Lot: 1

Current Price: 1,500 TL Starting Bid: 1,500 TL Estimated: TL Losing Winning

YAZMA ESER - HAŞİYE ALA ŞERHİ ADABÎ’L-BAHS MUHAMMED B. ABDÜLHAMİD EL-KEFEVÎ Hicri 1187 (Miladi 1767) tarihli, 160 sayfa 22 x 16,5 cm.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 • Lots
 • Winnings
 • YAZMA ESER - HAŞİYE ALA ŞERHİ ADABÎ’L-BAHS MUHAMMED B. ABDÜLHAMİD EL-KEFEVÎ

  Lot No: 1

  Lot: 1

  YAZMA ESER - HAŞİYE ALA ŞERHİ ADABÎ’L-BAHS MUHAMMED B. ABDÜLHAMİD EL-KEFEVÎ

  TLSold
 • YAZMA ESER - KİFAYETÜL-MÜBTEDİ Fİ’T-TASRİF BİRGİVÎ 19. Yüzyıl Başı, 20 x 14

  Lot No: 2

  Lot: 2

  YAZMA ESER - KİFAYETÜL-MÜBTEDİ Fİ’T-TASRİF BİRGİVÎ 19. Yüzyıl Başı, 20 x 14

  TLSold
 • ÜÇ ADET EL YAZMASI ŞİİR DEFTERİ

  Lot No: 3

  Lot: 3

  ÜÇ ADET EL YAZMASI ŞİİR DEFTERİ

  TLSold
 • Sinema Tarihi – TÜM TÜRKİYE’DE İL BAZINDA 1927 ile 1960 ARASI OYNANAN

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Sinema Tarihi – TÜM TÜRKİYE’DE İL BAZINDA 1927 ile 1960 ARASI OYNANAN

  TLSold
 • Ticaret Tarihi - ABDÜLKERİMZADE SADULLAH ve MAHDUMLARI İŞLETMESİ YÖVMİYE

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Ticaret Tarihi - ABDÜLKERİMZADE SADULLAH ve MAHDUMLARI İŞLETMESİ YÖVMİYE

  TLSold
 • YAZMA ESER - Sultan III. AHMED DÖNEMİ YAPILAN ÇEŞİTLİ ESERLERE YAZILMIŞ

  Lot No: 6

  Lot: 6

  YAZMA ESER - Sultan III. AHMED DÖNEMİ YAPILAN ÇEŞİTLİ ESERLERE YAZILMIŞ

  TLSold
 • YAZMA ESER - EVRAD-I NAKŞİ Nakşıbendi tarikatına ait virdler kitabı. 19.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  YAZMA ESER - EVRAD-I NAKŞİ Nakşıbendi tarikatına ait virdler kitabı. 19.

  TLSold
 • YAZMA ESER - HİLYE-İ HAKANÎ; HİLYE-İ ÇEHARYAR-İ GÜZİN MEHMED HAKANÎ 165 sayfa

  Lot No: 9

  Lot: 9

  YAZMA ESER - HİLYE-İ HAKANÎ; HİLYE-İ ÇEHARYAR-İ GÜZİN MEHMED HAKANÎ 165 sayfa

  TLSold
 • YAZMA ESER - KASİDETÜ’R-RAİYYE; MUKADDİMETÜ’L-CEZERİYE 17. Yüzyıl 19,5 x 10,5

  Lot No: 10

  Lot: 10

  YAZMA ESER - KASİDETÜ’R-RAİYYE; MUKADDİMETÜ’L-CEZERİYE 17. Yüzyıl 19,5 x 10,5

  TLSold
 • YAZMA ESER - TERCEME-İ FIKH-I EKBER 1700 Başları Tercüme Abdurrahman Efendi

  Lot No: 11

  Lot: 11

  YAZMA ESER - TERCEME-İ FIKH-I EKBER 1700 Başları Tercüme Abdurrahman Efendi

  TLSold
 • YAZMA ESER - İZAHU’L VAKF VE’L-İBTİDA TAYFUR-U SECAVENDİ Ebu Tahir, 800 - 900

  Lot No: 12

  Lot: 12

  YAZMA ESER - İZAHU’L VAKF VE’L-İBTİDA TAYFUR-U SECAVENDİ Ebu Tahir, 800 - 900

  TLSold
 • YILDIZNAME ve HAVAS İLMİYLE İLGİLİ YAZMA ESER - 1313 (1897) Tarihli, 192 sayfa

  Lot No: 13

  Lot: 13

  YILDIZNAME ve HAVAS İLMİYLE İLGİLİ YAZMA ESER - 1313 (1897) Tarihli, 192 sayfa

  TLSold
 • YAZMA ESER - DERVİŞ SALİH MEVLEVİ’YE AİT ŞİİR MECMUASI 1800 Başları, 16 x 10 cm.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  YAZMA ESER - DERVİŞ SALİH MEVLEVİ’YE AİT ŞİİR MECMUASI 1800 Başları, 16 x 10 cm.

  TLSold
 • YAZMA ESER - DİVAN-I ESRÂR DEDE Anonim, 18. Yüzyıl, 100 s. 17 x 11 cm.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  YAZMA ESER - DİVAN-I ESRÂR DEDE Anonim, 18. Yüzyıl, 100 s. 17 x 11 cm.

  TLSold
 • İKİ MEKTEB MUSİBETİNİN ŞEHADETNAMESİ YAHUD DİVAN-I HARB-İ ÖRFİ VE SAİD-İ

  Lot No: 16

  Lot: 16

  İKİ MEKTEB MUSİBETİNİN ŞEHADETNAMESİ YAHUD DİVAN-I HARB-İ ÖRFİ VE SAİD-İ

  TLSold
 • KÜRDLER, TARİHÎ VE İCTİMAÎ TEDKİKAT, Dr. Fritz, Matbaa-i Orhaniye, Aşâir ve

  Lot No: 17

  Lot: 17

  KÜRDLER, TARİHÎ VE İCTİMAÎ TEDKİKAT, Dr. Fritz, Matbaa-i Orhaniye, Aşâir ve

  TLSold
 • MEBADİ-İ İLM-İ SERVET-İ MİLEL, Sakızlı Ohannes, İstanbul, A.K. Tozlıyan, 1302

  Lot No: 18

  Lot: 18

  MEBADİ-İ İLM-İ SERVET-İ MİLEL, Sakızlı Ohannes, İstanbul, A.K. Tozlıyan, 1302

  TLSold
 • HAT VE HATTÂTAN, Habib İsfahânî, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1305 [1888].

  Lot No: 19

  Lot: 19

  HAT VE HATTÂTAN, Habib İsfahânî, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1305 [1888].

  TLSold
 • İRŞAD: MÜNDERİCATI AHLAK İTİKAD-I ŞİAR-I İSLAMİYEDİR, İbtidaiye mekteplerinin

  Lot No: 20

  Lot: 20

  İRŞAD: MÜNDERİCATI AHLAK İTİKAD-I ŞİAR-I İSLAMİYEDİR, İbtidaiye mekteplerinin

  TLSold
 • HİÇ, Neyzen Tevfik, İstanbul Halk Kitaphanesi, 1919, 56 sayfa (arka kapak

  Lot No: 21

  Lot: 21

  HİÇ, Neyzen Tevfik, İstanbul Halk Kitaphanesi, 1919, 56 sayfa (arka kapak

  TLSold
 • AZAB-I MUKADDES Forma 1, Neyzen Tevfik, İstanbul, Şems Matbaası, t.y., 16 s.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  AZAB-I MUKADDES Forma 1, Neyzen Tevfik, İstanbul, Şems Matbaası, t.y., 16 s.

  TLSold
 • YEŞİL KİTAB, İstanbul, Amedî Matbaası, Hilal-i Ahdar Cemiyeti Merkez-i

  Lot No: 23

  Lot: 23

  YEŞİL KİTAB, İstanbul, Amedî Matbaası, Hilal-i Ahdar Cemiyeti Merkez-i

  TLSold
 • BEYOĞLU ÂLEMİ. BEYOĞLU SAFAHAT ALEMİNİN BÜTÜN SAFAHATINI MUSAVVER, G.R., Şark

  Lot No: 24

  Lot: 24

  BEYOĞLU ÂLEMİ. BEYOĞLU SAFAHAT ALEMİNİN BÜTÜN SAFAHATINI MUSAVVER, G.R., Şark

  TLSold
 • Finans Tarihi - MANİSA BAĞCILAR BANKASI NİZAMNAME-İ DAHİLİYESİ, İstanbul,

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Finans Tarihi - MANİSA BAĞCILAR BANKASI NİZAMNAME-İ DAHİLİYESİ, İstanbul,

  TLSold
 • ANADOLU OSMANLI DEMİRYOLU VE BAĞDAT DEMİRYOLU ŞİRKETİ-İ OSMANİYESİ İDARESİNİN

  Lot No: 26

  Lot: 26

  ANADOLU OSMANLI DEMİRYOLU VE BAĞDAT DEMİRYOLU ŞİRKETİ-İ OSMANİYESİ İDARESİNİN

  TLSold
 • KAMERDE İLK İNSANLAR, [H.G.] Wells, mütercimi: Aziz Hüdai, naşiri: Muallim

  Lot No: 27

  Lot: 27

  KAMERDE İLK İNSANLAR, [H.G.] Wells, mütercimi: Aziz Hüdai, naşiri: Muallim

  TLSold
 • NİKÂH-I MEDENÎ VE TALÂK HAKKINDA HUKUK-U AİLE KARARNÂMESİ - MÜNAKÂHAT -

  Lot No: 28

  Lot: 28

  NİKÂH-I MEDENÎ VE TALÂK HAKKINDA HUKUK-U AİLE KARARNÂMESİ - MÜNAKÂHAT -

  TLSold
 • BÜYÜK ADA SANATORYUMUNUN TALİMAT-I UMUMİSİ, İstanbul, 1341 (1925), 6 sayfa

  Lot No: 29

  Lot: 29

  BÜYÜK ADA SANATORYUMUNUN TALİMAT-I UMUMİSİ, İstanbul, 1341 (1925), 6 sayfa

  TLSold
 • BEŞ HAFTA BALON İLE SEYAHAT, Jules Verne, mütercimi: M[ehmed] Emin, Matbaa-i

  Lot No: 30

  Lot: 30

  BEŞ HAFTA BALON İLE SEYAHAT, Jules Verne, mütercimi: M[ehmed] Emin, Matbaa-i

  TLSold
 • HİLAFET VE HAKİMİYET-İ MİLLİYE, 78 sayfa.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  HİLAFET VE HAKİMİYET-İ MİLLİYE, 78 sayfa.

  TLSold
 • Tiyatro ve Müzik Tarihi - ŞEHZADEBAŞINDA YENİ FERAH TİYATROSU’nda KAŞIKÇILAR

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Tiyatro ve Müzik Tarihi - ŞEHZADEBAŞINDA YENİ FERAH TİYATROSU’nda KAŞIKÇILAR

  TLSold
 • Fuar Tarihi - SEYYAR SERGİ İle SEYAHAT İNTİBALARI Celal Esad (Arseven),

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Fuar Tarihi - SEYYAR SERGİ İle SEYAHAT İNTİBALARI Celal Esad (Arseven),

  TLSold
 • TÜRKİYE SÂLNÂMESİ 1927 - BİRİNCİ SENE = ANNUAIRE DE LA TURQUIE POUR LE

  Lot No: 34

  Lot: 34

  TÜRKİYE SÂLNÂMESİ 1927 - BİRİNCİ SENE = ANNUAIRE DE LA TURQUIE POUR LE

  TLSold
 • REHBER-İ TİCARET (GUIDE DU COMMERÇANT), Mehmed Şevki Bey, İstanbul Necm-i

  Lot No: 35

  Lot: 35

  REHBER-İ TİCARET (GUIDE DU COMMERÇANT), Mehmed Şevki Bey, İstanbul Necm-i

  TLSold
 • CUMHURİYET HALK FIRKASI İSTANBUL VİLAYETİ UMUMİ KONGRESİ ZABTI 1925 - 1341,

  Lot No: 36

  Lot: 36

  CUMHURİYET HALK FIRKASI İSTANBUL VİLAYETİ UMUMİ KONGRESİ ZABTI 1925 - 1341,

  TLSold
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET SALNAMESİ 1926 - 1927, İstanbul, Matbuat

  Lot No: 37

  Lot: 37

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET SALNAMESİ 1926 - 1927, İstanbul, Matbuat

  TLSold
 • ORDU SALNAMESİ, İstanbul: Harbiye Nezareti Neşriyatından, Ahmed İhsan ve

  Lot No: 38

  Lot: 38

  ORDU SALNAMESİ, İstanbul: Harbiye Nezareti Neşriyatından, Ahmed İhsan ve

  TLSold
 • SULTAN ABDÜLMECİD HAN HAFİDLERİ Prens LÜTFULLAH ve Prens SEBAHATTİN

  Lot No: 39

  Lot: 39

  SULTAN ABDÜLMECİD HAN HAFİDLERİ Prens LÜTFULLAH ve Prens SEBAHATTİN

  TLSold
 • ASKERÎ TARİH VE COĞRAFYA, 2. KİTAB, İSTİKLÂL HARBİ, Ahmed Nihad, İstanbul

  Lot No: 40

  Lot: 40

  ASKERÎ TARİH VE COĞRAFYA, 2. KİTAB, İSTİKLÂL HARBİ, Ahmed Nihad, İstanbul

  TLSold
 • T.B.M.M. 3 MART 1340’da MÜN’AKİD II. İCTİMAINDA HİLÂFETİN MAHİYET-İ ŞER’İYESİ

  Lot No: 41

  Lot: 41

  T.B.M.M. 3 MART 1340’da MÜN’AKİD II. İCTİMAINDA HİLÂFETİN MAHİYET-İ ŞER’İYESİ

  TLSold
 • HATIRAT-I NİYAZİ YAHUD TARİHÇE-İ İNKILAB-I KEBİR-İ OSMANİYEDEN BİR SAHİFE,

  Lot No: 42

  Lot: 42

  HATIRAT-I NİYAZİ YAHUD TARİHÇE-İ İNKILAB-I KEBİR-İ OSMANİYEDEN BİR SAHİFE,

  TLSold
 • PADİŞAHLARIMIZDA DİN GAYRETİ VATAN MUHABBETİ, Ahmed Refik [Altınay],

  Lot No: 43

  Lot: 43

  PADİŞAHLARIMIZDA DİN GAYRETİ VATAN MUHABBETİ, Ahmed Refik [Altınay],

  TLSold
 • CEMAL PAŞA HATIRATI 1913 - 1922, çeviren: C. Ahundov, Bakü, Azerneşr, 1928.

  Lot No: 44

  Lot: 44

  CEMAL PAŞA HATIRATI 1913 - 1922, çeviren: C. Ahundov, Bakü, Azerneşr, 1928.

  TLSold
 • CIRCONCISION: INSTRUMENTS NOUVEAUX; NOUVELLE METHODE, MODE DE PANSEMENT, Rıza

  Lot No: 45

  Lot: 45

  CIRCONCISION: INSTRUMENTS NOUVEAUX; NOUVELLE METHODE, MODE DE PANSEMENT, Rıza

  TLSold
 • FENN-İ HİTAN, Rıza [Nur], Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi,

  Lot No: 46

  Lot: 46

  FENN-İ HİTAN, Rıza [Nur], Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi,

  TLSold
 • ECZACININ EL KİTABI BİRİNCİ KİTAP, Mehmed Fuad [Mirel], İstanbul, Türk Eczası

  Lot No: 47

  Lot: 47

  ECZACININ EL KİTABI BİRİNCİ KİTAP, Mehmed Fuad [Mirel], İstanbul, Türk Eczası

  TLSold
 • POSTA İTTİHAD-I UMÛMİSİ, Matbaa-i Bahriye, Posta ve Telgraf Nezareti

  Lot No: 48

  Lot: 48

  POSTA İTTİHAD-I UMÛMİSİ, Matbaa-i Bahriye, Posta ve Telgraf Nezareti

  TLSold
 • İNGİLİZ TOHUM MAĞAZASI - DEFTER NO. 14: Envai türlü çiçek, sebze, eşcar-ı

  Lot No: 49

  Lot: 49

  İNGİLİZ TOHUM MAĞAZASI - DEFTER NO. 14: Envai türlü çiçek, sebze, eşcar-ı

  TLSold
 • Yeme/İçme Kültürü - SÜTÇÜLÜK, H. İbrahim (Ankara ve Konya Vilayetleri

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Yeme/İçme Kültürü - SÜTÇÜLÜK, H. İbrahim (Ankara ve Konya Vilayetleri

  TLSold
 • Yemek Kültürü - EV KADINI: TABI SANİ, Fahriye, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası,

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Yemek Kültürü - EV KADINI: TABI SANİ, Fahriye, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası,

  TLSold
 • HAŞHAŞ ZİRAATİ, Ali Haydar, Bursa, Hüdavendigâr Vilâyet Matbaası, 1326

  Lot No: 52

  Lot: 52

  HAŞHAŞ ZİRAATİ, Ali Haydar, Bursa, Hüdavendigâr Vilâyet Matbaası, 1326

  TLSold
 • KEÇİ YETİŞTİRMEK VE BAKMAK USÛLÜ, Umur-ı Baytariye Müdiriyeti, Mekteb-i Sanayi

  Lot No: 53

  Lot: 53

  KEÇİ YETİŞTİRMEK VE BAKMAK USÛLÜ, Umur-ı Baytariye Müdiriyeti, Mekteb-i Sanayi

  TLSold
 • HİKAYE-İ FETİH, Hüseyin Nazım, Zerafet Matbaası, 29 Ağustos 1329 (1913), 16

  Lot No: 54

  Lot: 54

  HİKAYE-İ FETİH, Hüseyin Nazım, Zerafet Matbaası, 29 Ağustos 1329 (1913), 16

  TLSold
 • Şiir Demet, ALİ EKREM [Bolayırlı], İstanbul, İbrahim Hilmi Kitaphanesi, 1340

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Şiir Demet, ALİ EKREM [Bolayırlı], İstanbul, İbrahim Hilmi Kitaphanesi, 1340

  TLSold
 • MİR’AT-I ŞİKESTE: Nureddin Semin [Sevin], Müsavviri: S. Enver, İstanbul

  Lot No: 56

  Lot: 56

  MİR’AT-I ŞİKESTE: Nureddin Semin [Sevin], Müsavviri: S. Enver, İstanbul

  TLSold
 • İlk Gençlik, İBRAHİM ALAEDDİN (Gövsa), İstanbul, 1327 (1921), 73 + 7

  Lot No: 57

  Lot: 57

  İlk Gençlik, İBRAHİM ALAEDDİN (Gövsa), İstanbul, 1327 (1921), 73 + 7

  TLSold
 • ZEMZEME, Recaizade Mahmud Ekrem, İtanbul, A.K. Tozluyan Şirket-i Mürettibiye,

  Lot No: 58

  Lot: 58

  ZEMZEME, Recaizade Mahmud Ekrem, İtanbul, A.K. Tozluyan Şirket-i Mürettibiye,

  TLSold
 • AŞIK ÖMER DİVANI, Dersaadet, 1329 (1913), 80 sayfa.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  AŞIK ÖMER DİVANI, Dersaadet, 1329 (1913), 80 sayfa.

