vezirof, İstanbul, Evkaf Matbaası, 1338 - 1340 [1922 - 1924]. 77+3 s.

  TLSold
 • ŞİMÂLDEN MALÛMÂT YAHUD MUHTASAR RUS TARİHİ, mütercimi: İsmail Hakkı [Topçu Yüzbaşısı], Matbaa-i Ebüzziya, İstanbul, 1302 [1885]. 192 s.

  Lot No: 83

  Lot: 83

  ŞİMÂLDEN MALÛMÂT YAHUD MUHTASAR RUS TARİHİ, mütercimi: İsmail Hakkı [Topçu Yüzbaşısı], Matbaa-i Ebüzziya, İstanbul, 1302 [1885]. 192 s.

  TLSold
 • KAFKASYA VE TÜRKİSTAN VİLÂYETLERİ BUHARA VE HİYVE HANLIKLARI. COĞRAFÎ, SİYASÎ, TARİHÎ VE İSTATİSTİKÎ MÜCMEL MALÛMÂT, mütercimi: Nazmi, İstanbul, Matbaa-i Askeriye, 1334 [1918]. 63+2 s, 2 levha

  Lot No: 84

  Lot: 84

  KAFKASYA VE TÜRKİSTAN VİLÂYETLERİ BUHARA VE HİYVE HANLIKLARI. COĞRAFÎ, SİYASÎ, TARİHÎ VE İSTATİSTİKÎ MÜCMEL MALÛMÂT, mütercimi: Nazmi, İstanbul, Matbaa-i Askeriye, 1334 [1918]. 63+2 s, 2 levha

  TLSold
 • ŞEHRENGÎZ-İ BURSA, Lâmiî Çelebi [Mahmud b. Osman], Bursa, Hüdavendigâr Vilâyet Matbaası, 1288 [1872]. 22 s. Bursa baskısı…

  Lot No: 85

  Lot: 85

  ŞEHRENGÎZ-İ BURSA, Lâmiî Çelebi [Mahmud b. Osman], Bursa, Hüdavendigâr Vilâyet Matbaası, 1288 [1872]. 22 s. Bursa baskısı…

  TLSold
 • BURSA SERGİSİ REHBERİ, İstanbul, Ahmed İhsan Matbaası, 1339 (1923), 108 sayfa + bol reklamlı

  Lot No: 86

  Lot: 86

  BURSA SERGİSİ REHBERİ, İstanbul, Ahmed İhsan Matbaası, 1339 (1923), 108 sayfa + bol reklamlı

  TLSold
 • BURSA VE ULUDAĞ. SEYYAHLARA REHBER, Osman Şevki [Uludağ], Zelliç Biraderler Matbaası, Türk Seyyahin Cemiyeti, 1927. 272 s, haritalı.

  Lot No: 87

  Lot: 87

  BURSA VE ULUDAĞ. SEYYAHLARA REHBER, Osman Şevki [Uludağ], Zelliç Biraderler Matbaası, Türk Seyyahin Cemiyeti, 1927. 272 s, haritalı.

  TLSold
 • YADİGÂR-I ŞEMSÎ: Bursa’da mevcut dergahlardan güziran eden meşayih-i kiramın teracim-i ahvalinden bahisdir, Mehmed Şemseddin, BURSA, Matbaa-i Vilayet, 1332 [1916]. 274+4 s.

  Lot No: 88

  Lot: 88

  YADİGÂR-I ŞEMSÎ: Bursa’da mevcut dergahlardan güziran eden meşayih-i kiramın teracim-i ahvalinden bahisdir, Mehmed Şemseddin, BURSA, Matbaa-i Vilayet, 1332 [1916]. 274+4 s.

  TLSold
 • BOLU LİVASI SÂLNÂMESİ 1337 - 1338 MALÎ SENESİ 1921 - 1922 MİLADÎ SENESİ, Mehmed Zekai [Konrapa] - Talât [Onay] - Halil, Bolu, Hükümet Matbaası, 1337 – 1341 [1921 – 1925]. 672+5+5 s, 13 levha.

  Lot No: 89

  Lot: 89

  BOLU LİVASI SÂLNÂMESİ 1337 - 1338 MALÎ SENESİ 1921 - 1922 MİLADÎ SENESİ, Mehmed Zekai [Konrapa] - Talât [Onay] - Halil, Bolu, Hükümet Matbaası, 1337 – 1341 [1921 – 1925]. 672+5+5 s, 13 levha.

  TLSold
 • BOLU MERKEZ ONUNCU CÜMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI, Bolu, 1933. 5 s.

  Lot No: 90

  Lot: 90

  BOLU MERKEZ ONUNCU CÜMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI, Bolu, 1933. 5 s.

  TLSold
 • ÜSKÛBİ HARABELERİ “PRUSİA AD HİPİUM”, Ahmet Zuhuri, Bolu, Vilayet Matbaası, Bolu Halkevi, 1934. 24 s, 8 levha.

  Lot No: 91

  Lot: 91

  ÜSKÛBİ HARABELERİ “PRUSİA AD HİPİUM”, Ahmet Zuhuri, Bolu, Vilayet Matbaası, Bolu Halkevi, 1934. 24 s, 8 levha.

  TLSold
 • AYANLAR DEVRİNDE BOLU 1224 - 1227 BİRİNCİ KISIM, MÜDAFAA-İ MİLLİYE MENFAATİNE, Midhat Kemal, Bolu, Bolu Matbaası, 1334 [1918]. 73 s.

  Lot No: 92

  Lot: 92

  AYANLAR DEVRİNDE BOLU 1224 - 1227 BİRİNCİ KISIM, MÜDAFAA-İ MİLLİYE MENFAATİNE, Midhat Kemal, Bolu, Bolu Matbaası, 1334 [1918]. 73 s.

  TLSold
 • MAARİF-İ UMÛMİYE NEZARETİ TARİHÇE-İ TEŞKİLÂTI VE İCRAATI, İbnü’ş-Şeyh Nafi Mahmud Cevad, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1338 [1922]. 2+524 s, 21 levha.

  Lot No: 93

  Lot: 93

  MAARİF-İ UMÛMİYE NEZARETİ TARİHÇE-İ TEŞKİLÂTI VE İCRAATI, İbnü’ş-Şeyh Nafi Mahmud Cevad, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1338 [1922]. 2+524 s, 21 levha.

  TLSold
 • RASADHANE-İ ÂMİRENİN SÂLNÂMESİ - 1288 (1871) SENESİ, Midhat Efendi Matbaası, İstanbul, 1872, 95 s.

  Lot No: 94

  Lot: 94

  RASADHANE-İ ÂMİRENİN SÂLNÂMESİ - 1288 (1871) SENESİ, Midhat Efendi Matbaası, İstanbul, 1872, 95 s.

  TLSold
 • TÜRKİYE TİCARET-İ BAHRİYE İSTATİSTİKLERİ, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, Yeni Matbaa, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Neşriyatı, İstanbul, 1926. 252 s.

  Lot No: 95

  Lot: 95

  TÜRKİYE TİCARET-İ BAHRİYE İSTATİSTİKLERİ, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, Yeni Matbaa, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Neşriyatı, İstanbul, 1926. 252 s.

  TLSold
 • Çanakkale Harbi - SEDDÜLBAHİRDE SABAH CENAHINDA BİRİNCİ FIRKANIN ŞEHİTLER SIRTI DESTANI, Dersaadet, Matbaa-i Amire, 1332 (1916), 20 sayfa.

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Çanakkale Harbi - SEDDÜLBAHİRDE SABAH CENAHINDA BİRİNCİ FIRKANIN ŞEHİTLER SIRTI DESTANI, Dersaadet, Matbaa-i Amire, 1332 (1916), 20 sayfa.

  TLSold
 • İNÖNÜ KAHRAMANLARINA ARMAĞAN; MEMİŞ ÇAVUŞ RÜYADA, Tunalı Hilmi, Ankara, 1337 [1921]. 16 s, resimli.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  İNÖNÜ KAHRAMANLARINA ARMAĞAN; MEMİŞ ÇAVUŞ RÜYADA, Tunalı Hilmi, Ankara, 1337 [1921]. 16 s, resimli.

  TLSold
 • ANADOLU HEDİYESİ ALBÜM, NUMARA 1-6 TAM TAKIM

  Lot No: 98

  Lot: 98

  ANADOLU HEDİYESİ ALBÜM, NUMARA 1-6 TAM TAKIM

  TLSold
 • ÜÇÜNCÜ ORDUYA ARMAĞAN, Feyz-i Hürriyet Gazetesi İmtiyaz ve Ser Muharriri Vicdani Bey, 1334 (1918), 32 s.

  Lot No: 99

  Lot: 99

  ÜÇÜNCÜ ORDUYA ARMAĞAN, Feyz-i Hürriyet Gazetesi İmtiyaz ve Ser Muharriri Vicdani Bey, 1334 (1918), 32 s.

  TLSold
 • DIE SCHROTFLINTE, Von E. Ruegg, Zürih, 1896, 206 sayfa.

  Lot No: 100

  Lot: 100

  DIE SCHROTFLINTE, Von E. Ruegg, Zürih, 1896, 206 sayfa.

  TLSold
 • ATATÜRK İLE İLGİLİ İKİ KİTAP

  Lot No: 101

  Lot: 101

  ATATÜRK İLE İLGİLİ İKİ KİTAP

  TLSold
 • AFGANİSTAN HÜKÜMDARININ MEMLEKETİMİZİ ZİYARETLERİ HATIRALARI ALBÜM

  Lot No: 102

  Lot: 102

  AFGANİSTAN HÜKÜMDARININ MEMLEKETİMİZİ ZİYARETLERİ HATIRALARI ALBÜM

  TLSold
 • LE MOUVEMENT NATIONAL TURC ET MUSTAPHA KEMAL PACHA, Hüssein Raghıb, Paris, 1922. 64 s.

  Lot No: 103

  Lot: 103

  LE MOUVEMENT NATIONAL TURC ET MUSTAPHA KEMAL PACHA, Hüssein Raghıb, Paris, 1922. 64 s.

  TLSold
 • ANAFARTALAR KUMANDANI MUSTAFA KEMAL İLE MÜLÂKAT, Ruşen Eşref, İstanbul Hamit Matbaası, 1930, 91 sayfa.

  Lot No: 104

  Lot: 104

  ANAFARTALAR KUMANDANI MUSTAFA KEMAL İLE MÜLÂKAT, Ruşen Eşref, İstanbul Hamit Matbaası, 1930, 91 sayfa.

  TLSold
 • KARS MUAHEDESİ, 8 sayfa + 2 katlanır zeyil

  Lot No: 105

  Lot: 105

  KARS MUAHEDESİ, 8 sayfa + 2 katlanır zeyil

  TLSold
 • Tıp Tarihi - RİSALE-İ HACAMAT, Osman Bin Mûsa Eskişehir, 1300 (1884) Tarihli, 56 sayfa

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Tıp Tarihi - RİSALE-İ HACAMAT, Osman Bin Mûsa Eskişehir, 1300 (1884) Tarihli, 56 sayfa

  TLSold
 • TELGRAF, TELGRAFÇILIK, A. Nihad, Müdafaa Matbaası, İstanbul, 1336 [1920]. 28+4 s, resimli.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  TELGRAF, TELGRAFÇILIK, A. Nihad, Müdafaa Matbaası, İstanbul, 1336 [1920]. 28+4 s, resimli.

  TLSold
 • KAÇAKÇILIĞIN MEN’ VE TAKİBİ HAKKINDA KANUN, T. C. Nafia Vekâleti Devlet Demiryolları İdaresi, İspirto ve Meşrubât-ı Küûliye İnhisarı Matbaası, T.C. Tütün İnhisar İdaresi Neşriyatı, İstanbul, 1927. 8 s.

  Lot No: 108

  Lot: 108

  KAÇAKÇILIĞIN MEN’ VE TAKİBİ HAKKINDA KANUN, T. C. Nafia Vekâleti Devlet Demiryolları İdaresi, İspirto ve Meşrubât-ı Küûliye İnhisarı Matbaası, T.C. Tütün İnhisar İdaresi Neşriyatı, İstanbul, 1927. 8 s.

  TLSold
 • MİDİLLİ BANKASI HİSSEDÂRÂNININ FÎ 22 NİSAN SENE 1310 TARİHİNDE MÖSYÖ LİYUNDA ZARİFİ’NİN RİYASETİ TAHTINDA İN’İKAD EDEN ÜÇÜNCÜ MECLİS-İ UMÛMİSİNDE KIRAAT OLUNAN MECLİS-İ İDARE İLE MÜFETTİŞLERİN LÂYIHASIDIR, Neologos Matbaası, İstanbul, 1311 [1894]. 8+8+6 s, 3 tablo. Kitap Osmanlıca, Yunanca ve Fransızcadır.

  Lot No: 109

  Lot: 109

  MİDİLLİ BANKASI HİSSEDÂRÂNININ FÎ 22 NİSAN SENE 1310 TARİHİNDE MÖSYÖ LİYUNDA ZARİFİ’NİN RİYASETİ TAHTINDA İN’İKAD EDEN ÜÇÜNCÜ MECLİS-İ UMÛMİSİNDE KIRAAT OLUNAN MECLİS-İ İDARE İLE MÜFETTİŞLERİN LÂYIHASIDIR, Neologos Matbaası, İstanbul, 1311 [1894]. 8+8+6 s, 3 tablo. Kitap Osmanlıca, Yunanca ve Fransızcadır.

  TLSold
 • SULAR HAKKINDAKİ 831 NUMARALI KANUNUN SUVER-İ TATBİKİYESİNİ MÜBEYYİN NİZAMNÂME, Sıhhıye ve Muavenet-i İctimaiye Vekâleti Matbaası, Ankara, 1928. 8 s.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  SULAR HAKKINDAKİ 831 NUMARALI KANUNUN SUVER-İ TATBİKİYESİNİ MÜBEYYİN NİZAMNÂME, Sıhhıye ve Muavenet-i İctimaiye Vekâleti Matbaası, Ankara, 1928. 8 s.

  TLSold
 • CAMİ HADEMESİ NİZAMNÂMESİ, Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet Müdevvenat Müdiriyeti Neşriyat Şubesi, 14 s.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  CAMİ HADEMESİ NİZAMNÂMESİ, Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet Müdevvenat Müdiriyeti Neşriyat Şubesi, 14 s.

  TLSold
 • MALUMAT-I DİNİYE, Sofya, 1925, 32 sayfa.

  Lot No: 112

  Lot: 112

  MALUMAT-I DİNİYE, Sofya, 1925, 32 sayfa.

  TLSold
 • ÇANAKKALE VE BAHR-İ SİYAH BOĞAZLARI İLE MARMARA DENİZİ REHBERİ, mütercimi: Mehmed Enisi [Yalkı], İstanbul, Bahriye Matbaası, 1311 [1893]. 286+2 s, 1 levha, desenli şık Osmanlı cildinde.

  Lot No: 113

  Lot: 113

  ÇANAKKALE VE BAHR-İ SİYAH BOĞAZLARI İLE MARMARA DENİZİ REHBERİ, mütercimi: Mehmed Enisi [Yalkı], İstanbul, Bahriye Matbaası, 1311 [1893]. 286+2 s, 1 levha, desenli şık Osmanlı cildinde.

  TLSold
 • TÜRK DENİZ TİCARETİ. YILLIK - Yıl 1 Ebussuud Caddesi 12 Numaralı Matbaa, İstanbul Ticaret-i Bahriye Müdüriyeti Neşriyatı, İstanbul. 1926. 318 + 1 s, resimli.

  Lot No: 114

  Lot: 114

  TÜRK DENİZ TİCARETİ. YILLIK - Yıl 1 Ebussuud Caddesi 12 Numaralı Matbaa, İstanbul Ticaret-i Bahriye Müdüriyeti Neşriyatı, İstanbul. 1926. 318 + 1 s, resimli.

  TLSold
 • TÜRKİYE ADALAR DENİZİ KILAVUZU: İNOZ’DAN MARMARİS BURNUNA KADAR, Ahmed Rasim [Barkınay], İstanbul, Matbaa-i Bahriye, Bahriye Vekâleti Donanma Dairesi, 1926. 215+23 s, 1 plan, 4 levha.

  Lot No: 115

  Lot: 115

  TÜRKİYE ADALAR DENİZİ KILAVUZU: İNOZ’DAN MARMARİS BURNUNA KADAR, Ahmed Rasim [Barkınay], İstanbul, Matbaa-i Bahriye, Bahriye Vekâleti Donanma Dairesi, 1926. 215+23 s, 1 plan, 4 levha.

  TLSold
 • SEFÂİN-İ BAHRİYE-İ TİCARİYE KAPTAN VE ÇARKCILARI ‘BUHAR VE MOTOR’ İLE KILAVUZLAR VE YAT KAPTAN VE ÇARKCILARINCA AHZİ İKTİZA EDEN ŞEHADETNÂMELER HAKKINDA TALİMÂTNÂMENİN SEKİZİNCİ MADDESİ MUCİBİNCE TANZİMİ İKTİZA EDEN MESÂİL-İ İMTİHANİYEYE DAİR TALİMÂTNÂME, İstanbul, Bahriye Matbaası, Milli Müdefaa Vekâleti, 1340 [1924]. 93 s.

  Lot No: 116

  Lot: 116

  SEFÂİN-İ BAHRİYE-İ TİCARİYE KAPTAN VE ÇARKCILARI ‘BUHAR VE MOTOR’ İLE KILAVUZLAR VE YAT KAPTAN VE ÇARKCILARINCA AHZİ İKTİZA EDEN ŞEHADETNÂMELER HAKKINDA TALİMÂTNÂMENİN SEKİZİNCİ MADDESİ MUCİBİNCE TANZİMİ İKTİZA EDEN MESÂİL-İ İMTİHANİYEYE DAİR TALİMÂTNÂME, İstanbul, Bahriye Matbaası, Milli Müdefaa Vekâleti, 1340 [1924]. 93 s.

  TLSold
 • DENİZDE MEN’-İ MÜSADEME, THOMAS GRAY, MÜTERCIMI: SÜLEYMAN NUTKÎ, İSTANBUL, BAHRIYE MATBAASI, 1314 [1986]. 128 s, 1 levha.

  Lot No: 117

  Lot: 117

  DENİZDE MEN’-İ MÜSADEME, THOMAS GRAY, MÜTERCIMI: SÜLEYMAN NUTKÎ, İSTANBUL, BAHRIYE MATBAASI, 1314 [1986]. 128 s, 1 levha.

  TLSold
 • KILAVUZ KURSUNA REHBER, İstanbul, Matbaa-i Bahriye, 1329 [1913]. 1+229 s.

  Lot No: 118

  Lot: 118

  KILAVUZ KURSUNA REHBER, İstanbul, Matbaa-i Bahriye, 1329 [1913]. 1+229 s.

  TLSold
 • ESFÂR-I BAİDE KAPDAN VE SÜVARİLERİNE REHBER-İ İMTİHAN: İstanbul, Kağıçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 1341 [1925]. 4+344+11 S, 2 levha.

  Lot No: 119

  Lot: 119

  ESFÂR-I BAİDE KAPDAN VE SÜVARİLERİNE REHBER-İ İMTİHAN: İstanbul, Kağıçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 1341 [1925]. 4+344+11 S, 2 levha.

  TLSold
 • DONANMA-İ OSMANİ MUAVENET-İ MİLLİYE CEMİYETİ NİZAMNAME- İ ESASİSİ, İstanbul Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 1327 (1911), 20 sayfa.

  Lot No: 120

  Lot: 120

  DONANMA-İ OSMANİ MUAVENET-İ MİLLİYE CEMİYETİ NİZAMNAME- İ ESASİSİ, İstanbul Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 1327 (1911), 20 sayfa.

  TLSold
 • YENİ TASVÎR-İ EFKÂR DERGİLERİ, Sayı 1-85, 87-110, 119-123 Toplam 114 sayı

  Lot No: 121

  Lot: 121

  YENİ TASVÎR-İ EFKÂR DERGİLERİ, Sayı 1-85, 87-110, 119-123 Toplam 114 sayı

  TLSold
 • MUHTELİF OSMANLICA MİZAH DERGİLERİ

  Lot No: 122

  Lot: 122

  MUHTELİF OSMANLICA MİZAH DERGİLERİ

  TLSold
 • ALFABE, Özel Altın Varaklı Taşbaskı, Dersaadet Matbaa-i Osmaniye, 1311 (1895) 23 x 17 cm.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  ALFABE, Özel Altın Varaklı Taşbaskı, Dersaadet Matbaa-i Osmaniye, 1311 (1895) 23 x 17 cm.

  TLSold
 • ELİFBA VE KIRAAT. TÜRKİSCHE SCHREİB-UND LESETİBEL, A.H. Weitzel, F. Lefler Matbaası, İstanbul, 1333 [1917]. 92+4 s, resimli.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  ELİFBA VE KIRAAT. TÜRKİSCHE SCHREİB-UND LESETİBEL, A.H. Weitzel, F. Lefler Matbaası, İstanbul, 1333 [1917]. 92+4 s, resimli.

  TLSold
 • HALK DERSHANELERİNE MAHSÛS TÜRK ALFABESİ, Muallimler Heyeti, Ahmed İhsan Matbaası, İstanbul, 1928. 23 s.

  Lot No: 125

  Lot: 125

  HALK DERSHANELERİNE MAHSÛS TÜRK ALFABESİ, Muallimler Heyeti, Ahmed İhsan Matbaası, İstanbul, 1928. 23 s.

  TLSold
 • HERKESE MAHSÛS YENİ HARFLERLE TÜRKÇE ALFABE, Tüccarzâde İbrahim Hilmi [Çığıraçan], Marifet Matbaası, İstanbul, 1928. 40 s.

  Lot No: 126

  Lot: 126

  HERKESE MAHSÛS YENİ HARFLERLE TÜRKÇE ALFABE, Tüccarzâde İbrahim Hilmi [Çığıraçan], Marifet Matbaası, İstanbul, 1928. 40 s.

  TLSold
 • MEKTEBLİLERE MAHSUSDUR - DEFTER, Hacı Mahmud, İstanbul. 16 yaprak, Fransızca ve Osmanlıca notlar vardır.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  MEKTEBLİLERE MAHSUSDUR - DEFTER, Hacı Mahmud, İstanbul. 16 yaprak, Fransızca ve Osmanlıca notlar vardır.

  TLSold
 • BİÇKİ NAZARİYAT VE KAVAİDİNİN, Tedrisat-ı Aliye Kısmı. Behire Hakkı, 1329 (1913), 115 sayfa bol şekilli.

  Lot No: 128

  Lot: 128

  BİÇKİ NAZARİYAT VE KAVAİDİNİN, Tedrisat-ı Aliye Kısmı. Behire Hakkı, 1329 (1913), 115 sayfa bol şekilli.

  TLSold
 • İLK OKUMA KİTABI, Ahmed Cevad, İbrahim Hilmi Kitaphanesi, Devlet Matbaası, 1927, 90 sayfa.

  Lot No: 129

  Lot: 129

  İLK OKUMA KİTABI, Ahmed Cevad, İbrahim Hilmi Kitaphanesi, Devlet Matbaası, 1927, 90 sayfa.

  TLSold
 • HAYAT VE TABİAT: İLK MEKTEB - BİRİNCİ SENE, Ahmed Cevad [Emre], Kütüphane-i Hilmi, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1928. 196 s. resimli, 1 adet renkli levha.

  Lot No: 130

  Lot: 130

  HAYAT VE TABİAT: İLK MEKTEB - BİRİNCİ SENE, Ahmed Cevad [Emre], Kütüphane-i Hilmi, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1928. 196 s. resimli, 1 adet renkli levha.

  TLSold
 • HAYAT VE TABİAT. İLK MEKTEB İKİNCİ SINIF 1. SÖMESTR, Ahmed Cevad [Emre], Orhaniye Matbaası, Kitabhane-i Hilmi, İstanbul, 1928. 360 s, resimli.

  Lot No: 131

  Lot: 131

  HAYAT VE TABİAT. İLK MEKTEB İKİNCİ SINIF 1. SÖMESTR, Ahmed Cevad [Emre], Orhaniye Matbaası, Kitabhane-i Hilmi, İstanbul, 1928. 360 s, resimli.

  TLSold
 • YAVRUMUN ELİFBASI, Mualliminden Mürekkep Bir Heyet, Hilâl Matbaası, Sühulet Kütüphanesi Semih Lütfü, İstanbul, 1927. 68 s, resimli.

  Lot No: 132

  Lot: 132

  YAVRUMUN ELİFBASI, Mualliminden Mürekkep Bir Heyet, Hilâl Matbaası, Sühulet Kütüphanesi Semih Lütfü, İstanbul, 1927. 68 s, resimli.

  TLSold
 • TÜRK ALFABESİ: Türk alfabesiyle okumayı az zamanda herkese öğretir, Necmeddin Sadık, Akşam Matbaası, İstanbul, 1928. 8. Basım, 24 s.

  Lot No: 133

  Lot: 133

  TÜRK ALFABESİ: Türk alfabesiyle okumayı az zamanda herkese öğretir, Necmeddin Sadık, Akşam Matbaası, İstanbul, 1928. 8. Basım, 24 s.

  TLSold
 • RESİMLİ ALİFBA, Mustafa Hamid, Kütüphane-i Hilmi, İstanbul, 1339 [1922]. 4. basım, 82 s.

  Lot No: 134

  Lot: 134

  RESİMLİ ALİFBA, Mustafa Hamid, Kütüphane-i Hilmi, İstanbul, 1339 [1922]. 4. basım, 82 s.

  TLSold
 • RESİMLİ ALİFBA, Mustafa Hamid, Kütüphane-i Hilmi, İstanbul, 1339 [1922]. 4. basım, 82 s.

  Lot No: 135

  Lot: 135

  RESİMLİ ALİFBA, Mustafa Hamid, Kütüphane-i Hilmi, İstanbul, 1339 [1922]. 4. basım, 82 s.

  TLSold
 • LYCEE FRANÇAIS, Jules Faure, Imp. Du Levant Herald, Constantinople, 1905. 55+[9] s.

  Lot No: 136

  Lot: 136

  LYCEE FRANÇAIS, Jules Faure, Imp. Du Levant Herald, Constantinople, 1905. 55+[9] s.

  TLSold
 • MİLLET MEKTEBLERİ VE HALK DERSHANELERİYLE HARF KURSLARINDA ALFABE, KIRAAT, YAZI VE İMLÂ TEDRİS USÛLÜ, Tertib eden: Millî Talim ve Terbiye Heyeti, İstanbul, Devlet Matbaası, Maarif Vekâleti Neşriyatı, 1928. 21+1 s.

  Lot No: 137

  Lot: 137

  MİLLET MEKTEBLERİ VE HALK DERSHANELERİYLE HARF KURSLARINDA ALFABE, KIRAAT, YAZI VE İMLÂ TEDRİS USÛLÜ, Tertib eden: Millî Talim ve Terbiye Heyeti, İstanbul, Devlet Matbaası, Maarif Vekâleti Neşriyatı, 1928. 21+1 s.

  TLSold
 • DİL ENCÜMENİ TARAFINDAN TERTİB OLUNAN YENİ TÜRK ALFABESİ: İMLA VE TASRİF ŞEKİLLERİ, Milliyet Matbaası, 1928.

  Lot No: 138

  Lot: 138

  DİL ENCÜMENİ TARAFINDAN TERTİB OLUNAN YENİ TÜRK ALFABESİ: İMLA VE TASRİF ŞEKİLLERİ, Milliyet Matbaası, 1928.

  TLSold
 • OSMANLI HÜRRİYET ELİFBASI VE OTUZ GÜNDE OKUMAK YAZMAK, Mehmed Hilmi, İstanbul, Necm-i İstikbâl Matbaası, 1328 [1912]. 48 s.

  Lot No: 139

  Lot: 139

  OSMANLI HÜRRİYET ELİFBASI VE OTUZ GÜNDE OKUMAK YAZMAK, Mehmed Hilmi, İstanbul, Necm-i İstikbâl Matbaası, 1328 [1912]. 48 s.

  TLSold
 • ALMANLARA TÜRKÇE ELİFBA, Halim Ludner, Richard Preusser, İstanbul, Druck Phoenix, 1928. 66 s.

  Lot No: 140

  Lot: 140

  ALMANLARA TÜRKÇE ELİFBA, Halim Ludner, Richard Preusser, İstanbul, Druck Phoenix, 1928. 66 s.

  TLSold
 • İLK MÛSIKÎ KİTABI. İLK MEKTEBLERİN BÜTÜN SINIFLARI İÇİN, Mehmed Ali Feridun, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul, 1928. 64 s, notalı.

  Lot No: 141

  Lot: 141

  İLK MÛSIKÎ KİTABI. İLK MEKTEBLERİN BÜTÜN SINIFLARI İÇİN, Mehmed Ali Feridun, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul, 1928. 64 s, notalı.

  TLSold
 • CUMHURİYET ÇOCUKLARINA YENİ COĞRAFYA DERSLERİ - DÖRDÜNCÜ SINIF, Mehmed Besim; Cemaleddin Arif, Kanaat Kütüphanesi, Amedi Matbaası, İstanbul, 1927. 176 s, resimli.

  Lot No: 142

  Lot: 142

  CUMHURİYET ÇOCUKLARINA YENİ COĞRAFYA DERSLERİ - DÖRDÜNCÜ SINIF, Mehmed Besim; Cemaleddin Arif, Kanaat Kütüphanesi, Amedi Matbaası, İstanbul, 1927. 176 s, resimli.