  TLSold
 • ŞARLO, İstanbul, Haftalık Mecmua Neşriyatı, 32 s. Beş Kuruşa Bir Kitap -

  Lot No: 60

  Lot: 60

  ŞARLO, İstanbul, Haftalık Mecmua Neşriyatı, 32 s. Beş Kuruşa Bir Kitap -

  TLSold
 • MOLLA NASREDDİN, Mehmed Ramazan, 1333 [1917]. 232 s. Farsça.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  MOLLA NASREDDİN, Mehmed Ramazan, 1333 [1917]. 232 s. Farsça.

  TLSold
 • İZDİVAC MEKTUPLARI, Osman Şefik, İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekası, 1326

  Lot No: 62

  Lot: 62

  İZDİVAC MEKTUPLARI, Osman Şefik, İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekası, 1326

  TLSold
 • DÜRR-İ YEKTA, İmamzâde Mehmed Emin, İstanbul, Mekteb-i Fünûn-u Bahriye-i

  Lot No: 63

  Lot: 63

  DÜRR-İ YEKTA, İmamzâde Mehmed Emin, İstanbul, Mekteb-i Fünûn-u Bahriye-i

  TLSold
 • OSMANLI CEP ATLASI, Tüccarzade İbrahim Hilmi, 1323 (1907), 328 sayfa + 64

  Lot No: 64

  Lot: 64

  OSMANLI CEP ATLASI, Tüccarzade İbrahim Hilmi, 1323 (1907), 328 sayfa + 64

  TLSold
 • RÜŞDİYE CEB ATLASI: Maarif-i Umumiye Nezaret-i celilesi program komisyonu

  Lot No: 65

  Lot: 65

  RÜŞDİYE CEB ATLASI: Maarif-i Umumiye Nezaret-i celilesi program komisyonu

  TLSold
 • SEYAHATNAME-İ HUMAYUN, 1262 (1846) Tarihli, 32 sayfa.

  Lot No: 66

  Lot: 66

  SEYAHATNAME-İ HUMAYUN, 1262 (1846) Tarihli, 32 sayfa.

  TLSold
 • YADİGÂR-I SEYAHAT, Selânikli Mehmed Tevfik, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1316

  Lot No: 67

  Lot: 67

  YADİGÂR-I SEYAHAT, Selânikli Mehmed Tevfik, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1316

  TLSold
 • VATAN VE HÜRRİYET, Mehmed Hacı Agazade, Tiflis, Gayret Şirketi Matbaası,

  Lot No: 68

  Lot: 68

  VATAN VE HÜRRİYET, Mehmed Hacı Agazade, Tiflis, Gayret Şirketi Matbaası,

  TLSold
 • OSMANLI İTTİHAD ve TERAKKİ CEMİYETİ NİZAMNÂME-İ UMÛMİSİ, İttihad ve Terakki

  Lot No: 69

  Lot: 69

  OSMANLI İTTİHAD ve TERAKKİ CEMİYETİ NİZAMNÂME-İ UMÛMİSİ, İttihad ve Terakki

  TLSold
 • OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNİN NİZAMNÂMESİ, Rumeli Matbaası, Selanik,

  Lot No: 70

  Lot: 70

  OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNİN NİZAMNÂMESİ, Rumeli Matbaası, Selanik,

  TLSold
 • İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNE AÇIK MEKTUPLAR, MESLEKİMİZ HAKKINDA ÜÇÜNCÜ VE

  Lot No: 71

  Lot: 71

  İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNE AÇIK MEKTUPLAR, MESLEKİMİZ HAKKINDA ÜÇÜNCÜ VE

  TLSold
 • MOYENS PROPRES A REGENERER LE PAYS. LE COMITE DE LA JEUNE TURQUIE. LES EFFECTS

  Lot No: 72

  Lot: 72

  MOYENS PROPRES A REGENERER LE PAYS. LE COMITE DE LA JEUNE TURQUIE. LES EFFECTS

  TLSold
 • VATANDAŞLARIMIZI TEBRİK. OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYET-İ MUHTEREMESİNE

  Lot No: 73

  Lot: 73

  VATANDAŞLARIMIZI TEBRİK. OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYET-İ MUHTEREMESİNE

  TLSold
 • KAFKAS TEÂLİ CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, İstanbul,

  Lot No: 74

  Lot: 74

  KAFKAS TEÂLİ CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, İstanbul,

  TLSold
 • KAFKAS İTTİHAT VE TERAKKİ İÇ YASASI, Bakü, 1336 [1920]. 38 s.

  Lot No: 75

  Lot: 75

  KAFKAS İTTİHAT VE TERAKKİ İÇ YASASI, Bakü, 1336 [1920]. 38 s.

  TLSold
 • OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNİN KARDEŞLERİNE HEDİYESİ, 17 Şubat 1325

  Lot No: 76

  Lot: 76

  OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİNİN KARDEŞLERİNE HEDİYESİ, 17 Şubat 1325

  TLSold
 • HAT-I MUHAMMED AGA, M. Şah Tahtinski, Tiflis, Tipogafiya E. Russkiyi, 1903. 16

  Lot No: 77

  Lot: 77

  HAT-I MUHAMMED AGA, M. Şah Tahtinski, Tiflis, Tipogafiya E. Russkiyi, 1903. 16

  TLSold
 • UZUN GÜNLERDE RUZE, Musa Carullah Bigiyef, Kazan, Elekto-tipografiya Ümidi,

  Lot No: 78

  Lot: 78

  UZUN GÜNLERDE RUZE, Musa Carullah Bigiyef, Kazan, Elekto-tipografiya Ümidi,

  TLSold
 • İLM-İ AHLAKTAN HULASA, Şeyh Sadi, Lefkoşe, Phone tes Kyprou Matbaası, 1907. 26

  Lot No: 79

  Lot: 79

  İLM-İ AHLAKTAN HULASA, Şeyh Sadi, Lefkoşe, Phone tes Kyprou Matbaası, 1907. 26

  TLSold
 • ANA, DRAM - 1 PERDE, Hüseyin Cavid, Tiflis, Gürci Şirketi Matbaası, 1913.

  Lot No: 80

  Lot: 80

  ANA, DRAM - 1 PERDE, Hüseyin Cavid, Tiflis, Gürci Şirketi Matbaası, 1913.

  TLSold
 • Üliken SUBAY: İKİ PERDELİ BİR OPERETTİR, Zülfikar Bey Hacı Bekof, Bakü, 1913.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Üliken SUBAY: İKİ PERDELİ BİR OPERETTİR, Zülfikar Bey Hacı Bekof, Bakü, 1913.

  TLSold
 • TARİHİ, COĞRAFİ, İKTİSADİ AZERBAYCAN, Yusuf Bey Vezirof, İstanbul, Evkaf

  Lot No: 82

  Lot: 82

  TARİHİ, COĞRAFİ, İKTİSADİ AZERBAYCAN, Yusuf Bey Vezirof, İstanbul, Evkaf

  TLSold
 • ŞİMÂLDEN MALÛMÂT YAHUD MUHTASAR RUS TARİHİ, mütercimi: İsmail Hakkı [Topçu

  Lot No: 83

  Lot: 83

  ŞİMÂLDEN MALÛMÂT YAHUD MUHTASAR RUS TARİHİ, mütercimi: İsmail Hakkı [Topçu

  TLSold
 • KAFKASYA VE TÜRKİSTAN VİLÂYETLERİ BUHARA VE HİYVE HANLIKLARI. COĞRAFÎ,

  Lot No: 84

  Lot: 84

  KAFKASYA VE TÜRKİSTAN VİLÂYETLERİ BUHARA VE HİYVE HANLIKLARI. COĞRAFÎ,

  TLSold
 • ŞEHRENGÎZ-İ BURSA, Lâmiî Çelebi [Mahmud b. Osman], Bursa, Hüdavendigâr Vilâyet

  Lot No: 85

  Lot: 85

  ŞEHRENGÎZ-İ BURSA, Lâmiî Çelebi [Mahmud b. Osman], Bursa, Hüdavendigâr Vilâyet

  TLSold
 • BURSA SERGİSİ REHBERİ, İstanbul, Ahmed İhsan Matbaası, 1339 (1923), 108 sayfa

  Lot No: 86

  Lot: 86

  BURSA SERGİSİ REHBERİ, İstanbul, Ahmed İhsan Matbaası, 1339 (1923), 108 sayfa

  TLSold
 • BURSA VE ULUDAĞ. SEYYAHLARA REHBER, Osman Şevki [Uludağ], Zelliç Biraderler

  Lot No: 87

  Lot: 87

  BURSA VE ULUDAĞ. SEYYAHLARA REHBER, Osman Şevki [Uludağ], Zelliç Biraderler

  TLSold
 • YADİGÂR-I ŞEMSÎ: Bursa’da mevcut dergahlardan güziran eden meşayih-i kiramın

  Lot No: 88

  Lot: 88

  YADİGÂR-I ŞEMSÎ: Bursa’da mevcut dergahlardan güziran eden meşayih-i kiramın

  TLSold
 • BOLU LİVASI SÂLNÂMESİ 1337 - 1338 MALÎ SENESİ 1921 - 1922 MİLADÎ SENESİ,

  Lot No: 89

  Lot: 89

  BOLU LİVASI SÂLNÂMESİ 1337 - 1338 MALÎ SENESİ 1921 - 1922 MİLADÎ SENESİ,

  TLSold
 • BOLU MERKEZ ONUNCU CÜMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI, Bolu, 1933. 5 s.

  Lot No: 90

  Lot: 90

  BOLU MERKEZ ONUNCU CÜMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI, Bolu, 1933. 5 s.

  TLSold
 • ÜSKÛBİ HARABELERİ “PRUSİA AD HİPİUM”, Ahmet Zuhuri, Bolu, Vilayet Matbaası,

  Lot No: 91

  Lot: 91

  ÜSKÛBİ HARABELERİ “PRUSİA AD HİPİUM”, Ahmet Zuhuri, Bolu, Vilayet Matbaası,

  TLSold
 • AYANLAR DEVRİNDE BOLU 1224 - 1227 BİRİNCİ KISIM, MÜDAFAA-İ MİLLİYE MENFAATİNE,

  Lot No: 92

  Lot: 92

  AYANLAR DEVRİNDE BOLU 1224 - 1227 BİRİNCİ KISIM, MÜDAFAA-İ MİLLİYE MENFAATİNE,

  TLSold
 • MAARİF-İ UMÛMİYE NEZARETİ TARİHÇE-İ TEŞKİLÂTI VE İCRAATI, İbnü’ş-Şeyh Nafi

  Lot No: 93

  Lot: 93

  MAARİF-İ UMÛMİYE NEZARETİ TARİHÇE-İ TEŞKİLÂTI VE İCRAATI, İbnü’ş-Şeyh Nafi

  TLSold
 • RASADHANE-İ ÂMİRENİN SÂLNÂMESİ - 1288 (1871) SENESİ, Midhat Efendi Matbaası,

  Lot No: 94

  Lot: 94

  RASADHANE-İ ÂMİRENİN SÂLNÂMESİ - 1288 (1871) SENESİ, Midhat Efendi Matbaası,

  TLSold
 • TÜRKİYE TİCARET-İ BAHRİYE İSTATİSTİKLERİ, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası,

  Lot No: 95

  Lot: 95

  TÜRKİYE TİCARET-İ BAHRİYE İSTATİSTİKLERİ, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası,

  TLSold
 • Çanakkale Harbi - SEDDÜLBAHİRDE SABAH CENAHINDA BİRİNCİ FIRKANIN ŞEHİTLER

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Çanakkale Harbi - SEDDÜLBAHİRDE SABAH CENAHINDA BİRİNCİ FIRKANIN ŞEHİTLER

  TLSold
 • İNÖNÜ KAHRAMANLARINA ARMAĞAN; MEMİŞ ÇAVUŞ RÜYADA, Tunalı Hilmi, Ankara, 1337

  Lot No: 97

  Lot: 97

  İNÖNÜ KAHRAMANLARINA ARMAĞAN; MEMİŞ ÇAVUŞ RÜYADA, Tunalı Hilmi, Ankara, 1337

  TLSold
 • ANADOLU HEDİYESİ ALBÜM, NUMARA 1-6 TAM TAKIM

  Lot No: 98

  Lot: 98

  ANADOLU HEDİYESİ ALBÜM, NUMARA 1-6 TAM TAKIM

  TLSold
 • ÜÇÜNCÜ ORDUYA ARMAĞAN, Feyz-i Hürriyet Gazetesi İmtiyaz ve Ser Muharriri

  Lot No: 99

  Lot: 99

  ÜÇÜNCÜ ORDUYA ARMAĞAN, Feyz-i Hürriyet Gazetesi İmtiyaz ve Ser Muharriri

  TLSold
 • DIE SCHROTFLINTE, Von E. Ruegg, Zürih, 1896, 206 sayfa.

  Lot No: 100

  Lot: 100

  DIE SCHROTFLINTE, Von E. Ruegg, Zürih, 1896, 206 sayfa.

  TLSold
 • ATATÜRK İLE İLGİLİ İKİ KİTAP

  Lot No: 101

  Lot: 101

  ATATÜRK İLE İLGİLİ İKİ KİTAP

  TLSold
 • AFGANİSTAN HÜKÜMDARININ MEMLEKETİMİZİ ZİYARETLERİ HATIRALARI ALBÜM

  Lot No: 102

  Lot: 102

  AFGANİSTAN HÜKÜMDARININ MEMLEKETİMİZİ ZİYARETLERİ HATIRALARI ALBÜM

  TLSold
 • LE MOUVEMENT NATIONAL TURC ET MUSTAPHA KEMAL PACHA, Hüssein Raghıb, Paris,

  Lot No: 103

  Lot: 103

  LE MOUVEMENT NATIONAL TURC ET MUSTAPHA KEMAL PACHA, Hüssein Raghıb, Paris,

  TLSold
 • ANAFARTALAR KUMANDANI MUSTAFA KEMAL İLE MÜLÂKAT, Ruşen Eşref, İstanbul Hamit

  Lot No: 104

  Lot: 104

  ANAFARTALAR KUMANDANI MUSTAFA KEMAL İLE MÜLÂKAT, Ruşen Eşref, İstanbul Hamit

  TLSold
 • KARS MUAHEDESİ, 8 sayfa + 2 katlanır zeyil

  Lot No: 105

  Lot: 105

  KARS MUAHEDESİ, 8 sayfa + 2 katlanır zeyil

  TLSold
 • Tıp Tarihi - RİSALE-İ HACAMAT, Osman Bin Mûsa Eskişehir, 1300 (1884) Tarihli,

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Tıp Tarihi - RİSALE-İ HACAMAT, Osman Bin Mûsa Eskişehir, 1300 (1884) Tarihli,

  TLSold
 • TELGRAF, TELGRAFÇILIK, A. Nihad, Müdafaa Matbaası, İstanbul, 1336 [1920]. 28+4

  Lot No: 107

  Lot: 107

  TELGRAF, TELGRAFÇILIK, A. Nihad, Müdafaa Matbaası, İstanbul, 1336 [1920]. 28+4

  TLSold
 • KAÇAKÇILIĞIN MEN’ VE TAKİBİ HAKKINDA KANUN, T. C. Nafia Vekâleti Devlet

  Lot No: 108

  Lot: 108

  KAÇAKÇILIĞIN MEN’ VE TAKİBİ HAKKINDA KANUN, T. C. Nafia Vekâleti Devlet

  TLSold
 • MİDİLLİ BANKASI HİSSEDÂRÂNININ FÎ 22 NİSAN SENE 1310 TARİHİNDE MÖSYÖ LİYUNDA

  Lot No: 109

  Lot: 109

  MİDİLLİ BANKASI HİSSEDÂRÂNININ FÎ 22 NİSAN SENE 1310 TARİHİNDE MÖSYÖ LİYUNDA

  TLSold
 • SULAR HAKKINDAKİ 831 NUMARALI KANUNUN SUVER-İ TATBİKİYESİNİ MÜBEYYİN

  Lot No: 110

  Lot: 110

  SULAR HAKKINDAKİ 831 NUMARALI KANUNUN SUVER-İ TATBİKİYESİNİ MÜBEYYİN

  TLSold
 • CAMİ HADEMESİ NİZAMNÂMESİ, Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet Müdevvenat

  Lot No: 111

  Lot: 111

  CAMİ HADEMESİ NİZAMNÂMESİ, Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet Müdevvenat

  TLSold
 • MALUMAT-I DİNİYE, Sofya, 1925, 32 sayfa.

  Lot No: 112

  Lot: 112

  MALUMAT-I DİNİYE, Sofya, 1925, 32 sayfa.

  TLSold
 • ÇANAKKALE VE BAHR-İ SİYAH BOĞAZLARI İLE MARMARA DENİZİ REHBERİ, mütercimi:

  Lot No: 113

  Lot: 113

  ÇANAKKALE VE BAHR-İ SİYAH BOĞAZLARI İLE MARMARA DENİZİ REHBERİ, mütercimi:

  TLSold
 • TÜRK DENİZ TİCARETİ. YILLIK - Yıl 1 Ebussuud Caddesi 12 Numaralı Matbaa,

  Lot No: 114

  Lot: 114

  TÜRK DENİZ TİCARETİ. YILLIK - Yıl 1 Ebussuud Caddesi 12 Numaralı Matbaa,

  TLSold
 • TÜRKİYE ADALAR DENİZİ KILAVUZU: İNOZ’DAN MARMARİS BURNUNA KADAR, Ahmed Rasim

  Lot No: 115

  Lot: 115

  TÜRKİYE ADALAR DENİZİ KILAVUZU: İNOZ’DAN MARMARİS BURNUNA KADAR, Ahmed Rasim

  TLSold
 • SEFÂİN-İ BAHRİYE-İ TİCARİYE KAPTAN VE ÇARKCILARI ‘BUHAR VE MOTOR’ İLE

  Lot No: 116

  Lot: 116

  SEFÂİN-İ BAHRİYE-İ TİCARİYE KAPTAN VE ÇARKCILARI ‘BUHAR VE MOTOR’ İLE

  TLSold
 • DENİZDE MEN’-İ MÜSADEME, THOMAS GRAY, MÜTERCIMI: SÜLEYMAN NUTKÎ, İSTANBUL,

  Lot No: 117

  Lot: 117

  DENİZDE MEN’-İ MÜSADEME, THOMAS GRAY, MÜTERCIMI: SÜLEYMAN NUTKÎ, İSTANBUL,

  TLSold
 • KILAVUZ KURSUNA REHBER, İstanbul, Matbaa-i Bahriye, 1329 [1913]. 1+229 s.

  Lot No: 118

  Lot: 118

  KILAVUZ KURSUNA REHBER, İstanbul, Matbaa-i Bahriye, 1329 [1913]. 1+229 s.

  TLSold
 • ESFÂR-I BAİDE KAPDAN VE SÜVARİLERİNE REHBER-İ İMTİHAN: İstanbul, Kağıçılık ve

  Lot No: 119

  Lot: 119

  ESFÂR-I BAİDE KAPDAN VE SÜVARİLERİNE REHBER-İ İMTİHAN: İstanbul, Kağıçılık ve

  TLSold
 • DONANMA-İ OSMANİ MUAVENET-İ MİLLİYE CEMİYETİ NİZAMNAME- İ ESASİSİ, İstanbul

  Lot No: 120

  Lot: 120

  DONANMA-İ OSMANİ MUAVENET-İ MİLLİYE CEMİYETİ NİZAMNAME- İ ESASİSİ, İstanbul

  TLSold
 • YENİ TASVÎR-İ EFKÂR DERGİLERİ, Sayı 1-85, 87-110, 119-123 Toplam 114 sayı

  Lot No: 121

  Lot: 121

  YENİ TASVÎR-İ EFKÂR DERGİLERİ, Sayı 1-85, 87-110, 119-123 Toplam 114 sayı

  TLSold
 • MUHTELİF OSMANLICA MİZAH DERGİLERİ

  Lot No: 122

  Lot: 122

  MUHTELİF OSMANLICA MİZAH DERGİLERİ

  TLSold
 • ALFABE, Özel Altın Varaklı Taşbaskı, Dersaadet Matbaa-i Osmaniye, 1311 (1895)

  Lot No: 123

  Lot: 123

  ALFABE, Özel Altın Varaklı Taşbaskı, Dersaadet Matbaa-i Osmaniye, 1311 (1895)

  TLSold
 • ELİFBA VE KIRAAT. TÜRKİSCHE SCHREİB-UND LESETİBEL, A.H. Weitzel, F. Lefler

  Lot No: 124

  Lot: 124

  ELİFBA VE KIRAAT. TÜRKİSCHE SCHREİB-UND LESETİBEL, A.H. Weitzel, F. Lefler

  TLSold
 • HALK DERSHANELERİNE MAHSÛS TÜRK ALFABESİ, Muallimler Heyeti, Ahmed İhsan

  Lot No: 125

  Lot: 125

  HALK DERSHANELERİNE MAHSÛS TÜRK ALFABESİ, Muallimler Heyeti, Ahmed İhsan

  TLSold
 • HERKESE MAHSÛS YENİ HARFLERLE TÜRKÇE ALFABE, Tüccarzâde İbrahim Hilmi

  Lot No: 126

  Lot: 126

  HERKESE MAHSÛS YENİ HARFLERLE TÜRKÇE ALFABE, Tüccarzâde İbrahim Hilmi

  TLSold
 • MEKTEBLİLERE MAHSUSDUR - DEFTER, Hacı Mahmud, İstanbul. 16 yaprak, Fransızca

  Lot No: 127

  Lot: 127

  MEKTEBLİLERE MAHSUSDUR - DEFTER, Hacı Mahmud, İstanbul. 16 yaprak, Fransızca

  TLSold
 • BİÇKİ NAZARİYAT VE KAVAİDİNİN, Tedrisat-ı Aliye Kısmı. Behire Hakkı, 1329

  Lot No: 128

  Lot: 128

  BİÇKİ NAZARİYAT VE KAVAİDİNİN, Tedrisat-ı Aliye Kısmı. Behire Hakkı, 1329

  TLSold
 • İLK OKUMA KİTABI, Ahmed Cevad, İbrahim Hilmi Kitaphanesi, Devlet Matbaası,

  Lot No: 129

  Lot: 129

  İLK OKUMA KİTABI, Ahmed Cevad, İbrahim Hilmi Kitaphanesi, Devlet Matbaası,

  TLSold
 • HAYAT VE TABİAT: İLK MEKTEB - BİRİNCİ SENE, Ahmed Cevad [Emre], Kütüphane-i

  Lot No: 130

  Lot: 130

  HAYAT VE TABİAT: İLK MEKTEB - BİRİNCİ SENE, Ahmed Cevad [Emre], Kütüphane-i

  TLSold
 • HAYAT VE TABİAT. İLK MEKTEB İKİNCİ SINIF 1. SÖMESTR, Ahmed Cevad [Emre],

  Lot No: 131

  Lot: 131

  HAYAT VE TABİAT. İLK MEKTEB İKİNCİ SINIF 1. SÖMESTR, Ahmed Cevad [Emre],

  TLSold
 • YAVRUMUN ELİFBASI, Mualliminden Mürekkep Bir Heyet, Hilâl Matbaası, Sühulet

  Lot No: 132

  Lot: 132

  YAVRUMUN ELİFBASI, Mualliminden Mürekkep Bir Heyet, Hilâl Matbaası, Sühulet

  TLSold
 • TÜRK ALFABESİ: Türk alfabesiyle okumayı az zamanda herkese öğretir, Necmeddin

  Lot No: 133

  Lot: 133

  TÜRK ALFABESİ: Türk alfabesiyle okumayı az zamanda herkese öğretir, Necmeddin

  TLSold
 • RESİMLİ ALİFBA, Mustafa Hamid, Kütüphane-i Hilmi, İstanbul, 1339 [1922]. 4.

  Lot No: 134

  Lot: 134

  RESİMLİ ALİFBA, Mustafa Hamid, Kütüphane-i Hilmi, İstanbul, 1339 [1922]. 4.

  TLSold
 • RESİMLİ ALİFBA, Mustafa Hamid, Kütüphane-i Hilmi, İstanbul, 1339 [1922]. 4.

  Lot No: 135

  Lot: 135

  RESİMLİ ALİFBA, Mustafa Hamid, Kütüphane-i Hilmi, İstanbul, 1339 [1922]. 4.

  TLSold
 • LYCEE FRANÇAIS, Jules Faure, Imp. Du Levant Herald, Constantinople, 1905.

  Lot No: 136

  Lot: 136

  LYCEE FRANÇAIS, Jules Faure, Imp. Du Levant Herald, Constantinople, 1905.

  TLSold
 • MİLLET MEKTEBLERİ VE HALK DERSHANELERİYLE HARF KURSLARINDA ALFABE, KIRAAT,

  Lot No: 137

  Lot: 137

  MİLLET MEKTEBLERİ VE HALK DERSHANELERİYLE HARF KURSLARINDA ALFABE, KIRAAT,

  TLSold
 • DİL ENCÜMENİ TARAFINDAN TERTİB OLUNAN YENİ TÜRK ALFABESİ: İMLA VE TASRİF

  Lot No: 138

  Lot: 138

  DİL ENCÜMENİ TARAFINDAN TERTİB OLUNAN YENİ TÜRK ALFABESİ: İMLA VE TASRİF

  TLSold
 • OSMANLI HÜRRİYET ELİFBASI VE OTUZ GÜNDE OKUMAK YAZMAK, Mehmed Hilmi, İstanbul,

  Lot No: 139

  Lot: 139

  OSMANLI HÜRRİYET ELİFBASI VE OTUZ GÜNDE OKUMAK YAZMAK, Mehmed Hilmi, İstanbul,

  TLSold
 • ALMANLARA TÜRKÇE ELİFBA, Halim Ludner, Richard Preusser, İstanbul, Druck

  Lot No: 140

  Lot: 140

  ALMANLARA TÜRKÇE ELİFBA, Halim Ludner, Richard Preusser, İstanbul, Druck

  TLSold
 • İLK MÛSIKÎ KİTABI. İLK MEKTEBLERİN BÜTÜN SINIFLARI İÇİN, Mehmed Ali Feridun,

  Lot No: 141

  Lot: 141

  İLK MÛSIKÎ KİTABI. İLK MEKTEBLERİN BÜTÜN SINIFLARI İÇİN, Mehmed Ali Feridun,

  TLSold
 • CUMHURİYET ÇOCUKLARINA YENİ COĞRAFYA DERSLERİ - DÖRDÜNCÜ SINIF, Mehmed Besim;

  Lot No: 142

  Lot: 142

  CUMHURİYET ÇOCUKLARINA YENİ COĞRAFYA DERSLERİ - DÖRDÜNCÜ SINIF, Mehmed Besim;

  TLSold
 • ARABÎ HARFLERİ TERAKKİMİZE MANİ DEĞİLDİR, Avram Galanti [Bodrumlu] , Hüsn-i

  Lot No: 143

  Lot: 143

  ARABÎ HARFLERİ TERAKKİMİZE MANİ DEĞİLDİR, Avram Galanti [Bodrumlu] , Hüsn-i

  TLSold
 • HAYAT BİLGİSİ: NOTALI YENİ ÇOCUK ŞARKILARI: İLK MEKTEB 1-5.SINIFLAR İÇİN,

  Lot No: 144

  Lot: 144

  HAYAT BİLGİSİ: NOTALI YENİ ÇOCUK ŞARKILARI: İLK MEKTEB 1-5.SINIFLAR İÇİN,

  TLSold
 • MÜKEMMEL VE MUVAZZAH TÜRKÇE VE FRANSIZCA USÛL-İ MÜKÂLEME, Matbaa-i Ahter,

  Lot No: 145

  Lot: 145

  MÜKEMMEL VE MUVAZZAH TÜRKÇE VE FRANSIZCA USÛL-İ MÜKÂLEME, Matbaa-i Ahter,

  TLSold
 • COLLEGE SAINT-BENOIT ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMPLET CLASSIQUE ET MODERNE ET

  Lot No: 146

  Lot: 146

  COLLEGE SAINT-BENOIT ENSEIGNEMENT SECONDAIRE COMPLET CLASSIQUE ET MODERNE ET

  TLSold
 • FENN-İ COĞRAFYA İÇİN YAZISIZ HARİTA DEFTERİ. HARİTA TERSİMİ USÛLÜNÜN MEBÂDİSİ:

  Lot No: 147

  Lot: 147

  FENN-İ COĞRAFYA İÇİN YAZISIZ HARİTA DEFTERİ. HARİTA TERSİMİ USÛLÜNÜN MEBÂDİSİ:

  TLSold
 • FENN-İ COĞRAFYA İÇİN YAZISIZ HARİTA DEFTERİ. HARİTA TERSİMİ USÛLÜNÜN

  Lot No: 148

  Lot: 148

  FENN-İ COĞRAFYA İÇİN YAZISIZ HARİTA DEFTERİ. HARİTA TERSİMİ USÛLÜNÜN

  TLSold
 • ALMANCA KIRAAT MUALLİMİ, Kaymakam Mirgünlü (Emirganlı) Hamdi Mustafa,

  Lot No: 149

  Lot: 149

  ALMANCA KIRAAT MUALLİMİ, Kaymakam Mirgünlü (Emirganlı) Hamdi Mustafa,

  TLSold
 • [BİRİNCİ SENE] SARF-I FRANSEVİ: AKSAM-I AŞERE-İ KELAM İLE MALUMAT-I MECELLE =

  Lot No: 150

  Lot: 150

  [BİRİNCİ SENE] SARF-I FRANSEVİ: AKSAM-I AŞERE-İ KELAM İLE MALUMAT-I MECELLE =

  TLSold
 • ÜSKÜDAR İTTİHAD SULTANİSİ TALİMATNAMESİ, İstanbul, Matbaa-i Hayriye ve

  Lot No: 151

  Lot: 151

  ÜSKÜDAR İTTİHAD SULTANİSİ TALİMATNAMESİ, İstanbul, Matbaa-i Hayriye ve

  TLSold
 • YENİ SARF-I FRANSEVÎ = NOUVELLE GRAMMAIRE FRANÇAISE, M. Noel; Chapsal,

  Lot No: 152

  Lot: 152

  YENİ SARF-I FRANSEVÎ = NOUVELLE GRAMMAIRE FRANÇAISE, M. Noel; Chapsal,

  TLSold
 • HAKİKİ KOLAY ELİFBA, Ali Haydar [Taner], Devlet Matbaası, İstanbul, 1927. 80 s.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  HAKİKİ KOLAY ELİFBA, Ali Haydar [Taner], Devlet Matbaası, İstanbul, 1927. 80 s.

  TLSold
 • ALFABE ALIŞTIRMA DEFTERİ, Hasan Şişgin Ayaşlı; Mustafa Şen, Balkanoğlu

  Lot No: 154

  Lot: 154

  ALFABE ALIŞTIRMA DEFTERİ, Hasan Şişgin Ayaşlı; Mustafa Şen, Balkanoğlu

  TLSold
 • TÜRKÇE GRAMER - SINIF 4, İbrahim Necmi [Dilmen], Kanaat Kütüphanesi,

  Lot No: 155

  Lot: 155

  TÜRKÇE GRAMER - SINIF 4, İbrahim Necmi [Dilmen], Kanaat Kütüphanesi,

  TLSold
 • OKUMA KİTABI ÜÇÜNCÜ SINIF, kapak: İhap Hulusi, Türkiye Cumhuriyet Milli

  Lot No: 156

  Lot: 156

  OKUMA KİTABI ÜÇÜNCÜ SINIF, kapak: İhap Hulusi, Türkiye Cumhuriyet Milli

  TLSold
 • OKUMA KİTABI DÖRDÜNCÜ SINIF, kapak: İhap Hulusi, Türkiye Cumuriyeti Kültür

  Lot No: 157

  Lot: 157

  OKUMA KİTABI DÖRDÜNCÜ SINIF, kapak: İhap Hulusi, Türkiye Cumuriyeti Kültür

  TLSold
 • YENİ KIRAAT: DÖRDÜNCÜ SINIF: Maarif V.M.T.T. heyetinin 6 Mayıs 1928 ve 61

  Lot No: 158

  Lot: 158

  YENİ KIRAAT: DÖRDÜNCÜ SINIF: Maarif V.M.T.T. heyetinin 6 Mayıs 1928 ve 61

  TLSold
 • ALMANCADAN TÜRKÇEYE LÛGATI HAVİ TÜRKLERE İLK ALMANCA KIRAAT = A DEUTSCHE

  Lot No: 159

  Lot: 159

  ALMANCADAN TÜRKÇEYE LÛGATI HAVİ TÜRKLERE İLK ALMANCA KIRAAT = A DEUTSCHE

  TLSold
 • ÖZLÜ SÖZLER: 1926-1927- 1928- 1929-1930-1931 Seneleri Ramazanlarında

  Lot No: 160

  Lot: 160

  ÖZLÜ SÖZLER: 1926-1927- 1928- 1929-1930-1931 Seneleri Ramazanlarında

  TLSold
 • YENİ HARFLER ÜZERİNE TERTİP OLUNMUŞ TÜRK İSİMLERİ, Turan Celal; Ali Rıza

  Lot No: 161

  Lot: 161

  YENİ HARFLER ÜZERİNE TERTİP OLUNMUŞ TÜRK İSİMLERİ, Turan Celal; Ali Rıza

  TLSold
 • TÜRK ADLARI, Murad Uraz, Yeni Şark Bitik Yurdu, İstanbul, 1935.176 s.

  Lot No: 162

  Lot: 162

  TÜRK ADLARI, Murad Uraz, Yeni Şark Bitik Yurdu, İstanbul, 1935.176 s.

  TLSold
 • YENİ HARFLERLE TÜRK ATALAR SÖZÜ, Muzaffer Lutfi, Matbaa-i Ebüzziya,

  Lot No: 163

  Lot: 163

  YENİ HARFLERLE TÜRK ATALAR SÖZÜ, Muzaffer Lutfi, Matbaa-i Ebüzziya,

  TLSold
 • YENİ TÜRK ALFABESİ: İMLA VE TASRİF ŞEKİLLERİ, Devlet Matbaası, İstanbul,

  Lot No: 164

  Lot: 164

  YENİ TÜRK ALFABESİ: İMLA VE TASRİF ŞEKİLLERİ, Devlet Matbaası, İstanbul,

  TLSold
 • ARAP VE LATİN HAFLERİ, Hidayet İsmail, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul.

  Lot No: 165

  Lot: 165

  ARAP VE LATİN HAFLERİ, Hidayet İsmail, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul.

  TLSold
 • Resim Sanatı Tarihi – ÇEMBERLİTAŞ SERBEST RESİM ATÖLYESİ PROGRAMI UMUMİYESİ,

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Resim Sanatı Tarihi – ÇEMBERLİTAŞ SERBEST RESİM ATÖLYESİ PROGRAMI UMUMİYESİ,

  TLSold
 • RESSAMLARIMIZ - CİLD 1, Sami Yetik, İstanbul, Güzel Sanatlar Birliği Resim

  Lot No: 167

  Lot: 167

  RESSAMLARIMIZ - CİLD 1, Sami Yetik, İstanbul, Güzel Sanatlar Birliği Resim

  TLSold
 • KÜTÜPHANE-İ HİLMİ KATALOĞU, 1927, 73 sayfa.

  Lot No: 168

  Lot: 168

  KÜTÜPHANE-İ HİLMİ KATALOĞU, 1927, 73 sayfa.

  TLSold
 • MATBAA-İ AMİRE HESABINA TÂBİ VE NEŞR OLUNAN ESERİN FİHRİSTİDİR, İstanbul,

  Lot No: 169

  Lot: 169

  MATBAA-İ AMİRE HESABINA TÂBİ VE NEŞR OLUNAN ESERİN FİHRİSTİDİR, İstanbul,

  TLSold
 • İKBAL KÜTÜPHANESİNİN KİTAP FİHRİSTİ, 170 sayfa + 6 sayfa resim.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  İKBAL KÜTÜPHANESİNİN KİTAP FİHRİSTİ, 170 sayfa + 6 sayfa resim.

  TLSold
 • ESKİ GALATA VE BİNALARI, Celal Esad, İstanbul Ahmed İhsan Matbaası, 1329

  Lot No: 171

  Lot: 171

  ESKİ GALATA VE BİNALARI, Celal Esad, İstanbul Ahmed İhsan Matbaası, 1329

  TLSold
 • MECLİS-İ MEBUSANDA FIRKALAR MESELESİ, Rıza Nur, İstanbul, İkdam Matbaası,

  Lot No: 172

  Lot: 172

  MECLİS-İ MEBUSANDA FIRKALAR MESELESİ, Rıza Nur, İstanbul, İkdam Matbaası,

  TLSold
 • İSTANBUL DÖRDÜNCÜ KÂTİB-İ ÂDİL DAİRESİ REHBERİ, Ali Murtaza, Matbaa-i Âmire,

  Lot No: 173

  Lot: 173

  İSTANBUL DÖRDÜNCÜ KÂTİB-İ ÂDİL DAİRESİ REHBERİ, Ali Murtaza, Matbaa-i Âmire,

  TLSold
 • GİYOM TEL, Johann Friedrich von Schiller, mütercimi: Abdullah Cevdet, A.