  TLSold
 • ARABÎ HARFLERİ TERAKKİMİZE MANİ DEĞİLDİR, Avram Galanti [Bodrumlu] , Hüsn-i Tabiat Matbaası, İstanbul, 1927. 60+14+36 s.

  Lot No: 143

  Lot: 143

  ARABÎ HARFLERİ TERAKKİMİZE MANİ DEĞİLDİR, Avram Galanti [Bodrumlu] , Hüsn-i Tabiat Matbaası, İstanbul, 1927. 60+14+36 s.

  TLSold
 • HAYAT BİLGİSİ: NOTALI YENİ ÇOCUK ŞARKILARI: İLK MEKTEB 1-5.SINIFLAR İÇİN, Necati, Kütüphane-i Hilmi, İstanbul, 1928. 64 s.

  Lot No: 144

  Lot: 144

  HAYAT BİLGİSİ: NOTALI YENİ ÇOCUK ŞARKILARI: İLK MEKTEB 1-5.SINIFLAR İÇİN, Necati, Kütüphane-i Hilmi, İstanbul, 1928. 64 s.

  TLSold
 • MÜKEMMEL VE MUVAZZAH TÜRKÇE VE FRANSIZCA USÛL-İ MÜKÂLEME, Matbaa-i Ahter, İstanbul, 1316 [1899]. 512 s.

  Lot No: 145

  Lot: 145

  MÜKEMMEL VE MUVAZZAH TÜRKÇE VE FRANSIZCA USÛL-İ MÜKÂLEME, Matbaa-i Ahter, İstanbul, 1316 [1899]. 512 s.

  TLSold
 • COLLEGE SAINT-BENOIT ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMPLET CLASSIQUE ET MODERNE ET ENSEIGNEMENTCOMMERCIAL: LIVRET SCOLARIRE, 192…, İstanbul, numarasız.

  Lot No: 146

  Lot: 146

  COLLEGE SAINT-BENOIT ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMPLET CLASSIQUE ET MODERNE ET ENSEIGNEMENTCOMMERCIAL: LIVRET SCOLARIRE, 192…, İstanbul, numarasız.

  TLSold
 • FENN-İ COĞRAFYA İÇİN YAZISIZ HARİTA DEFTERİ. HARİTA TERSİMİ USÛLÜNÜN MEBÂDİSİ: 3. DEFTER: ASYA, Hüseyin Saadet, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul. 15-21. Sayfalar. Taşbaskı.

  Lot No: 147

  Lot: 147

  FENN-İ COĞRAFYA İÇİN YAZISIZ HARİTA DEFTERİ. HARİTA TERSİMİ USÛLÜNÜN MEBÂDİSİ: 3. DEFTER: ASYA, Hüseyin Saadet, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul. 15-21. Sayfalar. Taşbaskı.

  TLSold
 • FENN-İ COĞRAFYA İÇİN YAZISIZ HARİTA DEFTERİ. HARİTA TERSİMİ USÛLÜNÜN MEBÂDİSİ: 5. DEFTER: Amerika, Hüseyin Saadet, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul. 29-35. Sayfalar. Taşbaskı.

  Lot No: 148

  Lot: 148

  FENN-İ COĞRAFYA İÇİN YAZISIZ HARİTA DEFTERİ. HARİTA TERSİMİ USÛLÜNÜN MEBÂDİSİ: 5. DEFTER: Amerika, Hüseyin Saadet, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul. 29-35. Sayfalar. Taşbaskı.

  TLSold
 • ALMANCA KIRAAT MUALLİMİ, Kaymakam Mirgünlü (Emirganlı) Hamdi Mustafa, İstanbul, 1333 (1917), 58 sayfa.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  ALMANCA KIRAAT MUALLİMİ, Kaymakam Mirgünlü (Emirganlı) Hamdi Mustafa, İstanbul, 1333 (1917), 58 sayfa.

  TLSold
 • [BİRİNCİ SENE] SARF-I FRANSEVİ: AKSAM-I AŞERE-İ KELAM İLE MALUMAT-I MECELLE = LA PREMIERE ANNEE DE GRAMMAIRE, Larive et Fleury, mütercimi: Ruchdi, İstanbul, Matbaa-i Osmaniye, 1302 [1885]. 994 yaprak.

  Lot No: 150

  Lot: 150

  [BİRİNCİ SENE] SARF-I FRANSEVİ: AKSAM-I AŞERE-İ KELAM İLE MALUMAT-I MECELLE = LA PREMIERE ANNEE DE GRAMMAIRE, Larive et Fleury, mütercimi: Ruchdi, İstanbul, Matbaa-i Osmaniye, 1302 [1885]. 994 yaprak.

  TLSold
 • ÜSKÜDAR İTTİHAD SULTANİSİ TALİMATNAMESİ, İstanbul, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 1330 [1914]. 32 s.

  Lot No: 151

  Lot: 151

  ÜSKÜDAR İTTİHAD SULTANİSİ TALİMATNAMESİ, İstanbul, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 1330 [1914]. 32 s.

  TLSold
 • YENİ SARF-I FRANSEVÎ = NOUVELLE GRAMMAIRE FRANÇAISE, M. Noel; Chapsal, mütercimi: Sarafen Lazyan, İstanbul, ]. Matbaa-i Aramyan, 1298 [1881] 201 s.

  Lot No: 152

  Lot: 152

  YENİ SARF-I FRANSEVÎ = NOUVELLE GRAMMAIRE FRANÇAISE, M. Noel; Chapsal, mütercimi: Sarafen Lazyan, İstanbul, ]. Matbaa-i Aramyan, 1298 [1881] 201 s.

  TLSold
 • HAKİKİ KOLAY ELİFBA, Ali Haydar [Taner], Devlet Matbaası, İstanbul, 1927. 80 s.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  HAKİKİ KOLAY ELİFBA, Ali Haydar [Taner], Devlet Matbaası, İstanbul, 1927. 80 s.

  TLSold
 • ALFABE ALIŞTIRMA DEFTERİ, Hasan Şişgin Ayaşlı; Mustafa Şen, Balkanoğlu Matbaacılık, Ankara, 1960. [32] s, resimli.

  Lot No: 154

  Lot: 154

  ALFABE ALIŞTIRMA DEFTERİ, Hasan Şişgin Ayaşlı; Mustafa Şen, Balkanoğlu Matbaacılık, Ankara, 1960. [32] s, resimli.

  TLSold
 • TÜRKÇE GRAMER - SINIF 4, İbrahim Necmi [Dilmen], Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1930. 128 s.

  Lot No: 155

  Lot: 155

  TÜRKÇE GRAMER - SINIF 4, İbrahim Necmi [Dilmen], Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1930. 128 s.

  TLSold
 • OKUMA KİTABI ÜÇÜNCÜ SINIF, kapak: İhap Hulusi, Türkiye Cumhuriyet Milli Eğitim Vekâleti, İstanbul,1953. 112 s, resimli.

  Lot No: 156

  Lot: 156

  OKUMA KİTABI ÜÇÜNCÜ SINIF, kapak: İhap Hulusi, Türkiye Cumhuriyet Milli Eğitim Vekâleti, İstanbul,1953. 112 s, resimli.

  TLSold
 • OKUMA KİTABI DÖRDÜNCÜ SINIF, kapak: İhap Hulusi, Türkiye Cumuriyeti Kültür Bakanlığı, Devlet Basımevi, 1936. 152 s, resimli.

  Lot No: 157

  Lot: 157

  OKUMA KİTABI DÖRDÜNCÜ SINIF, kapak: İhap Hulusi, Türkiye Cumuriyeti Kültür Bakanlığı, Devlet Basımevi, 1936. 152 s, resimli.

  TLSold
 • YENİ KIRAAT: DÖRDÜNCÜ SINIF: Maarif V.M.T.T. heyetinin 6 Mayıs 1928 ve 61 numaralı kararıyle ilkmekteplere beş sene için kabul edilmiştir, Sabiha Zekeriya [Sertel]; Ercüment Ekrem [Talu], M. Zekeriya [Sertel, Resimli Ay Matbaası,192 s, resimli.

  Lot No: 158

  Lot: 158

  YENİ KIRAAT: DÖRDÜNCÜ SINIF: Maarif V.M.T.T. heyetinin 6 Mayıs 1928 ve 61 numaralı kararıyle ilkmekteplere beş sene için kabul edilmiştir, Sabiha Zekeriya [Sertel]; Ercüment Ekrem [Talu], M. Zekeriya [Sertel, Resimli Ay Matbaası,192 s, resimli.

  TLSold
 • ALMANCADAN TÜRKÇEYE LÛGATI HAVİ TÜRKLERE İLK ALMANCA KIRAAT = A DEUTSCHE FİBEL FÜR TÜRRKEN WİT WÖRTERVERZEİCHNİS, Verlag Universum, İstanbul, 1930. 2. basım. 76 s.

  Lot No: 159

  Lot: 159

  ALMANCADAN TÜRKÇEYE LÛGATI HAVİ TÜRKLERE İLK ALMANCA KIRAAT = A DEUTSCHE FİBEL FÜR TÜRRKEN WİT WÖRTERVERZEİCHNİS, Verlag Universum, İstanbul, 1930. 2. basım. 76 s.

  TLSold
 • ÖZLÜ SÖZLER: 1926-1927- 1928- 1929-1930-1931 Seneleri Ramazanlarında Cumhuriyet gazetesinde DAVULDAN İLHAMLAR Başlığile neşredilen fıkralar, Agâh İzzet, Milli Mecmua Matbaası, İstanbul, 1932. 2. basım.

  Lot No: 160

  Lot: 160

  ÖZLÜ SÖZLER: 1926-1927- 1928- 1929-1930-1931 Seneleri Ramazanlarında Cumhuriyet gazetesinde DAVULDAN İLHAMLAR Başlığile neşredilen fıkralar, Agâh İzzet, Milli Mecmua Matbaası, İstanbul, 1932. 2. basım.

  TLSold
 • YENİ HARFLER ÜZERİNE TERTİP OLUNMUŞ TÜRK İSİMLERİ, Turan Celal; Ali Rıza Seyfi, İkbal Kütüphanesi, Şirleti Mürettibiye Matbaası, 1929. 38 s.

  Lot No: 161

  Lot: 161

  YENİ HARFLER ÜZERİNE TERTİP OLUNMUŞ TÜRK İSİMLERİ, Turan Celal; Ali Rıza Seyfi, İkbal Kütüphanesi, Şirleti Mürettibiye Matbaası, 1929. 38 s.

  TLSold
 • TÜRK ADLARI, Murad Uraz, Yeni Şark Bitik Yurdu, İstanbul, 1935.176 s.

  Lot No: 162

  Lot: 162

  TÜRK ADLARI, Murad Uraz, Yeni Şark Bitik Yurdu, İstanbul, 1935.176 s.

  TLSold
 • YENİ HARFLERLE TÜRK ATALAR SÖZÜ, Muzaffer Lutfi, Matbaa-i Ebüzziya, Kitaphanei Hilmi, İstanbul, 1928. 68 s.

  Lot No: 163

  Lot: 163

  YENİ HARFLERLE TÜRK ATALAR SÖZÜ, Muzaffer Lutfi, Matbaa-i Ebüzziya, Kitaphanei Hilmi, İstanbul, 1928. 68 s.

  TLSold
 • YENİ TÜRK ALFABESİ: İMLA VE TASRİF ŞEKİLLERİ, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928. 40 s.

  Lot No: 164

  Lot: 164

  YENİ TÜRK ALFABESİ: İMLA VE TASRİF ŞEKİLLERİ, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928. 40 s.

  TLSold
 • ARAP VE LATİN HAFLERİ, Hidayet İsmail, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul. 1927. 28 s.

  Lot No: 165

  Lot: 165

  ARAP VE LATİN HAFLERİ, Hidayet İsmail, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul. 1927. 28 s.

  TLSold
 • Resim Sanatı Tarihi – ÇEMBERLİTAŞ SERBEST RESİM ATÖLYESİ PROGRAMI UMUMİYESİ, Matbaa-i Bahriye, 1338 (1922), 15 sayfa.

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Resim Sanatı Tarihi – ÇEMBERLİTAŞ SERBEST RESİM ATÖLYESİ PROGRAMI UMUMİYESİ, Matbaa-i Bahriye, 1338 (1922), 15 sayfa.

  TLSold
 • RESSAMLARIMIZ - CİLD 1, Sami Yetik, İstanbul, Güzel Sanatlar Birliği Resim Şubesi, 1940. 156 s.

  Lot No: 167

  Lot: 167

  RESSAMLARIMIZ - CİLD 1, Sami Yetik, İstanbul, Güzel Sanatlar Birliği Resim Şubesi, 1940. 156 s.

  TLSold
 • KÜTÜPHANE-İ HİLMİ KATALOĞU, 1927, 73 sayfa.

  Lot No: 168

  Lot: 168

  KÜTÜPHANE-İ HİLMİ KATALOĞU, 1927, 73 sayfa.

  TLSold
 • MATBAA-İ AMİRE HESABINA TÂBİ VE NEŞR OLUNAN ESERİN FİHRİSTİDİR, İstanbul, 1922, 12 sayfa.

  Lot No: 169

  Lot: 169

  MATBAA-İ AMİRE HESABINA TÂBİ VE NEŞR OLUNAN ESERİN FİHRİSTİDİR, İstanbul, 1922, 12 sayfa.

  TLSold
 • İKBAL KÜTÜPHANESİNİN KİTAP FİHRİSTİ, 170 sayfa + 6 sayfa resim.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  İKBAL KÜTÜPHANESİNİN KİTAP FİHRİSTİ, 170 sayfa + 6 sayfa resim.

  TLSold
 • ESKİ GALATA VE BİNALARI, Celal Esad, İstanbul Ahmed İhsan Matbaası, 1329 (1913), 120 sayfa + 1 ADET KATLANIR GALATA PLANI.

  Lot No: 171

  Lot: 171

  ESKİ GALATA VE BİNALARI, Celal Esad, İstanbul Ahmed İhsan Matbaası, 1329 (1913), 120 sayfa + 1 ADET KATLANIR GALATA PLANI.

  TLSold
 • MECLİS-İ MEBUSANDA FIRKALAR MESELESİ, Rıza Nur, İstanbul, İkdam Matbaası, 1325 [1907]. 55 s.

  Lot No: 172

  Lot: 172

  MECLİS-İ MEBUSANDA FIRKALAR MESELESİ, Rıza Nur, İstanbul, İkdam Matbaası, 1325 [1907]. 55 s.

  TLSold
 • İSTANBUL DÖRDÜNCÜ KÂTİB-İ ÂDİL DAİRESİ REHBERİ, Ali Murtaza, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1336 [1920]. 60 s.

  Lot No: 173

  Lot: 173

  İSTANBUL DÖRDÜNCÜ KÂTİB-İ ÂDİL DAİRESİ REHBERİ, Ali Murtaza, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1336 [1920]. 60 s.

  TLSold
 • GİYOM TEL, Johann Friedrich von Schiller, mütercimi: Abdullah Cevdet, A. Costagliola Matbaası, Kahire, 1314 [1897]. 2+176 s.

  Lot No: 174

  Lot: 174

  GİYOM TEL, Johann Friedrich von Schiller, mütercimi: Abdullah Cevdet, A. Costagliola Matbaası, Kahire, 1314 [1897]. 2+176 s.

  TLSold
 • LE PROFESSEUR ABRAHAM GALANTE: sa vie et ses oeuvres, Abraham Elmaleh, Kağıt ve Basım İşleri A.Ş., İstanbul, 1947. 2. basım. 96 s.

  Lot No: 175

  Lot: 175

  LE PROFESSEUR ABRAHAM GALANTE: sa vie et ses oeuvres, Abraham Elmaleh, Kağıt ve Basım İşleri A.Ş., İstanbul, 1947. 2. basım. 96 s.

  TLSold
 • DOCUMENTS OFFICIELS TURCS CONCERNANT LES JUIFS DE TURQUIE: recueil de 114 lois, reglements, firmans, berats, ordres et decisions de tribanaux, Abraham Galante, Haim, Rozio & Co., Stamboul, 1931. 256 s.

  Lot No: 176

  Lot: 176

  DOCUMENTS OFFICIELS TURCS CONCERNANT LES JUIFS DE TURQUIE: recueil de 114 lois, reglements, firmans, berats, ordres et decisions de tribanaux, Abraham Galante, Haim, Rozio & Co., Stamboul, 1931. 256 s.

  TLSold
 • TURCS ET JUIFSA: ETUDE HISTORIQUE, POLITIQUE, Abraham Galante, Haim, Rozio & Co., Stamboul, 1932.160 s.

  Lot No: 177

  Lot: 177

  TURCS ET JUIFSA: ETUDE HISTORIQUE, POLITIQUE, Abraham Galante, Haim, Rozio & Co., Stamboul, 1932.160 s.

  TLSold
 • REPORT OF THE EXECUTIVE COMMITTE OF THE CONSTITUTION GRAND LODGE I.O.B.B. 1911-1912, y.y.; t.y. 126 s.

  Lot No: 178

  Lot: 178

  REPORT OF THE EXECUTIVE COMMITTE OF THE CONSTITUTION GRAND LODGE I.O.B.B. 1911-1912, y.y.; t.y. 126 s.

  TLSold
 • CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA BENE-BERITH, Imp. Commerciale J. Castro & Cie, Constantinople, 1923. 100+8 s.

  Lot No: 179

  Lot: 179

  CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA BENE-BERITH, Imp. Commerciale J. Castro & Cie, Constantinople, 1923. 100+8 s.

  TLSold
 • LA COLONISATION JUIVE DANS LE MONDE, Conference faite a la Societe “Bene-Berith”, le Samedi 27 Janvier 1912, J. Niego, J. & A. Fratelli Haim, Constantinople, 1913. 38 s.

  Lot No: 180

  Lot: 180

  LA COLONISATION JUIVE DANS LE MONDE, Conference faite a la Societe “Bene-Berith”, le Samedi 27 Janvier 1912, J. Niego, J. & A. Fratelli Haim, Constantinople, 1913. 38 s.

  TLSold
 • LE TYPE SOCIAL DE PAYSAN JUIF A L’EPOQUE DE JESUS-CHRIST, M.B. Schwalm, Bureaux de la Science Sociale, Paris. 1908. 96 s, 1 levha.

  Lot No: 181

  Lot: 181

  LE TYPE SOCIAL DE PAYSAN JUIF A L’EPOQUE DE JESUS-CHRIST, M.B. Schwalm, Bureaux de la Science Sociale, Paris. 1908. 96 s, 1 levha.

  TLSold
 • MANOU: MOISE - MAHOMET, Louis Jacolliot, C. Marpon et E. Flammarion, Paris, t.y., 480 s.

  Lot No: 182

  Lot: 182

  MANOU: MOISE - MAHOMET, Louis Jacolliot, C. Marpon et E. Flammarion, Paris, t.y., 480 s.

  TLSold
 • LE PROFESSEUR MOSES BENSABAT AMZALAK: Sa vie et son oeuvre litetaire, economique, historique et scientifique, Abraham Elmaleh, Jerusalem, 1962. 92 s.

  Lot No: 183

  Lot: 183

  LE PROFESSEUR MOSES BENSABAT AMZALAK: Sa vie et son oeuvre litetaire, economique, historique et scientifique, Abraham Elmaleh, Jerusalem, 1962. 92 s.

  TLSold
 • APPENDICE A L’OUVRAGE: DOCUMENTS OFFICIELS TURCS CONCERNANT LES JUIFS DE TURQUIE, Imprimerie Hüsnütabiat, stanbul, 1941. 48 s.

  Lot No: 184

  Lot: 184

  APPENDICE A L’OUVRAGE: DOCUMENTS OFFICIELS TURCS CONCERNANT LES JUIFS DE TURQUIE, Imprimerie Hüsnütabiat, stanbul, 1941. 48 s.

  TLSold
 • ENCORE UN NOUVEAU RECUEIL DE DOCUMENTS CONCERNANT L’HISTOIRE DES JUIFS DE TURQUIE - ETUDES SCIENTIFIQUES, Abraham Galante, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1953. 84 s.

  Lot No: 185

  Lot: 185

  ENCORE UN NOUVEAU RECUEIL DE DOCUMENTS CONCERNANT L’HISTOIRE DES JUIFS DE TURQUIE - ETUDES SCIENTIFIQUES, Abraham Galante, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1953. 84 s.

  TLSold
 • HİTİT KANUNU: milatta takriben 1300 sene evvel tedvin edilmiştir. Avram Galanti, Haim Rozio ve Şki, 1931. 50 s.

  Lot No: 186

  Lot: 186

  HİTİT KANUNU: milatta takriben 1300 sene evvel tedvin edilmiştir. Avram Galanti, Haim Rozio ve Şki, 1931. 50 s.

  TLSold
 • TÜRKLER VE YAHUDİLER ESERLERİME EK = APPENDICE A MES OEUVRAGES TURCS ET JUIFS, Avram Galante, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1954. 48 s.

  Lot No: 187

  Lot: 187

  TÜRKLER VE YAHUDİLER ESERLERİME EK = APPENDICE A MES OEUVRAGES TURCS ET JUIFS, Avram Galante, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1954. 48 s.

  TLSold
 • TÜRK HARSI VE TÜRK YAHUDİSİ: Tarihi, Siyasi, İçtimai, Avram Galanti, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1953. 48 s.

  Lot No: 188

  Lot: 188

  TÜRK HARSI VE TÜRK YAHUDİSİ: Tarihi, Siyasi, İçtimai, Avram Galanti, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1953. 48 s.

  TLSold
 • SEPTIEME RECUEIL DE DOCUMENTS CONCERNANT LES JUIFS DE TURQUIE ET DIVERS SUJETS JUIFS, Abraham Galante, Çituri Biraderler Basımevi, 1958. 58 s.

  Lot No: 189

  Lot: 189

  SEPTIEME RECUEIL DE DOCUMENTS CONCERNANT LES JUIFS DE TURQUIE ET DIVERS SUJETS JUIFS, Abraham Galante, Çituri Biraderler Basımevi, 1958. 58 s.

  TLSold
 • LE PROBLEME DE L’AME HUMAINE RESOLU PAR LA SEULE RAISON DE L’HOMME, Athanase Taussi, Imprimerie Güler, İstanbul, 1947. 71 s.

  Lot No: 190

  Lot: 190

  LE PROBLEME DE L’AME HUMAINE RESOLU PAR LA SEULE RAISON DE L’HOMME, Athanase Taussi, Imprimerie Güler, İstanbul, 1947. 71 s.

  TLSold
 • LES JUIFS SOUS LA DOMINATION DES TURCS SELDJOUKİDES, Abraham Galante, Imprimerie Hüsnütabiat, İstanbul, 1941. 16 s.

  Lot No: 191

  Lot: 191

  LES JUIFS SOUS LA DOMINATION DES TURCS SELDJOUKİDES, Abraham Galante, Imprimerie Hüsnütabiat, İstanbul, 1941. 16 s.

  TLSold
 • ANKARA TARİHİ - BİRİNCİ KISIM: Bu kısım, tarih öncesinden, Ankara’nın Türkiye’nin eline geçtiği zamana kadar bahseder, Avram Galanti, Tan Matbaası, İstanbul, 1951. 72 s.

  Lot No: 192

  Lot: 192

  ANKARA TARİHİ - BİRİNCİ KISIM: Bu kısım, tarih öncesinden, Ankara’nın Türkiye’nin eline geçtiği zamana kadar bahseder, Avram Galanti, Tan Matbaası, İstanbul, 1951. 72 s.

  TLSold
 • ANKARA TARİHİ - İKİNCİ KISIM: Ankaranın Türkiye eline geçtiği tarihten Mustafa Kemal Paşanın Ankaraya ayak bastığı ilk günlere kadar, Tan Matbaası, İstanbul, 1950. 152 s.

  Lot No: 193

  Lot: 193

  ANKARA TARİHİ - İKİNCİ KISIM: Ankaranın Türkiye eline geçtiği tarihten Mustafa Kemal Paşanın Ankaraya ayak bastığı ilk günlere kadar, Tan Matbaası, İstanbul, 1950. 152 s.

  TLSold
 • BODRUM TARİHİNE EK, Avram Galati Bodrumlu, Tan Basımevi, İstanbul, 1946. 64 s.

  Lot No: 194

  Lot: 194

  BODRUM TARİHİNE EK, Avram Galati Bodrumlu, Tan Basımevi, İstanbul, 1946. 64 s.

  TLSold
 • MAIMONIDES: RABIE MOSCHE BEN MAIMON, Albert Cohen; y.y; t.y. 58 s.

  Lot No: 195

  Lot: 195

  MAIMONIDES: RABIE MOSCHE BEN MAIMON, Albert Cohen; y.y; t.y. 58 s.

  TLSold
 • L*** HOMERE OR*** DE SMYRNE: REGLEMENT INTERIEUR 1927, Imp. Française L. Morkides, Constantinople, 1927. 24 s.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  L*** HOMERE OR*** DE SMYRNE: REGLEMENT INTERIEUR 1927, Imp. Française L. Morkides, Constantinople, 1927. 24 s.

  TLSold
 • R.L*** HOMERE OR*** DE SMYRNE: LA FRANCAMAÇONNERIE A SMYRNE DEPUIS SON REVEIL EN 1909, Imp. Française L. Morkides, Constantinople, 1928. 21 s.

  Lot No: 197

  Lot: 197

  R.L*** HOMERE OR*** DE SMYRNE: LA FRANCAMAÇONNERIE A SMYRNE DEPUIS SON REVEIL EN 1909, Imp. Française L. Morkides, Constantinople, 1928. 21 s.

  TLSold
 • MAAŞ .*. Â .*. O.*. NİN ALEL’UMÛM MAHA.*. HAKKINDA CARİ NİZAMNÂME-İ UMÛMİSİDİR, 77+3 s.

  Lot No: 198

  Lot: 198

  MAAŞ .*. Â .*. O.*. NİN ALEL’UMÛM MAHA.*. HAKKINDA CARİ NİZAMNÂME-İ UMÛMİSİDİR, 77+3 s.

  TLSold
 • MAŞRIK-I AZAM-I OSMANÎ ÜÇÜNCÜ DERECE-İ REMZİYEYE MAHSÛS MALUMAT, Dersaadet, 1330 (1914), 22 sayfa

  Lot No: 199

  Lot: 199

  MAŞRIK-I AZAM-I OSMANÎ ÜÇÜNCÜ DERECE-İ REMZİYEYE MAHSÛS MALUMAT, Dersaadet, 1330 (1914), 22 sayfa

  TLSold
 • İKİNCİ DERECEYE AİD TALİMAT, İstanbul, 1927, 31 sayfa.

  Lot No: 200

  Lot: 200

  İKİNCİ DERECEYE AİD TALİMAT, İstanbul, 1927, 31 sayfa.

  TLSold
 • TÜRKİYE BÜ*** MEŞ***İ NİN ALELÛMUM MAH***LER HAKKINDA CARİ NİZAMNAMESİ UMUMİSİ, Alaeddin Matbaası, İstanbul. 1932. 3. basım.76 s.

  Lot No: 201

  Lot: 201

  TÜRKİYE BÜ*** MEŞ***İ NİN ALELÛMUM MAH***LER HAKKINDA CARİ NİZAMNAMESİ UMUMİSİ, Alaeddin Matbaası, İstanbul. 1932. 3. basım.76 s.

  TLSold
 • TÜRKİYE BÜ*** MEL***İ: ÜÇÜNCÜ DERECEİ REMZİYEYE MAHSUSU MALÛMAT - ÜSTAT, Alaeddin Matbaası, İstanbul, 1932. 24 s.

  Lot No: 202

  Lot: 202

  TÜRKİYE BÜ*** MEL***İ: ÜÇÜNCÜ DERECEİ REMZİYEYE MAHSUSU MALÛMAT - ÜSTAT, Alaeddin Matbaası, İstanbul, 1932. 24 s.

  TLSold
 • TÜRKİYE MASON DERNEĞİ TÜRKİYE YÜKSEK ŞURASI BİRİNCİ DERECE ÇALIŞMA USULU ÇALIŞMA REHBERİ, L. Murkides Basımevi, İstanbul, t.y., 36 s.

  Lot No: 203

  Lot: 203

  TÜRKİYE MASON DERNEĞİ TÜRKİYE YÜKSEK ŞURASI BİRİNCİ DERECE ÇALIŞMA USULU ÇALIŞMA REHBERİ, L. Murkides Basımevi, İstanbul, t.y., 36 s.

  TLSold
 • TEVFİK FİKRET VE AHLAKI, Köprülüzade Mehmed Fuad, Kanaat Kitaphanesi, İstanbul, 1918. 40 s.
HALUK’UN DEFTERİ, Tevfik Fikret, naşiri: Hasan Tahsin, Tanin Matbaası, İstanbul, 1327 [1911]. 95 s, 1 levha.
TARİHİ KADİM DOKSAN BEŞE DOĞRU, Hasan Âli Bey’in bir mukaddimesiyle bir şiirini havidir, Nümune Matbaası, İstanbul, 1928. 21+3 s.

  Lot No: 204

  Lot: 204

  TEVFİK FİKRET VE AHLAKI, Köprülüzade Mehmed Fuad, Kanaat Kitaphanesi, İstanbul, 1918. 40 s. HALUK’UN DEFTERİ, Tevfik Fikret, naşiri: Hasan Tahsin, Tanin Matbaası, İstanbul, 1327 [1911]. 95 s, 1 levha. TARİHİ KADİM DOKSAN BEŞE DOĞRU, Hasan Âli Bey’in bir mukaddimesiyle bir şiirini havidir, Nümune Matbaası, İstanbul, 1928. 21+3 s.