  Lot No: 174

  Lot: 174

  GİYOM TEL, Johann Friedrich von Schiller, mütercimi: Abdullah Cevdet, A.

  TLSold
 • LE PROFESSEUR ABRAHAM GALANTE: sa vie et ses oeuvres, Abraham Elmaleh, Kağıt

  Lot No: 175

  Lot: 175

  LE PROFESSEUR ABRAHAM GALANTE: sa vie et ses oeuvres, Abraham Elmaleh, Kağıt

  TLSold
 • DOCUMENTS OFFICIELS TURCS CONCERNANT LES JUIFS DE TURQUIE: recueil de 114

  Lot No: 176

  Lot: 176

  DOCUMENTS OFFICIELS TURCS CONCERNANT LES JUIFS DE TURQUIE: recueil de 114

  TLSold
 • TURCS ET JUIFSA: ETUDE HISTORIQUE, POLITIQUE, Abraham Galante, Haim, Rozio &

  Lot No: 177

  Lot: 177

  TURCS ET JUIFSA: ETUDE HISTORIQUE, POLITIQUE, Abraham Galante, Haim, Rozio &

  TLSold
 • REPORT OF THE EXECUTIVE COMMITTE OF THE CONSTITUTION GRAND LODGE I.O.B.B.

  Lot No: 178

  Lot: 178

  REPORT OF THE EXECUTIVE COMMITTE OF THE CONSTITUTION GRAND LODGE I.O.B.B.

  TLSold
 • CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA BENE-BERITH, Imp. Commerciale J. Castro &

  Lot No: 179

  Lot: 179

  CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA BENE-BERITH, Imp. Commerciale J. Castro &

  TLSold
 • LA COLONISATION JUIVE DANS LE MONDE, Conference faite a la Societe

  Lot No: 180

  Lot: 180

  LA COLONISATION JUIVE DANS LE MONDE, Conference faite a la Societe

  TLSold
 • LE TYPE SOCIAL DE PAYSAN JUIF A L’EPOQUE DE JESUS-CHRIST, M.B. Schwalm,

  Lot No: 181

  Lot: 181

  LE TYPE SOCIAL DE PAYSAN JUIF A L’EPOQUE DE JESUS-CHRIST, M.B. Schwalm,

  TLSold
 • MANOU: MOISE - MAHOMET, Louis Jacolliot, C. Marpon et E. Flammarion, Paris,

  Lot No: 182

  Lot: 182

  MANOU: MOISE - MAHOMET, Louis Jacolliot, C. Marpon et E. Flammarion, Paris,

  TLSold
 • LE PROFESSEUR MOSES BENSABAT AMZALAK: Sa vie et son oeuvre litetaire,

  Lot No: 183

  Lot: 183

  LE PROFESSEUR MOSES BENSABAT AMZALAK: Sa vie et son oeuvre litetaire,

  TLSold
 • APPENDICE A L’OUVRAGE: DOCUMENTS OFFICIELS TURCS CONCERNANT LES JUIFS DE

  Lot No: 184

  Lot: 184

  APPENDICE A L’OUVRAGE: DOCUMENTS OFFICIELS TURCS CONCERNANT LES JUIFS DE

  TLSold
 • ENCORE UN NOUVEAU RECUEIL DE DOCUMENTS CONCERNANT L’HISTOIRE DES JUIFS DE

  Lot No: 185

  Lot: 185

  ENCORE UN NOUVEAU RECUEIL DE DOCUMENTS CONCERNANT L’HISTOIRE DES JUIFS DE

  TLSold
 • HİTİT KANUNU: milatta takriben 1300 sene evvel tedvin edilmiştir. Avram

  Lot No: 186

  Lot: 186

  HİTİT KANUNU: milatta takriben 1300 sene evvel tedvin edilmiştir. Avram

  TLSold
 • TÜRKLER VE YAHUDİLER ESERLERİME EK = APPENDICE A MES OEUVRAGES TURCS ET

  Lot No: 187

  Lot: 187

  TÜRKLER VE YAHUDİLER ESERLERİME EK = APPENDICE A MES OEUVRAGES TURCS ET

  TLSold
 • TÜRK HARSI VE TÜRK YAHUDİSİ: Tarihi, Siyasi, İçtimai, Avram Galanti,

  Lot No: 188

  Lot: 188

  TÜRK HARSI VE TÜRK YAHUDİSİ: Tarihi, Siyasi, İçtimai, Avram Galanti,

  TLSold
 • SEPTIEME RECUEIL DE DOCUMENTS CONCERNANT LES JUIFS DE TURQUIE ET DIVERS

  Lot No: 189

  Lot: 189

  SEPTIEME RECUEIL DE DOCUMENTS CONCERNANT LES JUIFS DE TURQUIE ET DIVERS

  TLSold
 • LE PROBLEME DE L’AME HUMAINE RESOLU PAR LA SEULE RAISON DE L’HOMME, Athanase

  Lot No: 190

  Lot: 190

  LE PROBLEME DE L’AME HUMAINE RESOLU PAR LA SEULE RAISON DE L’HOMME, Athanase

  TLSold
 • LES JUIFS SOUS LA DOMINATION DES TURCS SELDJOUKİDES, Abraham Galante,

  Lot No: 191

  Lot: 191

  LES JUIFS SOUS LA DOMINATION DES TURCS SELDJOUKİDES, Abraham Galante,

  TLSold
 • ANKARA TARİHİ - BİRİNCİ KISIM: Bu kısım, tarih öncesinden, Ankara’nın

  Lot No: 192

  Lot: 192

  ANKARA TARİHİ - BİRİNCİ KISIM: Bu kısım, tarih öncesinden, Ankara’nın

  TLSold
 • ANKARA TARİHİ - İKİNCİ KISIM: Ankaranın Türkiye eline geçtiği tarihten

  Lot No: 193

  Lot: 193

  ANKARA TARİHİ - İKİNCİ KISIM: Ankaranın Türkiye eline geçtiği tarihten

  TLSold
 • BODRUM TARİHİNE EK, Avram Galati Bodrumlu, Tan Basımevi, İstanbul, 1946. 64 s.

  Lot No: 194

  Lot: 194

  BODRUM TARİHİNE EK, Avram Galati Bodrumlu, Tan Basımevi, İstanbul, 1946. 64 s.

  TLSold
 • MAIMONIDES: RABIE MOSCHE BEN MAIMON, Albert Cohen; y.y; t.y. 58 s.

  Lot No: 195

  Lot: 195

  MAIMONIDES: RABIE MOSCHE BEN MAIMON, Albert Cohen; y.y; t.y. 58 s.

  TLSold
 • L*** HOMERE OR*** DE SMYRNE: REGLEMENT INTERIEUR 1927, Imp. Française L.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  L*** HOMERE OR*** DE SMYRNE: REGLEMENT INTERIEUR 1927, Imp. Française L.

  TLSold
 • R.L*** HOMERE OR*** DE SMYRNE: LA FRANCAMAÇONNERIE A SMYRNE DEPUIS SON REVEIL

  Lot No: 197

  Lot: 197

  R.L*** HOMERE OR*** DE SMYRNE: LA FRANCAMAÇONNERIE A SMYRNE DEPUIS SON REVEIL

  TLSold
 • MAAŞ .*. Â .*. O.*. NİN ALEL’UMÛM MAHA.*. HAKKINDA CARİ NİZAMNÂME-İ

  Lot No: 198

  Lot: 198

  MAAŞ .*. Â .*. O.*. NİN ALEL’UMÛM MAHA.*. HAKKINDA CARİ NİZAMNÂME-İ

  TLSold
 • MAŞRIK-I AZAM-I OSMANÎ ÜÇÜNCÜ DERECE-İ REMZİYEYE MAHSÛS MALUMAT, Dersaadet,

  Lot No: 199

  Lot: 199

  MAŞRIK-I AZAM-I OSMANÎ ÜÇÜNCÜ DERECE-İ REMZİYEYE MAHSÛS MALUMAT, Dersaadet,

  TLSold
 • İKİNCİ DERECEYE AİD TALİMAT, İstanbul, 1927, 31 sayfa.

  Lot No: 200

  Lot: 200

  İKİNCİ DERECEYE AİD TALİMAT, İstanbul, 1927, 31 sayfa.

  TLSold
 • TÜRKİYE BÜ*** MEŞ***İ NİN ALELÛMUM MAH***LER HAKKINDA CARİ NİZAMNAMESİ

  Lot No: 201

  Lot: 201

  TÜRKİYE BÜ*** MEŞ***İ NİN ALELÛMUM MAH***LER HAKKINDA CARİ NİZAMNAMESİ

  TLSold
 • TÜRKİYE BÜ*** MEL***İ: ÜÇÜNCÜ DERECEİ REMZİYEYE MAHSUSU MALÛMAT - ÜSTAT,

  Lot No: 202

  Lot: 202

  TÜRKİYE BÜ*** MEL***İ: ÜÇÜNCÜ DERECEİ REMZİYEYE MAHSUSU MALÛMAT - ÜSTAT,

  TLSold
 • TÜRKİYE MASON DERNEĞİ TÜRKİYE YÜKSEK ŞURASI BİRİNCİ DERECE ÇALIŞMA USULU

  Lot No: 203

  Lot: 203

  TÜRKİYE MASON DERNEĞİ TÜRKİYE YÜKSEK ŞURASI BİRİNCİ DERECE ÇALIŞMA USULU

  TLSold
 • TEVFİK FİKRET VE AHLAKI, Köprülüzade Mehmed Fuad, Kanaat Kitaphanesi,

  Lot No: 204

  Lot: 204

  TEVFİK FİKRET VE AHLAKI, Köprülüzade Mehmed Fuad, Kanaat Kitaphanesi,

  TLSold
 • TÜRKİYE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (HİMAYEİ ETFAL CEMİYETİ) ANAYASASI, Resimli Ay

  Lot No: 205

  Lot: 205

  TÜRKİYE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (HİMAYEİ ETFAL CEMİYETİ) ANAYASASI, Resimli Ay

  TLSold
 • CLEF DES EXERCISES DE LA METHODE OLLENDORF = KENDİ KENDİNE FRANSIZ LİSANININ

  Lot No: 206

  Lot: 206

  CLEF DES EXERCISES DE LA METHODE OLLENDORF = KENDİ KENDİNE FRANSIZ LİSANININ

  TLSold
 • MEZUNÎN-İ MÜLKİYE İTTİHAD VE TEAVÜN CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ VE TALİMÂTNÂMESİ,

  Lot No: 207

  Lot: 207

  MEZUNÎN-İ MÜLKİYE İTTİHAD VE TEAVÜN CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ VE TALİMÂTNÂMESİ,

  TLSold
 • CÜMHURİYET HALK FIRKASI NİZAMNAMESİ: 15 Teşrinievel 1927de inikat eden

  Lot No: 208

  Lot: 208

  CÜMHURİYET HALK FIRKASI NİZAMNAMESİ: 15 Teşrinievel 1927de inikat eden

  TLSold
 • KEMÂLÂT-I MİLLİYE CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ, Zarafet Matbaası, İstanbul, 1328

  Lot No: 209

  Lot: 209

  KEMÂLÂT-I MİLLİYE CEMİYETİ NİZAMNÂMESİ, Zarafet Matbaası, İstanbul, 1328

  TLSold
 • BUKALEMUN-İ KİMYA, Halid Ziya [Uşaklıgil], İzmir, Hizmet Matbaası, 1308

  Lot No: 210

  Lot: 210

  BUKALEMUN-İ KİMYA, Halid Ziya [Uşaklıgil], İzmir, Hizmet Matbaası, 1308

  TLSold
 • TÜRK MÜHENDİSLER BİRLİĞİ ESAS NİZAMNAMESİ, Ankara, 1931. 17 s.

  Lot No: 211

  Lot: 211

  TÜRK MÜHENDİSLER BİRLİĞİ ESAS NİZAMNAMESİ, Ankara, 1931. 17 s.

  TLSold
 • HUKUKÇULAR KLÖBÜ DAHİLİ NİZAMNAMESİ 1 MART 1934, Letafet Matbaası, İstanbul,

  Lot No: 212

  Lot: 212

  HUKUKÇULAR KLÖBÜ DAHİLİ NİZAMNAMESİ 1 MART 1934, Letafet Matbaası, İstanbul,

  TLSold
 • C.H.F. PROGRAMI: Fırkanın 10 Mayıs 1931’de Toplanan Üçüncü Büyük Kongresi

  Lot No: 213

  Lot: 213

  C.H.F. PROGRAMI: Fırkanın 10 Mayıs 1931’de Toplanan Üçüncü Büyük Kongresi

  TLSold
 • SERVİLER I - II, Cevdet Çulpan, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1961. 2 cilt:

  Lot No: 214

  Lot: 214

  SERVİLER I - II, Cevdet Çulpan, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1961. 2 cilt:

  TLSold
 • MİLLET MEKTEPLERİLE HALK DERSANELERİNE MAHSUS YURT BİLGİSİ, Midhat Sadullah,

  Lot No: 215

  Lot: 215

  MİLLET MEKTEPLERİLE HALK DERSANELERİNE MAHSUS YURT BİLGİSİ, Midhat Sadullah,

  TLSold
 • MÜCRİMLER, İstanbul Polis Mektebi Dahiliye Müdürü Nurettin, İstanbul

  Lot No: 216

  Lot: 216

  MÜCRİMLER, İstanbul Polis Mektebi Dahiliye Müdürü Nurettin, İstanbul

  TLSold
 • DERİCİLİK VE DERİ BOYACILIĞI, Enver Remzi Atafrat, Muallim Ahmet Halit Kitap

  Lot No: 217

  Lot: 217

  DERİCİLİK VE DERİ BOYACILIĞI, Enver Remzi Atafrat, Muallim Ahmet Halit Kitap

  TLSold
 • OLİMPİYADLAR 1948 LONDRA (1896 DAN BUGÜNE KADAR), Cem Atabeyoğlu, İstanbul,

  Lot No: 218

  Lot: 218

  OLİMPİYADLAR 1948 LONDRA (1896 DAN BUGÜNE KADAR), Cem Atabeyoğlu, İstanbul,

  TLSold
 • İSTANBUL VE MÜLHAKATI UMUM EKMEKCİLER VE FRANCALACILAR CEMİYETİ NAMINA

  Lot No: 220

  Lot: 220

  İSTANBUL VE MÜLHAKATI UMUM EKMEKCİLER VE FRANCALACILAR CEMİYETİ NAMINA

  TLSold
 • Binicilik Tarihi - MEMLEKET ATLARININ KONKUR HİPİKLERE HAZIRLANMASI, Süvari

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Binicilik Tarihi - MEMLEKET ATLARININ KONKUR HİPİKLERE HAZIRLANMASI, Süvari

  TLSold
 • Binicilik Tarihi - Sonbaharda Halk Müvacehesinde Yapılacak BİNİCİLİK

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Binicilik Tarihi - Sonbaharda Halk Müvacehesinde Yapılacak BİNİCİLİK

  TLSold
 • 3 ADET KİTAP

  Lot No: 223

  Lot: 223

  3 ADET KİTAP

  TLSold
 • BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR’IN ARDINDAN 1908 - 1969, Hazırlayan: Derviş Manizade,

  Lot No: 224

  Lot: 224

  BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR’IN ARDINDAN 1908 - 1969, Hazırlayan: Derviş Manizade,

  TLSold
 • KADIN PENÇESİ, Halid Ziya Uşaklıgil, İstanbul, Hilmi Kitabevi, 1939. 132

  Lot No: 225

  Lot: 225

  KADIN PENÇESİ, Halid Ziya Uşaklıgil, İstanbul, Hilmi Kitabevi, 1939. 132

  TLSold
 • BİR ACI HİKAYE, Halid Ziya Uşaklıgil, İstanbul, Hilmi Kitabevi, 1942. 312 s,

  Lot No: 226

  Lot: 226

  BİR ACI HİKAYE, Halid Ziya Uşaklıgil, İstanbul, Hilmi Kitabevi, 1942. 312 s,

  TLSold
 • RADYO KONFERANSLARI, Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul, Devlet Matbaası, 1934. 96

  Lot No: 227

  Lot: 227

  RADYO KONFERANSLARI, Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul, Devlet Matbaası, 1934. 96

  TLSold
 • RADYO KONFERANSLARI, Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul, Devlet Matbaası, 1932.

  Lot No: 228

  Lot: 228

  RADYO KONFERANSLARI, Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul, Devlet Matbaası, 1932.

  TLSold
 • Serabı Ömrüm, RIZA TEVFİK, İstanbul, 1949, 360 s. 

Yazarından Şair Salih

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Serabı Ömrüm, RIZA TEVFİK, İstanbul, 1949, 360 s. Yazarından Şair Salih

  TLSold
 • BOŞLUK, Afif Yesari, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, 1970, 14 s.

Yazarından

  Lot No: 230

  Lot: 230

  BOŞLUK, Afif Yesari, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, 1970, 14 s. Yazarından

  TLSold
 • SÜRGÜN, Refik Halid, Semih Lütfi Erciyas, Semih Lütfi Kitabevi, 178

  Lot No: 231

  Lot: 231

  SÜRGÜN, Refik Halid, Semih Lütfi Erciyas, Semih Lütfi Kitabevi, 178

  TLSold
 • BİR ECZACININ ROMANI, M. Tevfik Hacıbeyoğlu, İstanbul, 1961, 88

  Lot No: 232

  Lot: 232

  BİR ECZACININ ROMANI, M. Tevfik Hacıbeyoğlu, İstanbul, 1961, 88

  TLSold
 • DİRLİK DÜZENLİK, Edip Cansever, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1954, 80 s.

  Lot No: 233

  Lot: 233

  DİRLİK DÜZENLİK, Edip Cansever, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1954, 80 s.

  TLSold
 • SES (Hikayeler), Sabahattin Ali, Yeni Kitapçı Neşriyatı, İstanbul, 1937, 77 s.

  Lot No: 234

  Lot: 234

  SES (Hikayeler), Sabahattin Ali, Yeni Kitapçı Neşriyatı, İstanbul, 1937, 77 s.

  TLSold
 • DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI, Turgut Uyar, Açık Oturum Yayınları, Ankara,

  Lot No: 235

  Lot: 235

  DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI, Turgut Uyar, Açık Oturum Yayınları, Ankara,

  TLSold
 • TÜTÜNLER ISLAK, Turgut Uyar, Dost Yayınları, Ankara, 1962, 38 s. İlk Baskı.

  Lot No: 236

  Lot: 236

  TÜTÜNLER ISLAK, Turgut Uyar, Dost Yayınları, Ankara, 1962, 38 s. İlk Baskı.

  TLSold
 • PERÇEMLİ SOKAK, Oktay Rıfat, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1956, 59 s.  İlk

  Lot No: 237

  Lot: 237

  PERÇEMLİ SOKAK, Oktay Rıfat, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1956, 59 s.  İlk

  TLSold
 • DÜDÜKLÜ TENCERE (Şiirler), Metin Eloğlu, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1961, 48

  Lot No: 238

  Lot: 238

  DÜDÜKLÜ TENCERE (Şiirler), Metin Eloğlu, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1961, 48

  TLSold
 • ELİF NACİ, 1 Şubat 1954, 41 sayfa 7 resimli. Kitapta Halide Edip Adıvar,

  Lot No: 239

  Lot: 239

  ELİF NACİ, 1 Şubat 1954, 41 sayfa 7 resimli. Kitapta Halide Edip Adıvar,

  TLSold
 • GÜNAYDIN YERYÜZÜ, N.İlhan Berk, İlk Baskı, Yeditepe Yayınları İstanbul, 1952,

  Lot No: 240

  Lot: 240

  GÜNAYDIN YERYÜZÜ, N.İlhan Berk, İlk Baskı, Yeditepe Yayınları İstanbul, 1952,

  TLSold
 • BEDRİ RAHMİ TUZ, BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU, Osmanbey Matbaası, İstanbul, 1952, 48

  Lot No: 241

  Lot: 241

  BEDRİ RAHMİ TUZ, BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU, Osmanbey Matbaası, İstanbul, 1952, 48

  TLSold
 • LETTRES À ABDÜLHAK HAAMİT (1920-1927), Lüsiyen Abdülhak Haamit, Matbaacılık

  Lot No: 242

  Lot: 242

  LETTRES À ABDÜLHAK HAAMİT (1920-1927), Lüsiyen Abdülhak Haamit, Matbaacılık

  TLSold
 • SABIR TAŞI KÜÇÜKLERİN VE BÜYÜKLERİN MASALI, Necip Fazıl Kısakürek, Tan

  Lot No: 243

  Lot: 243

  SABIR TAŞI KÜÇÜKLERİN VE BÜYÜKLERİN MASALI, Necip Fazıl Kısakürek, Tan

  TLSold
 • DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU, Peyami Safa, Kenan Matbaası, İstanbul, 1949, 157

  Lot No: 244

  Lot: 244

  DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU, Peyami Safa, Kenan Matbaası, İstanbul, 1949, 157

  TLSold
 • YABAN, Yakup Kadri, Milliyet Matbaası, İstanbul, 1932, 315 sayfa.

Yakup

  Lot No: 245

  Lot: 245

  YABAN, Yakup Kadri, Milliyet Matbaası, İstanbul, 1932, 315 sayfa. Yakup

  TLSold
 • BODUR MİNAREDEN ÖTE, Yusuf Atılgan, Büyük Kervan Matbaası, İstanbul, Mart

  Lot No: 246

  Lot: 246

  BODUR MİNAREDEN ÖTE, Yusuf Atılgan, Büyük Kervan Matbaası, İstanbul, Mart

  TLSold
 • HEYECAN VE SÜKUN, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yeni Matbaa, İstanbul, 1959, 192

  Lot No: 247

  Lot: 247

  HEYECAN VE SÜKUN, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yeni Matbaa, İstanbul, 1959, 192

  TLSold
 • DUVAR - ŞİİRLER, Attila İlhan, Işıl Matbaası, İstanbul 1948, 46

  Lot No: 248

  Lot: 248

  DUVAR - ŞİİRLER, Attila İlhan, Işıl Matbaası, İstanbul 1948, 46

  TLSold
 • DEVLET ve TABİAT, Ece Ayhan, Yelken Matbaası, Mayıs 1973, 110 sayfa. 

Ece

  Lot No: 249

  Lot: 249

  DEVLET ve TABİAT, Ece Ayhan, Yelken Matbaası, Mayıs 1973, 110 sayfa. Ece

  TLSold
 • KARŞI-ŞİİLER, Orhan Veli, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. O. Ankara,

  Lot No: 250

  Lot: 250

  KARŞI-ŞİİLER, Orhan Veli, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. O. Ankara,

  TLSold
 • ÇOCUK VE ALLAH, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Şefik Matbaası, Milliyet Yayınları,

  Lot No: 251

  Lot: 251

  ÇOCUK VE ALLAH, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Şefik Matbaası, Milliyet Yayınları,

  TLSold
 • ÜSTÜME VARMA İSTANBUL, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ekin Basımevi, İstanbul 1961, 61

  Lot No: 252

  Lot: 252

  ÜSTÜME VARMA İSTANBUL, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ekin Basımevi, İstanbul 1961, 61

  TLSold
 • KÖR AYNA-YENİ ŞİİRLERİ, Ümit Yaşar Oğuzcan, Doğuş Ltd. O. Matbaası, Ankara

  Lot No: 253

  Lot: 253

  KÖR AYNA-YENİ ŞİİRLERİ, Ümit Yaşar Oğuzcan, Doğuş Ltd. O. Matbaası, Ankara

  TLSold
 • SERÂB-I ÖMRÜM, Feylesof Rıza Tevfik, 1934, KIBRIS LEFKOŞE, 125 sayfa. 

RIZA

  Lot No: 254

  Lot: 254

  SERÂB-I ÖMRÜM, Feylesof Rıza Tevfik, 1934, KIBRIS LEFKOŞE, 125 sayfa. RIZA

  TLSold
 • THEORETİSCH-PRAKTİSCHE TÜRKİSCHE SPRACHLEHRE FÜR DEUTSCHE, Artin Hindoglu,

  Lot No: 255

  Lot: 255

  THEORETİSCH-PRAKTİSCHE TÜRKİSCHE SPRACHLEHRE FÜR DEUTSCHE, Artin Hindoglu,

  TLSold
 • GRAMMAIRE THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA LANGUE TURKE, TELLE QU’ELLE EST PARLÉE A

  Lot No: 256

  Lot: 256

  GRAMMAIRE THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA LANGUE TURKE, TELLE QU’ELLE EST PARLÉE A

  TLSold
 • KAMÛS-I RUMÎ: RUMCA’DAN TÜRKÇE’YE LUGAT - 2 CİLT, İstanbul, Yuvanaki,

  Lot No: 257

  Lot: 257

  KAMÛS-I RUMÎ: RUMCA’DAN TÜRKÇE’YE LUGAT - 2 CİLT, İstanbul, Yuvanaki,

  TLSold
 • TÜRKÇEDEN İNGİLİZCEYE LUGAT KİTABI = REDHOUSE’S TURKISH DICTIONARY, IN TWO

  Lot No: 258

  Lot: 258

  TÜRKÇEDEN İNGİLİZCEYE LUGAT KİTABI = REDHOUSE’S TURKISH DICTIONARY, IN TWO

  TLSold
 • A LEXICON ENGLISH AND TURKISH, SHEWING, IN TURKISH, THE LITERAL, INCIDENTAL,

  Lot No: 259

  Lot: 259

  A LEXICON ENGLISH AND TURKISH, SHEWING, IN TURKISH, THE LITERAL, INCIDENTAL,

  TLSold
 • LE COMPAGNON DE TOUS: DICTIONAIRE POLYGLOTTE Louis Callaris, Henri Dalmazzo,

  Lot No: 260

  Lot: 260

  LE COMPAGNON DE TOUS: DICTIONAIRE POLYGLOTTE Louis Callaris, Henri Dalmazzo,

  TLSold
 • FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE ISLAHAT-I HUKUKİYE VE SİYASİYE LUGATI, Mehmet Ekrem,

  Lot No: 261

  Lot: 261

  FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE ISLAHAT-I HUKUKİYE VE SİYASİYE LUGATI, Mehmet Ekrem,

  TLSold
 • MÜNTAHABÂT-I LÛGAT-I OSMANİYE, James W. Redhouse, İstanbul, Matbaa-i Amire,

  Lot No: 262

  Lot: 262

  MÜNTAHABÂT-I LÛGAT-I OSMANİYE, James W. Redhouse, İstanbul, Matbaa-i Amire,

  TLSold
 • BULGARCA 2 KİTAP - BULGARCA ELİFBA ve KIRAAT, Halis Eşref, Kalço İstoyanof

  Lot No: 263

  Lot: 263

  BULGARCA 2 KİTAP - BULGARCA ELİFBA ve KIRAAT, Halis Eşref, Kalço İstoyanof

  TLSold
 • KÜÇÜK KAMUS-I ASKERİ FRANSIZCA - TÜRKÇE = PETITE ENCYCLOPEDIE MILITAIRE

  Lot No: 264

  Lot: 264

  KÜÇÜK KAMUS-I ASKERİ FRANSIZCA - TÜRKÇE = PETITE ENCYCLOPEDIE MILITAIRE

  TLSold
 • RESİMLİ KAMÛS-İ OSMANÎ, Ali Seydî, Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, Matbaa ve

  Lot No: 265

  Lot: 265

  RESİMLİ KAMÛS-İ OSMANÎ, Ali Seydî, Matbaa-i Kütübhane-i Cihan, Matbaa ve

  TLSold
 • İMLÂ LÛGATI, İstanbul, Devlet Matbaası, 1928. 371 s.

  Lot No: 266

  Lot: 266

  İMLÂ LÛGATI, İstanbul, Devlet Matbaası, 1928. 371 s.

  TLSold
 • İMLÂ LÛGATİ: DİL ENCÜMENİ TARAFINDAN TERTİP EDİLMİŞTİR, Devlet Matbaası,

  Lot No: 267

  Lot: 267

  İMLÂ LÛGATİ: DİL ENCÜMENİ TARAFINDAN TERTİP EDİLMİŞTİR, Devlet Matbaası,

  TLSold
 • KAMÛS-I FRANSEVÎ TÜRKÎ İTALYANÎ ARABÎ. PETİT DİCTİONNAİRE FRANÇAİS - TURC -

  Lot No: 268

  Lot: 268

  KAMÛS-I FRANSEVÎ TÜRKÎ İTALYANÎ ARABÎ. PETİT DİCTİONNAİRE FRANÇAİS - TURC -

  TLSold
 • DICTIONNAIRE FRANÇAIS - TURC - ITALIEN, Mehmet Atuf, İstanbul, Ceride-i

  Lot No: 269

  Lot: 269

  DICTIONNAIRE FRANÇAIS - TURC - ITALIEN, Mehmet Atuf, İstanbul, Ceride-i

  TLSold
 • MEBADİ-İ TATBİKAT-I FRANSEVİ =EXERCISES ELEMENTAIRES ADAPTES A LA GRAMMAIRE

  Lot No: 270

  Lot: 270

  MEBADİ-İ TATBİKAT-I FRANSEVİ =EXERCISES ELEMENTAIRES ADAPTES A LA GRAMMAIRE

  TLSold
 • FENNİ ISTILAHAT LUGATI, İstanbul, Demiryolları Matbaası, 1928. 788 s.

  Lot No: 271

  Lot: 271

  FENNİ ISTILAHAT LUGATI, İstanbul, Demiryolları Matbaası, 1928. 788 s.

  TLSold
 • TÜRKÇEDEN ALMANCAYA LUGAT KİTABI TÜRKİSCHE - DEUTSCHES WÖRTERBUCH, Hakkı

  Lot No: 272

  Lot: 272

  TÜRKÇEDEN ALMANCAYA LUGAT KİTABI TÜRKİSCHE - DEUTSCHES WÖRTERBUCH, Hakkı

  TLSold
 • FRANSIZCA İZAHAI HAVİ TÜRKÇE BERLİÇ USULÜ METHODE DIRECTE ET COMBINEE POUR

  Lot No: 273

  Lot: 273

  FRANSIZCA İZAHAI HAVİ TÜRKÇE BERLİÇ USULÜ METHODE DIRECTE ET COMBINEE POUR

  TLSold
 • İNGİLİZCE - TÜRKÇE MÜKESSEF LÛGAT. A CONDENSED DICTIONARY ENGLISH-TURKISH,

  Lot No: 274

  Lot: 274

  İNGİLİZCE - TÜRKÇE MÜKESSEF LÛGAT. A CONDENSED DICTIONARY ENGLISH-TURKISH,

  TLSold
 • TEKMİLETÜ’L-İBER, İKİNCİ KISIM, Adüllatif Subhi Paşa, İstanbul, Takvimhane-i

  Lot No: 275

  Lot: 275

  TEKMİLETÜ’L-İBER, İKİNCİ KISIM, Adüllatif Subhi Paşa, İstanbul, Takvimhane-i

  TLSold
 • MUSEE IMPERAIL OTTOMAN SECTION DES MONNAIES MUSULMANS: CATALOGUE DES MONNAIES

  Lot No: 276

  Lot: 276

  MUSEE IMPERAIL OTTOMAN SECTION DES MONNAIES MUSULMANS: CATALOGUE DES MONNAIES

  TLSold
 • MÜZE-İ HÜMAYUN MESKÛKÂT-İ KADİME-İ İSLÂMİYE KATALOĞU KISM-İ SADİS. MESKÛKÂT-I

  Lot No: 277

  Lot: 277

  MÜZE-İ HÜMAYUN MESKÛKÂT-İ KADİME-İ İSLÂMİYE KATALOĞU KISM-İ SADİS. MESKÛKÂT-I

  TLSold
 • TAKVİM-İ MESKÛKÂT-I SELÇUKİYE, İsmail Galib, İstanbul 1309(hicri) 1892(miladi)

  Lot No: 278

  Lot: 278

  TAKVİM-İ MESKÛKÂT-I SELÇUKİYE, İsmail Galib, İstanbul 1309(hicri) 1892(miladi)

  TLSold
 • MÜZE-İ HÜMAYUN MESKUKAT-I KADİMİYE-İ İSLAMİYE KATALOĞU: KISM-I RABİ, AHMED

  Lot No: 279

  Lot: 279

  MÜZE-İ HÜMAYUN MESKUKAT-I KADİMİYE-İ İSLAMİYE KATALOĞU: KISM-I RABİ, AHMED

  TLSold
 • TAKVİM-İ MESKÛKÂT-I SELÇUKİYE, İsmail Galib, Mihran Matbaası, İstanbul, 1309

  Lot No: 280

  Lot: 280

  TAKVİM-İ MESKÛKÂT-I SELÇUKİYE, İsmail Galib, Mihran Matbaası, İstanbul, 1309

  TLSold
 • MÜZE-İ HÜMAYUN KURŞUN MÜHÜR KATALOĞU, Halil Edhem [Eldem], İstanbul, Mahmud

  Lot No: 281

  Lot: 281

  MÜZE-İ HÜMAYUN KURŞUN MÜHÜR KATALOĞU, Halil Edhem [Eldem], İstanbul, Mahmud

  TLSold
 • MÜZE-İ MÜMAYUN MESKUKAT-I İSLAMİYE KISMINDAN MESKUKAT-I TÜRKMENİYE KATALOĞU,

  Lot No: 282

  Lot: 282

  MÜZE-İ MÜMAYUN MESKUKAT-I İSLAMİYE KISMINDAN MESKUKAT-I TÜRKMENİYE KATALOĞU,

  TLSold
 • PHARMACOPOEA CASTRENSIS OTTOMANA. PHARMACOPÉE MILITAIRE OTTOMANE C[arl].

  Lot No: 283

  Lot: 283

  PHARMACOPOEA CASTRENSIS OTTOMANA. PHARMACOPÉE MILITAIRE OTTOMANE C[arl].

  TLSold
 • PRAKTIKI ARITHMITIKI PROS HRISIN TON MATHITEVONDON IS TA ELLIN. SHOLIA IPO H.

  Lot No: 284

  Lot: 284

  PRAKTIKI ARITHMITIKI PROS HRISIN TON MATHITEVONDON IS TA ELLIN. SHOLIA IPO H.

  TLSold
 • KARAMANLICA KİTAP, ANIN CELİL ZUHURU, Mateos İncili 24. Babın Tefsiri,

  Lot No: 285

  Lot: 285

  KARAMANLICA KİTAP, ANIN CELİL ZUHURU, Mateos İncili 24. Babın Tefsiri,

  TLSold
 • TAMION ANTHOLOGIAS Periehon - Apasan Tin Ekklisiastikin Eniavsion Akoluthian

  Lot No: 286

  Lot: 286

  TAMION ANTHOLOGIAS Periehon - Apasan Tin Ekklisiastikin Eniavsion Akoluthian

  TLSold
 • TERCÜME-İ SİHÂH-I CEVHERÎ (VANKULU LÜGATI), Ebu Nasr İsma’il Bin Hammad

  Lot No: 287

  Lot: 287

  TERCÜME-İ SİHÂH-I CEVHERÎ (VANKULU LÜGATI), Ebu Nasr İsma’il Bin Hammad

  TLSold
 • USÛLÜ-L - HİKEM Fİ NİZÂMİ’L ÜMEM, İbrahim Müteferrika, Konstantiniyye,

  Lot No: 288

  Lot: 288

  USÛLÜ-L - HİKEM Fİ NİZÂMİ’L ÜMEM, İbrahim Müteferrika, Konstantiniyye,

  TLSold
 • TÂRÎH-İ RÂŞİD, Mehmed Râşid, Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Gurre

  Lot No: 289

  Lot: 289

  TÂRÎH-İ RÂŞİD, Mehmed Râşid, Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Gurre

  TLSold
 • TÂRÎH-İ ÇELEBİ-ZÂDE, Küçükçelebi-Zâde İsmâ’îl Âsım Konstantiniyye,

  Lot No: 290

  Lot: 290

  TÂRÎH-İ ÇELEBİ-ZÂDE, Küçükçelebi-Zâde İsmâ’îl Âsım Konstantiniyye,

  TLSold
 • LİSÂNÜ’L ACEM, Hasan Şu’ûrî Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri

  Lot No: 291

  Lot: 291

  LİSÂNÜ’L ACEM, Hasan Şu’ûrî Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri

  TLSold
 • TÂRÎH-İ SAMÎ VE ŞÂKÎR VE SUPHÎ, Mustafa Sami-Hüseyin Şakir-Mehmed Suphi

  Lot No: 292

  Lot: 292

  TÂRÎH-İ SAMÎ VE ŞÂKÎR VE SUPHÎ, Mustafa Sami-Hüseyin Şakir-Mehmed Suphi

  TLSold
 • TÂRÎH-İ İZZÎ, Süleyman İzzî Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri

  Lot No: 293

  Lot: 293

  TÂRÎH-İ İZZÎ, Süleyman İzzî Konstantiniyye, D’arü’t-tıbâ’ati’l-ma’mûre. Hicri

  TLSold
 • İ’RÂBÜ’L KÂFİYE, Güzelhisarlı Zeynî-Zâde Hüseyin Konstantiniyye,

  Lot No: 294

  Lot: 294

  İ’RÂBÜ’L KÂFİYE, Güzelhisarlı Zeynî-Zâde Hüseyin Konstantiniyye,

  TLSold
 • İLK TÜRKÇE MATBU TIP KİTABI, Şanizade, Mehmed Ataullah. Hamse-i Şanizade.