  TLSold
 • TÜRKİYE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (HİMAYEİ ETFAL CEMİYETİ) ANAYASASI, Resimli Ay Basımevi, İstanbul, 1935. Bu “Anayasa dokuzuncu ve onuncu yıllar Genel Kurultayında değiştirilerek saptanmıştır. 24 s.

  Lot No: 205

  Lot: 205

  TÜRKİYE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (HİMAYEİ ETFAL CEMİYETİ) ANAYASASI, Resimli Ay Basımevi, İstanbul, 1935. Bu “Anayasa dokuzuncu ve onuncu yıllar Genel Kurultayında değiştirilerek saptanmıştır. 24 s.

  TLSold
 • CLEF DES EXERCISES DE LA METHODE OLLENDORF = KENDİ KENDİNE FRANSIZ LİSANININ ÖĞRENMEK İÇİN TÜRKÇEYE TERCÜME OLUNAN OLLENDORF USULÜNÜN ANAHTARI, İstanbul, Ceridehane, 1283 [1867].172 s.

  Lot No: 206

  Lot: 206

  CLEF DES EXERCISES DE LA METHODE OLLENDORF = KENDİ KENDİNE FRANSIZ LİSANININ ÖĞRENMEK İÇİN TÜRKÇEYE TERCÜME OLUNAN OLLENDORF USULÜNÜN ANAHTARI, İstanbul, Ceridehane, 1283 [1867].172 s.

  TLSold
 • MEZUNÎN-İ MÜLKİYE İTTİHAD VE TEAVÜN CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ VE TALİMÂTNÂMESİ, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1328 [1912]. 30 s.

  Lot No: 207

  Lot: 207

  MEZUNÎN-İ MÜLKİYE İTTİHAD VE TEAVÜN CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ VE TALİMÂTNÂMESİ, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1328 [1912]. 30 s.

  TLSold
 • CÜMHURİYET HALK FIRKASI NİZAMNAMESİ: 15 Teşrinievel 1927de inikat eden Cümhuriyet Halk Fırkası Büyük Kongrasının 22 Teşrinievel 1927 tarihli içtimaında müzakere ve kabul edilmiştir, Zelliç Biraderler Matbaası, 1929. 51 s.

  Lot No: 208

  Lot: 208

  CÜMHURİYET HALK FIRKASI NİZAMNAMESİ: 15 Teşrinievel 1927de inikat eden Cümhuriyet Halk Fırkası Büyük Kongrasının 22 Teşrinievel 1927 tarihli içtimaında müzakere ve kabul edilmiştir, Zelliç Biraderler Matbaası, 1929. 51 s.

  TLSold
 • KEMÂLÂT-I MİLLİYE CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ, Zarafet Matbaası, İstanbul, 1328 [1912]. 8 s.

  Lot No: 209

  Lot: 209

  KEMÂLÂT-I MİLLİYE CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ, Zarafet Matbaası, İstanbul, 1328 [1912]. 8 s.

  TLSold
 • BUKALEMUN-İ KİMYA, Halid Ziya [Uşaklıgil], İzmir, Hizmet Matbaası, 1308 [1891]. 38 s.

  Lot No: 210

  Lot: 210

  BUKALEMUN-İ KİMYA, Halid Ziya [Uşaklıgil], İzmir, Hizmet Matbaası, 1308 [1891]. 38 s.

  TLSold
 • TÜRK MÜHENDİSLER BİRLİĞİ ESAS NİZAMNAMESİ, Ankara, 1931. 17 s.

  Lot No: 211

  Lot: 211

  TÜRK MÜHENDİSLER BİRLİĞİ ESAS NİZAMNAMESİ, Ankara, 1931. 17 s.

  TLSold
 • HUKUKÇULAR KLÖBÜ DAHİLİ NİZAMNAMESİ 1 MART 1934, Letafet Matbaası, İstanbul, 1934. 16 s.

  Lot No: 212

  Lot: 212

  HUKUKÇULAR KLÖBÜ DAHİLİ NİZAMNAMESİ 1 MART 1934, Letafet Matbaası, İstanbul, 1934. 16 s.

  TLSold
 • C.H.F. PROGRAMI: Fırkanın 10 Mayıs 1931’de Toplanan Üçüncü Büyük Kongresi tarafından kabul edilmiştir, Ankara, T.B.M.M. Matbaası, 1931.13+3 s.

  Lot No: 213

  Lot: 213

  C.H.F. PROGRAMI: Fırkanın 10 Mayıs 1931’de Toplanan Üçüncü Büyük Kongresi tarafından kabul edilmiştir, Ankara, T.B.M.M. Matbaası, 1931.13+3 s.

  TLSold
 • SERVİLER I - II, Cevdet Çulpan, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1961. 2 cilt: c.1 - 46 s, 8 levha; c.2 - 47-158. s. 47 levha.

  Lot No: 214

  Lot: 214

  SERVİLER I - II, Cevdet Çulpan, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1961. 2 cilt: c.1 - 46 s, 8 levha; c.2 - 47-158. s. 47 levha.

  TLSold
 • MİLLET MEKTEPLERİLE HALK DERSANELERİNE MAHSUS YURT BİLGİSİ, Midhat Sadullah, 1930. 96 s.

  Lot No: 215

  Lot: 215

  MİLLET MEKTEPLERİLE HALK DERSANELERİNE MAHSUS YURT BİLGİSİ, Midhat Sadullah, 1930. 96 s.

  TLSold
 • MÜCRİMLER, İstanbul Polis Mektebi Dahiliye Müdürü Nurettin, İstanbul Cumhuriyet Matbaası, 1929, 111 sayfa. Serseriler, Kasti Yangınlar, Sahte Evrakı Naktîye (sahte para), Kumar ve Kumarbazlar, Hane Hırsızları, Sarkıcı Hırsızlar, Karmanyolacılar, Elmas Hırsızları, Yankesicilik, Kasa Hırsızları…

  Lot No: 216

  Lot: 216

  MÜCRİMLER, İstanbul Polis Mektebi Dahiliye Müdürü Nurettin, İstanbul Cumhuriyet Matbaası, 1929, 111 sayfa. Serseriler, Kasti Yangınlar, Sahte Evrakı Naktîye (sahte para), Kumar ve Kumarbazlar, Hane Hırsızları, Sarkıcı Hırsızlar, Karmanyolacılar, Elmas Hırsızları, Yankesicilik, Kasa Hırsızları…

  TLSold
 • DERİCİLİK VE DERİ BOYACILIĞI, Enver Remzi Atafrat, Muallim Ahmet Halit Kitap Evi, İstanbul, 1936. 232+[8] s, resimli.

  Lot No: 217

  Lot: 217

  DERİCİLİK VE DERİ BOYACILIĞI, Enver Remzi Atafrat, Muallim Ahmet Halit Kitap Evi, İstanbul, 1936. 232+[8] s, resimli.

  TLSold
 • OLİMPİYADLAR 1948 LONDRA (1896 DAN BUGÜNE KADAR), Cem Atabeyoğlu, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1948. 64 s.

  Lot No: 218

  Lot: 218

  OLİMPİYADLAR 1948 LONDRA (1896 DAN BUGÜNE KADAR), Cem Atabeyoğlu, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1948. 64 s.

  TLSold
 • İSTANBUL VE MÜLHAKATI UMUM EKMEKCİLER VE FRANCALACILAR CEMİYETİ NAMINA MURAHHASLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ CELİLESİNE TAKDİM ETTİKLERİ 22 KANUNUEVVEL 1927 TARİHLİ ARZUHALİ, TAFSİL EDEN ARIZASIDIR, Nuri, H. Fehmi, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1928. 14 s.

  Lot No: 220

  Lot: 220

  İSTANBUL VE MÜLHAKATI UMUM EKMEKCİLER VE FRANCALACILAR CEMİYETİ NAMINA MURAHHASLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ CELİLESİNE TAKDİM ETTİKLERİ 22 KANUNUEVVEL 1927 TARİHLİ ARZUHALİ, TAFSİL EDEN ARIZASIDIR, Nuri, H. Fehmi, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1928. 14 s.

  TLSold
 • Binicilik Tarihi - MEMLEKET ATLARININ KONKUR HİPİKLERE HAZIRLANMASI, Süvari Yarbay ziya Bora, İstanbul Askeri Basımevi, 1953, 124 sayfa, resimli ve çizelge

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Binicilik Tarihi - MEMLEKET ATLARININ KONKUR HİPİKLERE HAZIRLANMASI, Süvari Yarbay ziya Bora, İstanbul Askeri Basımevi, 1953, 124 sayfa, resimli ve çizelge

  TLSold
 • Binicilik Tarihi - Sonbaharda Halk Müvacehesinde Yapılacak BİNİCİLİK MÜSABAKALARI PROGRAMI, Ankara Büyük Erkânıharbiye Matbaası, 1930, 22 sayfa + 1 plan.

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Binicilik Tarihi - Sonbaharda Halk Müvacehesinde Yapılacak BİNİCİLİK MÜSABAKALARI PROGRAMI, Ankara Büyük Erkânıharbiye Matbaası, 1930, 22 sayfa + 1 plan.

  TLSold
 • 3 ADET KİTAP

  Lot No: 223

  Lot: 223

  3 ADET KİTAP

  TLSold
 • BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR’IN ARDINDAN 1908 - 1969, Hazırlayan: Derviş Manizade, İstanbul, Yaylacık Matbaası, 1970. 112 s.

Yazarından ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 224

  Lot: 224

  BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR’IN ARDINDAN 1908 - 1969, Hazırlayan: Derviş Manizade, İstanbul, Yaylacık Matbaası, 1970. 112 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • KADIN PENÇESİ, Halid Ziya Uşaklıgil, İstanbul, Hilmi Kitabevi, 1939. 132 s.

Yazarından ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 225

  Lot: 225

  KADIN PENÇESİ, Halid Ziya Uşaklıgil, İstanbul, Hilmi Kitabevi, 1939. 132 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • BİR ACI HİKAYE, Halid Ziya Uşaklıgil, İstanbul, Hilmi Kitabevi, 1942. 312 s, yorgun haliyle.

Yazarından imzalı…

  Lot No: 226

  Lot: 226

  BİR ACI HİKAYE, Halid Ziya Uşaklıgil, İstanbul, Hilmi Kitabevi, 1942. 312 s, yorgun haliyle. Yazarından imzalı…

  TLSold
 • RADYO KONFERANSLARI, Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul, Devlet Matbaası, 1934. 96 s.

Yazarından ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 227

  Lot: 227

  RADYO KONFERANSLARI, Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul, Devlet Matbaası, 1934. 96 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • RADYO KONFERANSLARI, Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul, Devlet Matbaası, 1932. 348 s.

Yazarından ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 228

  Lot: 228

  RADYO KONFERANSLARI, Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul, Devlet Matbaası, 1932. 348 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • Serabı Ömrüm, RIZA TEVFİK, İstanbul, 1949, 360 s. 

Yazarından Şair Salih Zeki (Aktay)’a ithaflı ve imzalı… 

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Serabı Ömrüm, RIZA TEVFİK, İstanbul, 1949, 360 s. Yazarından Şair Salih Zeki (Aktay)’a ithaflı ve imzalı… 

  TLSold
 • BOŞLUK, Afif Yesari, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, 1970, 14 s.

Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  Lot No: 230

  Lot: 230

  BOŞLUK, Afif Yesari, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, 1970, 14 s. Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  TLSold
 • SÜRGÜN, Refik Halid, Semih Lütfi Erciyas, Semih Lütfi Kitabevi, 178 s.

Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  Lot No: 231

  Lot: 231

  SÜRGÜN, Refik Halid, Semih Lütfi Erciyas, Semih Lütfi Kitabevi, 178 s. Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  TLSold
 • BİR ECZACININ ROMANI, M. Tevfik Hacıbeyoğlu, İstanbul, 1961, 88 s.

Yazarından ithaflı ve imzalıdır… 

  Lot No: 232

  Lot: 232

  BİR ECZACININ ROMANI, M. Tevfik Hacıbeyoğlu, İstanbul, 1961, 88 s. Yazarından ithaflı ve imzalıdır… 

  TLSold
 • DİRLİK DÜZENLİK, Edip Cansever, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1954, 80 s. 

Yazarından Ressam Sabri Berkel’e ithaflı...

  Lot No: 233

  Lot: 233

  DİRLİK DÜZENLİK, Edip Cansever, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1954, 80 s. Yazarından Ressam Sabri Berkel’e ithaflı...

  TLSold
 • SES (Hikayeler), Sabahattin Ali, Yeni Kitapçı Neşriyatı, İstanbul, 1937, 77 s. İlk Baskı.

  Lot No: 234

  Lot: 234

  SES (Hikayeler), Sabahattin Ali, Yeni Kitapçı Neşriyatı, İstanbul, 1937, 77 s. İlk Baskı.

  TLSold
 • DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI, Turgut Uyar, Açık Oturum Yayınları, Ankara, 1959, 76 s.

  Lot No: 235

  Lot: 235

  DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI, Turgut Uyar, Açık Oturum Yayınları, Ankara, 1959, 76 s.

  TLSold
 • TÜTÜNLER ISLAK, Turgut Uyar, Dost Yayınları, Ankara, 1962, 38 s. İlk Baskı.

  Lot No: 236

  Lot: 236

  TÜTÜNLER ISLAK, Turgut Uyar, Dost Yayınları, Ankara, 1962, 38 s. İlk Baskı.

  TLSold
 • PERÇEMLİ SOKAK, Oktay Rıfat, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1956, 59 s.  İlk Baskı.

  Lot No: 237

  Lot: 237

  PERÇEMLİ SOKAK, Oktay Rıfat, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1956, 59 s.  İlk Baskı.

  TLSold
 • DÜDÜKLÜ TENCERE (Şiirler), Metin Eloğlu, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1961, 48 s.  İlk Baskı.

  Lot No: 238

  Lot: 238

  DÜDÜKLÜ TENCERE (Şiirler), Metin Eloğlu, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1961, 48 s.  İlk Baskı.

  TLSold
 • ELİF NACİ, 1 Şubat 1954, 41 sayfa 7 resimli. Kitapta Halide Edip Adıvar, Nurullah Berk, Muhsin Ertuğrul, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Çallı, Peyami Safa gibi kişilerin yazıları bulunmakta.

 Elif Naci’den ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 239

  Lot: 239

  ELİF NACİ, 1 Şubat 1954, 41 sayfa 7 resimli. Kitapta Halide Edip Adıvar, Nurullah Berk, Muhsin Ertuğrul, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Çallı, Peyami Safa gibi kişilerin yazıları bulunmakta.  Elif Naci’den ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • GÜNAYDIN YERYÜZÜ, N.İlhan Berk, İlk Baskı, Yeditepe Yayınları İstanbul, 1952, 68 sayfa. 

N. İlhan Berk’ten ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 240

  Lot: 240

  GÜNAYDIN YERYÜZÜ, N.İlhan Berk, İlk Baskı, Yeditepe Yayınları İstanbul, 1952, 68 sayfa. N. İlhan Berk’ten ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • BEDRİ RAHMİ TUZ, BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU, Osmanbey Matbaası, İstanbul, 1952, 48 sayfa.

 Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 241

  Lot: 241

  BEDRİ RAHMİ TUZ, BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU, Osmanbey Matbaası, İstanbul, 1952, 48 sayfa.  Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • LETTRES À ABDÜLHAK HAAMİT (1920-1927), Lüsiyen Abdülhak Haamit, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, İstanbul, 1932, 192 sayfa.

 Yazarından ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 242

  Lot: 242

  LETTRES À ABDÜLHAK HAAMİT (1920-1927), Lüsiyen Abdülhak Haamit, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, İstanbul, 1932, 192 sayfa.  Yazarından ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • SABIR TAŞI KÜÇÜKLERİN VE BÜYÜKLERİN MASALI, Necip Fazıl Kısakürek, Tan Matbaası, Semih Lütfi Kitapevi, 1940, 89 sayfa.

Necip Fazıl Kısakürek’ten ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 243

  Lot: 243

  SABIR TAŞI KÜÇÜKLERİN VE BÜYÜKLERİN MASALI, Necip Fazıl Kısakürek, Tan Matbaası, Semih Lütfi Kitapevi, 1940, 89 sayfa. Necip Fazıl Kısakürek’ten ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU, Peyami Safa, Kenan Matbaası, İstanbul, 1949, 157 sayfa. 

 Peyami Safa’dan ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 244

  Lot: 244

  DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU, Peyami Safa, Kenan Matbaası, İstanbul, 1949, 157 sayfa.  Peyami Safa’dan ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • YABAN, Yakup Kadri, Milliyet Matbaası, İstanbul, 1932, 315 sayfa.

Yakup Kadri’den CELAL SAHİR’e ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 245

  Lot: 245

  YABAN, Yakup Kadri, Milliyet Matbaası, İstanbul, 1932, 315 sayfa. Yakup Kadri’den CELAL SAHİR’e ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • BODUR MİNAREDEN ÖTE, Yusuf Atılgan, Büyük Kervan Matbaası, İstanbul, Mart 1960, 76 sayfa. 

Yusuf Atılgan’dan ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 246

  Lot: 246

  BODUR MİNAREDEN ÖTE, Yusuf Atılgan, Büyük Kervan Matbaası, İstanbul, Mart 1960, 76 sayfa. Yusuf Atılgan’dan ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • HEYECAN VE SÜKUN, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yeni Matbaa, İstanbul, 1959, 192 sayfa. 

Faruk Nafiz Çamlıbel’den ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 247

  Lot: 247

  HEYECAN VE SÜKUN, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yeni Matbaa, İstanbul, 1959, 192 sayfa. Faruk Nafiz Çamlıbel’den ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • DUVAR - ŞİİRLER, Attila İlhan, Işıl Matbaası, İstanbul 1948, 46 sayfa.

Attila İlhan’dan ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 248

  Lot: 248

  DUVAR - ŞİİRLER, Attila İlhan, Işıl Matbaası, İstanbul 1948, 46 sayfa. Attila İlhan’dan ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • DEVLET ve TABİAT, Ece Ayhan, Yelken Matbaası, Mayıs 1973, 110 sayfa. 

Ece Ayhan’dan ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 249

  Lot: 249

  DEVLET ve TABİAT, Ece Ayhan, Yelken Matbaası, Mayıs 1973, 110 sayfa. Ece Ayhan’dan ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • KARŞI-ŞİİLER, Orhan Veli, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. O. Ankara, 1949, 31 sayfa. 

Orhan Veli’den ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 250

  Lot: 250

  KARŞI-ŞİİLER, Orhan Veli, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. O. Ankara, 1949, 31 sayfa. Orhan Veli’den ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • ÇOCUK VE ALLAH, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Şefik Matbaası, Milliyet Yayınları, Ekim 1998, 310 sayfa. 

Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 251

  Lot: 251

  ÇOCUK VE ALLAH, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Şefik Matbaası, Milliyet Yayınları, Ekim 1998, 310 sayfa. Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • ÜSTÜME VARMA İSTANBUL, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ekin Basımevi, İstanbul 1961, 61 sayfa. 

Ümit Yaşar Oğuzcan’dan ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 252

  Lot: 252

  ÜSTÜME VARMA İSTANBUL, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ekin Basımevi, İstanbul 1961, 61 sayfa. Ümit Yaşar Oğuzcan’dan ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • KÖR AYNA-YENİ ŞİİRLERİ, Ümit Yaşar Oğuzcan, Doğuş Ltd. O. Matbaası, Ankara 1957, 95 sayfa. 

 Ümit Yaşar Oğuzcan’dan ithaflı ve imzalı…

  Lot No: 253

  Lot: 253

  KÖR AYNA-YENİ ŞİİRLERİ, Ümit Yaşar Oğuzcan, Doğuş Ltd. O. Matbaası, Ankara 1957, 95 sayfa.  Ümit Yaşar Oğuzcan’dan ithaflı ve imzalı…

  TLSold
 • SERÂB-I ÖMRÜM, Feylesof Rıza Tevfik, 1934, KIBRIS LEFKOŞE, 125 sayfa. 

RIZA TEVFİK’TEN NAİLE SULTAN HAZRETLERİNE İTHAFLI VE İMZALI…

  Lot No: 254

  Lot: 254

  SERÂB-I ÖMRÜM, Feylesof Rıza Tevfik, 1934, KIBRIS LEFKOŞE, 125 sayfa. RIZA TEVFİK’TEN NAİLE SULTAN HAZRETLERİNE İTHAFLI VE İMZALI…

  TLSold
 • THEORETİSCH-PRAKTİSCHE TÜRKİSCHE SPRACHLEHRE FÜR DEUTSCHE, Artin Hindoglu, Viyana, 1829, 180 sayfa.

  Lot No: 255

  Lot: 255

  THEORETİSCH-PRAKTİSCHE TÜRKİSCHE SPRACHLEHRE FÜR DEUTSCHE, Artin Hindoglu, Viyana, 1829, 180 sayfa.

  TLSold
 • GRAMMAIRE THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA LANGUE TURKE, TELLE QU’ELLE EST PARLÉE A CONSTANTINOPLE, Artin Hindoglou, Imprimerie Orientale de Prosper Dondey-Dupré, Paris, 1834. vii, 182, [1] s, 22 x 15 cm, lüks deri cildinde.

  Lot No: 256

  Lot: 256

  GRAMMAIRE THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA LANGUE TURKE, TELLE QU’ELLE EST PARLÉE A CONSTANTINOPLE, Artin Hindoglou, Imprimerie Orientale de Prosper Dondey-Dupré, Paris, 1834. vii, 182, [1] s, 22 x 15 cm, lüks deri cildinde.

  TLSold
 • KAMÛS-I RUMÎ: RUMCA’DAN TÜRKÇE’YE LUGAT - 2 CİLT, İstanbul, Yuvanaki, Panayotidis, İstanbul, Yovanaki Panayoditis Matbaası, 1897-1898. 2 cilt birlikte ciltlenmiştir: 2048 s.

  Lot No: 257

  Lot: 257

  KAMÛS-I RUMÎ: RUMCA’DAN TÜRKÇE’YE LUGAT - 2 CİLT, İstanbul, Yuvanaki, Panayotidis, İstanbul, Yovanaki Panayoditis Matbaası, 1897-1898. 2 cilt birlikte ciltlenmiştir: 2048 s.

  TLSold
 • TÜRKÇEDEN İNGİLİZCEYE LUGAT KİTABI = REDHOUSE’S TURKISH DICTIONARY, IN TWO PARTS, ENGLISH AND TURKISH & TURKISH AND ENGLISH, James William Redhouse, hazırlayan: Charles Wells, Bernard Quaritch, London, 1880. 2. basım, 884 s.

  Lot No: 258

  Lot: 258

  TÜRKÇEDEN İNGİLİZCEYE LUGAT KİTABI = REDHOUSE’S TURKISH DICTIONARY, IN TWO PARTS, ENGLISH AND TURKISH & TURKISH AND ENGLISH, James William Redhouse, hazırlayan: Charles Wells, Bernard Quaritch, London, 1880. 2. basım, 884 s.

  TLSold
 • A LEXICON ENGLISH AND TURKISH, SHEWING, IN TURKISH, THE LITERAL, INCIDENTAL, FIGURATIVE, COLLOQUIAL, AND TECHNICAL SIGNIFICATIONS OF THE ENGLISH TERMS, J.W. Redhouse, London, Bernard Quaritch, 1861. 828 s.

  Lot No: 259

  Lot: 259

  A LEXICON ENGLISH AND TURKISH, SHEWING, IN TURKISH, THE LITERAL, INCIDENTAL, FIGURATIVE, COLLOQUIAL, AND TECHNICAL SIGNIFICATIONS OF THE ENGLISH TERMS, J.W. Redhouse, London, Bernard Quaritch, 1861. 828 s.

  TLSold
 • LE COMPAGNON DE TOUS: DICTIONAIRE POLYGLOTTE Louis Callaris, Henri Dalmazzo, Turin, 1870. 2 cilt: c.1 - 662+364+15 s; c.2 - 168+92+93+125+105+69+94 s.

  Lot No: 260

  Lot: 260

  LE COMPAGNON DE TOUS: DICTIONAIRE POLYGLOTTE Louis Callaris, Henri Dalmazzo, Turin, 1870. 2 cilt: c.1 - 662+364+15 s; c.2 - 168+92+93+125+105+69+94 s.

  TLSold
 • FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE ISLAHAT-I HUKUKİYE VE SİYASİYE LUGATI, Mehmet Ekrem, Galata Ritsu Matbaası, 1927, 148 + 3 sayfa.

  Lot No: 261

  Lot: 261

  FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE ISLAHAT-I HUKUKİYE VE SİYASİYE LUGATI, Mehmet Ekrem, Galata Ritsu Matbaası, 1927, 148 + 3 sayfa.

  TLSold
 • MÜNTAHABÂT-I LÛGAT-I OSMANİYE, James W. Redhouse, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1280 [1864]. 2 cilt: c.1 - 224 s.; c.2 - 238 s.

  Lot No: 262

  Lot: 262

  MÜNTAHABÂT-I LÛGAT-I OSMANİYE, James W. Redhouse, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1280 [1864]. 2 cilt: c.1 - 224 s.; c.2 - 238 s.

  TLSold
 • BULGARCA 2 KİTAP - BULGARCA ELİFBA ve KIRAAT, Halis Eşref, Kalço İstoyanof Bulgar Matbaası, İstanbul, 1313 [1898]. 62 s. BULGARCA TAHSİL, Halil b. Ali Yaver, Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, İstanbul, 1321 [1905]. 128 s.

  Lot No: 263

  Lot: 263

  BULGARCA 2 KİTAP - BULGARCA ELİFBA ve KIRAAT, Halis Eşref, Kalço İstoyanof Bulgar Matbaası, İstanbul, 1313 [1898]. 62 s. BULGARCA TAHSİL, Halil b. Ali Yaver, Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, İstanbul, 1321 [1905]. 128 s.

  TLSold
 • KÜÇÜK KAMUS-I ASKERİ FRANSIZCA - TÜRKÇE = PETITE ENCYCLOPEDIE MILITAIRE FRANÇAIS - TURC, MUHTASAR KAMÛS-İ ASKERÎ Resulzâde Hüseyin Hüsnü, İstanbul, Matbaa-i Osmaniye, t.y. 352 s.

  Lot No: 264

  Lot: 264

  KÜÇÜK KAMUS-I ASKERİ FRANSIZCA - TÜRKÇE = PETITE ENCYCLOPEDIE MILITAIRE FRANÇAIS - TURC, MUHTASAR KAMÛS-İ ASKERÎ Resulzâde Hüseyin Hüsnü, İstanbul, Matbaa-i Osmaniye, t.y. 352 s.

  TLSold
 • RESİMLİ KAMÛS-İ OSMANÎ, Ali Seydî, Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, Matbaa ve Kütübhane-i Cihan Sahibi Mihran, İstanbul, 1330 [1914]. 1132+2 s, resimli.

  Lot No: 265

  Lot: 265

  RESİMLİ KAMÛS-İ OSMANÎ, Ali Seydî, Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, Matbaa ve Kütübhane-i Cihan Sahibi Mihran, İstanbul, 1330 [1914]. 1132+2 s, resimli.

  TLSold
 • İMLÂ LÛGATI, İstanbul, Devlet Matbaası, 1928. 371 s.

  Lot No: 266

  Lot: 266

  İMLÂ LÛGATI, İstanbul, Devlet Matbaası, 1928. 371 s.

  TLSold
 • İMLÂ LÛGATİ: DİL ENCÜMENİ TARAFINDAN TERTİP EDİLMİŞTİR, Devlet Matbaası, İstanbul, 1929. XVII+371 s.

  Lot No: 267

  Lot: 267

  İMLÂ LÛGATİ: DİL ENCÜMENİ TARAFINDAN TERTİP EDİLMİŞTİR, Devlet Matbaası, İstanbul, 1929. XVII+371 s.

  TLSold
 • KAMÛS-I FRANSEVÎ TÜRKÎ İTALYANÎ ARABÎ. PETİT DİCTİONNAİRE FRANÇAİS - TURC - İTALİEN - ARABE, Kudüs, Imprimerie des PP. Franciscains, 1880. 4+603+1 s.

  Lot No: 268

  Lot: 268

  KAMÛS-I FRANSEVÎ TÜRKÎ İTALYANÎ ARABÎ. PETİT DİCTİONNAİRE FRANÇAİS - TURC - İTALİEN - ARABE, Kudüs, Imprimerie des PP. Franciscains, 1880. 4+603+1 s.

  TLSold
 • DICTIONNAIRE FRANÇAIS - TURC - ITALIEN, Mehmet Atuf, İstanbul, Ceride-i Havadis, 1285[1868]. 408 s. TÜRKÇE VE FRANSIZCA VE İTALYANCA LİSANI ÜZRE TERTİB OLUNMUŞTUR.

  Lot No: 269

  Lot: 269

  DICTIONNAIRE FRANÇAIS - TURC - ITALIEN, Mehmet Atuf, İstanbul, Ceride-i Havadis, 1285[1868]. 408 s. TÜRKÇE VE FRANSIZCA VE İTALYANCA LİSANI ÜZRE TERTİB OLUNMUŞTUR.

  TLSold
 • MEBADİ-İ TATBİKAT-I FRANSEVİ =EXERCISES ELEMENTAIRES ADAPTES A LA GRAMMAIRE FANÇAISE, İstanbul, Aramyan Matbaası, 1300 [1883]. 198 s.