  Lot No: 295

  Lot: 295

  İLK TÜRKÇE MATBU TIP KİTABI, Şanizade, Mehmed Ataullah. Hamse-i Şanizade.

  TLSold
 • KATERİNA TARİHİ TERCÜMESİ, Sadullah Said, BULAK BASKISI, Kahire Hicri 1244

  Lot No: 296

  Lot: 296

  KATERİNA TARİHİ TERCÜMESİ, Sadullah Said, BULAK BASKISI, Kahire Hicri 1244

  TLSold
 • TERCÜME-İ ŞERH-İ DÜRER’ÜL-GURER, Molla Hüsrev Mehmed b. Feramürz b. Ali,

  Lot No: 297

  Lot: 297

  TERCÜME-İ ŞERH-İ DÜRER’ÜL-GURER, Molla Hüsrev Mehmed b. Feramürz b. Ali,

  TLSold
 • TEVÂRİH-İ CATERİNE [KATERİNA TARİHİ], BULAK BASKISI, Kahire Hicri 1246 (1830

  Lot No: 298

  Lot: 298

  TEVÂRİH-İ CATERİNE [KATERİNA TARİHİ], BULAK BASKISI, Kahire Hicri 1246 (1830

  TLSold
 • MİRATÜL KAİNAT, Nişancı Mehmed Paşa, BULAK BASKISI, Kahire, 1842 Miladi

  Lot No: 299

  Lot: 299

  MİRATÜL KAİNAT, Nişancı Mehmed Paşa, BULAK BASKISI, Kahire, 1842 Miladi

  TLSold
 • TERCÜME-İ ŞERH-İ SİYERİ’L-KEBİR, Muhammed ibn el-Hasan Şeybanî, Ceviren:

  Lot No: 300

  Lot: 300

  TERCÜME-İ ŞERH-İ SİYERİ’L-KEBİR, Muhammed ibn el-Hasan Şeybanî, Ceviren:

  TLSold
 • MEHÂSİNÜ’L-ÂSÂR VE HAKÂYİKÜ’L AHBÂR (VASIF TARİHİ), HASKÖY MÜHENDİSHANE

  Lot No: 301

  Lot: 301

  MEHÂSİNÜ’L-ÂSÂR VE HAKÂYİKÜ’L AHBÂR (VASIF TARİHİ), HASKÖY MÜHENDİSHANE

  TLSold
 • TAKVİMÜ’L-MÜHENDİSÎN, Mütercimi: Osman Nuri, İstanbul, 1290(Hicri)

  Lot No: 302

  Lot: 302

  TAKVİMÜ’L-MÜHENDİSÎN, Mütercimi: Osman Nuri, İstanbul, 1290(Hicri)

  TLSold
 • GÜLDESTE-İ RİYAZ-İ İRFAN VE VEFEYÂT-I DANİŞVERÂN-İ NADİREDAN, İsmail Beliğ,

  Lot No: 303

  Lot: 303

  GÜLDESTE-İ RİYAZ-İ İRFAN VE VEFEYÂT-I DANİŞVERÂN-İ NADİREDAN, İsmail Beliğ,

  TLSold
 • NAZM-ÜL CEVAHİR, AYNÎ, İstanbul, Dâr üt-Tıbaat ül-Amire, 1241 (1826), 4 + 112

  Lot No: 304

  Lot: 304

  NAZM-ÜL CEVAHİR, AYNÎ, İstanbul, Dâr üt-Tıbaat ül-Amire, 1241 (1826), 4 + 112

  TLSold
 • MÜSELLESAT-I MÜSTEVİYE, mütercimi: Mehmed Tahir Paşa, İstanbul, Mekteb-i

  Lot No: 305

  Lot: 305

  MÜSELLESAT-I MÜSTEVİYE, mütercimi: Mehmed Tahir Paşa, İstanbul, Mekteb-i

  TLSold
 • PÂK DİVÂN-I EŞREFÜ’Ş-ŞUARÂ, Eşref Mustafa Paşa, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1278

  Lot No: 306

  Lot: 306

  PÂK DİVÂN-I EŞREFÜ’Ş-ŞUARÂ, Eşref Mustafa Paşa, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1278

  TLSold
 • NESİMÎ DİVÂNI, Seyyid Ömer İmadeddin, İstanbul, Tasvir-i Efkâr Matbaası, 1286

  Lot No: 307

  Lot: 307

  NESİMÎ DİVÂNI, Seyyid Ömer İmadeddin, İstanbul, Tasvir-i Efkâr Matbaası, 1286

  TLSold
 • TARİH-İ NİŞANCI MEHMED PAŞA, Ramazanzâde Nişancı Mehmed Paşa, İstanbul,

  Lot No: 308

  Lot: 308

  TARİH-İ NİŞANCI MEHMED PAŞA, Ramazanzâde Nişancı Mehmed Paşa, İstanbul,

  TLSold
 • SAMSUN - SİVAS DEMİRYOLU AMASYA İSTASYONUNUN İŞLETMEYE KÜŞADI HATIRASI 21

  Lot No: 309

  Lot: 309

  SAMSUN - SİVAS DEMİRYOLU AMASYA İSTASYONUNUN İŞLETMEYE KÜŞADI HATIRASI 21

  TLSold
 • Demiryolları Tarihi - REPONSES DU GOVERNEMENT IMPERIAL OTTOMAN, 1903.

  Lot No: 310

  Lot: 310

  Demiryolları Tarihi - REPONSES DU GOVERNEMENT IMPERIAL OTTOMAN, 1903.

  TLSold
 • Fotoğrafçılık Tarihi - E. KRAUSS Fotoğraf Makineleri KATALOĞU, 1914, 32 sayfa.

  Lot No: 311

  Lot: 311

  Fotoğrafçılık Tarihi - E. KRAUSS Fotoğraf Makineleri KATALOĞU, 1914, 32 sayfa.

  TLSold
 • Fotoğrafçılık Tarihi - LUMİERE FOTOĞRAF REHBERİ, Akşam Matbaası, İstanbul

  Lot No: 312

  Lot: 312

  Fotoğrafçılık Tarihi - LUMİERE FOTOĞRAF REHBERİ, Akşam Matbaası, İstanbul

  TLSold
 • TESİSAT-I ELEKTRİKİYE REHBERİ - ÜÇÜNCÜ KİTAB: AKÜMÜLATÖR - MOTOR, Tahsil-i

  Lot No: 313

  Lot: 313

  TESİSAT-I ELEKTRİKİYE REHBERİ - ÜÇÜNCÜ KİTAB: AKÜMÜLATÖR - MOTOR, Tahsil-i

  TLSold
 • ELEKTRİK AKÜMÜLATÖR ŞİRKETİ ALFRED DİNEN MÜESSESELERİ. ANONİM ŞİRKET,

  Lot No: 314

  Lot: 314

  ELEKTRİK AKÜMÜLATÖR ŞİRKETİ ALFRED DİNEN MÜESSESELERİ. ANONİM ŞİRKET,

  TLSold
 • ŞOFÖR İMTİHANI - 2. CİLD, Fikri Tevfik, İstanbul, Hüsnütabiat Matbaası, 1926.

  Lot No: 315

  Lot: 315

  ŞOFÖR İMTİHANI - 2. CİLD, Fikri Tevfik, İstanbul, Hüsnütabiat Matbaası, 1926.

  TLSold
 • Otomobil Tarihi - HISTOIRE DU CAOUTCHOUC ET DE LA CONTINENTAL. CONTINENTAL

  Lot No: 316

  Lot: 316

  Otomobil Tarihi - HISTOIRE DU CAOUTCHOUC ET DE LA CONTINENTAL. CONTINENTAL

  TLSold
 • TALİMNÂME-İ SÜVARİYAN: CİLD-İ SANİ, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1263 [1847]. 94

  Lot No: 317

  Lot: 317

  TALİMNÂME-İ SÜVARİYAN: CİLD-İ SANİ, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1263 [1847]. 94

  TLSold
 • TALİMAT-I UMMUMİYE, İstanbul, 1262 [1846], 17 sayfa.

  Lot No: 318

  Lot: 318

  TALİMAT-I UMMUMİYE, İstanbul, 1262 [1846], 17 sayfa.

  TLSold
 • DEVLET-İ ÂLİYE-İ OSMANİYE VE YUNAN MUHAREBESİ, Abdullah Zühdü, Süleyman

  Lot No: 319

  Lot: 319

  DEVLET-İ ÂLİYE-İ OSMANİYE VE YUNAN MUHAREBESİ, Abdullah Zühdü, Süleyman

  TLSold
 • KARADAĞ ORDUSU, Mehmed Subhi, İstanbul, 1317 [1901], Feridiye Matbaası, 92 s.

  Lot No: 320

  Lot: 320

  KARADAĞ ORDUSU, Mehmed Subhi, İstanbul, 1317 [1901], Feridiye Matbaası, 92 s.

  TLSold
 • HUBB-İ İSTİKLÂLİN ABİDESİ GAZİ AYINTAB MÜDAFAASI, Levhanizâde Mustafa

  Lot No: 321

  Lot: 321

  HUBB-İ İSTİKLÂLİN ABİDESİ GAZİ AYINTAB MÜDAFAASI, Levhanizâde Mustafa

  TLSold
 • DIE WEHRMACHT DER TÜRKEI UND BULGARIENS, Richard v[on]. Mach, Berlin,

  Lot No: 322

  Lot: 322

  DIE WEHRMACHT DER TÜRKEI UND BULGARIENS, Richard v[on]. Mach, Berlin,

  TLSold
 • LA QUESTION DU PONT-EUXIN, Constantinople, Imprimerie Ahmed Ihsan et Cie,

  Lot No: 323

  Lot: 323

  LA QUESTION DU PONT-EUXIN, Constantinople, Imprimerie Ahmed Ihsan et Cie,

  TLSold
 • SUBHATÜ’L-AHBÂR MİN ZÜBTETÜ’L-ÂSÂR, Ahmed Kemal, Hüseyin Efendi Matbaası,

  Lot No: 324

  Lot: 324

  SUBHATÜ’L-AHBÂR MİN ZÜBTETÜ’L-ÂSÂR, Ahmed Kemal, Hüseyin Efendi Matbaası,

  TLSold
 • KUMANDAN-I AZAM EFENDİMİZ HAZRETLERİNİN CÜLUS-U HÜMAYUNLARINA ŞERİF-İ MASADİF

  Lot No: 325

  Lot: 325

  KUMANDAN-I AZAM EFENDİMİZ HAZRETLERİNİN CÜLUS-U HÜMAYUNLARINA ŞERİF-İ MASADİF

  TLSold
 • İLM-İ HAYVÂNÂT VE NEBÂTÂT, Mütercim Sâlih, İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1282

  Lot No: 326

  Lot: 326

  İLM-İ HAYVÂNÂT VE NEBÂTÂT, Mütercim Sâlih, İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1282

  TLSold
 • MÉMOIRES DU BARON DE TOTT, SUR LE TURCS ET LES TATARES, Baron de Tott,

  Lot No: 328

  Lot: 328

  MÉMOIRES DU BARON DE TOTT, SUR LE TURCS ET LES TATARES, Baron de Tott,

  TLSold
 • BELISARIUS = BELISAIRE, [Jean François] Marmontel, Brussels, B. Le Franco,

  Lot No: 329

  Lot: 329

  BELISARIUS = BELISAIRE, [Jean François] Marmontel, Brussels, B. Le Franco,

  TLSold
 • MEMOIRES TURCS, OU AVENTURES D’UN JEUNE TURC avec l’histoire de son sejour en

  Lot No: 330

  Lot: 330

  MEMOIRES TURCS, OU AVENTURES D’UN JEUNE TURC avec l’histoire de son sejour en

  TLSold
 • SUR LE DANUBE DE VIENNE À CONSTANTINOPLE ET AUX DARDANELLES, Sigismond

  Lot No: 331

  Lot: 331

  SUR LE DANUBE DE VIENNE À CONSTANTINOPLE ET AUX DARDANELLES, Sigismond

  TLSold
 • TWO YEARS OF THE EASTERN QUESTION, A[ntonio Carlos Napoleone]. Gallenga,

  Lot No: 332

  Lot: 332

  TWO YEARS OF THE EASTERN QUESTION, A[ntonio Carlos Napoleone]. Gallenga,

  TLSold
 • TRAVELS IN TURKEY, EGYPT, NUBIA, and PALESTINE IN 1824, 1825, 1826 and 1827,

  Lot No: 333

  Lot: 333

  TRAVELS IN TURKEY, EGYPT, NUBIA, and PALESTINE IN 1824, 1825, 1826 and 1827,

  TLSold
 • PUT U CARIGRAD, Adolfo Veber [Tkalčević], Godina Izdavanja, Zagreb, 1886. 239

  Lot No: 334

  Lot: 334

  PUT U CARIGRAD, Adolfo Veber [Tkalčević], Godina Izdavanja, Zagreb, 1886. 239

  TLSold
 • CONSTANTINOPLE AND ITS ENVIRONS IN A SERIES OF LETTERS, EXHIBITING THE ACTUAL

  Lot No: 335

  Lot: 335

  CONSTANTINOPLE AND ITS ENVIRONS IN A SERIES OF LETTERS, EXHIBITING THE ACTUAL

  TLSold
 • A MONTH AT CONSTANTINOPLE, Albert [Richard] Smith, David Bogue, London, MDCCCL

  Lot No: 336

  Lot: 336

  A MONTH AT CONSTANTINOPLE, Albert [Richard] Smith, David Bogue, London, MDCCCL

  TLSold
 • UNE PASTORALE BASQUE HÉLÈNE DE CONSTANTINOPLE ETUDE HISTORIQUE ET CRITIQUE,

  Lot No: 337

  Lot: 337

  UNE PASTORALE BASQUE HÉLÈNE DE CONSTANTINOPLE ETUDE HISTORIQUE ET CRITIQUE,

  TLSold
 • DE MONTÉLIMAR A CONSTANTINOPLE PER MER ET RETOUR A BICYCLETTE, [Louis-Victor]

  Lot No: 338

  Lot: 338

  DE MONTÉLIMAR A CONSTANTINOPLE PER MER ET RETOUR A BICYCLETTE, [Louis-Victor]

  TLSold
 • STOCKHOLM-KONSTANTINOPEL, Kapten Gulliver [Per Emanuel (Manne) Bergstrand],

  Lot No: 339

  Lot: 339

  STOCKHOLM-KONSTANTINOPEL, Kapten Gulliver [Per Emanuel (Manne) Bergstrand],

  TLSold
 • AM GOLDENEN HOR N:WANDERBILDER AUS KONSTANTINOPEL, Otto Adalbert Hoffmann,

  Lot No: 340

  Lot: 340

  AM GOLDENEN HOR N:WANDERBILDER AUS KONSTANTINOPEL, Otto Adalbert Hoffmann,

  TLSold
 • THE GRASP OF THE SULTAN, [Demetra Vaka] [Mrs Kenneth Brown], Houghton Mifflin

  Lot No: 341

  Lot: 341

  THE GRASP OF THE SULTAN, [Demetra Vaka] [Mrs Kenneth Brown], Houghton Mifflin

  TLSold
 • TÜRKISCHE LENZESTAGE. Johannes Mayrhofer, Reisebilder vom Goldenen Horn, Druck

  Lot No: 342

  Lot: 342

  TÜRKISCHE LENZESTAGE. Johannes Mayrhofer, Reisebilder vom Goldenen Horn, Druck

  TLSold
 • ЧЕРЕЗ ЧЕРНОЕ МОРЕ НА БОСФОРЪ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ, [KARADENIZ’DEN BOĞAZIÇI’NE

  Lot No: 343

  Lot: 343

  ЧЕРЕЗ ЧЕРНОЕ МОРЕ НА БОСФОРЪ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ, [KARADENIZ’DEN BOĞAZIÇI’NE

  TLSold
 • LE MENDIANT DE CONSTANTINOPLE, Fréderic Koeenig, Alfred Mame et Fils, Tours,

  Lot No: 344

  Lot: 344

  LE MENDIANT DE CONSTANTINOPLE, Fréderic Koeenig, Alfred Mame et Fils, Tours,

  TLSold
 • I HAVE CONSIDERED THE DAYS, Cyrus Adler, The Jewish Publication Society of

  Lot No: 345

  Lot: 345

  I HAVE CONSIDERED THE DAYS, Cyrus Adler, The Jewish Publication Society of

  TLSold
 • A BOSPORUS ADVENTURE, ISTANBUL (CONSTANTINOPLE) WOMAN’S COLLEGE 1871-1924,

  Lot No: 346

  Lot: 346

  A BOSPORUS ADVENTURE, ISTANBUL (CONSTANTINOPLE) WOMAN’S COLLEGE 1871-1924,

  TLSold
 • HISTORICAL SKETCH OF ARMENIA AND THE ARMENIANS IN ANCIENT AND MODERN TIMES

  Lot No: 347

  Lot: 347

  HISTORICAL SKETCH OF ARMENIA AND THE ARMENIANS IN ANCIENT AND MODERN TIMES

  TLSold
 • NOUVELLES ARCHIVES DES MISSIONS SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES, NOUVELLE SÉRIE,

  Lot No: 348

  Lot: 348

  NOUVELLES ARCHIVES DES MISSIONS SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES, NOUVELLE SÉRIE,

  TLSold
 • Kevork A[vedis]. SARAFIAN, HISTORY OF EDUCATION IN ARMENIA, La Verne College,

  Lot No: 349

  Lot: 349

  Kevork A[vedis]. SARAFIAN, HISTORY OF EDUCATION IN ARMENIA, La Verne College,

  TLSold
 • Frédéric Macler, CONTES, LÉGENDES ET ÉPOPÉES POPULAIRES D’ARMÉNIE, Paul

  Lot No: 350

  Lot: 350

  Frédéric Macler, CONTES, LÉGENDES ET ÉPOPÉES POPULAIRES D’ARMÉNIE, Paul

  TLSold
 • ISLAM, TURKEY, AND ARMENIA, AND HOW THEY HAPPENED. Sadık Shahid Bey, Turkish

  Lot No: 351

  Lot: 351

  ISLAM, TURKEY, AND ARMENIA, AND HOW THEY HAPPENED. Sadık Shahid Bey, Turkish

  TLSold
 • AN INTENSE LIFE. A SKETCH OF THE LIFE AND WORK OF REV. ANDREW T. PRATT,

  Lot No: 352

  Lot: 352

  AN INTENSE LIFE. A SKETCH OF THE LIFE AND WORK OF REV. ANDREW T. PRATT,

  TLSold
 • HISTORIA DE LA ARMENIA, Eujenio Bore, Barcelona, Imprenta del Guardia

  Lot No: 353

  Lot: 353

  HISTORIA DE LA ARMENIA, Eujenio Bore, Barcelona, Imprenta del Guardia

  TLSold
 • MINERAL RESOURCES OF ARMENIA AND ANATOLIA, Hagop A. Karajian, Armen Technical

  Lot No: 354

  Lot: 354

  MINERAL RESOURCES OF ARMENIA AND ANATOLIA, Hagop A. Karajian, Armen Technical

  TLSold
 • LA TERREUR A ERZÉROUM, par José R.-L. [Roussel-Lépine.], Librairie Larousse,

  Lot No: 355

  Lot: 355

  LA TERREUR A ERZÉROUM, par José R.-L. [Roussel-Lépine.], Librairie Larousse,

  TLSold
 • DER TODESGANG DES ARMENISCHEN VOLKES: Bericht über das schicksal des

  Lot No: 356

  Lot: 356

  DER TODESGANG DES ARMENISCHEN VOLKES: Bericht über das schicksal des

  TLSold
 • ERMENİ KOMİTELERİNİN ÂMÂL VE HAREKÂT-I İHTİLÂLİYESİ. İLÂN-I MEŞRUTİYETDEN

  Lot No: 357

  Lot: 357

  ERMENİ KOMİTELERİNİN ÂMÂL VE HAREKÂT-I İHTİLÂLİYESİ. İLÂN-I MEŞRUTİYETDEN

  TLSold
 • ERMENİ AMAL VE HAREKAT-I İHTİLALİYYESİ TESAVİR VE VESAİK

  Lot No: 358

  Lot: 358

  ERMENİ AMAL VE HAREKAT-I İHTİLALİYYESİ TESAVİR VE VESAİK

  TLSold
 • DAS KOSTÜMBUCH DES LAMBERT DE VOS, Akademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz,

  Lot No: 359

  Lot: 359

  DAS KOSTÜMBUCH DES LAMBERT DE VOS, Akademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz,

  TLSold
 • [Anonim], ARMENIAN COSTUMES THROUGH THE CENTURIES, Les Costume Arméniens à

  Lot No: 360

  Lot: 360

  [Anonim], ARMENIAN COSTUMES THROUGH THE CENTURIES, Les Costume Arméniens à

  TLSold
 • EN TERRE SAINTE, Paul Robert, Notes et Croquis d'un Peintre, Lausanne, Lignot,

  Lot No: 361

  Lot: 361

  EN TERRE SAINTE, Paul Robert, Notes et Croquis d'un Peintre, Lausanne, Lignot,

  TLSold
 • DAVID ROBERTS R.A., 1796-1864: A BIOGRAPHY, Katharine Sim, Quartet Books,

  Lot No: 362

  Lot: 362

  DAVID ROBERTS R.A., 1796-1864: A BIOGRAPHY, Katharine Sim, Quartet Books,

  TLSold
 • L’ORIENT, JOURNAL D’UN PEINTRE, George Rodier, Chez Victor-Havard éditeur,

  Lot No: 363

  Lot: 363

  L’ORIENT, JOURNAL D’UN PEINTRE, George Rodier, Chez Victor-Havard éditeur,

  TLSold
 • ALBUM DE VOYAGE: DES ARTISTES EN EXPÉDITION AU PAYS DU LEVANT, Willem de

  Lot No: 364

  Lot: 364

  ALBUM DE VOYAGE: DES ARTISTES EN EXPÉDITION AU PAYS DU LEVANT, Willem de

  TLSold
 • AMADEO PREZIOSI (1816-1882), Francesco Leone, I Disegni Preparatori, Ars &

  Lot No: 365

  Lot: 365

  AMADEO PREZIOSI (1816-1882), Francesco Leone, I Disegni Preparatori, Ars &

  TLSold
 • FELIX ZIEM LE GÉNIE ET L'ADRESSE (1821-1911), Lucienne del’Furia, Arnaud

  Lot No: 366

  Lot: 366

  FELIX ZIEM LE GÉNIE ET L'ADRESSE (1821-1911), Lucienne del’Furia, Arnaud

  TLSold
 • ALBERTO PASINI DA PARMA A COSTANTINOPOLI VIA PARIGI, CASSA DI RISPARMIO DI

  Lot No: 367

  Lot: 367

  ALBERTO PASINI DA PARMA A COSTANTINOPOLI VIA PARIGI, CASSA DI RISPARMIO DI

  TLSold
 • LA VIE LES VOYAGES ET LES OEUVRES DE JEAN-TIENNE LIOTARD, CITOYEN DE GENEVE,

  Lot No: 368

  Lot: 368

  LA VIE LES VOYAGES ET LES OEUVRES DE JEAN-TIENNE LIOTARD, CITOYEN DE GENEVE,

  TLSold
 • FELICE BEATO: A PHOTOGRAPHER ON THE EASTERN ROAD, Anne Lacoste, The Paul Getty

  Lot No: 369

  Lot: 369

  FELICE BEATO: A PHOTOGRAPHER ON THE EASTERN ROAD, Anne Lacoste, The Paul Getty

  TLSold
 • DIECI ANNI IN LEVANTE, Ernesto Bagatti, Reminiscenze del Dr. E. Bagatti, già

  Lot No: 370

  Lot: 370

  DIECI ANNI IN LEVANTE, Ernesto Bagatti, Reminiscenze del Dr. E. Bagatti, già

  TLSold
 • MY WANDERINGS. BEING TRAVELS IN THE EAST IN 1846-47, 1850-51, 1852-53. John

  Lot No: 371

  Lot: 371

  MY WANDERINGS. BEING TRAVELS IN THE EAST IN 1846-47, 1850-51, 1852-53. John

  TLSold
 • DAS TÜRKISCHE REICH IN ALLEN SEINEN BEZIEHUNGEN, Thomas Thornton, Benjamin

  Lot No: 372

  Lot: 372

  DAS TÜRKISCHE REICH IN ALLEN SEINEN BEZIEHUNGEN, Thomas Thornton, Benjamin

  TLSold
 • THE EARLY HISTORY OF THE LEVANT COMPANY, M[ordecai]. Epstein, George

  Lot No: 373

  Lot: 373

  THE EARLY HISTORY OF THE LEVANT COMPANY, M[ordecai]. Epstein, George

  TLSold
 • A HISTORY OF THE LEVANT COMPANY, Alfred C[ecil]. Wood, Oxford University

  Lot No: 374

  Lot: 374

  A HISTORY OF THE LEVANT COMPANY, Alfred C[ecil]. Wood, Oxford University

  TLSold
 • CONSTANTINOPLE. ISTAMBOUL, George Wharton Edwards, Philadelphia, the Penn

  Lot No: 375

  Lot: 375

  CONSTANTINOPLE. ISTAMBOUL, George Wharton Edwards, Philadelphia, the Penn

  TLSold
 • NEI DUE EMISFERI, Natale Condorelli, Viaggi illustrati da 264 finissime

  Lot No: 376

  Lot: 376

  NEI DUE EMISFERI, Natale Condorelli, Viaggi illustrati da 264 finissime

  TLSold
 • TWENTY-SIX YEARS ON THE BOSPHORUS, Dorina L[ockhart]. Neave, Grayson &

  Lot No: 377

  Lot: 377

  TWENTY-SIX YEARS ON THE BOSPHORUS, Dorina L[ockhart]. Neave, Grayson &

  TLSold
 • THE LOVES OF THE HAREM: A TALE OF CONSTANTINOPLE, George W[illiam].

  Lot No: 378

  Lot: 378

  THE LOVES OF THE HAREM: A TALE OF CONSTANTINOPLE, George W[illiam].

  TLSold
 • HAREM LIFE IN EGYPT AND CONSTANTINOPLE, Emmeline Lott, T. B. Peterson &

  Lot No: 379

  Lot: 379

  HAREM LIFE IN EGYPT AND CONSTANTINOPLE, Emmeline Lott, T. B. Peterson &

  TLSold
 • LES FEMMES EN TURQUIE, Osman Bey [Major Vladimir Andrejevich], Paris, Calman

  Lot No: 380

  Lot: 380

  LES FEMMES EN TURQUIE, Osman Bey [Major Vladimir Andrejevich], Paris, Calman

  TLSold
 • Назым Хикмет [NAZIM HİKMET], ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПАНОРАМА, Авторизованный перевод с

  Lot No: 381

  Lot: 381

  Назым Хикмет [NAZIM HİKMET], ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПАНОРАМА, Авторизованный перевод с

  TLSold
 • Назым Хикмет [NAZIM HİKMET], ИЗБРАННЫЕ СТИХИ 1921-1961 [Izbrannyye stikhi

  Lot No: 382

  Lot: 382

  Назым Хикмет [NAZIM HİKMET], ИЗБРАННЫЕ СТИХИ 1921-1961 [Izbrannyye stikhi

  TLSold
 • Радий [Геннадиевич]. Фиш [Radi Hennadyevych Fiş], НАЗЫМ ХИКМЕТ, [NAZIM

  Lot No: 383

  Lot: 383

  Радий [Геннадиевич]. Фиш [Radi Hennadyevych Fiş], НАЗЫМ ХИКМЕТ, [NAZIM

  TLSold
 • NÂZIM HİKMET, JOKOND İLE Sİ-YA-U, TARANTA - BABUYA MEKTUPLAR, BENERCİ KENDİNİ

  Lot No: 384

  Lot: 384

  NÂZIM HİKMET, JOKOND İLE Sİ-YA-U, TARANTA - BABUYA MEKTUPLAR, BENERCİ KENDİNİ

  TLSold
 • ЛАНСЕРЕ, ЛЕТО В АНГОРЕ. РИСУНКИ И ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА ПОЕЗДКИ В АНАТОЛИЮ ЛЕТОМ

  Lot No: 385

  Lot: 385

  ЛАНСЕРЕ, ЛЕТО В АНГОРЕ. РИСУНКИ И ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА ПОЕЗДКИ В АНАТОЛИЮ ЛЕТОМ

  TLSold
 • D’ANGORA A VILNA, PRÉFACE DE JACQUES BAINVILLE, José le Boucher, Éditions

  Lot No: 386

  Lot: 386

  D’ANGORA A VILNA, PRÉFACE DE JACQUES BAINVILLE, José le Boucher, Éditions

  TLSold
 • LE DRAME ORIENTAL. D’ATHÈNES A ANGORA, Bertrand Bareilles, Éditions Bossard,

  Lot No: 387

  Lot: 387

  LE DRAME ORIENTAL. D’ATHÈNES A ANGORA, Bertrand Bareilles, Éditions Bossard,

  TLSold
 • THE ANGORA CAT HOW TO BREED, TRAIN AND KEEP IT WITH ADDITIONAL CHAPTERS ON THE

  Lot No: 388

  Lot: 388

  THE ANGORA CAT HOW TO BREED, TRAIN AND KEEP IT WITH ADDITIONAL CHAPTERS ON THE

  TLSold
 • DE HOLLANDSCHE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE SMIRNA. Jan Willem Samberg, De

  Lot No: 389

  Lot: 389

  DE HOLLANDSCHE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE SMIRNA. Jan Willem Samberg, De

  TLSold
 • PHOCAICA. Frid[ericus]. Guilelmus Thisquen, Dissertatio Philologica. Scripsit.

  Lot No: 390

  Lot: 390

  PHOCAICA. Frid[ericus]. Guilelmus Thisquen, Dissertatio Philologica. Scripsit.

  TLSold
 • LA ROUTE DES DARDANELLES - VISIONS D'ORIENT, Edward Montier, Société Française

  Lot No: 391

  Lot: 391

  LA ROUTE DES DARDANELLES - VISIONS D'ORIENT, Edward Montier, Société Française

  TLSold
 • SPORT AND TRAVEL EAST AND WEST, Frederick Courteney Selous, The Firearms

  Lot No: 392

  Lot: 392

  SPORT AND TRAVEL EAST AND WEST, Frederick Courteney Selous, The Firearms

  TLSold
 • CROYANCES ET PRATIQUES POPULAIRES TURQUES CONCERNANT LES NAISSANCES. Michèle

  Lot No: 393

  Lot: 393

  CROYANCES ET PRATIQUES POPULAIRES TURQUES CONCERNANT LES NAISSANCES. Michèle

  TLSold
 • Ю[рий]. А[шотович]. ПЕТРОСЯН ve А[ЛИБЕК] Р[АСУЛОВИЧ]. Юсупов [Yu[riy].

  Lot No: 394

  Lot: 394

  Ю[рий]. А[шотович]. ПЕТРОСЯН ve А[ЛИБЕК] Р[АСУЛОВИЧ]. Юсупов [Yu[riy].

  TLSold
 • THE MESSIAH OF ISMIR: SABBATAİ ZEVİ, Joseph Kastein, çeviren: Huntley

  Lot No: 395

  Lot: 395

  THE MESSIAH OF ISMIR: SABBATAİ ZEVİ, Joseph Kastein, çeviren: Huntley

  TLSold
 • TEN DAYS AMONG GREEK BRIGANDS, A TRUE STORY, H[enry]. J[ohn]. van Lennep,

  Lot No: 396

  Lot: 396

  TEN DAYS AMONG GREEK BRIGANDS, A TRUE STORY, H[enry]. J[ohn]. van Lennep,

  TLSold
 • MEMOIR OF MRS. MARY E. VAN LENNEP, ONLY DAUGHTER OF THE REV. JOEL HAWES, D.

  Lot No: 397

  Lot: 397

  MEMOIR OF MRS. MARY E. VAN LENNEP, ONLY DAUGHTER OF THE REV. JOEL HAWES, D.

  TLSold
 • LA VÉRITÉ SUR UN DRAME HISTORIQUE. LA CATASTROPHE DE SMYRNE- SEPTEMBRE 1922,

  Lot No: 398

  Lot: 398

  LA VÉRITÉ SUR UN DRAME HISTORIQUE. LA CATASTROPHE DE SMYRNE- SEPTEMBRE 1922,

  TLSold
 • YUNAN FECAYİİNE MÜTEALLİK AYDIN VİLAYETİNİN BEYNELMİLEL TAHKİK HEYETİNE

  Lot No: 399

  Lot: 399

  YUNAN FECAYİİNE MÜTEALLİK AYDIN VİLAYETİNİN BEYNELMİLEL TAHKİK HEYETİNE

  TLSold
 • THE LEAGUE OF NATIONS AND THE GREEKS AND ARMENIANS IN TURKEY, Constantinople,

  Lot No: 400

  Lot: 400

  THE LEAGUE OF NATIONS AND THE GREEKS AND ARMENIANS IN TURKEY, Constantinople,

  TLSold
 • ATROCITES GRECQUES EN TURQUIE: SECONDE LIVRE, Constantinople, Minbistre de

  Lot No: 401

  Lot: 401

  ATROCITES GRECQUES EN TURQUIE: SECONDE LIVRE, Constantinople, Minbistre de

  TLSold
 • THE GREEK NATION ONCE MORE STEMS A BARBARIAN ONSLAUGHT, S. A. Gialistras,

  Lot No: 402

  Lot: 402

  THE GREEK NATION ONCE MORE STEMS A BARBARIAN ONSLAUGHT, S. A. Gialistras,

  TLSold
 • TÜRKİYE’DE YUNAN FECAYİİ, Birinci Kitap, İstanbul Ahmed İhsan Matbaası, 1337

  Lot No: 403

  Lot: 403

  TÜRKİYE’DE YUNAN FECAYİİ, Birinci Kitap, İstanbul Ahmed İhsan Matbaası, 1337

  TLSold
 • SUMPFLEBEN UND JAGDEN. Leo Freiherr von Kalbermatten, Von Wien bis Batum in

  Lot No: 404

  Lot: 404

  SUMPFLEBEN UND JAGDEN. Leo Freiherr von Kalbermatten, Von Wien bis Batum in

  TLSold
 • SPORTING NOTES IN THE LEVANT, Dayrell Davies, John Critien, Malta; Gale &

  Lot No: 405

  Lot: 405

  SPORTING NOTES IN THE LEVANT, Dayrell Davies, John Critien, Malta; Gale &

  TLSold
 • BEAUTES DE L’HISTOIRE DE TURQUIE, J.-R. Durdent, Paris, Alexis Eymery, 1825.

  Lot No: 406

  Lot: 406

  BEAUTES DE L’HISTOIRE DE TURQUIE, J.-R. Durdent, Paris, Alexis Eymery, 1825.

  TLSold
 • ARTICOLI DEL TRATTATO DI PACE CONCLUSA FRA S.M.L'IMPERATORE DI TUTTE LE RUSSIE

  Lot No: 407

  Lot: 407

  ARTICOLI DEL TRATTATO DI PACE CONCLUSA FRA S.M.L'IMPERATORE DI TUTTE LE RUSSIE

  TLSold
 • BASMAJIAN, SOCIAL AND RELIGIOUS LIFE IN THE ORIENT, K[irkor]. H[agop].

  Lot No: 408

  Lot: 408

  BASMAJIAN, SOCIAL AND RELIGIOUS LIFE IN THE ORIENT, K[irkor]. H[agop].

  TLSold
 • EXTRACTS FROM VARIOUS AUTHORS, AND A LETTER DETAILING A FATAL BANDITTI

  Lot No: 409

  Lot: 409

  EXTRACTS FROM VARIOUS AUTHORS, AND A LETTER DETAILING A FATAL BANDITTI

  TLSold
 • HERE AND THERE IN THE HISTORIC NEAR EAST. Robert Martin Pope, Impressions &

  Lot No: 410

  Lot: 410

  HERE AND THERE IN THE HISTORIC NEAR EAST. Robert Martin Pope, Impressions &

  TLSold
 • A WAR PHOTOGRAPHER IN THRACE, AN ACCOUNT OF PERSONAL EXPERIENCES DURING THE

  Lot No: 411

  Lot: 411

  A WAR PHOTOGRAPHER IN THRACE, AN ACCOUNT OF PERSONAL EXPERIENCES DURING THE

  TLSold
 • TURKEY AND THE TURKS, [Frederick] Z[accheus]. Duckett Ferriman, James Pott &

  Lot No: 412

  Lot: 412

  TURKEY AND THE TURKS, [Frederick] Z[accheus]. Duckett Ferriman, James Pott &

  TLSold
 • GLÓRIA, Landauer Béla, Az “Élet” Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság,

  Lot No: 413

  Lot: 413

  GLÓRIA, Landauer Béla, Az “Élet” Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság,

  TLSold
 • ALBUM ILLUSTRATO DELLA GUERRA ITALO-TURCA. Napoli Gervasio 1911. 40 s, 24.5 x

  Lot No: 414

  Lot: 414

  ALBUM ILLUSTRATO DELLA GUERRA ITALO-TURCA. Napoli Gervasio 1911. 40 s, 24.5 x

  TLSold
 • TOLD IN THE HUTS, The Y.M.C.A GIFT BOOK, Arthur K. Yapp, (introduction),

  Lot No: 415

  Lot: 415

  TOLD IN THE HUTS, The Y.M.C.A GIFT BOOK, Arthur K. Yapp, (introduction),

  TLSold
 • L’HOMME QUI ASSASSINA, Claude Farrere, Paris, Ernest Flammarion, 1926. 283 s.