  Lot No: 270

  Lot: 270

  MEBADİ-İ TATBİKAT-I FRANSEVİ =EXERCISES ELEMENTAIRES ADAPTES A LA GRAMMAIRE FANÇAISE, İstanbul, Aramyan Matbaası, 1300 [1883]. 198 s.

  TLSold
 • FENNİ ISTILAHAT LUGATI, İstanbul, Demiryolları Matbaası, 1928. 788 s.

  Lot No: 271

  Lot: 271

  FENNİ ISTILAHAT LUGATI, İstanbul, Demiryolları Matbaası, 1928. 788 s.

  TLSold
 • TÜRKÇEDEN ALMANCAYA LUGAT KİTABI TÜRKİSCHE - DEUTSCHES WÖRTERBUCH, Hakkı Tevfik, Leipzig, Otto Holtze’s Nachfolger, 1907. [16]+378+2 s.

  Lot No: 272

  Lot: 272

  TÜRKÇEDEN ALMANCAYA LUGAT KİTABI TÜRKİSCHE - DEUTSCHES WÖRTERBUCH, Hakkı Tevfik, Leipzig, Otto Holtze’s Nachfolger, 1907. [16]+378+2 s.

  TLSold
 • FRANSIZCA İZAHAI HAVİ TÜRKÇE BERLİÇ USULÜ METHODE DIRECTE ET COMBINEE POUR L’ETUDE DE LA LANGUE TURQUE, İzzet Hamid, İstanbul, İkdam, 1923-1924, 132+114 s.

  Lot No: 273

  Lot: 273

  FRANSIZCA İZAHAI HAVİ TÜRKÇE BERLİÇ USULÜ METHODE DIRECTE ET COMBINEE POUR L’ETUDE DE LA LANGUE TURQUE, İzzet Hamid, İstanbul, İkdam, 1923-1924, 132+114 s.

  TLSold
 • İNGİLİZCE - TÜRKÇE MÜKESSEF LÛGAT. A CONDENSED DICTIONARY ENGLISH-TURKISH, Ahmed Vahid [Moran], Kâgıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, İstanbul, 1340 [1924]. 27+720 s.

  Lot No: 274

  Lot: 274

  İNGİLİZCE - TÜRKÇE MÜKESSEF LÛGAT. A CONDENSED DICTIONARY ENGLISH-TURKISH, Ahmed Vahid [Moran], Kâgıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, İstanbul, 1340 [1924]. 27+720 s.

  TLSold
 • TEKMİLETÜ’L-İBER, İKİNCİ KISIM, Adüllatif Subhi Paşa, İstanbul, Takvimhane-i Âmire, 1278 [1862]. 1+28 s, 20 levha

  Lot No: 275

  Lot: 275

  TEKMİLETÜ’L-İBER, İKİNCİ KISIM, Adüllatif Subhi Paşa, İstanbul, Takvimhane-i Âmire, 1278 [1862]. 1+28 s, 20 levha

  TLSold
 • MUSEE IMPERAIL OTTOMAN SECTION DES MONNAIES MUSULMANS: CATALOGUE DES MONNAIES TURCOMANES, İ. Ghalib Edhem, Constantinople, 1894. 176 s, 8 levha.

  Lot No: 276

  Lot: 276

  MUSEE IMPERAIL OTTOMAN SECTION DES MONNAIES MUSULMANS: CATALOGUE DES MONNAIES TURCOMANES, İ. Ghalib Edhem, Constantinople, 1894. 176 s, 8 levha.

  TLSold
 • MÜZE-İ HÜMAYUN MESKÛKÂT-İ KADİME-İ İSLÂMİYE KATALOĞU KISM-İ SADİS. MESKÛKÂT-I OSMANİYE, Halil Edhem [Eldem], İstanbul 1334 (1918) Mahmud Bey Matbaası, 11+427 s. 12 Planş

  Lot No: 277

  Lot: 277

  MÜZE-İ HÜMAYUN MESKÛKÂT-İ KADİME-İ İSLÂMİYE KATALOĞU KISM-İ SADİS. MESKÛKÂT-I OSMANİYE, Halil Edhem [Eldem], İstanbul 1334 (1918) Mahmud Bey Matbaası, 11+427 s. 12 Planş

  TLSold
 • TAKVİM-İ MESKÛKÂT-I SELÇUKİYE, İsmail Galib, İstanbul 1309(hicri) 1892(miladi) Mihran Matbaası, 31 + 143 s.

  Lot No: 278

  Lot: 278

  TAKVİM-İ MESKÛKÂT-I SELÇUKİYE, İsmail Galib, İstanbul 1309(hicri) 1892(miladi) Mihran Matbaası, 31 + 143 s.

  TLSold
 • MÜZE-İ HÜMAYUN MESKUKAT-I KADİMİYE-İ İSLAMİYE KATALOĞU: KISM-I RABİ, AHMED TEVHID, İstanbul, Mahmud BeyMatbaası, 1321 [1904]. 567 s, 7 levha.

  Lot No: 279

  Lot: 279

  MÜZE-İ HÜMAYUN MESKUKAT-I KADİMİYE-İ İSLAMİYE KATALOĞU: KISM-I RABİ, AHMED TEVHID, İstanbul, Mahmud BeyMatbaası, 1321 [1904]. 567 s, 7 levha.

  TLSold
 • TAKVİM-İ MESKÛKÂT-I SELÇUKİYE, İsmail Galib, Mihran Matbaası, İstanbul, 1309 [1892]. 31 + 143 s.

  Lot No: 280

  Lot: 280

  TAKVİM-İ MESKÛKÂT-I SELÇUKİYE, İsmail Galib, Mihran Matbaası, İstanbul, 1309 [1892]. 31 + 143 s.

  TLSold
 • MÜZE-İ HÜMAYUN KURŞUN MÜHÜR KATALOĞU, Halil Edhem [Eldem], İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, Maarif Nezareti, 1321 [1904]. 71 s, resimli.

  Lot No: 281

  Lot: 281

  MÜZE-İ HÜMAYUN KURŞUN MÜHÜR KATALOĞU, Halil Edhem [Eldem], İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, Maarif Nezareti, 1321 [1904]. 71 s, resimli.

  TLSold
 • MÜZE-İ MÜMAYUN MESKUKAT-I İSLAMİYE KISMINDAN MESKUKAT-I TÜRKMENİYE KATALOĞU, İsmail Galib, İstanbul, Mihran Matbaası, 1311 [1894]. 183 s, 8 levha.

  Lot No: 282

  Lot: 282

  MÜZE-İ MÜMAYUN MESKUKAT-I İSLAMİYE KISMINDAN MESKUKAT-I TÜRKMENİYE KATALOĞU, İsmail Galib, İstanbul, Mihran Matbaası, 1311 [1894]. 183 s, 8 levha.

  TLSold
 • PHARMACOPOEA CASTRENSIS OTTOMANA. PHARMACOPÉE MILITAIRE OTTOMANE C[arl]. A[mbrois]. Bernard, Imprimerie de Henri Cayol, Constantinople, 1844. iv, 161, [3] s.

  Lot No: 283

  Lot: 283

  PHARMACOPOEA CASTRENSIS OTTOMANA. PHARMACOPÉE MILITAIRE OTTOMANE C[arl]. A[mbrois]. Bernard, Imprimerie de Henri Cayol, Constantinople, 1844. iv, 161, [3] s.

  TLSold
 • PRAKTIKI ARITHMITIKI PROS HRISIN TON MATHITEVONDON IS TA ELLIN. SHOLIA IPO H. VAFA (Rum Okullarındaki Öğrenciler İçinUygulamalı Aritmetik, yazarı H. Vafa) Ekdosis Defteri, En Zmirni, Ek Tis Tipografias A. Damianu, 1858. 104 s.

  Lot No: 284

  Lot: 284

  PRAKTIKI ARITHMITIKI PROS HRISIN TON MATHITEVONDON IS TA ELLIN. SHOLIA IPO H. VAFA (Rum Okullarındaki Öğrenciler İçinUygulamalı Aritmetik, yazarı H. Vafa) Ekdosis Defteri, En Zmirni, Ek Tis Tipografias A. Damianu, 1858. 104 s.

  TLSold
 • KARAMANLICA KİTAP, ANIN CELİL ZUHURU, Mateos İncili 24. Babın Tefsiri, Dersaadet, 1915, 116 sayfa.

  Lot No: 285

  Lot: 285

  KARAMANLICA KİTAP, ANIN CELİL ZUHURU, Mateos İncili 24. Babın Tefsiri, Dersaadet, 1915, 116 sayfa.

  TLSold
 • TAMION ANTHOLOGIAS Periehon - Apasan Tin Ekklisiastikin Eniavsion Akoluthian Esperinu Orthru Liturgias Megalis Tessarakostis Ke Tis Lambroforu Anastaseos ) Meta Tinon Kalofonikon İrmon En To Teli,Konstantinupoli,İstanbul, Yeorgios Seytanidis Kitabevi 1870, 625 + 5 sayfa.

  Lot No: 286

  Lot: 286

  TAMION ANTHOLOGIAS Periehon - Apasan Tin Ekklisiastikin Eniavsion Akoluthian Esperinu Orthru Liturgias Megalis Tessarakostis Ke Tis Lambroforu Anastaseos ) Meta Tinon Kalofonikon İrmon En To Teli,Konstantinupoli,İstanbul, Yeorgios Seytanidis Kitabevi 1870, 625 + 5 sayfa.

  TLSold
 • TERCÜME-İ SİHÂH-I CEVHERÎ (VANKULU LÜGATI), Ebu Nasr İsma’il Bin Hammad El-Cevheri, Arapçadan çeviren: Mehmed b. Mustafa El-Vanî Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Gurre-i Receb Hicri 1141 (Miladi 31 Ocak 1729)

  Lot No: 287

  Lot: 287

  TERCÜME-İ SİHÂH-I CEVHERÎ (VANKULU LÜGATI), Ebu Nasr İsma’il Bin Hammad El-Cevheri, Arapçadan çeviren: Mehmed b. Mustafa El-Vanî Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Gurre-i Receb Hicri 1141 (Miladi 31 Ocak 1729)

  TLSold
 • USÛLÜ-L - HİKEM Fİ NİZÂMİ’L ÜMEM, İbrahim Müteferrika, Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri Evasıt-ı Şaban 1144 (Miladi 1732 Ortaları)

  Lot No: 288

  Lot: 288

  USÛLÜ-L - HİKEM Fİ NİZÂMİ’L ÜMEM, İbrahim Müteferrika, Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri Evasıt-ı Şaban 1144 (Miladi 1732 Ortaları)

  TLSold
 • TÂRÎH-İ RÂŞİD, Mehmed Râşid, Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Gurre –i Zilhicce (Miladi 17 Şubat 1741)

  Lot No: 289

  Lot: 289

  TÂRÎH-İ RÂŞİD, Mehmed Râşid, Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Gurre –i Zilhicce (Miladi 17 Şubat 1741)

  TLSold
 • TÂRÎH-İ ÇELEBİ-ZÂDE, Küçükçelebi-Zâde İsmâ’îl Âsım Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Gurre –i Zilhicce 1153 (Miladi 17 Şubat 1741)

  Lot No: 290

  Lot: 290

  TÂRÎH-İ ÇELEBİ-ZÂDE, Küçükçelebi-Zâde İsmâ’îl Âsım Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Gurre –i Zilhicce 1153 (Miladi 17 Şubat 1741)

  TLSold
 • LİSÂNÜ’L ACEM, Hasan Şu’ûrî Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri 1155 (Miladi 1741)

  Lot No: 291

  Lot: 291

  LİSÂNÜ’L ACEM, Hasan Şu’ûrî Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri 1155 (Miladi 1741)

  TLSold
 • TÂRÎH-İ SAMÎ VE ŞÂKÎR VE SUPHÎ, Mustafa Sami-Hüseyin Şakir-Mehmed Suphi Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri 1198 (Miladi 1784)

  Lot No: 292

  Lot: 292

  TÂRÎH-İ SAMÎ VE ŞÂKÎR VE SUPHÎ, Mustafa Sami-Hüseyin Şakir-Mehmed Suphi Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri 1198 (Miladi 1784)

  TLSold
 • TÂRÎH-İ İZZÎ, Süleyman İzzî Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri 1199 (Miladi 1785)

  Lot No: 293

  Lot: 293

  TÂRÎH-İ İZZÎ, Süleyman İzzî Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri 1199 (Miladi 1785)

  TLSold
 • İ’RÂBÜ’L KÂFİYE, Güzelhisarlı Zeynî-Zâde Hüseyin Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri 1200 (Miladi 1786)

  Lot No: 294

  Lot: 294

  İ’RÂBÜ’L KÂFİYE, Güzelhisarlı Zeynî-Zâde Hüseyin Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri 1200 (Miladi 1786)

  TLSold
 • İLK TÜRKÇE MATBU TIP KİTABI, Şanizade, Mehmed Ataullah. Hamse-i Şanizade. İstanbul: Dar üt- tıbaat ül-amire. 1235 [1820]. 1 Kitap: El-kitab ül-evvel fit-teşrihat 7, 2, 131, 80 s., 56 levha. 2 Kitap: El-kitab üs-sâni fit-tabiiyât. 39 s.; 3 Kitap: El-kitab üs-sâlis Miyar ül-etibbâ. 283 s.

  Lot No: 295

  Lot: 295

  İLK TÜRKÇE MATBU TIP KİTABI, Şanizade, Mehmed Ataullah. Hamse-i Şanizade. İstanbul: Dar üt- tıbaat ül-amire. 1235 [1820]. 1 Kitap: El-kitab ül-evvel fit-teşrihat 7, 2, 131, 80 s., 56 levha. 2 Kitap: El-kitab üs-sâni fit-tabiiyât. 39 s.; 3 Kitap: El-kitab üs-sâlis Miyar ül-etibbâ. 283 s.

  TLSold
 • KATERİNA TARİHİ TERCÜMESİ, Sadullah Said, BULAK BASKISI, Kahire Hicri 1244 (1828 miladi), 160 sayfa, Döneminin orijinal deri sırtlı karton kapaklı cildinde

  Lot No: 296

  Lot: 296

  KATERİNA TARİHİ TERCÜMESİ, Sadullah Said, BULAK BASKISI, Kahire Hicri 1244 (1828 miladi), 160 sayfa, Döneminin orijinal deri sırtlı karton kapaklı cildinde

  TLSold
 • TERCÜME-İ ŞERH-İ DÜRER’ÜL-GURER, Molla Hüsrev Mehmed b. Feramürz b. Ali, Çeviren: Süleyman b. Veli el-Ankaravî, BULAK BASKISI, Kahire Hicri 1285 (1869 miladi), 1. CİLT 4+449 sayfa, 2. CİLT 4+342 sayfa. Döneminin orijinal deri ciltlerinde.

  Lot No: 297

  Lot: 297

  TERCÜME-İ ŞERH-İ DÜRER’ÜL-GURER, Molla Hüsrev Mehmed b. Feramürz b. Ali, Çeviren: Süleyman b. Veli el-Ankaravî, BULAK BASKISI, Kahire Hicri 1285 (1869 miladi), 1. CİLT 4+449 sayfa, 2. CİLT 4+342 sayfa. Döneminin orijinal deri ciltlerinde.

  TLSold
 • TEVÂRİH-İ CATERİNE [KATERİNA TARİHİ], BULAK BASKISI, Kahire Hicri 1246 (1830 miladi), 225 sayfa, 25 x 16 cm. (Döneminin orijinal deri sırtlı karton kapağında)

  Lot No: 298

  Lot: 298

  TEVÂRİH-İ CATERİNE [KATERİNA TARİHİ], BULAK BASKISI, Kahire Hicri 1246 (1830 miladi), 225 sayfa, 25 x 16 cm. (Döneminin orijinal deri sırtlı karton kapağında)

  TLSold
 • MİRATÜL KAİNAT, Nişancı Mehmed Paşa, BULAK BASKISI, Kahire, 1842 Miladi 10+399 sayfa; 20+203+28 sayfa 33 x 22 cm. ebatlarında orijinal döneminin deri cildinde 2 CİLT BİRARADA

  Lot No: 299

  Lot: 299

  MİRATÜL KAİNAT, Nişancı Mehmed Paşa, BULAK BASKISI, Kahire, 1842 Miladi 10+399 sayfa; 20+203+28 sayfa 33 x 22 cm. ebatlarında orijinal döneminin deri cildinde 2 CİLT BİRARADA

  TLSold
 • TERCÜME-İ ŞERH-İ SİYERİ’L-KEBİR, Muhammed ibn el-Hasan Şeybanî, Ceviren: Muhammed b. Ahmed el-Serhasi – Mehmed Münib Ayintabî, İstanbul Hicri 1241 (1825 miladi),

  Lot No: 300

  Lot: 300

  TERCÜME-İ ŞERH-İ SİYERİ’L-KEBİR, Muhammed ibn el-Hasan Şeybanî, Ceviren: Muhammed b. Ahmed el-Serhasi – Mehmed Münib Ayintabî, İstanbul Hicri 1241 (1825 miladi),

  TLSold
 • MEHÂSİNÜ’L-ÂSÂR VE HAKÂYİKÜ’L AHBÂR (VASIF TARİHİ), HASKÖY MÜHENDİSHANE MATBAASI, Hicri 1219 (Miladi 1804) tarihli, 15+327 sayfa; 6 + 315 sayfa, 28 x 19 cm.

  Lot No: 301

  Lot: 301

  MEHÂSİNÜ’L-ÂSÂR VE HAKÂYİKÜ’L AHBÂR (VASIF TARİHİ), HASKÖY MÜHENDİSHANE MATBAASI, Hicri 1219 (Miladi 1804) tarihli, 15+327 sayfa; 6 + 315 sayfa, 28 x 19 cm.

  TLSold
 • TAKVİMÜ’L-MÜHENDİSÎN, Mütercimi: Osman Nuri, İstanbul, 1290(Hicri) 1873(Miladi) Mekteb-i Fünûn-u Harbiye Matbaası, 14 + 3 + 382 s, kimi sayfalar yorgundur, tuğralı Osmanlı cildinde.

  Lot No: 302

  Lot: 302

  TAKVİMÜ’L-MÜHENDİSÎN, Mütercimi: Osman Nuri, İstanbul, 1290(Hicri) 1873(Miladi) Mekteb-i Fünûn-u Harbiye Matbaası, 14 + 3 + 382 s, kimi sayfalar yorgundur, tuğralı Osmanlı cildinde.

  TLSold
 • GÜLDESTE-İ RİYAZ-İ İRFAN VE VEFEYÂT-I DANİŞVERÂN-İ NADİREDAN, İsmail Beliğ, Hüdavendigâr Vilâyet Matbaası, Kasabzâde Mehmed Eşref, Bursa, 1302 [1885]. 7+543 s.

  Lot No: 303

  Lot: 303

  GÜLDESTE-İ RİYAZ-İ İRFAN VE VEFEYÂT-I DANİŞVERÂN-İ NADİREDAN, İsmail Beliğ, Hüdavendigâr Vilâyet Matbaası, Kasabzâde Mehmed Eşref, Bursa, 1302 [1885]. 7+543 s.

  TLSold
 • NAZM-ÜL CEVAHİR, AYNÎ, İstanbul, Dâr üt-Tıbaat ül-Amire, 1241 (1826), 4 + 112 sayfa.

  Lot No: 304

  Lot: 304

  NAZM-ÜL CEVAHİR, AYNÎ, İstanbul, Dâr üt-Tıbaat ül-Amire, 1241 (1826), 4 + 112 sayfa.

  TLSold
 • MÜSELLESAT-I MÜSTEVİYE, mütercimi: Mehmed Tahir Paşa, İstanbul, Mekteb-i Fünûn-u Harbiye-i Hazret-i Şâhâne Matbaası, 1288 [1872]. 87 s, 3 levha, taşbaskı, armalı, ay yıldızlı şık Osmanlı cildinde.

  Lot No: 305

  Lot: 305

  MÜSELLESAT-I MÜSTEVİYE, mütercimi: Mehmed Tahir Paşa, İstanbul, Mekteb-i Fünûn-u Harbiye-i Hazret-i Şâhâne Matbaası, 1288 [1872]. 87 s, 3 levha, taşbaskı, armalı, ay yıldızlı şık Osmanlı cildinde.

  TLSold
 • PÂK DİVÂN-I EŞREFÜ’Ş-ŞUARÂ, Eşref Mustafa Paşa, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1278 [1862]. 202 s, sırtı meşin klasik Osmanlı cildinde.

  Lot No: 306

  Lot: 306

  PÂK DİVÂN-I EŞREFÜ’Ş-ŞUARÂ, Eşref Mustafa Paşa, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1278 [1862]. 202 s, sırtı meşin klasik Osmanlı cildinde.

  TLSold
 • NESİMÎ DİVÂNI, Seyyid Ömer İmadeddin, İstanbul, Tasvir-i Efkâr Matbaası, 1286 [1870]. 186 s.

  Lot No: 307

  Lot: 307

  NESİMÎ DİVÂNI, Seyyid Ömer İmadeddin, İstanbul, Tasvir-i Efkâr Matbaası, 1286 [1870]. 186 s.

  TLSold
 • TARİH-İ NİŞANCI MEHMED PAŞA, Ramazanzâde Nişancı Mehmed Paşa, İstanbul, Tabhane-i Âmire, 1279 [1863]. 3+348 s.

  Lot No: 308

  Lot: 308

  TARİH-İ NİŞANCI MEHMED PAŞA, Ramazanzâde Nişancı Mehmed Paşa, İstanbul, Tabhane-i Âmire, 1279 [1863]. 3+348 s.

  TLSold
 • SAMSUN - SİVAS DEMİRYOLU AMASYA İSTASYONUNUN İŞLETMEYE KÜŞADI HATIRASI 21 TEŞRİN-İ SÂNÎ 1927, İstanbul, 1927. 11+50 s, resimli.

  Lot No: 309

  Lot: 309

  SAMSUN - SİVAS DEMİRYOLU AMASYA İSTASYONUNUN İŞLETMEYE KÜŞADI HATIRASI 21 TEŞRİN-İ SÂNÎ 1927, İstanbul, 1927. 11+50 s, resimli.

  TLSold
 • Demiryolları Tarihi - REPONSES DU GOVERNEMENT IMPERIAL OTTOMAN, 1903. 100+55+100+28+38+22+186 +50+10+8+34+8+18+14+8+4+12 s. 1870 ile 1903 yılları arası DEMİRYOLLARI İLE İLGİLİ İMTİYAZ VE RAPORLARI KAPSAMAKTADIR. Toplam 695 sayfa.

  Lot No: 310

  Lot: 310

  Demiryolları Tarihi - REPONSES DU GOVERNEMENT IMPERIAL OTTOMAN, 1903. 100+55+100+28+38+22+186 +50+10+8+34+8+18+14+8+4+12 s. 1870 ile 1903 yılları arası DEMİRYOLLARI İLE İLGİLİ İMTİYAZ VE RAPORLARI KAPSAMAKTADIR. Toplam 695 sayfa.

  TLSold
 • Fotoğrafçılık Tarihi - E. KRAUSS Fotoğraf Makineleri KATALOĞU, 1914, 32 sayfa.

  Lot No: 311

  Lot: 311

  Fotoğrafçılık Tarihi - E. KRAUSS Fotoğraf Makineleri KATALOĞU, 1914, 32 sayfa.

  TLSold
 • Fotoğrafçılık Tarihi - LUMİERE FOTOĞRAF REHBERİ, Akşam Matbaası, İstanbul 1928, 59 sayfa.

  Lot No: 312

  Lot: 312

  Fotoğrafçılık Tarihi - LUMİERE FOTOĞRAF REHBERİ, Akşam Matbaası, İstanbul 1928, 59 sayfa.

  TLSold
 • TESİSAT-I ELEKTRİKİYE REHBERİ - ÜÇÜNCÜ KİTAB: AKÜMÜLATÖR - MOTOR, Tahsil-i ibtidai ashabının istifadesi için ameli tarzda yazılmıştır, Kaymakam Selahaddin, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul, 1925. Sayfalar numarasız, şekilli.

  Lot No: 313

  Lot: 313

  TESİSAT-I ELEKTRİKİYE REHBERİ - ÜÇÜNCÜ KİTAB: AKÜMÜLATÖR - MOTOR, Tahsil-i ibtidai ashabının istifadesi için ameli tarzda yazılmıştır, Kaymakam Selahaddin, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul, 1925. Sayfalar numarasız, şekilli.

  TLSold
 • ELEKTRİK AKÜMÜLATÖR ŞİRKETİ ALFRED DİNEN MÜESSESELERİ. ANONİM ŞİRKET, SERMAYESİ ON MİLYON FRANK, İstanbul, 1926. 28 s,resimli.

  Lot No: 314

  Lot: 314

  ELEKTRİK AKÜMÜLATÖR ŞİRKETİ ALFRED DİNEN MÜESSESELERİ. ANONİM ŞİRKET, SERMAYESİ ON MİLYON FRANK, İstanbul, 1926. 28 s,resimli.

  TLSold
 • ŞOFÖR İMTİHANI - 2. CİLD, Fikri Tevfik, İstanbul, Hüsnütabiat Matbaası, 1926. 232+14 s, resimli.

  Lot No: 315

  Lot: 315

  ŞOFÖR İMTİHANI - 2. CİLD, Fikri Tevfik, İstanbul, Hüsnütabiat Matbaası, 1926. 232+14 s, resimli.

  TLSold
 • Otomobil Tarihi - HISTOIRE DU CAOUTCHOUC ET DE LA CONTINENTAL. CONTINENTAL LASTİKLERİ’nin Tarihçesi. 31 Sayfa

  Lot No: 316

  Lot: 316

  Otomobil Tarihi - HISTOIRE DU CAOUTCHOUC ET DE LA CONTINENTAL. CONTINENTAL LASTİKLERİ’nin Tarihçesi. 31 Sayfa

  TLSold
 • TALİMNÂME-İ SÜVARİYAN: CİLD-İ SANİ, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1263 [1847]. 94 s, 5 katlanır levha.

  Lot No: 317

  Lot: 317

  TALİMNÂME-İ SÜVARİYAN: CİLD-İ SANİ, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1263 [1847]. 94 s, 5 katlanır levha.

  TLSold
 • TALİMAT-I UMMUMİYE, İstanbul, 1262 [1846], 17 sayfa.

  Lot No: 318

  Lot: 318

  TALİMAT-I UMMUMİYE, İstanbul, 1262 [1846], 17 sayfa.

  TLSold
 • DEVLET-İ ÂLİYE-İ OSMANİYE VE YUNAN MUHAREBESİ, Abdullah Zühdü, Süleyman Tevfik, İstanbul, Mihran Matbaası, 1315 [1897]. 4+520 s, resimli, sırtı tamir görmüş, kapakları tuğralı ve ay yıldızlı şık Osmanlı cildinde.

  Lot No: 319

  Lot: 319

  DEVLET-İ ÂLİYE-İ OSMANİYE VE YUNAN MUHAREBESİ, Abdullah Zühdü, Süleyman Tevfik, İstanbul, Mihran Matbaası, 1315 [1897]. 4+520 s, resimli, sırtı tamir görmüş, kapakları tuğralı ve ay yıldızlı şık Osmanlı cildinde.

  TLSold
 • KARADAĞ ORDUSU, Mehmed Subhi, İstanbul, 1317 [1901], Feridiye Matbaası, 92 s. + 4 sayfa taşbaskı gravürlü.

  Lot No: 320

  Lot: 320

  KARADAĞ ORDUSU, Mehmed Subhi, İstanbul, 1317 [1901], Feridiye Matbaası, 92 s. + 4 sayfa taşbaskı gravürlü.

  TLSold
 • HUBB-İ İSTİKLÂLİN ABİDESİ GAZİ AYINTAB MÜDAFAASI, Levhanizâde Mustafa Nureddin, İstanbul, Matbaa-i Milli, 1342 [1926]. 386 s, 1 levha.

  Lot No: 321

  Lot: 321

  HUBB-İ İSTİKLÂLİN ABİDESİ GAZİ AYINTAB MÜDAFAASI, Levhanizâde Mustafa Nureddin, İstanbul, Matbaa-i Milli, 1342 [1926]. 386 s, 1 levha.

  TLSold
 • DIE WEHRMACHT DER TÜRKEI UND BULGARIENS, Richard v[on]. Mach, Berlin, Verlagsbuchhandlung Alfred Schall, 1905. [6], 99, [3] s, 2 levha, 2 harita, 25 x 18 cm, bez cildinde.

  Lot No: 322

  Lot: 322

  DIE WEHRMACHT DER TÜRKEI UND BULGARIENS, Richard v[on]. Mach, Berlin, Verlagsbuchhandlung Alfred Schall, 1905. [6], 99, [3] s, 2 levha, 2 harita, 25 x 18 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • LA QUESTION DU PONT-EUXIN, Constantinople, Imprimerie Ahmed Ihsan et Cie, 1923. VIII+397 s.

  Lot No: 323

  Lot: 323

  LA QUESTION DU PONT-EUXIN, Constantinople, Imprimerie Ahmed Ihsan et Cie, 1923. VIII+397 s.

  TLSold
 • SUBHATÜ’L-AHBÂR MİN ZÜBTETÜ’L-ÂSÂR, Ahmed Kemal, Hüseyin Efendi Matbaası, İstanbul, 1289 [1872]. 2. basım, 42 s, resimli, 19x26 cm, haliyle.

  Lot No: 324

  Lot: 324

  SUBHATÜ’L-AHBÂR MİN ZÜBTETÜ’L-ÂSÂR, Ahmed Kemal, Hüseyin Efendi Matbaası, İstanbul, 1289 [1872]. 2. basım, 42 s, resimli, 19x26 cm, haliyle.

  TLSold
 • KUMANDAN-I AZAM EFENDİMİZ HAZRETLERİNİN CÜLUS-U HÜMAYUNLARINA ŞERİF-İ MASADİF 14 Nisan (1)328 MÜBECCELİNDE HÜRRİYET-İ ABİDE TEPESİNDE İCRA EDİLECEK RESMİ GEÇİD HAKKINDA TALİMAT 24 SAYFA 5 ADET KATLANIR PLANJ 20 x 14 cm.

  Lot No: 325

  Lot: 325

  KUMANDAN-I AZAM EFENDİMİZ HAZRETLERİNİN CÜLUS-U HÜMAYUNLARINA ŞERİF-İ MASADİF 14 Nisan (1)328 MÜBECCELİNDE HÜRRİYET-İ ABİDE TEPESİNDE İCRA EDİLECEK RESMİ GEÇİD HAKKINDA TALİMAT 24 SAYFA 5 ADET KATLANIR PLANJ 20 x 14 cm.

  TLSold
 • İLM-İ HAYVÂNÂT VE NEBÂTÂT, Mütercim Sâlih, İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1282 [1865], 89 s., 25 levha : resim, portre. 23 x 15 cm. ebatlarında döneminin orijinal deri cildinde.

  Lot No: 326

  Lot: 326

  İLM-İ HAYVÂNÂT VE NEBÂTÂT, Mütercim Sâlih, İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1282 [1865], 89 s., 25 levha : resim, portre. 23 x 15 cm. ebatlarında döneminin orijinal deri cildinde.

  TLSold
 • MÉMOIRES DU BARON DE TOTT, SUR LE TURCS ET LES TATARES, Baron de Tott, Amsterdam, MDCCLXXXV [1785]. 2 cilt. c.1 - 222, 207 s, c.2 - 184, 152 s, 16,5 x 9,5 cm, dönemin şık ciltlerinde.

  Lot No: 328

  Lot: 328

  MÉMOIRES DU BARON DE TOTT, SUR LE TURCS ET LES TATARES, Baron de Tott, Amsterdam, MDCCLXXXV [1785]. 2 cilt. c.1 - 222, 207 s, c.2 - 184, 152 s, 16,5 x 9,5 cm, dönemin şık ciltlerinde.

  TLSold
 • BELISARIUS = BELISAIRE, [Jean François] Marmontel, Brussels, B. Le Franco, 1792. 2 cilt: c.1 – 180 s; c.2 – 228 s, 2 cilt birlikte, döneminin cildinde.

  Lot No: 329

  Lot: 329

  BELISARIUS = BELISAIRE, [Jean François] Marmontel, Brussels, B. Le Franco, 1792. 2 cilt: c.1 – 180 s; c.2 – 228 s, 2 cilt birlikte, döneminin cildinde.

  TLSold
 • MEMOIRES TURCS, OU AVENTURES D’UN JEUNE TURC avec l’histoire de son sejour en France et les lettres d’Achmet-dely-azet Bacha a trois queues, a talide, son esclave favorite, Paris, Librairie ancientne et Nouvelle, 1822. 426 s.

  Lot No: 330

  Lot: 330

  MEMOIRES TURCS, OU AVENTURES D’UN JEUNE TURC avec l’histoire de son sejour en France et les lettres d’Achmet-dely-azet Bacha a trois queues, a talide, son esclave favorite, Paris, Librairie ancientne et Nouvelle, 1822. 426 s.

  TLSold
 • SUR LE DANUBE DE VIENNE À CONSTANTINOPLE ET AUX DARDANELLES, Sigismond Wallace, L. C. Zamarski & C. Dittmarsch, Vienne, 1864. 208 s, metin dışında 18 levha, 2 katlanır harita, 18.5 x 12.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 331

  Lot: 331

  SUR LE DANUBE DE VIENNE À CONSTANTINOPLE ET AUX DARDANELLES, Sigismond Wallace, L. C. Zamarski & C. Dittmarsch, Vienne, 1864. 208 s, metin dışında 18 levha, 2 katlanır harita, 18.5 x 12.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • TWO YEARS OF THE EASTERN QUESTION, A[ntonio Carlos Napoleone]. Gallenga, Samuel Tinsley, London, 1877. 2 cilt: 392; 402 s, ex-library, 23 x 14 cm, bez ciltlerinde.

  Lot No: 332

  Lot: 332

  TWO YEARS OF THE EASTERN QUESTION, A[ntonio Carlos Napoleone]. Gallenga, Samuel Tinsley, London, 1877. 2 cilt: 392; 402 s, ex-library, 23 x 14 cm, bez ciltlerinde.

  TLSold
 • TRAVELS IN TURKEY, EGYPT, NUBIA, and PALESTINE IN 1824, 1825, 1826 and 1827, R[ichard]. R[obert]. Madden, Carey & Lea, Philadelphia, 1830. 2 cilt: xii, [13-] 250 s; vi, [7-] 236 s, ex-library, 20 x 12 cm, karton ciltlerinde.

  Lot No: 333

  Lot: 333

  TRAVELS IN TURKEY, EGYPT, NUBIA, and PALESTINE IN 1824, 1825, 1826 and 1827, R[ichard]. R[obert]. Madden, Carey & Lea, Philadelphia, 1830. 2 cilt: xii, [13-] 250 s; vi, [7-] 236 s, ex-library, 20 x 12 cm, karton ciltlerinde.

  TLSold
 • PUT U CARIGRAD, Adolfo Veber [Tkalčević], Godina Izdavanja, Zagreb, 1886. 239 s, 19.5 x 13 cm, sırtı bez kapakları karton cildinde.

  Lot No: 334

  Lot: 334

  PUT U CARIGRAD, Adolfo Veber [Tkalčević], Godina Izdavanja, Zagreb, 1886. 239 s, 19.5 x 13 cm, sırtı bez kapakları karton cildinde.

  TLSold
 • CONSTANTINOPLE AND ITS ENVIRONS IN A SERIES OF LETTERS, EXHIBITING THE ACTUAL STATE OF THE MANNERS, CUSTOMS, AND HABITS OF THE TURKS, ARMENIANS, JEWS, AND GREEKS AS MODIFIED BY THE POLICY OF SULTAN MAHMOUD, [David Porter], Harper & Brothers, New York, 1835. 2 cilt: 280; 323 s, 19 x 11.5 cm, bez ciltlerinde.

  Lot No: 335

  Lot: 335

  CONSTANTINOPLE AND ITS ENVIRONS IN A SERIES OF LETTERS, EXHIBITING THE ACTUAL STATE OF THE MANNERS, CUSTOMS, AND HABITS OF THE TURKS, ARMENIANS, JEWS, AND GREEKS AS MODIFIED BY THE POLICY OF SULTAN MAHMOUD, [David Porter], Harper & Brothers, New York, 1835. 2 cilt: 280; 323 s, 19 x 11.5 cm, bez ciltlerinde.

  TLSold
 • A MONTH AT CONSTANTINOPLE, Albert [Richard] Smith, David Bogue, London, MDCCCL [1850] (2. baskı). xv, 236, [8] s, 1 renkli gravür, metin içinde birçok vinyet ve resim, 20.5 x 12.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 336

  Lot: 336

  A MONTH AT CONSTANTINOPLE, Albert [Richard] Smith, David Bogue, London, MDCCCL [1850] (2. baskı). xv, 236, [8] s, 1 renkli gravür, metin içinde birçok vinyet ve resim, 20.5 x 12.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • UNE PASTORALE BASQUE HÉLÈNE DE CONSTANTINOPLE ETUDE HISTORIQUE ET CRITIQUE, d'apres des documents inédits avec texte et traduction, Albert Léon, Librairie ancienne Honoré Champion, Paris, 1909. 525 s, 25,5 x 16,5 cm, lüks deri cildinde.

  Lot No: 337

  Lot: 337

  UNE PASTORALE BASQUE HÉLÈNE DE CONSTANTINOPLE ETUDE HISTORIQUE ET CRITIQUE, d'apres des documents inédits avec texte et traduction, Albert Léon, Librairie ancienne Honoré Champion, Paris, 1909. 525 s, 25,5 x 16,5 cm, lüks deri cildinde.

  TLSold
 • DE MONTÉLIMAR A CONSTANTINOPLE PER MER ET RETOUR A BICYCLETTE, [Louis-Victor] Guyot, Librairie Plon, Paris, 1894. viii, 306, [1] s, metin dışında birçok levha, 18.5 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 338

  Lot: 338

  DE MONTÉLIMAR A CONSTANTINOPLE PER MER ET RETOUR A BICYCLETTE, [Louis-Victor] Guyot, Librairie Plon, Paris, 1894. viii, 306, [1] s, metin dışında birçok levha, 18.5 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • STOCKHOLM-KONSTANTINOPEL, Kapten Gulliver [Per Emanuel (Manne) Bergstrand], Reseuppteckningar under hösten 1882 af Kapten Gulliver, Looström & Komp:s Förlag, Stockholm, 1883. 142 s, 18 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 339

  Lot: 339

  STOCKHOLM-KONSTANTINOPEL, Kapten Gulliver [Per Emanuel (Manne) Bergstrand], Reseuppteckningar under hösten 1882 af Kapten Gulliver, Looström & Komp:s Förlag, Stockholm, 1883. 142 s, 18 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • AM GOLDENEN HOR N:WANDERBILDER AUS KONSTANTINOPEL, Otto Adalbert Hoffmann, Leipzig, 1892. 112 s, 17.5 x 11.5 cm, sırtı bez kapakları karton cildinde.

  Lot No: 340

  Lot: 340

  AM GOLDENEN HOR N:WANDERBILDER AUS KONSTANTINOPEL, Otto Adalbert Hoffmann, Leipzig, 1892. 112 s, 17.5 x 11.5 cm, sırtı bez kapakları karton cildinde.

  TLSold
 • THE GRASP OF THE SULTAN, [Demetra Vaka] [Mrs Kenneth Brown], Houghton Mifflin Company, Boston, 1916. [2], 303 s, 4 çift sayfa resim, 19.5 x 13 cm, bez cildinde.

  Lot No: 341

  Lot: 341

  THE GRASP OF THE SULTAN, [Demetra Vaka] [Mrs Kenneth Brown], Houghton Mifflin Company, Boston, 1916. [2], 303 s, 4 çift sayfa resim, 19.5 x 13 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • TÜRKISCHE LENZESTAGE. Johannes Mayrhofer, Reisebilder vom Goldenen Horn, Druck und Verlag von Friedrich Pustet, Regensburg, 1917. 58, [6] s, metin içinde birçok siyah beyaz fotoğraf, 17.5 x 13 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 342

  Lot: 342

  TÜRKISCHE LENZESTAGE. Johannes Mayrhofer, Reisebilder vom Goldenen Horn, Druck und Verlag von Friedrich Pustet, Regensburg, 1917. 58, [6] s, metin içinde birçok siyah beyaz fotoğraf, 17.5 x 13 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • ЧЕРЕЗ ЧЕРНОЕ МОРЕ НА БОСФОРЪ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ, [KARADENIZ’DEN BOĞAZIÇI’NE SEYAHAT NOTLARI], П[етр]. П[етрович] Гнедич [Petr Petroviç Gnediç], СПб Изд. А.Ф. Маркса, С TLПетербургъ [SPb Ed. A.F. Marx, St. Peterburg], 1896. 4, iii, 1, 228, 4 s, metin içinde 60 resim, 20.5 x 13.5 cm, ırtı bez kapakları karton cildinde.

  Lot No: 343

  Lot: 343

  ЧЕРЕЗ ЧЕРНОЕ МОРЕ НА БОСФОРЪ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ, [KARADENIZ’DEN BOĞAZIÇI’NE SEYAHAT NOTLARI], П[етр]. П[етрович] Гнедич [Petr Petroviç Gnediç], СПб Изд. А.Ф. Маркса, С TLПетербургъ [SPb Ed. A.F. Marx, St. Peterburg], 1896. 4, iii, 1, 228, 4 s, metin içinde 60 resim, 20.5 x 13.5 cm, ırtı bez kapakları karton cildinde.

  TLSold
 • LE MENDIANT DE CONSTANTINOPLE, Fréderic Koeenig, Alfred Mame et Fils, Tours, 1894. 71 s, metin içinde resimler, 18.5 x 11 cm, bez cildinde.

  Lot No: 344

  Lot: 344

  LE MENDIANT DE CONSTANTINOPLE, Fréderic Koeenig, Alfred Mame et Fils, Tours, 1894. 71 s, metin içinde resimler, 18.5 x 11 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • I HAVE CONSIDERED THE DAYS, Cyrus Adler, The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1941-5701. xiii, 447 s, 22 x 14.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 345

  Lot: 345

  I HAVE CONSIDERED THE DAYS, Cyrus Adler, The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1941-5701. xiii, 447 s, 22 x 14.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • A BOSPORUS ADVENTURE, ISTANBUL (CONSTANTINOPLE) WOMAN’S COLLEGE 1871-1924, Mary Mills Patrick, Stanford University Press, California, 1934. ix, 284 s, 9 resim, 17.5 x 11 cm, bez cildinde.

  Lot No: 346

  Lot: 346

  A BOSPORUS ADVENTURE, ISTANBUL (CONSTANTINOPLE) WOMAN’S COLLEGE 1871-1924, Mary Mills Patrick, Stanford University Press, California, 1934. ix, 284 s, 9 resim, 17.5 x 11 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • HISTORICAL SKETCH OF ARMENIA AND THE ARMENIANS IN ANCIENT AND MODERN TIMES WITH SPECIAL REFERENCE TO THE PRESENT CRISIS, [William Stephen], Elliot Stock, London, 1896. 200 s, 1 katlanır harita, ex-library, 20 x 13.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 347

  Lot: 347

  HISTORICAL SKETCH OF ARMENIA AND THE ARMENIANS IN ANCIENT AND MODERN TIMES WITH SPECIAL REFERENCE TO THE PRESENT CRISIS, [William Stephen], Elliot Stock, London, 1896. 200 s, 1 katlanır harita, ex-library, 20 x 13.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • NOUVELLES ARCHIVES DES MISSIONS SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES, NOUVELLE SÉRIE, FASCICULE 2, Frédéric Macler, Rapport surune Mission Scientifique en Arménie Russe et en Arménie Turque (Juillet-Octobre 1909), Imprimerie Nationale, Paris, MDCCCCX [1910]. 135 s, metin dışında 26 resim, 25 x 16.5 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 348

  Lot: 348

  NOUVELLES ARCHIVES DES MISSIONS SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES, NOUVELLE SÉRIE, FASCICULE 2, Frédéric Macler, Rapport surune Mission Scientifique en Arménie Russe et en Arménie Turque (Juillet-Octobre 1909), Imprimerie Nationale, Paris, MDCCCCX [1910]. 135 s, metin dışında 26 resim, 25 x 16.5 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • Kevork A[vedis]. SARAFIAN, HISTORY OF EDUCATION IN ARMENIA, La Verne College, La Verne, 1978. [10], 356 s, 2 harita, 1 fotoğraf, 19.5 x 12.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 349

  Lot: 349

  Kevork A[vedis]. SARAFIAN, HISTORY OF EDUCATION IN ARMENIA, La Verne College, La Verne, 1978. [10], 356 s, 2 harita, 1 fotoğraf, 19.5 x 12.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • Frédéric Macler, CONTES, LÉGENDES ET ÉPOPÉES POPULAIRES D’ARMÉNIE, Paul Geuthner, Paris, 1928. 160 s, 20 x 15 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 350

  Lot: 350

  Frédéric Macler, CONTES, LÉGENDES ET ÉPOPÉES POPULAIRES D’ARMÉNIE, Paul Geuthner, Paris, 1928. 160 s, 20 x 15 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • ISLAM, TURKEY, AND ARMENIA, AND HOW THEY HAPPENED. Sadık Shahid Bey, Turkish Mysteries Unveiled. C. B. Woodward, St. Louis, 1898. 224 s, 19.5 x 13 cm, bez cildinde.

  Lot No: 351

  Lot: 351

  ISLAM, TURKEY, AND ARMENIA, AND HOW THEY HAPPENED. Sadık Shahid Bey, Turkish Mysteries Unveiled. C. B. Woodward, St. Louis, 1898. 224 s, 19.5 x 13 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • AN INTENSE LIFE. A SKETCH OF THE LIFE AND WORK OF REV. ANDREW T. PRATT, MISSIONARY OF THE A.B.C.F.M., IN TURKEY, George F[rederick]. Herrick, 1852-1872, Fleming H. Revell, New York, tarihsiz [1873 ?]. viii, [1], 10-83 s, 8 s. (yayıncı reklamları), ex-library, 18 x 12.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 352

  Lot: 352

  AN INTENSE LIFE. A SKETCH OF THE LIFE AND WORK OF REV. ANDREW T. PRATT, MISSIONARY OF THE A.B.C.F.M., IN TURKEY, George F[rederick]. Herrick, 1852-1872, Fleming H. Revell, New York, tarihsiz [1873 ?]. viii, [1], 10-83 s, 8 s. (yayıncı reklamları), ex-library, 18 x 12.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • HISTORIA DE LA ARMENIA, Eujenio Bore, Barcelona, Imprenta del Guardia nacional, 1838. 139 sayfa, 36 gravür.

  Lot No: 353

  Lot: 353

  HISTORIA DE LA ARMENIA, Eujenio Bore, Barcelona, Imprenta del Guardia nacional, 1838. 139 sayfa, 36 gravür.

  TLSold
 • MINERAL RESOURCES OF ARMENIA AND ANATOLIA, Hagop A. Karajian, Armen Technical Book Co., New York, 1920. 211 s, metin içinde haritalar, 22.5 x 15 cm, bez cildinde.

  Lot No: 354

  Lot: 354

  MINERAL RESOURCES OF ARMENIA AND ANATOLIA, Hagop A. Karajian, Armen Technical Book Co., New York, 1920. 211 s, metin içinde haritalar, 22.5 x 15 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • LA TERREUR A ERZÉROUM, par José R.-L. [Roussel-Lépine.], Librairie Larousse, Paris, 1915. Les Livres Roses de la Guerre. N°184 Annee 1915. 35 s, 10 resim, 18 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 355

  Lot: 355

  LA TERREUR A ERZÉROUM, par José R.-L. [Roussel-Lépine.], Librairie Larousse, Paris, 1915. Les Livres Roses de la Guerre. N°184 Annee 1915. 35 s, 10 resim, 18 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • DER TODESGANG DES ARMENISCHEN VOLKES: Bericht über das schicksal des Armenischenvolkes in der Türkei wahrend des weltkrieges, Johannes Lepsius, Temperverlag, Potsdam, 1927.XXX+312 s.

  Lot No: 356

  Lot: 356

  DER TODESGANG DES ARMENISCHEN VOLKES: Bericht über das schicksal des Armenischenvolkes in der Türkei wahrend des weltkrieges, Johannes Lepsius, Temperverlag, Potsdam, 1927.XXX+312 s.

  TLSold
 • ERMENİ KOMİTELERİNİN ÂMÂL VE HAREKÂT-I İHTİLÂLİYESİ. İLÂN-I MEŞRUTİYETDEN EVVEL VE SONRA, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1332 [1916]. 323 s, 73 levha.

  Lot No: 357

  Lot: 357

  ERMENİ KOMİTELERİNİN ÂMÂL VE HAREKÂT-I İHTİLÂLİYESİ. İLÂN-I MEŞRUTİYETDEN EVVEL VE SONRA, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1332 [1916]. 323 s, 73 levha.

  TLSold
 • ERMENİ AMAL VE HAREKAT-I İHTİLALİYYESİ TESAVİR VE VESAİK

  Lot No: 358

  Lot: 358

  ERMENİ AMAL VE HAREKAT-I İHTİLALİYYESİ TESAVİR VE VESAİK

  TLSold
 • DAS KOSTÜMBUCH DES LAMBERT DE VOS, Akademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz, 1991. 1 adedi katlanır (39,5 x 104 cm), 103 adet tam sayfa (39,5 x 26 cm) renkli planş; 82 s metin kitabı (“Kommentar”), 40 x 26.5 cm, yayıncısının el yapımı orijinal deri cildinde (metin kısmı karton cildinde).

  Lot No: 359

  Lot: 359

  DAS KOSTÜMBUCH DES LAMBERT DE VOS, Akademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz, 1991. 1 adedi katlanır (39,5 x 104 cm), 103 adet tam sayfa (39,5 x 26 cm) renkli planş; 82 s metin kitabı (“Kommentar”), 40 x 26.5 cm, yayıncısının el yapımı orijinal deri cildinde (metin kısmı karton cildinde).

  TLSold
 • [Anonim], ARMENIAN COSTUMES THROUGH THE CENTURIES, Les Costume Arméniens à travers les Siècles, Armenian Relief Society, Fresno, tarihsiz [c 1989]. 107 s, baştan sona resimli, 30 x 22 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 360

  Lot: 360

  [Anonim], ARMENIAN COSTUMES THROUGH THE CENTURIES, Les Costume Arméniens à travers les Siècles, Armenian Relief Society, Fresno, tarihsiz [c 1989]. 107 s, baştan sona resimli, 30 x 22 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • EN TERRE SAINTE, Paul Robert, Notes et Croquis d'un Peintre, Lausanne, Lignot, et Paris, Grassart, 1893. x, 196 s, metin dışında birçok levha, metin içinde resimler, 27.5 x 19.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 361

  Lot: 361

  EN TERRE SAINTE, Paul Robert, Notes et Croquis d'un Peintre, Lausanne, Lignot, et Paris, Grassart, 1893. x, 196 s, metin dışında birçok levha, metin içinde resimler, 27.5 x 19.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • DAVID ROBERTS R.A., 1796-1864: A BIOGRAPHY, Katharine Sim, Quartet Books, London, 1984. xvii, 350 s, metin dışında birçok resim, 25 x 17 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 362

  Lot: 362

  DAVID ROBERTS R.A., 1796-1864: A BIOGRAPHY, Katharine Sim, Quartet Books, London, 1984. xvii, 350 s, metin dışında birçok resim, 25 x 17 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • L’ORIENT, JOURNAL D’UN PEINTRE, George Rodier, Chez Victor-Havard éditeur, Paris, 1889. [1], 291 s, 18,5 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 363

  Lot: 363

  L’ORIENT, JOURNAL D’UN PEINTRE, George Rodier, Chez Victor-Havard éditeur, Paris, 1889. [1], 291 s, 18,5 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • ALBUM DE VOYAGE: DES ARTISTES EN EXPÉDITION AU PAYS DU LEVANT, Willem de Famars Testas, Exposition, Tel- Aviv, Musée d'art, Bayonne, Musée Bonnat, Paris, Musée Hébert, 1993. 219 s, baştan sona resimli, 26.5 x 20 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 364

  Lot: 364

  ALBUM DE VOYAGE: DES ARTISTES EN EXPÉDITION AU PAYS DU LEVANT, Willem de Famars Testas, Exposition, Tel- Aviv, Musée d'art, Bayonne, Musée Bonnat, Paris, Musée Hébert, 1993. 219 s, baştan sona resimli, 26.5 x 20 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • AMADEO PREZIOSI (1816-1882), Francesco Leone, I Disegni Preparatori, Ars & Libri sas, Firenze, 2011. 219 s, baştan sona resimli, 31 x 24.5 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 365

  Lot: 365

  AMADEO PREZIOSI (1816-1882), Francesco Leone, I Disegni Preparatori, Ars & Libri sas, Firenze, 2011. 219 s, baştan sona resimli, 31 x 24.5 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • FELIX ZIEM LE GÉNIE ET L'ADRESSE (1821-1911), Lucienne del’Furia, Arnaud Bizalion, Marseille, 2014. 144 s, baştan sona resimli, 26.5 x 20.5 cm, karton cildinde.

  Lot No: 366

  Lot: 366

  FELIX ZIEM LE GÉNIE ET L'ADRESSE (1821-1911), Lucienne del’Furia, Arnaud Bizalion, Marseille, 2014. 144 s, baştan sona resimli, 26.5 x 20.5 cm, karton cildinde.

  TLSold
 • ALBERTO PASINI DA PARMA A COSTANTINOPOLI VIA PARIGI, CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA, 1996. A cura di Giovanni Godi, Corrado Mingardi. Parma, 1996. 252 s, birçoğu renkli 126 resim, 30 x 22 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 367

  Lot: 367

  ALBERTO PASINI DA PARMA A COSTANTINOPOLI VIA PARIGI, CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA, 1996. A cura di Giovanni Godi, Corrado Mingardi. Parma, 1996. 252 s, birçoğu renkli 126 resim, 30 x 22 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • LA VIE LES VOYAGES ET LES OEUVRES DE JEAN-TIENNE LIOTARD, CITOYEN DE GENEVE, DIT LE PEINTRE TURC, François Fosca, Lausannes & Paris, la Bibliotheque de Arts, 1956. 212 s, resimli.

  Lot No: 368

  Lot: 368

  LA VIE LES VOYAGES ET LES OEUVRES DE JEAN-TIENNE LIOTARD, CITOYEN DE GENEVE, DIT LE PEINTRE TURC, François Fosca, Lausannes & Paris, la Bibliotheque de Arts, 1956. 212 s, resimli.

  TLSold
 • FELICE BEATO: A PHOTOGRAPHER ON THE EASTERN ROAD, Anne Lacoste, The Paul Getty Museum, Los Angeles, 2010. vii, 202 s, baştan sona resimli, 27 x 28.5 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 369

  Lot: 369

  FELICE BEATO: A PHOTOGRAPHER ON THE EASTERN ROAD, Anne Lacoste, The Paul Getty Museum, Los Angeles, 2010. vii, 202 s, baştan sona resimli, 27 x 28.5 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • DIECI ANNI IN LEVANTE, Ernesto Bagatti, Reminiscenze del Dr. E. Bagatti, già Capitano auditore preso l’I.R. Marina di Guerra, Redaelli, Coi Tipi Giuseppe Redaelli, Milano, 1857. 2 cilt: 239; 249, [1] s, ex-library, 22 x 14.5 cm, kâğıt kapaklarında.

  Lot No: 370

  Lot: 370

  DIECI ANNI IN LEVANTE, Ernesto Bagatti, Reminiscenze del Dr. E. Bagatti, già Capitano auditore preso l’I.R. Marina di Guerra, Redaelli, Coi Tipi Giuseppe Redaelli, Milano, 1857. 2 cilt: 239; 249, [1] s, ex-library, 22 x 14.5 cm, kâğıt kapaklarında.

  TLSold
 • MY WANDERINGS. BEING TRAVELS IN THE EAST IN 1846-47, 1850-51, 1852-53. John Gadsby, Stereotype Edition, John Gadsby, London, 1857. 594, [20] s, metin içinde resimler, 1 katlanır harita, 19 x 11 cm, bez cildinde.

  Lot No: 371

  Lot: 371

  MY WANDERINGS. BEING TRAVELS IN THE EAST IN 1846-47, 1850-51, 1852-53. John Gadsby, Stereotype Edition, John Gadsby, London, 1857. 594, [20] s, metin içinde resimler, 1 katlanır harita, 19 x 11 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • DAS TÜRKISCHE REICH IN ALLEN SEINEN BEZIEHUNGEN, Thomas Thornton, Benjamin Gottleb Hoffmann, Hamburg, 1808. xviii, 584 s, 21.5 x 13 cm, karton cildinde.

  Lot No: 372

  Lot: 372

  DAS TÜRKISCHE REICH IN ALLEN SEINEN BEZIEHUNGEN, Thomas Thornton, Benjamin Gottleb Hoffmann, Hamburg, 1808. xviii, 584 s, 21.5 x 13 cm, karton cildinde.

  TLSold
 • THE EARLY HISTORY OF THE LEVANT COMPANY, M[ordecai]. Epstein, George Routledge, London, 1908 (1. baskı). x, 270 s, yazarından ithaflı, 19.5 x 12.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 373

  Lot: 373

  THE EARLY HISTORY OF THE LEVANT COMPANY, M[ordecai]. Epstein, George Routledge, London, 1908 (1. baskı). x, 270 s, yazarından ithaflı, 19.5 x 12.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • A HISTORY OF THE LEVANT COMPANY, Alfred C[ecil]. Wood, Oxford University Press, [Oxford], 1935. xviii, 263 s, ex-library, 22.5 x 14 cm, ez cildinde.

  Lot No: 374

  Lot: 374

  A HISTORY OF THE LEVANT COMPANY, Alfred C[ecil]. Wood, Oxford University Press, [Oxford], 1935. xviii, 263 s, ex-library, 22.5 x 14 cm, ez cildinde.

  TLSold
 • CONSTANTINOPLE. ISTAMBOUL, George Wharton Edwards, Philadelphia, the Penn Publishing Company, Philadelphia, 1930. 312 s, 23 renkli ve 32 tek renk resim, 27.5 x 20 cm, desenli bez cildinde.

  Lot No: 375

  Lot: 375

  CONSTANTINOPLE. ISTAMBOUL, George Wharton Edwards, Philadelphia, the Penn Publishing Company, Philadelphia, 1930. 312 s, 23 renkli ve 32 tek renk resim, 27.5 x 20 cm, desenli bez cildinde.

  TLSold
 • NEI DUE EMISFERI, Natale Condorelli, Viaggi illustrati da 264 finissime fotoincisioni. C. Galàtoa Editore, Catania, 1902. 558 s, metin içinde birçok fotoğraf, 31 x 21 cm, sırtı bez kapakları karton cildinde.

  Lot No: 376

  Lot: 376

  NEI DUE EMISFERI, Natale Condorelli, Viaggi illustrati da 264 finissime fotoincisioni. C. Galàtoa Editore, Catania, 1902. 558 s, metin içinde birçok fotoğraf, 31 x 21 cm, sırtı bez kapakları karton cildinde.

  TLSold
 • TWENTY-SIX YEARS ON THE BOSPHORUS, Dorina L[ockhart]. Neave, Grayson & Grayson, London, 1933 (1. Baskı). [2], 256 s, [1], 1 renkli resim ve metin aralarında 11 siyah-beyaz fotoğraf, 22 x 14.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 377

  Lot: 377

  TWENTY-SIX YEARS ON THE BOSPHORUS, Dorina L[ockhart]. Neave, Grayson & Grayson, London, 1933 (1. Baskı). [2], 256 s, [1], 1 renkli resim ve metin aralarında 11 siyah-beyaz fotoğraf, 22 x 14.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • THE LOVES OF THE HAREM: A TALE OF CONSTANTINOPLE, George W[illiam]. M[acArthur]. Reynolds, John Dicks, London, 1871. 333 s, 41 gravür, 25 x 18 cm, bez cildinde.

  Lot No: 378

  Lot: 378

  THE LOVES OF THE HAREM: A TALE OF CONSTANTINOPLE, George W[illiam]. M[acArthur]. Reynolds, John Dicks, London, 1871. 333 s, 41 gravür, 25 x 18 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • HAREM LIFE IN EGYPT AND CONSTANTINOPLE, Emmeline Lott, T. B. Peterson & Brothers, Philadelphia, tarihsiz [c 1880]. xxiii, [25-] 357, 8, [2] s, 1 gravür, 19 x 12 cm, bez cildinde.

  Lot No: 379

  Lot: 379

  HAREM LIFE IN EGYPT AND CONSTANTINOPLE, Emmeline Lott, T. B. Peterson & Brothers, Philadelphia, tarihsiz [c 1880]. xxiii, [25-] 357, 8, [2] s, 1 gravür, 19 x 12 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • LES FEMMES EN TURQUIE, Osman Bey [Major Vladimir Andrejevich], Paris, Calman Levy, 1878.361+3 s.

  Lot No: 380

  Lot: 380

  LES FEMMES EN TURQUIE, Osman Bey [Major Vladimir Andrejevich], Paris, Calman Levy, 1878.361+3 s.

  TLSold
 • Назым Хикмет [NAZIM HİKMET], ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПАНОРАМА, Авторизованный перевод с турецкого М. Павловой [Chelovecheskaya panorama, Avtorizovannyy perevod s turetskogo M. Pavlovoy (İnsan panoraması, izin alarak Türkçe'den çeviren M. Pavlova], иностранной литературы [иностранной литературы], Москва [Moskova], 1962. 393, [3] s, 20.5 x 13.5 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 381

  Lot: 381

  Назым Хикмет [NAZIM HİKMET], ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПАНОРАМА, Авторизованный перевод с турецкого М. Павловой [Chelovecheskaya panorama, Avtorizovannyy perevod s turetskogo M. Pavlovoy (İnsan panoraması, izin alarak Türkçe'den çeviren M. Pavlova], иностранной литературы [иностранной литературы], Москва [Moskova], 1962. 393, [3] s, 20.5 x 13.5 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • Назым Хикмет [NAZIM HİKMET], ИЗБРАННЫЕ СТИХИ 1921-1961 [Izbrannyye stikhi 1921-1961 (Seçme şiirler 1921-1961)], Государственное Издательство Художественной Литературы [Gosudarstvennoye Izdatel'stvo Khudozhestvennoy Literatury], Москва [Moskova], 1962. 406, [2] s, 17 x 13 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 382

  Lot: 382

  Назым Хикмет [NAZIM HİKMET], ИЗБРАННЫЕ СТИХИ 1921-1961 [Izbrannyye stikhi 1921-1961 (Seçme şiirler 1921-1961)], Государственное Издательство Художественной Литературы [Gosudarstvennoye Izdatel'stvo Khudozhestvennoy Literatury], Москва [Moskova], 1962. 406, [2] s, 17 x 13 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • Радий [Геннадиевич]. Фиш [Radi Hennadyevych Fiş], НАЗЫМ ХИКМЕТ, [NAZIM HİKMET], Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия» [Izdatel'stvo TSK VLKSM Molodaya Gvardıya], Москва [Moskva], 1968. 325, [3] s, metin dışında birçok resim, 20.5 x 13 cm, karton cildinde.

  Lot No: 383

  Lot: 383

  Радий [Геннадиевич]. Фиш [Radi Hennadyevych Fiş], НАЗЫМ ХИКМЕТ, [NAZIM HİKMET], Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия» [Izdatel'stvo TSK VLKSM Molodaya Gvardıya], Москва [Moskva], 1968. 325, [3] s, metin dışında birçok resim, 20.5 x 13 cm, karton cildinde.

  TLSold
 • NÂZIM HİKMET, JOKOND İLE Sİ-YA-U, TARANTA - BABUYA MEKTUPLAR, BENERCİ KENDİNİ NİÇİN ÖLDÜRDÜ, Hazırlayan; Şerif Hulûsi, 1965, 166 sayfa.

  Lot No: 384

  Lot: 384

  NÂZIM HİKMET, JOKOND İLE Sİ-YA-U, TARANTA - BABUYA MEKTUPLAR, BENERCİ KENDİNİ NİÇİN ÖLDÜRDÜ, Hazırlayan; Şerif Hulûsi, 1965, 166 sayfa.

  TLSold
 • ЛАНСЕРЕ, ЛЕТО В АНГОРЕ. РИСУНКИ И ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА ПОЕЗДКИ В АНАТОЛИЮ ЛЕТОМ 1922, [Ankara’da bir yaz. 1922 yazında Anadolu’ya yapılan seyahat günlüğünden çizimler ve notlar], Е[вгений]. Е[вге́ньевич]. Изд-во Брокгауз-Ефрон, Ленинград, 1925. 86, [1] s, metin içinde resimler, 19.5 x 13.5 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 385

  Lot: 385

  ЛАНСЕРЕ, ЛЕТО В АНГОРЕ. РИСУНКИ И ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА ПОЕЗДКИ В АНАТОЛИЮ ЛЕТОМ 1922, [Ankara’da bir yaz. 1922 yazında Anadolu’ya yapılan seyahat günlüğünden çizimler ve notlar], Е[вгений]. Е[вге́ньевич]. Изд-во Брокгауз-Ефрон, Ленинград, 1925. 86, [1] s, metin içinde resimler, 19.5 x 13.5 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • D’ANGORA A VILNA, PRÉFACE DE JACQUES BAINVILLE, José le Boucher, Éditions Prométhée, Paris MCMXXIX [1929]. ix, 252, [1] s, 18.5 x 11.5 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 386

  Lot: 386

  D’ANGORA A VILNA, PRÉFACE DE JACQUES BAINVILLE, José le Boucher, Éditions Prométhée, Paris MCMXXIX [1929]. ix, 252, [1] s, 18.5 x 11.5 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • LE DRAME ORIENTAL. D’ATHÈNES A ANGORA, Bertrand Bareilles, Éditions Bossard, Paris, 1923. 272, [4] s, 16 x 12.5 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 387

  Lot: 387

  LE DRAME ORIENTAL. D’ATHÈNES A ANGORA, Bertrand Bareilles, Éditions Bossard, Paris, 1923. 272, [4] s, 16 x 12.5 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • THE ANGORA CAT HOW TO BREED, TRAIN AND KEEP IT WITH ADDITIONAL CHAPTERS ON THE HISTORY, PECULIARITIES AND DISEASES OF THE ANIMAL, Robert Kent James, James Brothers, Boston, 1898 (2. baskı). 100 s, baştan sona resimli, 20 x 13.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 388

  Lot: 388

  THE ANGORA CAT HOW TO BREED, TRAIN AND KEEP IT WITH ADDITIONAL CHAPTERS ON THE HISTORY, PECULIARITIES AND DISEASES OF THE ANIMAL, Robert Kent James, James Brothers, Boston, 1898 (2. baskı). 100 s, baştan sona resimli, 20 x 13.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • DE HOLLANDSCHE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE SMIRNA. Jan Willem Samberg, De geschiedenis eener handelskerk, Boek en Steendruckkerij Eduard Ijdo, Leiden, 1928. x, 254 s, 1 katlanır gravür, 1 levha, 24 x 16 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 389

  Lot: 389

  DE HOLLANDSCHE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE SMIRNA. Jan Willem Samberg, De geschiedenis eener handelskerk, Boek en Steendruckkerij Eduard Ijdo, Leiden, 1928. x, 254 s, 1 katlanır gravür, 1 levha, 24 x 16 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • PHOCAICA. Frid[ericus]. Guilelmus Thisquen, Dissertatio Philologica. Scripsit. Apud Tob. Habicht Librarium, Bonnae, [1843]. ii, 58, [1] s, 20,5 x 13 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 390

  Lot: 390

  PHOCAICA. Frid[ericus]. Guilelmus Thisquen, Dissertatio Philologica. Scripsit. Apud Tob. Habicht Librarium, Bonnae, [1843]. ii, 58, [1] s, 20,5 x 13 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • LA ROUTE DES DARDANELLES - VISIONS D'ORIENT, Edward Montier, Société Française d'Imprimerie et de Librairie, Paris, 1916. xix, 153 s, 18.5 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 391

  Lot: 391

  LA ROUTE DES DARDANELLES - VISIONS D'ORIENT, Edward Montier, Société Française d'Imprimerie et de Librairie, Paris, 1916. xix, 153 s, 18.5 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • SPORT AND TRAVEL EAST AND WEST, Frederick Courteney Selous, The Firearms Classics Library, Birmingham, 2010. ix, 311, [1] s, metin dışında 18 levha, metin içinde 35 fotoğraf, deri cildinde.

  Lot No: 392

  Lot: 392

  SPORT AND TRAVEL EAST AND WEST, Frederick Courteney Selous, The Firearms Classics Library, Birmingham, 2010. ix, 311, [1] s, metin dışında 18 levha, metin içinde 35 fotoğraf, deri cildinde.

  TLSold
 • CROYANCES ET PRATIQUES POPULAIRES TURQUES CONCERNANT LES NAISSANCES. Michèle Nicolas, (Région de Bergama), Publications Orientalistes de France, Paris, 1972. 163, [2] s, 23.5 x 15 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 393

  Lot: 393

  CROYANCES ET PRATIQUES POPULAIRES TURQUES CONCERNANT LES NAISSANCES. Michèle Nicolas, (Région de Bergama), Publications Orientalistes de France, Paris, 1972. 163, [2] s, 23.5 x 15 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • Ю[рий]. А[шотович]. ПЕТРОСЯН ve А[ЛИБЕК] Р[АСУЛОВИЧ]. Юсупов [Yu[riy]. A[shotovich]. Petrosyan ve A[libek] R[asulovich]. Yusupov], Измир [İZMİR], издательства "Наука" главная редакция восточной литературы, [izdatel'stva "Nauka" glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury], Москва [Moskova], 1973. 181, [1] s, metin içinde birçok resim, 1 çift sayfa harita, 20 x 15.5 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 394

  Lot: 394

  Ю[рий]. А[шотович]. ПЕТРОСЯН ve А[ЛИБЕК] Р[АСУЛОВИЧ]. Юсупов [Yu[riy]. A[shotovich]. Petrosyan ve A[libek] R[asulovich]. Yusupov], Измир [İZMİR], издательства "Наука" главная редакция восточной литературы, [izdatel'stva "Nauka" glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury], Москва [Moskova], 1973. 181, [1] s, metin içinde birçok resim, 1 çift sayfa harita, 20 x 15.5 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • THE MESSIAH OF ISMIR: SABBATAİ ZEVİ, Joseph Kastein, çeviren: Huntley Paterson, London, John Lane, 1931. 346 s.

  Lot No: 395

  Lot: 395

  THE MESSIAH OF ISMIR: SABBATAİ ZEVİ, Joseph Kastein, çeviren: Huntley Paterson, London, John Lane, 1931. 346 s.

  TLSold
 • TEN DAYS AMONG GREEK BRIGANDS, A TRUE STORY, H[enry]. J[ohn]. van Lennep, Congregational Publishing Society, Boston, 1874. 271, 3, 2 s, metin dışında 2 levha, 17.5 x 11 cm, bez cildinde.

  Lot No: 396

  Lot: 396

  TEN DAYS AMONG GREEK BRIGANDS, A TRUE STORY, H[enry]. J[ohn]. van Lennep, Congregational Publishing Society, Boston, 1874. 271, 3, 2 s, metin dışında 2 levha, 17.5 x 11 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • MEMOIR OF MRS. MARY E. VAN LENNEP, ONLY DAUGHTER OF THE REV. JOEL HAWES, D. D., AND WIFE OF THE REV. HENRY J. VAN LENNEP, MISSIONARY IN TURKEY, Louisa F. Hawes], Belknap & Hamersly, Hartford, 1848. xii, [13-] 382, [2] s, 1 levha, 19.5 x 11.5 cm, lüks deri cildinde.

  Lot No: 397

  Lot: 397

  MEMOIR OF MRS. MARY E. VAN LENNEP, ONLY DAUGHTER OF THE REV. JOEL HAWES, D. D., AND WIFE OF THE REV. HENRY J. VAN LENNEP, MISSIONARY IN TURKEY, Louisa F. Hawes], Belknap & Hamersly, Hartford, 1848. xii, [13-] 382, [2] s, 1 levha, 19.5 x 11.5 cm, lüks deri cildinde.

  TLSold
 • LA VÉRITÉ SUR UN DRAME HISTORIQUE. LA CATASTROPHE DE SMYRNE- SEPTEMBRE 1922, E[vdokimos]. Dourmoussis, Imprimerie Lemaux, Paris, 1928. 160 s, 2 levha, 18.5 x 12 cm, yazarından ithaf imzalı, 18.5 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 398

  Lot: 398

  LA VÉRITÉ SUR UN DRAME HISTORIQUE. LA CATASTROPHE DE SMYRNE- SEPTEMBRE 1922, E[vdokimos]. Dourmoussis, Imprimerie Lemaux, Paris, 1928. 160 s, 2 levha, 18.5 x 12 cm, yazarından ithaf imzalı, 18.5 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • YUNAN FECAYİİNE MÜTEALLİK AYDIN VİLAYETİNİN BEYNELMİLEL TAHKİK HEYETİNE VERİLMEK ÜZERE TOPLADIĞI VESAİK-İ RESMİYEYE MÜSTENİD HULASA, İstanbul Matbaa-ıAskeriye, 1325 (1919), 13 sayfa.

  Lot No: 399

  Lot: 399

  YUNAN FECAYİİNE MÜTEALLİK AYDIN VİLAYETİNİN BEYNELMİLEL TAHKİK HEYETİNE VERİLMEK ÜZERE TOPLADIĞI VESAİK-İ RESMİYEYE MÜSTENİD HULASA, İstanbul Matbaa-ıAskeriye, 1325 (1919), 13 sayfa.

  TLSold
 • THE LEAGUE OF NATIONS AND THE GREEKS AND ARMENIANS IN TURKEY, Constantinople, Imprimerie Ahmed Ihsan et Cie, 1921. 62 s.

  Lot No: 400

  Lot: 400

  THE LEAGUE OF NATIONS AND THE GREEKS AND ARMENIANS IN TURKEY, Constantinople, Imprimerie Ahmed Ihsan et Cie, 1921. 62 s.

  TLSold
 • ATROCITES GRECQUES EN TURQUIE: SECONDE LIVRE, Constantinople, Minbistre de l’Interieur, Imprimerie Ahmed Ihsan & Cie, 1921.318 s, resimli, haritalı.

  Lot No: 401

  Lot: 401

  ATROCITES GRECQUES EN TURQUIE: SECONDE LIVRE, Constantinople, Minbistre de l’Interieur, Imprimerie Ahmed Ihsan & Cie, 1921.318 s, resimli, haritalı.

  TLSold
 • THE GREEK NATION ONCE MORE STEMS A BARBARIAN ONSLAUGHT, S. A. Gialistras, Translated from the Greek by G. A. Trypanis, Athens, 1950. 89 s, metin sonunda 3 tablo, 25 x 17.5 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 402

  Lot: 402

  THE GREEK NATION ONCE MORE STEMS A BARBARIAN ONSLAUGHT, S. A. Gialistras, Translated from the Greek by G. A. Trypanis, Athens, 1950. 89 s, metin sonunda 3 tablo, 25 x 17.5 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • TÜRKİYE’DE YUNAN FECAYİİ, Birinci Kitap, İstanbul Ahmed İhsan Matbaası, 1337 (1921), 134 sayfa, fotoğraflı

  Lot No: 403

  Lot: 403

  TÜRKİYE’DE YUNAN FECAYİİ, Birinci Kitap, İstanbul Ahmed İhsan Matbaası, 1337 (1921), 134 sayfa, fotoğraflı

  TLSold
 • SUMPFLEBEN UND JAGDEN. Leo Freiherr von Kalbermatten, Von Wien bis Batum in Klein-Asien. Mit 38 nach der Natur aufgenommenen Abbildungen und einer Karte. Hartleben Verlag, Wien, Pest, Leipzig, 1891. [4], 180, [4] s, 1 katlanır renkli harita, metin içinde birçok resim, 23.5 x 17 cm, bez cildinde.

  Lot No: 404

  Lot: 404

  SUMPFLEBEN UND JAGDEN. Leo Freiherr von Kalbermatten, Von Wien bis Batum in Klein-Asien. Mit 38 nach der Natur aufgenommenen Abbildungen und einer Karte. Hartleben Verlag, Wien, Pest, Leipzig, 1891. [4], 180, [4] s, 1 katlanır renkli harita, metin içinde birçok resim, 23.5 x 17 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • SPORTING NOTES IN THE LEVANT, Dayrell Davies, John Critien, Malta; Gale & Polden Ld 2 Amen Corner, London, 1893. 8, 108, 17 s, 18.5 x 12.5 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 405

  Lot: 405

  SPORTING NOTES IN THE LEVANT, Dayrell Davies, John Critien, Malta; Gale & Polden Ld 2 Amen Corner, London, 1893. 8, 108, 17 s, 18.5 x 12.5 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • BEAUTES DE L’HISTOIRE DE TURQUIE, J.-R. Durdent, Paris, Alexis Eymery, 1825. 478 s.

  Lot No: 406

  Lot: 406

  BEAUTES DE L’HISTOIRE DE TURQUIE, J.-R. Durdent, Paris, Alexis Eymery, 1825. 478 s.

  TLSold
 • ARTICOLI DEL TRATTATO DI PACE CONCLUSA FRA S.M.L'IMPERATORE DI TUTTE LE RUSSIE E L SUBLIME PORTA OTTOMANA CON L'AGGIUNTA DI ALTRE NOTIZIE AD ESSA RIGUARDANTI OPUSCOLO DEDICATO AI SIGNORI ASSOCIATI ALLA GAZZETTA DI FULIGNO, [Anonim], Tipografia Tomassini 1829. 32 s, 15 x 10 cm, kapaksız olarak.

  Lot No: 407

  Lot: 407

  ARTICOLI DEL TRATTATO DI PACE CONCLUSA FRA S.M.L'IMPERATORE DI TUTTE LE RUSSIE E L SUBLIME PORTA OTTOMANA CON L'AGGIUNTA DI ALTRE NOTIZIE AD ESSA RIGUARDANTI OPUSCOLO DEDICATO AI SIGNORI ASSOCIATI ALLA GAZZETTA DI FULIGNO, [Anonim], Tipografia Tomassini 1829. 32 s, 15 x 10 cm, kapaksız olarak.

  TLSold
 • BASMAJIAN, SOCIAL AND RELIGIOUS LIFE IN THE ORIENT, K[irkor]. H[agop]. American Tract Society, New York, 1890. 247 s, 32 levha, 19 x 12.5 cm, bez cildinde. Çizimler K. H. BASMACIYAN tarafından yapılmıştır.

  Lot No: 408

  Lot: 408

  BASMAJIAN, SOCIAL AND RELIGIOUS LIFE IN THE ORIENT, K[irkor]. H[agop]. American Tract Society, New York, 1890. 247 s, 32 levha, 19 x 12.5 cm, bez cildinde. Çizimler K. H. BASMACIYAN tarafından yapılmıştır.

  TLSold
 • EXTRACTS FROM VARIOUS AUTHORS, AND A LETTER DETAILING A FATAL BANDITTI ADVENTURE IN ASIA MINOR IN 1845, William Twopeny, Privately Printed at the Chiswick Press, London, 1868. viii, 67, [2] s, 19.5 x 13 cm, bez cildinde.

  Lot No: 409

  Lot: 409

  EXTRACTS FROM VARIOUS AUTHORS, AND A LETTER DETAILING A FATAL BANDITTI ADVENTURE IN ASIA MINOR IN 1845, William Twopeny, Privately Printed at the Chiswick Press, London, 1868. viii, 67, [2] s, 19.5 x 13 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • HERE AND THERE IN THE HISTORIC NEAR EAST. Robert Martin Pope, Impressions & Reflections, 1918-1919, The Epworth Press, London, 1923. 156 s, 4 levha, yazarından ithaflı, 19.5 x 13 cm, bez cildinde.

  Lot No: 410

  Lot: 410

  HERE AND THERE IN THE HISTORIC NEAR EAST. Robert Martin Pope, Impressions & Reflections, 1918-1919, The Epworth Press, London, 1923. 156 s, 4 levha, yazarından ithaflı, 19.5 x 13 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • A WAR PHOTOGRAPHER IN THRACE, AN ACCOUNT OF PERSONAL EXPERIENCES DURING THE TURCO-BALKAN WAR, 1912. Herbert F. Baldwin, T. Fisher Unwin, London, 1913. 312 s, 32 levha, 22.5 x 15 cm, bez cildinde.

  Lot No: 411

  Lot: 411

  A WAR PHOTOGRAPHER IN THRACE, AN ACCOUNT OF PERSONAL EXPERIENCES DURING THE TURCO-BALKAN WAR, 1912. Herbert F. Baldwin, T. Fisher Unwin, London, 1913. 312 s, 32 levha, 22.5 x 15 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • TURKEY AND THE TURKS, [Frederick] Z[accheus]. Duckett Ferriman, James Pott & Co., New York, 1911. ix, 334 s, 16 levha, 23.5 x 16 cm, bez cildinde.

  Lot No: 412

  Lot: 412

  TURKEY AND THE TURKS, [Frederick] Z[accheus]. Duckett Ferriman, James Pott & Co., New York, 1911. ix, 334 s, 16 levha, 23.5 x 16 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • GLÓRIA, Landauer Béla, Az “Élet” Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1916. 324 s, 19 x 12.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 413

  Lot: 413

  GLÓRIA, Landauer Béla, Az “Élet” Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1916. 324 s, 19 x 12.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • ALBUM ILLUSTRATO DELLA GUERRA ITALO-TURCA. Napoli Gervasio 1911. 40 s, 24.5 x 17 cm, kâğıt kapağında. Osmanlı-İtalyan Savaşı için hazırlanmış, bol fotoğraflı bir albümdür.

  Lot No: 414

  Lot: 414

  ALBUM ILLUSTRATO DELLA GUERRA ITALO-TURCA. Napoli Gervasio 1911. 40 s, 24.5 x 17 cm, kâğıt kapağında. Osmanlı-İtalyan Savaşı için hazırlanmış, bol fotoğraflı bir albümdür.

  TLSold
 • TOLD IN THE HUTS, The Y.M.C.A GIFT BOOK, Arthur K. Yapp, (introduction), Jarrold & Sons, London, 1916. 182 s, metin dışında birçok renkli levha, metin içinde birçok resim, 25 x 18 cm, karton cildinde.

  Lot No: 415

  Lot: 415

  TOLD IN THE HUTS, The Y.M.C.A GIFT BOOK, Arthur K. Yapp, (introduction), Jarrold & Sons, London, 1916. 182 s, metin dışında birçok renkli levha, metin içinde birçok resim, 25 x 18 cm, karton cildinde.

  TLSold
 • L’HOMME QUI ASSASSINA, Claude Farrere, Paris, Ernest Flammarion, 1926. 283 s. Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  Lot No: 416

  Lot: 416

  L’HOMME QUI ASSASSINA, Claude Farrere, Paris, Ernest Flammarion, 1926. 283 s. Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

  TLSold
 • LES DESENCHANTEES & MATELOT, Pierre Loti, Illustrations de Muenier, Orazi, Lorenzi, Auburtin, Fouqueray, Lalau, Paris, Editions Pierre Lafitte, 1923. 275 s, resimli.

  Lot No: 417

  Lot: 417

  LES DESENCHANTEES & MATELOT, Pierre Loti, Illustrations de Muenier, Orazi, Lorenzi, Auburtin, Fouqueray, Lalau, Paris, Editions Pierre Lafitte, 1923. 275 s, resimli.

  TLSold
 • LE ROMAN D’UN SPAHI & MON FRERE YVES, Pierre Loti, illustrations Georges Rochegroose, Adler, R.-X. Prinet, F. Gumery, Naurac, G. Pastre, Paris, Editions Pierre Lafitte, 1923. 288 s.

  Lot No: 418

  Lot: 418

  LE ROMAN D’UN SPAHI & MON FRERE YVES, Pierre Loti, illustrations Georges Rochegroose, Adler, R.-X. Prinet, F. Gumery, Naurac, G. Pastre, Paris, Editions Pierre Lafitte, 1923. 288 s.

  TLSold
 • BATTLES OF THE NINETEENTH CENTURY, WITH A CHRONOLOGICAL LIST OF MORE IMPORTANT BATTLES OF THE CENTURY, Archibald Forbes, G.A: Henty, Mojor Arthur Griffiths, Vol. 1, Cassel and Company, London & etc., 1896. 760+8 s, resimli.

  Lot No: 419

  Lot: 419

  BATTLES OF THE NINETEENTH CENTURY, WITH A CHRONOLOGICAL LIST OF MORE IMPORTANT BATTLES OF THE CENTURY, Archibald Forbes, G.A: Henty, Mojor Arthur Griffiths, Vol. 1, Cassel and Company, London & etc., 1896. 760+8 s, resimli.

  TLSold
 • ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΟΡΥΛΑIΟΝ - ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ 1921, Εκδοτικοσ Οικοσ «Αγων», Paris, 1928. 242, [1] s, 22 x 15 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 420

  Lot: 420

  ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΟΡΥΛΑIΟΝ - ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ 1921, Εκδοτικοσ Οικοσ «Αγων», Paris, 1928. 242, [1] s, 22 x 15 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • WITH THE TURKS IN THRACE, Ellis Ashmead Bartlett, New York, MCMXIII [1913]. x, 335 s, 32 levhada 35 resim, 23 x 15 cm, bez cildinde.

  Lot No: 421

  Lot: 421

  WITH THE TURKS IN THRACE, Ellis Ashmead Bartlett, New York, MCMXIII [1913]. x, 335 s, 32 levhada 35 resim, 23 x 15 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • FÜNF JAHRE TÜRKEİ, Liman von Sanders, Berlin, August Scherl G.m.nH., 1920. 2. basım. 412 s, haritalı.

  Lot No: 422

  Lot: 422

  FÜNF JAHRE TÜRKEİ, Liman von Sanders, Berlin, August Scherl G.m.nH., 1920. 2. basım. 412 s, haritalı.

  TLSold
 • LA PASSION DE LA CILICIE 1919 - 1922, Paul du Véou, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1937 (1. baskı). iv, 393 s, yazarından ithaf imzalı, 26 x 18 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 423

  Lot: 423

  LA PASSION DE LA CILICIE 1919 - 1922, Paul du Véou, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1937 (1. baskı). iv, 393 s, yazarından ithaf imzalı, 26 x 18 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • LA CAMAPAGNE D’IRAK, 1914 - 1918. Le Siege dce Kut-el-Amara, M. Moukbil Bey, Editions Berger-Levrault, Paris, 1933. VI+196 s, metin dışı levhalar.

  Lot No: 424

  Lot: 424

  LA CAMAPAGNE D’IRAK, 1914 - 1918. Le Siege dce Kut-el-Amara, M. Moukbil Bey, Editions Berger-Levrault, Paris, 1933. VI+196 s, metin dışı levhalar.

  TLSold
 • PROSATEURS TURCS CONTEMPORAINS, Edmond Saussey, Paris, E. de Boccard, 1935. XXII+385 s.

  Lot No: 425

  Lot: 425

  PROSATEURS TURCS CONTEMPORAINS, Edmond Saussey, Paris, E. de Boccard, 1935. XXII+385 s.

  TLSold
 • THE STORY OF ANZAC, C[harles]. E[dwin]. [Woodrow] Bean, Angus & Robertson Ltd, Sydney, 1921-1935. 2 cilt: 1 . cilt altbaşlığı: From the Outbreak of War to the End of the Gallipoli Campaign, May 4, 1915, xxviii, 660 s, 111 harita, 56 resim; 2. cilt altbaşlığı: From 4 May, 1915 to the Evacuation of the Gallipoli Peninsula, xviii, 975 s, 524 resim ve harita, 21.5 x 13.5 cm, bez ciltlerinde.

  Lot No: 426

  Lot: 426

  THE STORY OF ANZAC, C[harles]. E[dwin]. [Woodrow] Bean, Angus & Robertson Ltd, Sydney, 1921-1935. 2 cilt: 1 . cilt altbaşlığı: From the Outbreak of War to the End of the Gallipoli Campaign, May 4, 1915, xxviii, 660 s, 111 harita, 56 resim; 2. cilt altbaşlığı: From 4 May, 1915 to the Evacuation of the Gallipoli Peninsula, xviii, 975 s, 524 resim ve harita, 21.5 x 13.5 cm, bez ciltlerinde.

  TLSold
 • A CONSULTING SURGEON IN THE NEAR EAST, A[lfred]. H[erbert]. Tubby, Christopher, London, 1920. xiii, [2], 279 s, metin dışında 16 levha, 22 x 14 cm, bez cildinde.

  Lot No: 427

  Lot: 427

  A CONSULTING SURGEON IN THE NEAR EAST, A[lfred]. H[erbert]. Tubby, Christopher, London, 1920. xiii, [2], 279 s, metin dışında 16 levha, 22 x 14 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • MEN OF GALLIPOLI. THE DARDANELLES AND GALLIPOLI EXPERIENCE AUGUST 1914 TO JANUARY 1916, Peter H. Liddle, A David & Charles Military Book, 1988. 272 s, metin dışında resimler, 19.5 x 12.5 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 428

  Lot: 428

  MEN OF GALLIPOLI. THE DARDANELLES AND GALLIPOLI EXPERIENCE AUGUST 1914 TO JANUARY 1916, Peter H. Liddle, A David & Charles Military Book, 1988. 272 s, metin dışında resimler, 19.5 x 12.5 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • BRESLAU - MIDILLI; EIN JAHR UNTER TURKISCHER FLAGGE, W. Wath, Berlin, Verlag August Scherl, 1917. 120 s.

  Lot No: 429

  Lot: 429

  BRESLAU - MIDILLI; EIN JAHR UNTER TURKISCHER FLAGGE, W. Wath, Berlin, Verlag August Scherl, 1917. 120 s.

  TLSold
 • GUIDE DE VOYAGEURS, Imp. D. Chemins de Fer Haidar Pacha, Direction Generale des Chemins de fer Anatolie Bagdad, İstanbul, 1926. 72 s, 1 katlanır harita.

  Lot No: 430

  Lot: 430

  GUIDE DE VOYAGEURS, Imp. D. Chemins de Fer Haidar Pacha, Direction Generale des Chemins de fer Anatolie Bagdad, İstanbul, 1926. 72 s, 1 katlanır harita.

  TLSold
 • THE WAR AND THE BAGDAD RAILWAY, Morris Jastrow, J. P. Lippincot Company, Philadelphia and London, 1918 (3. baskı). [1], 160 s, metin içinde 14 adet fotoğraf, arka kapak içinde 1 katlanır harita, 19.5 x 13 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 431

  Lot: 431

  THE WAR AND THE BAGDAD RAILWAY, Morris Jastrow, J. P. Lippincot Company, Philadelphia and London, 1918 (3. baskı). [1], 160 s, metin içinde 14 adet fotoğraf, arka kapak içinde 1 katlanır harita, 19.5 x 13 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • THE SHORT CUT TO INDIA. THE RECORD OF A JOURNEY ALONG THE ROUTE OF THE BAGHDAD RAILWAY, David Fraser, William Blackwood and Sons, Edinburgh and London, 1909 (2. baskı). xiii, 381 s, 90 fotoğraf, plan ve çizim, kitap sonunda 1 katlanır harita, 22 x 14 cm, deri cildinde.

  Lot No: 432

  Lot: 432

  THE SHORT CUT TO INDIA. THE RECORD OF A JOURNEY ALONG THE ROUTE OF THE BAGHDAD RAILWAY, David Fraser, William Blackwood and Sons, Edinburgh and London, 1909 (2. baskı). xiii, 381 s, 90 fotoğraf, plan ve çizim, kitap sonunda 1 katlanır harita, 22 x 14 cm, deri cildinde.

  TLSold
 • FROM BERLIN TO BAGHDAD AND BABYLON, J[ohn]. A[ugustine]. Zahm, D. Appleton, New York, MCMXXII [1922]. xiii, 528 s, ex-library, 22.5 x 15 cm, bez cildinde.

  Lot No: 433

  Lot: 433

  FROM BERLIN TO BAGHDAD AND BABYLON, J[ohn]. A[ugustine]. Zahm, D. Appleton, New York, MCMXXII [1922]. xiii, 528 s, ex-library, 22.5 x 15 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • THE ONLY POSSIBLE PEACE, Frederic C[lemson]. Howe, C. Scribner's, New York, 1919. xiv, 265 s, 1 levha, 19 x 12.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 434

  Lot: 434

  THE ONLY POSSIBLE PEACE, Frederic C[lemson]. Howe, C. Scribner's, New York, 1919. xiv, 265 s, 1 levha, 19 x 12.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • THE HIJAZ RAILROAD, William Ochsenwald, University of Virginia Press, Charlottesville, 1980. xvi, [1], 169 s, 4 fotoğraf, 2 harita, 24 x 15.5 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 435

  Lot: 435

  THE HIJAZ RAILROAD, William Ochsenwald, University of Virginia Press, Charlottesville, 1980. xvi, [1], 169 s, 4 fotoğraf, 2 harita, 24 x 15.5 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • LA TRAIN D’ORIENT ET LES VOYAGES PAR TERRE ET PAR MER DA PARIS A CONSTANTINOPLE, Constant de Toursü Societe Française d’Editions, Paris, t.y., 272 s, resimli.

  Lot No: 436

  Lot: 436

  LA TRAIN D’ORIENT ET LES VOYAGES PAR TERRE ET PAR MER DA PARIS A CONSTANTINOPLE, Constant de Toursü Societe Française d’Editions, Paris, t.y., 272 s, resimli.

  TLSold
 • THE DIPLOMACY OF BAGDAD RAILWAY 1890-1914, Paul K. Butterfield, Göttingen, 1932. 82, [1] s, ex-library, 22.5 x 15 cm, kâğıt kapağında. Bağdat Demiryolu hakkında doktora tezi. İlk defa görülüyor…

  Lot No: 437

  Lot: 437

  THE DIPLOMACY OF BAGDAD RAILWAY 1890-1914, Paul K. Butterfield, Göttingen, 1932. 82, [1] s, ex-library, 22.5 x 15 cm, kâğıt kapağında. Bağdat Demiryolu hakkında doktora tezi. İlk defa görülüyor…

  TLSold
 • LE DIVAN D'AMOUR DU CHERIF SOLIMAN, Chérif Soliman, Le Coffret du Bibliophile, Bibliothéque des Curieux, Paris, tarihsiz [c. 1910]. 220, [1] s, papier d’arches olarak tabir edilen filigranlı kağıda basılan ve 1811-2310 arasında numaralandırılan 500 nüshalık baskının 2154 No’lu nüshası, 14,5 x 9 cm, sırtı deri kapakları karton cildinde.

  Lot No: 438

  Lot: 438

  LE DIVAN D'AMOUR DU CHERIF SOLIMAN, Chérif Soliman, Le Coffret du Bibliophile, Bibliothéque des Curieux, Paris, tarihsiz [c. 1910]. 220, [1] s, papier d’arches olarak tabir edilen filigranlı kağıda basılan ve 1811-2310 arasında numaralandırılan 500 nüshalık baskının 2154 No’lu nüshası, 14,5 x 9 cm, sırtı deri kapakları karton cildinde.

  TLSold
 • AU PAYS DES MYSTÈRES PÈLERINAGE D'UN CHRÉTIEN À LA MECQUE ET À MÉDINE, Albert Le Boulicaut, Librairie Plon, Paris, 1913. xxvii, 289 s, 1 katlanır harita, 19 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 439

  Lot: 439

  AU PAYS DES MYSTÈRES PÈLERINAGE D'UN CHRÉTIEN À LA MECQUE ET À MÉDINE, Albert Le Boulicaut, Librairie Plon, Paris, 1913. xxvii, 289 s, 1 katlanır harita, 19 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • LES CHEVAUX DU SAHARA ET LES MOEURS DU DESERT, E.Daumas, Paris, Librairie de L. Hachette, 1862. VIII, 544 s, 1 levha.

  Lot No: 440

  Lot: 440

  LES CHEVAUX DU SAHARA ET LES MOEURS DU DESERT, E.Daumas, Paris, Librairie de L. Hachette, 1862. VIII, 544 s, 1 levha.

  TLSold
 • HISTOIRE DES ARABES, L[ouis]. [Pierre-Eugène] A[mélie]. Sédillot, Hachette, Paris, 1854. vii, 510 s, 3 adet çift sayfa renkli harita, metin içinde 5 gravür, 18 x 12.5 cm, sırtı deri kapakları karton cildinde.

  Lot No: 441

  Lot: 441

  HISTOIRE DES ARABES, L[ouis]. [Pierre-Eugène] A[mélie]. Sédillot, Hachette, Paris, 1854. vii, 510 s, 3 adet çift sayfa renkli harita, metin içinde 5 gravür, 18 x 12.5 cm, sırtı deri kapakları karton cildinde.

  TLSold
 • THE SWORD OF ISLAM, Arthur N[aylor]. Wollaston, John Murray, London, 1905. viii, [4], 523, [1] s, 1 katlanır harita, 16 levha, 20 x 13.5 cm, sayfa kenarları yaldızlı lüks deri cildinde.

  Lot No: 442

  Lot: 442

  THE SWORD OF ISLAM, Arthur N[aylor]. Wollaston, John Murray, London, 1905. viii, [4], 523, [1] s, 1 katlanır harita, 16 levha, 20 x 13.5 cm, sayfa kenarları yaldızlı lüks deri cildinde.

  TLSold
 • [Anonim], LE JEUNE VOYAGEUR DANS LA SYRIE, l'Arabie et la Perse, Société des Livres Religieux, Societé des Livres Religieux, Toulouse, 1877 (3. baskı). 454 s, metin dışında birçok gravür, 18.5 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 443

  Lot: 443

  [Anonim], LE JEUNE VOYAGEUR DANS LA SYRIE, l'Arabie et la Perse, Société des Livres Religieux, Societé des Livres Religieux, Toulouse, 1877 (3. baskı). 454 s, metin dışında birçok gravür, 18.5 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • L'ARABIE HEUREUSE SOUVENIRS DE VOYAGES EN AFRIQUE ET EN ASIE DE HADJI-ABD-EL-HAMID BEY, [Louis du Couret], A. le Vasseur, Paris, [1907?]. 111 s, metin içinde resimler, 29 x 20 cm, lüks deri cildinde.

  Lot No: 444

  Lot: 444

  L'ARABIE HEUREUSE SOUVENIRS DE VOYAGES EN AFRIQUE ET EN ASIE DE HADJI-ABD-EL-HAMID BEY, [Louis du Couret], A. le Vasseur, Paris, [1907?]. 111 s, metin içinde resimler, 29 x 20 cm, lüks deri cildinde.

  TLSold
 • MECCA THE BLESSED MADINAH THE RADIANT, Emel Esin (metin); Haluk Doğanbey (Fotoğraflar), Crown Publishers, New York, 1963 (1. baskı). 222 s, 113 resim (57'si renkli), 28 x 21 cm, bez cildinde.

  Lot No: 445

  Lot: 445

  MECCA THE BLESSED MADINAH THE RADIANT, Emel Esin (metin); Haluk Doğanbey (Fotoğraflar), Crown Publishers, New York, 1963 (1. baskı). 222 s, 113 resim (57'si renkli), 28 x 21 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • MEINE WALLFAHRT NACH MEKKA, Heinrich von Maltzan, Georg Westermann, Braunschweig und Hamburg, 1923. 154 s, 8 fotoğraf, 19 x 13.5 cm, karton cildinde.

  Lot No: 446

  Lot: 446

  MEINE WALLFAHRT NACH MEKKA, Heinrich von Maltzan, Georg Westermann, Braunschweig und Hamburg, 1923. 154 s, 8 fotoğraf, 19 x 13.5 cm, karton cildinde.

  TLSold
 • DER PILGERZUG NACH MEKKA, F[riedrich]. W[ilhelm]. Hackländer, Buchverlag fürs Deutsche Haus Berlin, Leipzig, Wien, 1908. 304 s, içindeki levhalar sayılacak, 17.5 x 13 cm, bez cildinde.

  Lot No: 447

  Lot: 447

  DER PILGERZUG NACH MEKKA, F[riedrich]. W[ilhelm]. Hackländer, Buchverlag fürs Deutsche Haus Berlin, Leipzig, Wien, 1908. 304 s, içindeki levhalar sayılacak, 17.5 x 13 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • PILGRIMS AND TRAVELERS TO THE HOLY LAND, Bryan F. Le Beau ve Menachem Mor (editörler),Creighton University Press, Omaha, 1996. xix, 284 s, 23.5 x 14.5 cm, bez cildinde.

  Lot No: 448

  Lot: 448

  PILGRIMS AND TRAVELERS TO THE HOLY LAND, Bryan F. Le Beau ve Menachem Mor (editörler),Creighton University Press, Omaha, 1996. xix, 284 s, 23.5 x 14.5 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • A PRINCE OF ARABIA. George Stitt, The Emir Shereef Ali Haider, George Allen & Unwin, London, 1948 (1. baskı). 314 s, 18 levha, 1 harita, exlibrary, 22 x 14 cm, bez cildinde.

  Lot No: 449

  Lot: 449

  A PRINCE OF ARABIA. George Stitt, The Emir Shereef Ali Haider, George Allen & Unwin, London, 1948 (1. baskı). 314 s, 18 levha, 1 harita, exlibrary, 22 x 14 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • ADVENTURES IN ARABIA AMONG THE BEDOUINS, William [Buehler] Seabrook, Druses, Whirling Dervishes, & Yezidee Devil Worshipers, Illustrated with photographs and with Pen-drawings by A. G. Peck, Blue Ribbon Books, New York, 1930. 347 s, 4 levha ve metin aralarında çok sayıda siyah beyaz illustrasyon, 21 x 14.5 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 450

  Lot: 450

  ADVENTURES IN ARABIA AMONG THE BEDOUINS, William [Buehler] Seabrook, Druses, Whirling Dervishes, & Yezidee Devil Worshipers, Illustrated with photographs and with Pen-drawings by A. G. Peck, Blue Ribbon Books, New York, 1930. 347 s, 4 levha ve metin aralarında çok sayıda siyah beyaz illustrasyon, 21 x 14.5 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • A BRIEF GUIDE TO AL-HARAM AL-SHARIF, Jerusalem, Moslem Orphanage Press, 1950. 8 s, 7 levha.

  Lot No: 451

  Lot: 451

  A BRIEF GUIDE TO AL-HARAM AL-SHARIF, Jerusalem, Moslem Orphanage Press, 1950. 8 s, 7 levha.

  TLSold
 • PALESTINE ET SYRIE: ROUTES PRIBCIPALES A TRAVERS LA MESOPOTAMIE ET LA BABYLONE L’ILE DE CHYPRE. MANUEL DU VOYAGEUR, Karl Baedeker, Paris & Leipzig, Karl Badeker & Paul Ollendorf, 1912. 458 s, 21 harita, 56 plan, 1 Kudüs panoraması.

  Lot No: 452

  Lot: 452

  PALESTINE ET SYRIE: ROUTES PRIBCIPALES A TRAVERS LA MESOPOTAMIE ET LA BABYLONE L’ILE DE CHYPRE. MANUEL DU VOYAGEUR, Karl Baedeker, Paris & Leipzig, Karl Badeker & Paul Ollendorf, 1912. 458 s, 21 harita, 56 plan, 1 Kudüs panoraması.

  TLSold
 • СИНОП И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ [Sinop i yego Istoricheskoye Proshloye (SİNOP ve TARİHSEL GEÇMİŞİ)], П. И. Бланевец [P. I. Blanevets], Тип. С. М. Спиро [Tip. S. M. Spiro], Севастополе [Sevastopole (Sivastopol)], 1903. 22 s, metin içinde 1 harita, 17 x 10.5 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 453

  Lot: 453

  СИНОП И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ [Sinop i yego Istoricheskoye Proshloye (SİNOP ve TARİHSEL GEÇMİŞİ)], П. И. Бланевец [P. I. Blanevets], Тип. С. М. Спиро [Tip. S. M. Spiro], Севастополе [Sevastopole (Sivastopol)], 1903. 22 s, metin içinde 1 harita, 17 x 10.5 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • MESELE Û MET'ELOKÊ K'URDA BI ZIMANÊ K’URDÎ Û RÛSÎ, Ordîxanê Celîl ve Celîlê Celîl, Řêdaksîa sereke ya edebîata řohilatê, Moskva, 1972. Ордихан Джасимович Ve Джалиле Джалил, КУРДСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ на Курдском и Русском Языках [Kurdskiye poslovitsy i pogovorki Na kurdskom i russkom yazykakh], Главная редакция восточной литературы, издательства "Наука" [Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury, izdatel'stva "Nauka"], Москва [Moskova], 1972. 455 s, 20.5 x 13 cm, sırtı bez kapakları karton cildinde.

  Lot No: 454

  Lot: 454

  MESELE Û MET'ELOKÊ K'URDA BI ZIMANÊ K’URDÎ Û RÛSÎ, Ordîxanê Celîl ve Celîlê Celîl, Řêdaksîa sereke ya edebîata řohilatê, Moskva, 1972. Ордихан Джасимович Ve Джалиле Джалил, КУРДСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ на Курдском и Русском Языках [Kurdskiye poslovitsy i pogovorki Na kurdskom i russkom yazykakh], Главная редакция восточной литературы, издательства "Наука" [Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury, izdatel'stva "Nauka"], Москва [Moskova], 1972. 455 s, 20.5 x 13 cm, sırtı bez kapakları karton cildinde.

  TLSold
 • HISTOIRE DES ISRAÉLITES DE SALONIQUE T. I. (140 AV. J TLC. À 1640) HISTOIRE SOCIALE, ECONOMIQUE ET LITTÉRAIRE DE LA VILLE MÈRE EN ISRAËL, ILLUSTRÉE PAR 19 CLICHÉS, CONTENANT UN SUPPLÉMENT DE 68 P. HORS-TEXTE SUR L'HISTOIRE DE I'INDUSTRIE DES TISSUS DES ISRAELITES DE SALONIQUE, I[saac]. S[amuel]. Emmanuel, Librairie Lipschutz, Paris, 1936. 304, 64, [4] s, metin dışında 16 levha, 25 x 15.5 cm, sırtı ve köşeleri deri kapakları bez cildinde.

  Lot No: 455

  Lot: 455

  HISTOIRE DES ISRAÉLITES DE SALONIQUE T. I. (140 AV. J TLC. À 1640) HISTOIRE SOCIALE, ECONOMIQUE ET LITTÉRAIRE DE LA VILLE MÈRE EN ISRAËL, ILLUSTRÉE PAR 19 CLICHÉS, CONTENANT UN SUPPLÉMENT DE 68 P. HORS-TEXTE SUR L'HISTOIRE DE I'INDUSTRIE DES TISSUS DES ISRAELITES DE SALONIQUE, I[saac]. S[amuel]. Emmanuel, Librairie Lipschutz, Paris, 1936. 304, 64, [4] s, metin dışında 16 levha, 25 x 15.5 cm, sırtı ve köşeleri deri kapakları bez cildinde.

  TLSold
 • CATALOGUE DES SCEAUX BYZANTINES, Extrait de la Revue Numismatique, 1914, p. 207. Jean Ebersolt, Paris, Feuardent Freres,  1922. 76 s, 3 levha.

  Lot No: 456

  Lot: 456

  CATALOGUE DES SCEAUX BYZANTINES, Extrait de la Revue Numismatique, 1914, p. 207. Jean Ebersolt, Paris, Feuardent Freres, 1922. 76 s, 3 levha.

  TLSold
 • SAMSOUN, PASSÉ - PRÉSENT - AVENIR, R[amire-Pie-Maxime]. Vadala, Librairie Orientaliste Paul Gethner, Paris, 1934. vi, 135 s, metin dışında 8 levha, 25 x 17 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 457

  Lot: 457

  SAMSOUN, PASSÉ - PRÉSENT - AVENIR, R[amire-Pie-Maxime]. Vadala, Librairie Orientaliste Paul Gethner, Paris, 1934. vi, 135 s, metin dışında 8 levha, 25 x 17 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • LA MER NOIRE ET LES DÉTROITS DE CONSTANTINOPLE. H. Mischef, (Essai d’Histoire Diplomatique) Arthur Rousseau, Paris, 1899. viii, 699 s, 22 x 14 cm, karton cildinde.

  Lot No: 458

  Lot: 458

  LA MER NOIRE ET LES DÉTROITS DE CONSTANTINOPLE. H. Mischef, (Essai d’Histoire Diplomatique) Arthur Rousseau, Paris, 1899. viii, 699 s, 22 x 14 cm, karton cildinde.

  TLSold
 • BIBLIOGRAFIA DEI VIAGGIATORI ITALIANI: ORDINATA CRONOLOGICAMENTE ED ILLUSTRATA, Pietro Amat di San Filippo, Roma, Coi Tipi del Salviucci, 1874. xxii, 143, [2] s, 26.5 x 16.5 cm, lüks deri cildinde.

  Lot No: 459

  Lot: 459

  BIBLIOGRAFIA DEI VIAGGIATORI ITALIANI: ORDINATA CRONOLOGICAMENTE ED ILLUSTRATA, Pietro Amat di San Filippo, Roma, Coi Tipi del Salviucci, 1874. xxii, 143, [2] s, 26.5 x 16.5 cm, lüks deri cildinde.

  TLSold
 •  [Senate] 25th CONGRESS, 3d SESSION [200], MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES COMMUNICATING, IN COMPLIANCE WITH A RESOLUTION OF THE SENATE, COPIES OF CORRESPONDENCE IN RELATION TO THE COMMERCE AND NAVIGATION CARRIED ON THE TURKISH DOMINIONS AND PACHALICK OF EGYPT. February 11, 1839. 215 s, 23.5 x 15 cm, kapaksız olarak.

  Lot No: 460

  Lot: 460

  [Senate] 25th CONGRESS, 3d SESSION [200], MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES COMMUNICATING, IN COMPLIANCE WITH A RESOLUTION OF THE SENATE, COPIES OF CORRESPONDENCE IN RELATION TO THE COMMERCE AND NAVIGATION CARRIED ON THE TURKISH DOMINIONS AND PACHALICK OF EGYPT. February 11, 1839. 215 s, 23.5 x 15 cm, kapaksız olarak.

  TLSold
 • AMERICAN CONSULAR JURISDICTION IN THE ORIENT, Frank E. Hinckley, W. H. Lowdermilk, Washington D.C., 1906. xx, [3], 283 s, ex-library, 23 x 15 cm, bez cildinde.

  Lot No: 461

  Lot: 461

  AMERICAN CONSULAR JURISDICTION IN THE ORIENT, Frank E. Hinckley, W. H. Lowdermilk, Washington D.C., 1906. xx, [3], 283 s, ex-library, 23 x 15 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • LEGATION PROPERTY IN CONSTANTINOPLE, TURKEY - LETTER FROM THE SECRETARY OF THE TREASURY, TRASMITTING A COPY OF COMMUNICATION FROM THE SECRETARY OF STATE SUBMITTING AN ESTIMATE OF APPROPRIATION FOR ACQUIRING OR RENTING LEGATION PROPERTY IN CONSTANTINOPLE, 58TH CONGRESS, 2D SESSION. DOCUMENT NO 90 [1903]. [Anonim], 8 s, bunun 4 sayfası binanın planlarıdır. Metin dışında 2 tam sayfa fotoğraf bulunmaktadır, 22.5 x 14.5 cm, kapaksız olarak. Tepebaşı’ndaki ABD (eski) konsolosluk binasının dahili planları, yerleşim düzeni vs.

  Lot No: 462

  Lot: 462

  LEGATION PROPERTY IN CONSTANTINOPLE, TURKEY - LETTER FROM THE SECRETARY OF THE TREASURY, TRASMITTING A COPY OF COMMUNICATION FROM THE SECRETARY OF STATE SUBMITTING AN ESTIMATE OF APPROPRIATION FOR ACQUIRING OR RENTING LEGATION PROPERTY IN CONSTANTINOPLE, 58TH CONGRESS, 2D SESSION. DOCUMENT NO 90 [1903]. [Anonim], 8 s, bunun 4 sayfası binanın planlarıdır. Metin dışında 2 tam sayfa fotoğraf bulunmaktadır, 22.5 x 14.5 cm, kapaksız olarak. Tepebaşı’ndaki ABD (eski) konsolosluk binasının dahili planları, yerleşim düzeni vs.

  TLSold
 • DES PATRIARCATS DANS L’EMPIRE OTTOMAN ET SPÉCIALEMENT EN ÉGYPTE, Sésostris Sidarouss, Les Patriarcats, Arthur Rousseau, Paris, 1907. xvi, 535 s, 25 x 16 cm, bez cildinde.

  Lot No: 463

  Lot: 463

  DES PATRIARCATS DANS L’EMPIRE OTTOMAN ET SPÉCIALEMENT EN ÉGYPTE, Sésostris Sidarouss, Les Patriarcats, Arthur Rousseau, Paris, 1907. xvi, 535 s, 25 x 16 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • THE PATRIARCHS OF CONSTANTINOPLE, Claude Delaval Cobham, Cambridge, at the University Press, 1911. 106 s, ex-library, 19 x 13 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 464

  Lot: 464

  THE PATRIARCHS OF CONSTANTINOPLE, Claude Delaval Cobham, Cambridge, at the University Press, 1911. 106 s, ex-library, 19 x 13 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • SVENSKA PALATSET I KONSTANTINOPEL, Bengt O. H. Johansson, Sveriges Kyrka och Ministerhus i Konstantinopel under sjutton- och Adertonhundratalen, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1968. 123 s, metin içinde 49 plan, çizim, fotoğraf vs, 25 x 17 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 465

  Lot: 465

  SVENSKA PALATSET I KONSTANTINOPEL, Bengt O. H. Johansson, Sveriges Kyrka och Ministerhus i Konstantinopel under sjutton- och Adertonhundratalen, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1968. 123 s, metin içinde 49 plan, çizim, fotoğraf vs, 25 x 17 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • SECRETS OF THE BOSPHORUS, CONSTANTINOPLE, 1913-1916, Henry Morgenthau, Hutchinson, London, tarihsiz [c 1918]. xi, 275, 16 s, 19 resim, 19.5 x 12.5 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 466

  Lot: 466

  SECRETS OF THE BOSPHORUS, CONSTANTINOPLE, 1913-1916, Henry Morgenthau, Hutchinson, London, tarihsiz [c 1918]. xi, 275, 16 s, 19 resim, 19.5 x 12.5 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • THE SULTAN AND HIS SUBJECTS, Richard Davey, Chatto & Windus, London, 1907. xiv, 507 s, 1 levha, ex-library, 22 x 14 cm, bez cildinde.

  Lot No: 467

  Lot: 467

  THE SULTAN AND HIS SUBJECTS, Richard Davey, Chatto & Windus, London, 1907. xiv, 507 s, 1 levha, ex-library, 22 x 14 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • IS THAT LAMP GOING OUT ? TO THE HEROIC MEMORY OF FLORENCE NIGHTINGALE, Caesar (Pseud.) [Sir John Ernest Hodder-Williams], Hodder & Stroughton, New York, tarihsiz [c 1910]. 48 s, 1 resim, 19 x 12.5 cm, karton cildinde.

  Lot No: 468

  Lot: 468

  IS THAT LAMP GOING OUT ? TO THE HEROIC MEMORY OF FLORENCE NIGHTINGALE, Caesar (Pseud.) [Sir John Ernest Hodder-Williams], Hodder & Stroughton, New York, tarihsiz [c 1910]. 48 s, 1 resim, 19 x 12.5 cm, karton cildinde.

  TLSold
 • PANORAMA OF CYPRUS, PICTURE POSTCARDS OF CYPRUS 1899-1930, Satvros G. Lazaridis, Athens, 1987. 288 s, baştan sona resimli, İngilizce ve Yunanca paralel metin, 23.5 x 17 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 469

  Lot: 469

  PANORAMA OF CYPRUS, PICTURE POSTCARDS OF CYPRUS 1899-1930, Satvros G. Lazaridis, Athens, 1987. 288 s, baştan sona resimli, İngilizce ve Yunanca paralel metin, 23.5 x 17 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • CHALCEDON, J[ohn]. S[tewart]. Macarthur, Society for Promoting Christian Knowledge, London, 1931. 191 s, 19.5 x 12.5 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 470

  Lot: 470

  CHALCEDON, J[ohn]. S[tewart]. Macarthur, Society for Promoting Christian Knowledge, London, 1931. 191 s, 19.5 x 12.5 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • LA RÉNOVATION DE L’EMPIRE OTTOMAN. Paul Imbert, Affaires de Turquie, Librairie Académique Perrin, Paris, 1909, xvi, 312 s, metin sonunda 2 katlanır harita, 12 x 19 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 471

  Lot: 471

  LA RÉNOVATION DE L’EMPIRE OTTOMAN. Paul Imbert, Affaires de Turquie, Librairie Académique Perrin, Paris, 1909, xvi, 312 s, metin sonunda 2 katlanır harita, 12 x 19 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • THE SCENTED GARDEN. ANTHROPOLOGY OF SEX LIFE IN THE LEVANT, Bernhard Stern, American Ethnological Press, New York, 1934. xii, [1], [-15] 443 s, metin içinde birçok fotoğraf, 23 x 16 cm, bez cildinde.

  Lot No: 472

  Lot: 472

  THE SCENTED GARDEN. ANTHROPOLOGY OF SEX LIFE IN THE LEVANT, Bernhard Stern, American Ethnological Press, New York, 1934. xii, [1], [-15] 443 s, metin içinde birçok fotoğraf, 23 x 16 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • SECHZEHN JAHRE ALS QUARANTÄNEARZT IN DER TÜRKEI, Lamec Saad, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), Berlin, 1913. vii, 339 s. metin dışında 16 fotoğraf, kitabın sonunda 1 katlanır harita, 24 x 16 cm, karton cildinde.

  Lot No: 473

  Lot: 473

  SECHZEHN JAHRE ALS QUARANTÄNEARZT IN DER TÜRKEI, Lamec Saad, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), Berlin, 1913. vii, 339 s. metin dışında 16 fotoğraf, kitabın sonunda 1 katlanır harita, 24 x 16 cm, karton cildinde.

  TLSold
 • CLEMENTE VIII E SINAN BASSÀ CICALA: STUDIO STORICO, SECONDO DOCUMENTI INEDITI, P. Ilario Rinieri, Civilta Cattolica, Roma, 1898. xv, 221 s, 24 x 16 cm, karton cildinde.

  Lot No: 474

  Lot: 474

  CLEMENTE VIII E SINAN BASSÀ CICALA: STUDIO STORICO, SECONDO DOCUMENTI INEDITI, P. Ilario Rinieri, Civilta Cattolica, Roma, 1898. xv, 221 s, 24 x 16 cm, karton cildinde.

  TLSold
 • MICHEL PACHA (1819-1907) ENFANT DE SANARY - CRÉATEUR DE TAMARIS G.R.A.I.C.H. Georges Ortolan, La Seyne sur Mer, 1989 (2. baskı). 59 s, metin içinde resimler, 24 x 14.5 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 475

  Lot: 475

  MICHEL PACHA (1819-1907) ENFANT DE SANARY - CRÉATEUR DE TAMARIS G.R.A.I.C.H. Georges Ortolan, La Seyne sur Mer, 1989 (2. baskı). 59 s, metin içinde resimler, 24 x 14.5 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • LES NOUVELLES DROLATIQUES DE MARC DE MONTIFAUD. Marc de Montifaud, 1880. 2ème série: Un Mariage a Constantinople, Un Point... de Tapisserie, Bruxelles, MDCCCLXXX [1880]. 67 s, 1 gravür, 18 x 11,5 cm, kâğıt kapağında. Marc de Montifaud (1846-1850/ 1912-1913?) Fransız yazardı.

  Lot No: 476

  Lot: 476

  LES NOUVELLES DROLATIQUES DE MARC DE MONTIFAUD. Marc de Montifaud, 1880. 2ème série: Un Mariage a Constantinople, Un Point... de Tapisserie, Bruxelles, MDCCCLXXX [1880]. 67 s, 1 gravür, 18 x 11,5 cm, kâğıt kapağında. Marc de Montifaud (1846-1850/ 1912-1913?) Fransız yazardı.

  TLSold
 • HISTOIRE DE TURQUIE DEOUIS LES TEMP LES PLUS RECULES JUSQU’A NOS JOURS, Ch[arles] Barthelemy de Paris, Tours, A. Mame et Cie, MDCCCLVI[1856]. 411 s, metin dışı gravürler.

  Lot No: 477

  Lot: 477

  HISTOIRE DE TURQUIE DEOUIS LES TEMP LES PLUS RECULES JUSQU’A NOS JOURS, Ch[arles] Barthelemy de Paris, Tours, A. Mame et Cie, MDCCCLVI[1856]. 411 s, metin dışı gravürler.

  TLSold
 • MEMOIR OF THE REV. PLINY FISK A. M., LATE MISSIONARY TO PALESTINE, FROM THE AMERICAN BOARD OF MISSIONS, Alvan Bond, Edinburgh, Waugh & Innes, MDCCCXXIX [1829]. xv, [2], [18-] 399 s, 19.5 x 11.5 cm, döneminin sırtı bez, kapakları karton cildinde.

  Lot No: 478

  Lot: 478

  MEMOIR OF THE REV. PLINY FISK A. M., LATE MISSIONARY TO PALESTINE, FROM THE AMERICAN BOARD OF MISSIONS, Alvan Bond, Edinburgh, Waugh & Innes, MDCCCXXIX [1829]. xv, [2], [18-] 399 s, 19.5 x 11.5 cm, döneminin sırtı bez, kapakları karton cildinde.

  TLSold
 • LES OPUSCULES DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME, ARCHEVEQUE DE CONSTANTINOPLE, Paris, Andre Pralard, MDCXCI [1691]. 702 s.

  Lot No: 479

  Lot: 479

  LES OPUSCULES DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME, ARCHEVEQUE DE CONSTANTINOPLE, Paris, Andre Pralard, MDCXCI [1691]. 702 s.

  TLSold
 • BOSPORO THRACIO LIB. III, P. Gyllıı, [Pierre Gilles], Lvgdvni Batavorum, Ayud Elzeviros. 1632. 379+5 s.

  Lot No: 480

  Lot: 480

  BOSPORO THRACIO LIB. III, P. Gyllıı, [Pierre Gilles], Lvgdvni Batavorum, Ayud Elzeviros. 1632. 379+5 s.

  TLSold
 • FROM IMMIGRANT TO EDUCATOR, Kevork A[vedis]. Sarafian, Vantage Press, New York, 1963. 294 s, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 481

  Lot: 481

  FROM IMMIGRANT TO EDUCATOR, Kevork A[vedis]. Sarafian, Vantage Press, New York, 1963. 294 s, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • NOTES D’UN VOYAGEUSE EN TURQUIE, Marcelle Tinayre, Paris, Calman-Levy, [1909]. 296 s.

  Lot No: 482

  Lot: 482

  NOTES D’UN VOYAGEUSE EN TURQUIE, Marcelle Tinayre, Paris, Calman-Levy, [1909]. 296 s.

  TLSold
 • CONTES TURCS, Pertev Boratav, dessins de Abidine Dino, Paris, Editions Erasme, 1955. 222 s, resimli.

  Lot No: 483

  Lot: 483

  CONTES TURCS, Pertev Boratav, dessins de Abidine Dino, Paris, Editions Erasme, 1955. 222 s, resimli.

  TLSold
 • KONIA: LA VLLE DES DERVICHES TOURNIERS: SOUVENIRS D’UN VOYAGE EN ASIE MINEURE, Cl] ement]. Huart, Paris, Ernest Leroux, 1897. 258 s + 16 s yayıncı kataloğu, resimli.

  Lot No: 484

  Lot: 484

  KONIA: LA VLLE DES DERVICHES TOURNIERS: SOUVENIRS D’UN VOYAGE EN ASIE MINEURE, Cl] ement]. Huart, Paris, Ernest Leroux, 1897. 258 s + 16 s yayıncı kataloğu, resimli.

  TLSold
 • LA TURQUIE D’ASIE: GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE STATISTIQUE DESCRIPTIVE ET RAISONNEE DE CHAQUE PROVINCE DE L’ASIE MINEURE, Vital Cuinet, Paris, Ernest Leroux, 1894. CİLT 2 (Sayfa 241-474) HALEP, URFA, ELAZIĞ ve HARPUT

  Lot No: 485

  Lot: 485

  LA TURQUIE D’ASIE: GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE STATISTIQUE DESCRIPTIVE ET RAISONNEE DE CHAQUE PROVINCE DE L’ASIE MINEURE, Vital Cuinet, Paris, Ernest Leroux, 1894. CİLT 2 (Sayfa 241-474) HALEP, URFA, ELAZIĞ ve HARPUT

  TLSold
 • LA TURQUIE D’ASIE: GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE STATISTIQUE DESCRIPTIVE ET RAISONNEE DE CHAQUE PROVINCE DE L’ASIE MINEURE, Vital Cuinet, Paris, Ernest Leroux, 1894. CİLT 3 (Sayfa 481-781) İZMİR VİLAYETİ ve BİGA SANCAĞI

  Lot No: 486

  Lot: 486

  LA TURQUIE D’ASIE: GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE STATISTIQUE DESCRIPTIVE ET RAISONNEE DE CHAQUE PROVINCE DE L’ASIE MINEURE, Vital Cuinet, Paris, Ernest Leroux, 1894. CİLT 3 (Sayfa 481-781) İZMİR VİLAYETİ ve BİGA SANCAĞI

  TLSold
 • KONSTANTINOPEL BALKANSTAATEN, KLEINASIEN ARCHIPEL, CYPERN: HANDBUCH FÜR REISENDE, Karl Baedeker, Leipzig & Paris, Karl Beadeker & Paul Ollendorf,1914. 2. basım. LXXVI, 484 s, metin dışı harita ve resimler; künye sayfası hasarlıdır.

  Lot No: 488

  Lot: 488

  KONSTANTINOPEL BALKANSTAATEN, KLEINASIEN ARCHIPEL, CYPERN: HANDBUCH FÜR REISENDE, Karl Baedeker, Leipzig & Paris, Karl Beadeker & Paul Ollendorf,1914. 2. basım. LXXVI, 484 s, metin dışı harita ve resimler; künye sayfası hasarlıdır.

  TLSold
 • SUR LES LIGNES DE FEU - LE CARNET DE CHAMP DE BATAILLE DU COLONEL DJEMAL BEY - DE KIRK-KILISSÉ A TCHATALDJA, Georges Rémond ve Alain de Penennrun, Librairie Chapelot, Paris, 1914. 231, [1] s, 1 levha, metin sonundaki cepte 4 katlanır cephe haritası, 18.5 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 489

  Lot: 489

  SUR LES LIGNES DE FEU - LE CARNET DE CHAMP DE BATAILLE DU COLONEL DJEMAL BEY - DE KIRK-KILISSÉ A TCHATALDJA, Georges Rémond ve Alain de Penennrun, Librairie Chapelot, Paris, 1914. 231, [1] s, 1 levha, metin sonundaki cepte 4 katlanır cephe haritası, 18.5 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • PUBLICATION FAITE PAR LA SOCIETE POUR LA PROPAGATION DES IDEES PASIFIQUES. Echos de la Conference de la Haye, Le Prince Arfa-ud-dovleh Mirza Rıza Khan Daniche, Bruxelles, 1903. 15 s.

  Lot No: 490

  Lot: 490

  PUBLICATION FAITE PAR LA SOCIETE POUR LA PROPAGATION DES IDEES PASIFIQUES. Echos de la Conference de la Haye, Le Prince Arfa-ud-dovleh Mirza Rıza Khan Daniche, Bruxelles, 1903. 15 s.

  TLSold
 • LA GUERRE EN ORIENT. AUX DARDANELLES ET DANS LES BALKANS, Gabriel Domergue, Perrin, Paris, 1916. xv, 244 s, yazarından ithaf imzalı, 19 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 491

  Lot: 491

  LA GUERRE EN ORIENT. AUX DARDANELLES ET DANS LES BALKANS, Gabriel Domergue, Perrin, Paris, 1916. xv, 244 s, yazarından ithaf imzalı, 19 x 12 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • AU FEU AVEC LES TURCS. Journal d’Opérations (Compagne de Thrace: 12 Octobre - 14 Novembre 1912) Kirkilissé-Lule-Bourgas - Tchataldja. G[ustav]. von Hochwæchter, Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1913. Almanca’dan çeviren: Commandant Minart. Kitabın yazarı: attaché à l’état-major de Mahmoud-Mouktar-Pacha. vi, 122 s, metin sonundaki cepte 4 katlanır harita, 22 x 14 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 492

  Lot: 492

  AU FEU AVEC LES TURCS. Journal d’Opérations (Compagne de Thrace: 12 Octobre - 14 Novembre 1912) Kirkilissé-Lule-Bourgas - Tchataldja. G[ustav]. von Hochwæchter, Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1913. Almanca’dan çeviren: Commandant Minart. Kitabın yazarı: attaché à l’état-major de Mahmoud-Mouktar-Pacha. vi, 122 s, metin sonundaki cepte 4 katlanır harita, 22 x 14 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • DIE TÜRKEI VON GESTERN UND HEUTE, Habib Edib, Berlin, Formstecher & Co., t.y. 42 s, resimli.

  Lot No: 493

  Lot: 493

  DIE TÜRKEI VON GESTERN UND HEUTE, Habib Edib, Berlin, Formstecher & Co., t.y. 42 s, resimli.

  TLSold
 • TURKISH LIFE IN TOWN AND COUNTRY, Lucy M[ary]. J[ane]. Garnett, G. P. Putnam’s Sons, New York and London, 1904. viii, [1], 336, [5] s, 16 levha

  Lot No: 494

  Lot: 494

  TURKISH LIFE IN TOWN AND COUNTRY, Lucy M[ary]. J[ane]. Garnett, G. P. Putnam’s Sons, New York and London, 1904. viii, [1], 336, [5] s, 16 levha

  TLSold
 • TAINA CIPREŞILOR RAPID-CONSTANTINOPOL-BIORAM, Camil Petrescu, Edutura Cartea Românescâ, Bucureşti, tarihsiz [c 1930]. 126, [1] s, 7 levha, 19 x 12.5 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 495

  Lot: 495

  TAINA CIPREŞILOR RAPID-CONSTANTINOPOL-BIORAM, Camil Petrescu, Edutura Cartea Românescâ, Bucureşti, tarihsiz [c 1930]. 126, [1] s, 7 levha, 19 x 12.5 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • CHI SI AIUTA DIO L’AIUTA (SELF-HELP) IN TUTTI I RAMI DELL’UMANA ATTIVITA nouvamente racata in italiano, sull’ ultima edizione inglese, con autorizzazione dell’ autore de Cesare Donati, Samuele Smiles, Milano, Fratelli Treves, 1888. 320 s. “Societa Dante Alighieri Comitato di Constantinopoli” kapaklı şık bez cildinde.

  Lot No: 496

  Lot: 496

  CHI SI AIUTA DIO L’AIUTA (SELF-HELP) IN TUTTI I RAMI DELL’UMANA ATTIVITA nouvamente racata in italiano, sull’ ultima edizione inglese, con autorizzazione dell’ autore de Cesare Donati, Samuele Smiles, Milano, Fratelli Treves, 1888. 320 s. “Societa Dante Alighieri Comitato di Constantinopoli” kapaklı şık bez cildinde.

  TLSold
 • DER BOSPHOR UND CONSTANTINOPEL, A. Dethier, Wien, Alfred Hölder, 1876. 84+2 s.

  Lot No: 497

  Lot: 497

  DER BOSPHOR UND CONSTANTINOPEL, A. Dethier, Wien, Alfred Hölder, 1876. 84+2 s.

  TLSold
 • THE DANUBIAN PRINCIPALITIES, THE FRONTIER LANDS OF THE CHRISTIAN AND THE TURK. BY A BRITISH RESIDENT OF TWENTY YEARS IN THE EAST, London, Richard Bentley, 1854. 2 cilt<. C.1 - 424 s; c.2 - 421 s.

  Lot No: 498

  Lot: 498

  THE DANUBIAN PRINCIPALITIES, THE FRONTIER LANDS OF THE CHRISTIAN AND THE TURK. BY A BRITISH RESIDENT OF TWENTY YEARS IN THE EAST, London, Richard Bentley, 1854. 2 cilt<. C.1 - 424 s; c.2 - 421 s.

  TLSold
 • A MONTH AT CONSTANTINOPLE, Albert Smith, London, David Bogue, MDCCCL [1850]. 2. basım, 236+8 s.

  Lot No: 499

  Lot: 499

  A MONTH AT CONSTANTINOPLE, Albert Smith, London, David Bogue, MDCCCL [1850]. 2. basım, 236+8 s.

  TLSold
 • AM BOSPHORUS UND GOLDENEN HORN, P. Raymond Netzhammer, Stans, Typo. Von Ad. & P. Von Matt., 1903. 20 s.

  Lot No: 500

  Lot: 500

  AM BOSPHORUS UND GOLDENEN HORN, P. Raymond Netzhammer, Stans, Typo. Von Ad. & P. Von Matt., 1903. 20 s.

  TLSold
 • PRIVATE LIFE OF THE SULTAN, Georges Dorys [Alexandre Adonossi], D. Appleton, New York, MDCCCCI [1901]. xiii, 277, [5] s, 13 siyah beyaz fotoğraf, 19 x 13 cm, bez cildinde.

  Lot No: 501

  Lot: 501

  PRIVATE LIFE OF THE SULTAN, Georges Dorys [Alexandre Adonossi], D. Appleton, New York, MDCCCCI [1901]. xiii, 277, [5] s, 13 siyah beyaz fotoğraf, 19 x 13 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • LESSICO ITALIANO - TURCO, Luigi Bonelli, Roma, Istituto per l’Orient, 1952. 360 s.

  Lot No: 502

  Lot: 502

  LESSICO ITALIANO - TURCO, Luigi Bonelli, Roma, Istituto per l’Orient, 1952. 360 s.

  TLSold
 • LA POLITIQUE MONETAIRE DE LA TURQUIE DEPUIS 1929, René Houille, Paris, Librairie de Recueil Sirey, 1937. [8]+152 s.

  Lot No: 503

  Lot: 503

  LA POLITIQUE MONETAIRE DE LA TURQUIE DEPUIS 1929, René Houille, Paris, Librairie de Recueil Sirey, 1937. [8]+152 s.

  TLSold
 • AN ORGAN FOR THE SULTAN, Stanley Mayes, Putnam, London, MCMLVI [1956]. 272 s, 18 resim, 22 x 14 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 504

  Lot: 504

  AN ORGAN FOR THE SULTAN, Stanley Mayes, Putnam, London, MCMLVI [1956]. 272 s, 18 resim, 22 x 14 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • GUIDE DES VOYAGEURS EN ALLEMAGNE, EN HONGRIE ET À CONSTANTINOPLE, Heinrich August Ottokar] Reichard, A Weimar au Bureau d’Industrie, [Weimar, 1817 (8. baskı). xii, 476 s, 3 katlanır harita, 17 x 9.5 cm, karton cildinde.

  Lot No: 505

  Lot: 505

  GUIDE DES VOYAGEURS EN ALLEMAGNE, EN HONGRIE ET À CONSTANTINOPLE, Heinrich August Ottokar] Reichard, A Weimar au Bureau d’Industrie, [Weimar, 1817 (8. baskı). xii, 476 s, 3 katlanır harita, 17 x 9.5 cm, karton cildinde.

  TLSold
 • [Anonim], BLANCHE DE RANZI, OR THE BEAUTIFUL TURKISH SLAVE, translated from the French for the Publisher, Gleason’s Publishing Hall, Boston, 1845. 66 s, 21 x 13.5 cm, lüks deri cildinde.

  Lot No: 506

  Lot: 506

  [Anonim], BLANCHE DE RANZI, OR THE BEAUTIFUL TURKISH SLAVE, translated from the French for the Publisher, Gleason’s Publishing Hall, Boston, 1845. 66 s, 21 x 13.5 cm, lüks deri cildinde.

  TLSold
 • NELLA CITTÀ DEI SULTANI, Francesco Ferruccio Macola, Sul 'Duilio'. Impressioni, Edoardo Perino, Roma, 1884. [5-] 95 s, 16 x 11 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 507

  Lot: 507

  NELLA CITTÀ DEI SULTANI, Francesco Ferruccio Macola, Sul 'Duilio'. Impressioni, Edoardo Perino, Roma, 1884. [5-] 95 s, 16 x 11 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • DAS PAPIERGELD IN DER FINANZ-UND WÄHRUNGSGESCHICHTE DER TÜRKEI 1839 - 1909 GESCHICHTE UND KRITIK, INAUGURAL DISSERTATION, ZUR ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE EINER HOHEN RECHTS-UND STAATSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT DER ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT ZU FREIBURG I. BR., Nihad Mehmed, Buchdruckerei Universum, Istanbul, 1930. vii, 213 s, katlanır tablolar, ex-library, 24 x 17 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 508

  Lot: 508

  DAS PAPIERGELD IN DER FINANZ-UND WÄHRUNGSGESCHICHTE DER TÜRKEI 1839 - 1909 GESCHICHTE UND KRITIK, INAUGURAL DISSERTATION, ZUR ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE EINER HOHEN RECHTS-UND STAATSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT DER ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT ZU FREIBURG I. BR., Nihad Mehmed, Buchdruckerei Universum, Istanbul, 1930. vii, 213 s, katlanır tablolar, ex-library, 24 x 17 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • Havacılık Tarihi - ETUDE SUR LE DROIT AERIEN TURC, Nasir Zeytinoglu, Imp. H. Jaunin, Lausanne, 1951. 281, [1] s, 23 x 16 cm, kâğıt kapağında. 

Lozan Üniversitesi’nde doktora tezi olarak hazırlanan Türk havacılık hukuku etüdü. 

  Lot No: 509

  Lot: 509

  Havacılık Tarihi - ETUDE SUR LE DROIT AERIEN TURC, Nasir Zeytinoglu, Imp. H. Jaunin, Lausanne, 1951. 281, [1] s, 23 x 16 cm, kâğıt kapağında. Lozan Üniversitesi’nde doktora tezi olarak hazırlanan Türk havacılık hukuku etüdü. 

  TLSold
 • OUR YOUNG AEROPLANE SCOUTS IN TURKEY, Horace Porter, A. L. Burt Company, New York, 1915. 256 s, 19 x 12 cm, bez cildinde. Roman.

  Lot No: 510

  Lot: 510

  OUR YOUNG AEROPLANE SCOUTS IN TURKEY, Horace Porter, A. L. Burt Company, New York, 1915. 256 s, 19 x 12 cm, bez cildinde. Roman.

  TLSold
 • ROMANCE OF THE BOSPHORUS, Dorina Lady Neave, Hutchinson, London, [c 1949]. 256 s, metin dışında 16 adet levha, yazarından ithaf imzalı, 23.5 x 15.5 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 511

  Lot: 511

  ROMANCE OF THE BOSPHORUS, Dorina Lady Neave, Hutchinson, London, [c 1949]. 256 s, metin dışında 16 adet levha, yazarından ithaf imzalı, 23.5 x 15.5 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • WONDERFUL ADVENTURES OF Mrs SEACOLE IN MANY LANDS, Mary Seacole, Falling Wall Press, Bristol, 1984. 247 s, metin dışında resimler, 19.5 x 13 cm, kâğıt kapağında.

Florence Nightingale’in gölgesinde kalmış bir hemşirenin Kırım Savaşı ve İstanbul anıları...

  Lot No: 512

  Lot: 512

  WONDERFUL ADVENTURES OF Mrs SEACOLE IN MANY LANDS, Mary Seacole, Falling Wall Press, Bristol, 1984. 247 s, metin dışında resimler, 19.5 x 13 cm, kâğıt kapağında. Florence Nightingale’in gölgesinde kalmış bir hemşirenin Kırım Savaşı ve İstanbul anıları...

  TLSold
 • RECIPES FROM EAST AND WEST Euterpe Craies, George Routledge, London, [c 1920]. xvi, 141, [2] s, 17.5 x 11 cm, bez cildinde.

  Lot No: 513

  Lot: 513

  RECIPES FROM EAST AND WEST Euterpe Craies, George Routledge, London, [c 1920]. xvi, 141, [2] s, 17.5 x 11 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • ASSYRIAN COOKERY, David Benjamin Warda, 1989. 126 s, baştan sona resimli, yazarından imzalı, 21.5 x 28 cm, spiralli karton cildinde.

Süryani mutfağı..

  Lot No: 514

  Lot: 514

  ASSYRIAN COOKERY, David Benjamin Warda, 1989. 126 s, baştan sona resimli, yazarından imzalı, 21.5 x 28 cm, spiralli karton cildinde. Süryani mutfağı..

  TLSold
 • THE OTTOMAN KITCHEN, Sarah Woodward, Conran Octopus Ltd, London, 2001. 144 s, baştan sona resimli, 26 x 23.5 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 515

  Lot: 515

  THE OTTOMAN KITCHEN, Sarah Woodward, Conran Octopus Ltd, London, 2001. 144 s, baştan sona resimli, 26 x 23.5 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • DINNER AT OMAR KHAYYAM’S, George Mardikian, The Viking Press, New York, 1948 (4. baskı). ix, 150 s, 21.5 x 14.5 cm, şömizli bez cildinde. 

1940’lı yılların San Fransisco’sunda Türk ve Ermeni mutfağından lezzetler sunan ünlü bir restoran olan Ömer Hayyam’ın Ermeni ahçısından denemeye değer yemek tarifleri.

  Lot No: 516

  Lot: 516

  DINNER AT OMAR KHAYYAM’S, George Mardikian, The Viking Press, New York, 1948 (4. baskı). ix, 150 s, 21.5 x 14.5 cm, şömizli bez cildinde. 1940’lı yılların San Fransisco’sunda Türk ve Ermeni mutfağından lezzetler sunan ünlü bir restoran olan Ömer Hayyam’ın Ermeni ahçısından denemeye değer yemek tarifleri.

  TLSold
 • THE BELLE ÉPOQUE OF THE ORIENT-EXPRESS, M. Wiesenthal, Geocolor, Barcelona, 1979. 96 s, 84 renkli resim, 47 illustrasyon, 24.5 x 21 cm, bez cildinde.

  Lot No: 517

  Lot: 517

  THE BELLE ÉPOQUE OF THE ORIENT-EXPRESS, M. Wiesenthal, Geocolor, Barcelona, 1979. 96 s, 84 renkli resim, 47 illustrasyon, 24.5 x 21 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • THE ORIENT EXPRESS: THE HISTORY OF THE ORIENT EXPRESS SERVICE FROM 1883 TO 1950, Anthony Burton, David Charles, London, 2001. 112 s, baştan sona bol resimli, 30 x 22 cm, şömizli karton cildinde.

  Lot No: 518

  Lot: 518

  THE ORIENT EXPRESS: THE HISTORY OF THE ORIENT EXPRESS SERVICE FROM 1883 TO 1950, Anthony Burton, David Charles, London, 2001. 112 s, baştan sona bol resimli, 30 x 22 cm, şömizli karton cildinde.

  TLSold
 • THE ORIENT-EXPRESS: A CENTURY OF RAILWAY ADVENTURES, Jean des Cars ve Jean-Paul Caracalla, English Translation: George Behrend, Bloomsbury Books, London, 1988. 158 s, baştan sonrasiyah beyaz, renkli fotoğraflar, haritalar, çizimler, illustrasyonlar, 34 x 25 cm, bez cildinde.

  Lot No: 519

  Lot: 519

  THE ORIENT-EXPRESS: A CENTURY OF RAILWAY ADVENTURES, Jean des Cars ve Jean-Paul Caracalla, English Translation: George Behrend, Bloomsbury Books, London, 1988. 158 s, baştan sonrasiyah beyaz, renkli fotoğraflar, haritalar, çizimler, illustrasyonlar, 34 x 25 cm, bez cildinde.

  TLSold
 • LE VOYAGE À CONSTANTINOPLE: L'ORIENTEXPRESS, Petraco-Pandora, 1997. 197 s, baştan sona resimli, kitap ekinde bir katlanır İstanbul panoraması, 30.5 x 25.5 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 520

  Lot: 520

  LE VOYAGE À CONSTANTINOPLE: L'ORIENTEXPRESS, Petraco-Pandora, 1997. 197 s, baştan sona resimli, kitap ekinde bir katlanır İstanbul panoraması, 30.5 x 25.5 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • ORIENT EXPRESS THE LIFE AND TIMES OF THE WORLD'S MOST FAMOUS TRAIN, E[dward] H[enry]. COOKRIDGE, Allen Lane, London, 1979. [3], 288 s, birçok fotoğraf ve resim, 24 x 16 cm, şömizli karton cildinde.

  Lot No: 521

  Lot: 521

  ORIENT EXPRESS THE LIFE AND TIMES OF THE WORLD'S MOST FAMOUS TRAIN, E[dward] H[enry]. COOKRIDGE, Allen Lane, London, 1979. [3], 288 s, birçok fotoğraf ve resim, 24 x 16 cm, şömizli karton cildinde.

  TLSold
 • VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS THE RETURN OF THE WORLD’S MOST CELEBRATED TRAIN, Shirley Sherwood, Wiedenfeld & Nicolson, London, 1985 (2. baskı). 180 s, baştan sonra renkli resim ve fotoğraflar, ex-library, 23 x 26 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 522

  Lot: 522

  VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS THE RETURN OF THE WORLD’S MOST CELEBRATED TRAIN, Shirley Sherwood, Wiedenfeld & Nicolson, London, 1985 (2. baskı). 180 s, baştan sonra renkli resim ve fotoğraflar, ex-library, 23 x 26 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold
 • PULLMANS OF THE VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS, Shirley Sherwood, Watmoughs Corporate Print Limited, 1997. 96 s, baştan sona resimli, 22 x 25 cm, kâğıt kapağında.

  Lot No: 523

  Lot: 523

  PULLMANS OF THE VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS, Shirley Sherwood, Watmoughs Corporate Print Limited, 1997. 96 s, baştan sona resimli, 22 x 25 cm, kâğıt kapağında.

  TLSold
 • LUXURY TRAINS FROM THE ORIENT EXPRESS TO THE TGV, George Behrend, The Vendome Press, New York, Paris, 1982. 232 s, 200’ den fazla nadir fotoğraf, çizimler ve haritalar, 26,5 x 25 cm, şömizli bez cildinde.

  Lot No: 524

  Lot: 524

  LUXURY TRAINS FROM THE ORIENT EXPRESS TO THE TGV, George Behrend, The Vendome Press, New York, Paris, 1982. 232 s, 200’ den fazla nadir fotoğraf, çizimler ve haritalar, 26,5 x 25 cm, şömizli bez cildinde.

  TLSold