  Lot No: 416

  Lot: 416

  L’HOMME QUI ASSASSINA, Claude Farrere, Paris, Ernest Flammarion, 1926. 283 s.

  TLSold
 • LES DESENCHANTEES & MATELOT, Pierre Loti, Illustrations de Muenier, Orazi,

  Lot No: 417

  Lot: 417

  LES DESENCHANTEES & MATELOT, Pierre Loti, Illustrations de Muenier, Orazi,

  TLSold
 • LE ROMAN D’UN SPAHI & MON FRERE YVES, Pierre Loti, illustrations Georges

  Lot No: 418

  Lot: 418

  LE ROMAN D’UN SPAHI & MON FRERE YVES, Pierre Loti, illustrations Georges

  TLSold
 • BATTLES OF THE NINETEENTH CENTURY, WITH A CHRONOLOGICAL LIST OF MORE IMPORTANT

  Lot No: 419

  Lot: 419

  BATTLES OF THE NINETEENTH CENTURY, WITH A CHRONOLOGICAL LIST OF MORE IMPORTANT

  TLSold
 • ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΟΡΥΛΑIΟΝ - ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ 1921, Εκδοτικοσ Οικοσ «Αγων»,

  Lot No: 420

  Lot: 420

  ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΟΡΥΛΑIΟΝ - ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ 1921, Εκδοτικοσ Οικοσ «Αγων»,

  TLSold
 • WITH THE TURKS IN THRACE, Ellis Ashmead Bartlett, New York, MCMXIII [1913]. x,

  Lot No: 421

  Lot: 421

  WITH THE TURKS IN THRACE, Ellis Ashmead Bartlett, New York, MCMXIII [1913]. x,

  TLSold
 • FÜNF JAHRE TÜRKEİ, Liman von Sanders, Berlin, August Scherl G.m.nH., 1920. 2.

  Lot No: 422

  Lot: 422

  FÜNF JAHRE TÜRKEİ, Liman von Sanders, Berlin, August Scherl G.m.nH., 1920. 2.

  TLSold
 • LA PASSION DE LA CILICIE 1919 - 1922, Paul du Véou, Librairie Orientaliste

  Lot No: 423

  Lot: 423

  LA PASSION DE LA CILICIE 1919 - 1922, Paul du Véou, Librairie Orientaliste

  TLSold
 • LA CAMAPAGNE D’IRAK, 1914 - 1918. Le Siege dce Kut-el-Amara, M. Moukbil Bey,

  Lot No: 424

  Lot: 424

  LA CAMAPAGNE D’IRAK, 1914 - 1918. Le Siege dce Kut-el-Amara, M. Moukbil Bey,

  TLSold
 • PROSATEURS TURCS CONTEMPORAINS, Edmond Saussey, Paris, E. de Boccard, 1935.

  Lot No: 425

  Lot: 425

  PROSATEURS TURCS CONTEMPORAINS, Edmond Saussey, Paris, E. de Boccard, 1935.

  TLSold
 • THE STORY OF ANZAC, C[harles]. E[dwin]. [Woodrow] Bean, Angus & Robertson Ltd,

  Lot No: 426

  Lot: 426

  THE STORY OF ANZAC, C[harles]. E[dwin]. [Woodrow] Bean, Angus & Robertson Ltd,

  TLSold
 • A CONSULTING SURGEON IN THE NEAR EAST, A[lfred]. H[erbert]. Tubby,

  Lot No: 427

  Lot: 427

  A CONSULTING SURGEON IN THE NEAR EAST, A[lfred]. H[erbert]. Tubby,

  TLSold
 • MEN OF GALLIPOLI. THE DARDANELLES AND GALLIPOLI EXPERIENCE AUGUST 1914 TO

  Lot No: 428

  Lot: 428

  MEN OF GALLIPOLI. THE DARDANELLES AND GALLIPOLI EXPERIENCE AUGUST 1914 TO

  TLSold
 • BRESLAU - MIDILLI; EIN JAHR UNTER TURKISCHER FLAGGE, W. Wath, Berlin, Verlag

  Lot No: 429

  Lot: 429

  BRESLAU - MIDILLI; EIN JAHR UNTER TURKISCHER FLAGGE, W. Wath, Berlin, Verlag

  TLSold
 • GUIDE DE VOYAGEURS, Imp. D. Chemins de Fer Haidar Pacha, Direction Generale

  Lot No: 430

  Lot: 430

  GUIDE DE VOYAGEURS, Imp. D. Chemins de Fer Haidar Pacha, Direction Generale

  TLSold
 • THE WAR AND THE BAGDAD RAILWAY, Morris Jastrow, J. P. Lippincot Company,

  Lot No: 431

  Lot: 431

  THE WAR AND THE BAGDAD RAILWAY, Morris Jastrow, J. P. Lippincot Company,

  TLSold
 • THE SHORT CUT TO INDIA. THE RECORD OF A JOURNEY ALONG THE ROUTE OF THE BAGHDAD

  Lot No: 432

  Lot: 432

  THE SHORT CUT TO INDIA. THE RECORD OF A JOURNEY ALONG THE ROUTE OF THE BAGHDAD

  TLSold
 • FROM BERLIN TO BAGHDAD AND BABYLON, J[ohn]. A[ugustine]. Zahm, D. Appleton,

  Lot No: 433

  Lot: 433

  FROM BERLIN TO BAGHDAD AND BABYLON, J[ohn]. A[ugustine]. Zahm, D. Appleton,

  TLSold
 • THE ONLY POSSIBLE PEACE, Frederic C[lemson]. Howe, C. Scribner's, New York,

  Lot No: 434

  Lot: 434

  THE ONLY POSSIBLE PEACE, Frederic C[lemson]. Howe, C. Scribner's, New York,

  TLSold
 • THE HIJAZ RAILROAD, William Ochsenwald, University of Virginia Press,

  Lot No: 435

  Lot: 435

  THE HIJAZ RAILROAD, William Ochsenwald, University of Virginia Press,

  TLSold
 • LA TRAIN D’ORIENT ET LES VOYAGES PAR TERRE ET PAR MER DA PARIS A

  Lot No: 436

  Lot: 436

  LA TRAIN D’ORIENT ET LES VOYAGES PAR TERRE ET PAR MER DA PARIS A

  TLSold
 • THE DIPLOMACY OF BAGDAD RAILWAY 1890-1914, Paul K. Butterfield, Göttingen,

  Lot No: 437

  Lot: 437

  THE DIPLOMACY OF BAGDAD RAILWAY 1890-1914, Paul K. Butterfield, Göttingen,

  TLSold
 • LE DIVAN D'AMOUR DU CHERIF SOLIMAN, Chérif Soliman, Le Coffret du Bibliophile,

  Lot No: 438

  Lot: 438

  LE DIVAN D'AMOUR DU CHERIF SOLIMAN, Chérif Soliman, Le Coffret du Bibliophile,

  TLSold
 • AU PAYS DES MYSTÈRES PÈLERINAGE D'UN CHRÉTIEN À LA MECQUE ET À MÉDINE, Albert

  Lot No: 439

  Lot: 439

  AU PAYS DES MYSTÈRES PÈLERINAGE D'UN CHRÉTIEN À LA MECQUE ET À MÉDINE, Albert

  TLSold
 • LES CHEVAUX DU SAHARA ET LES MOEURS DU DESERT, E.Daumas, Paris, Librairie de

  Lot No: 440

  Lot: 440

  LES CHEVAUX DU SAHARA ET LES MOEURS DU DESERT, E.Daumas, Paris, Librairie de

  TLSold
 • HISTOIRE DES ARABES, L[ouis]. [Pierre-Eugène] A[mélie]. Sédillot, Hachette,

  Lot No: 441

  Lot: 441

  HISTOIRE DES ARABES, L[ouis]. [Pierre-Eugène] A[mélie]. Sédillot, Hachette,

  TLSold
 • THE SWORD OF ISLAM, Arthur N[aylor]. Wollaston, John Murray, London, 1905.

  Lot No: 442

  Lot: 442

  THE SWORD OF ISLAM, Arthur N[aylor]. Wollaston, John Murray, London, 1905.

  TLSold
 • [Anonim], LE JEUNE VOYAGEUR DANS LA SYRIE, l'Arabie et la Perse, Société des

  Lot No: 443

  Lot: 443

  [Anonim], LE JEUNE VOYAGEUR DANS LA SYRIE, l'Arabie et la Perse, Société des

  TLSold
 • L'ARABIE HEUREUSE SOUVENIRS DE VOYAGES EN AFRIQUE ET EN ASIE DE

  Lot No: 444

  Lot: 444

  L'ARABIE HEUREUSE SOUVENIRS DE VOYAGES EN AFRIQUE ET EN ASIE DE

  TLSold
 • MECCA THE BLESSED MADINAH THE RADIANT, Emel Esin (metin); Haluk Doğanbey

  Lot No: 445

  Lot: 445

  MECCA THE BLESSED MADINAH THE RADIANT, Emel Esin (metin); Haluk Doğanbey

  TLSold
 • MEINE WALLFAHRT NACH MEKKA, Heinrich von Maltzan, Georg Westermann,

  Lot No: 446

  Lot: 446

  MEINE WALLFAHRT NACH MEKKA, Heinrich von Maltzan, Georg Westermann,

  TLSold
 • DER PILGERZUG NACH MEKKA, F[riedrich]. W[ilhelm]. Hackländer, Buchverlag fürs

  Lot No: 447

  Lot: 447

  DER PILGERZUG NACH MEKKA, F[riedrich]. W[ilhelm]. Hackländer, Buchverlag fürs

  TLSold
 • PILGRIMS AND TRAVELERS TO THE HOLY LAND, Bryan F. Le Beau ve Menachem Mor

  Lot No: 448

  Lot: 448

  PILGRIMS AND TRAVELERS TO THE HOLY LAND, Bryan F. Le Beau ve Menachem Mor

  TLSold
 • A PRINCE OF ARABIA. George Stitt, The Emir Shereef Ali Haider, George Allen &

  Lot No: 449

  Lot: 449

  A PRINCE OF ARABIA. George Stitt, The Emir Shereef Ali Haider, George Allen &

  TLSold
 • ADVENTURES IN ARABIA AMONG THE BEDOUINS, William [Buehler] Seabrook, Druses,

  Lot No: 450

  Lot: 450

  ADVENTURES IN ARABIA AMONG THE BEDOUINS, William [Buehler] Seabrook, Druses,

  TLSold
 • A BRIEF GUIDE TO AL-HARAM AL-SHARIF, Jerusalem, Moslem Orphanage Press, 1950.

  Lot No: 451

  Lot: 451

  A BRIEF GUIDE TO AL-HARAM AL-SHARIF, Jerusalem, Moslem Orphanage Press, 1950.

  TLSold
 • PALESTINE ET SYRIE: ROUTES PRIBCIPALES A TRAVERS LA MESOPOTAMIE ET LA BABYLONE

  Lot No: 452

  Lot: 452

  PALESTINE ET SYRIE: ROUTES PRIBCIPALES A TRAVERS LA MESOPOTAMIE ET LA BABYLONE

  TLSold
 • СИНОП И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ [Sinop i yego Istoricheskoye Proshloye (SİNOP

  Lot No: 453

  Lot: 453

  СИНОП И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ [Sinop i yego Istoricheskoye Proshloye (SİNOP

  TLSold
 • MESELE Û MET'ELOKÊ K'URDA BI ZIMANÊ K’URDÎ Û RÛSÎ, Ordîxanê Celîl ve Celîlê

  Lot No: 454

  Lot: 454

  MESELE Û MET'ELOKÊ K'URDA BI ZIMANÊ K’URDÎ Û RÛSÎ, Ordîxanê Celîl ve Celîlê

  TLSold
 • HISTOIRE DES ISRAÉLITES DE SALONIQUE T. I. (140 AV. J TLC. À 1640) HISTOIRE

  Lot No: 455

  Lot: 455

  HISTOIRE DES ISRAÉLITES DE SALONIQUE T. I. (140 AV. J TLC. À 1640) HISTOIRE

  TLSold
 • CATALOGUE DES SCEAUX BYZANTINES, Extrait de la Revue Numismatique, 1914, p.

  Lot No: 456

  Lot: 456

  CATALOGUE DES SCEAUX BYZANTINES, Extrait de la Revue Numismatique, 1914, p.

  TLSold
 • SAMSOUN, PASSÉ - PRÉSENT - AVENIR, R[amire-Pie-Maxime]. Vadala, Librairie

  Lot No: 457

  Lot: 457

  SAMSOUN, PASSÉ - PRÉSENT - AVENIR, R[amire-Pie-Maxime]. Vadala, Librairie

  TLSold
 • LA MER NOIRE ET LES DÉTROITS DE CONSTANTINOPLE. H. Mischef, (Essai d’Histoire

  Lot No: 458

  Lot: 458

  LA MER NOIRE ET LES DÉTROITS DE CONSTANTINOPLE. H. Mischef, (Essai d’Histoire

  TLSold
 • BIBLIOGRAFIA DEI VIAGGIATORI ITALIANI: ORDINATA CRONOLOGICAMENTE ED

  Lot No: 459

  Lot: 459

  BIBLIOGRAFIA DEI VIAGGIATORI ITALIANI: ORDINATA CRONOLOGICAMENTE ED

  TLSold
 •  [Senate] 25th CONGRESS, 3d SESSION [200], MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE

  Lot No: 460

  Lot: 460

  [Senate] 25th CONGRESS, 3d SESSION [200], MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE

  TLSold
 • AMERICAN CONSULAR JURISDICTION IN THE ORIENT, Frank E. Hinckley, W. H.

  Lot No: 461

  Lot: 461

  AMERICAN CONSULAR JURISDICTION IN THE ORIENT, Frank E. Hinckley, W. H.

  TLSold
 • LEGATION PROPERTY IN CONSTANTINOPLE, TURKEY - LETTER FROM THE SECRETARY OF THE

  Lot No: 462

  Lot: 462

  LEGATION PROPERTY IN CONSTANTINOPLE, TURKEY - LETTER FROM THE SECRETARY OF THE

  TLSold
 • DES PATRIARCATS DANS L’EMPIRE OTTOMAN ET SPÉCIALEMENT EN ÉGYPTE, Sésostris

  Lot No: 463

  Lot: 463

  DES PATRIARCATS DANS L’EMPIRE OTTOMAN ET SPÉCIALEMENT EN ÉGYPTE, Sésostris

  TLSold
 • THE PATRIARCHS OF CONSTANTINOPLE, Claude Delaval Cobham, Cambridge, at the

  Lot No: 464

  Lot: 464

  THE PATRIARCHS OF CONSTANTINOPLE, Claude Delaval Cobham, Cambridge, at the

  TLSold
 • SVENSKA PALATSET I KONSTANTINOPEL, Bengt O. H. Johansson, Sveriges Kyrka och

  Lot No: 465

  Lot: 465

  SVENSKA PALATSET I KONSTANTINOPEL, Bengt O. H. Johansson, Sveriges Kyrka och

  TLSold
 • SECRETS OF THE BOSPHORUS, CONSTANTINOPLE, 1913-1916, Henry Morgenthau,

  Lot No: 466

  Lot: 466

  SECRETS OF THE BOSPHORUS, CONSTANTINOPLE, 1913-1916, Henry Morgenthau,

  TLSold
 • THE SULTAN AND HIS SUBJECTS, Richard Davey, Chatto & Windus, London, 1907.

  Lot No: 467

  Lot: 467

  THE SULTAN AND HIS SUBJECTS, Richard Davey, Chatto & Windus, London, 1907.

  TLSold
 • IS THAT LAMP GOING OUT ? TO THE HEROIC MEMORY OF FLORENCE NIGHTINGALE, Caesar

  Lot No: 468

  Lot: 468

  IS THAT LAMP GOING OUT ? TO THE HEROIC MEMORY OF FLORENCE NIGHTINGALE, Caesar

  TLSold
 • PANORAMA OF CYPRUS, PICTURE POSTCARDS OF CYPRUS 1899-1930, Satvros G.

  Lot No: 469

  Lot: 469

  PANORAMA OF CYPRUS, PICTURE POSTCARDS OF CYPRUS 1899-1930, Satvros G.

  TLSold
 • CHALCEDON, J[ohn]. S[tewart]. Macarthur, Society for Promoting Christian

  Lot No: 470

  Lot: 470

  CHALCEDON, J[ohn]. S[tewart]. Macarthur, Society for Promoting Christian

  TLSold
 • LA RÉNOVATION DE L’EMPIRE OTTOMAN. Paul Imbert, Affaires de Turquie, Librairie

  Lot No: 471

  Lot: 471

  LA RÉNOVATION DE L’EMPIRE OTTOMAN. Paul Imbert, Affaires de Turquie, Librairie

  TLSold
 • THE SCENTED GARDEN. ANTHROPOLOGY OF SEX LIFE IN THE LEVANT, Bernhard Stern,

  Lot No: 472

  Lot: 472

  THE SCENTED GARDEN. ANTHROPOLOGY OF SEX LIFE IN THE LEVANT, Bernhard Stern,

  TLSold
 • SECHZEHN JAHRE ALS QUARANTÄNEARZT IN DER TÜRKEI, Lamec Saad, Dietrich Reimer

  Lot No: 473

  Lot: 473

  SECHZEHN JAHRE ALS QUARANTÄNEARZT IN DER TÜRKEI, Lamec Saad, Dietrich Reimer

  TLSold
 • CLEMENTE VIII E SINAN BASSÀ CICALA: STUDIO STORICO, SECONDO DOCUMENTI INEDITI,

  Lot No: 474

  Lot: 474

  CLEMENTE VIII E SINAN BASSÀ CICALA: STUDIO STORICO, SECONDO DOCUMENTI INEDITI,

  TLSold
 • MICHEL PACHA (1819-1907) ENFANT DE SANARY - CRÉATEUR DE TAMARIS G.R.A.I.C.H.

  Lot No: 475

  Lot: 475

  MICHEL PACHA (1819-1907) ENFANT DE SANARY - CRÉATEUR DE TAMARIS G.R.A.I.C.H.

  TLSold
 • LES NOUVELLES DROLATIQUES DE MARC DE MONTIFAUD. Marc de Montifaud, 1880. 2ème

  Lot No: 476

  Lot: 476

  LES NOUVELLES DROLATIQUES DE MARC DE MONTIFAUD. Marc de Montifaud, 1880. 2ème

  TLSold
 • HISTOIRE DE TURQUIE DEOUIS LES TEMP LES PLUS RECULES JUSQU’A NOS JOURS,

  Lot No: 477

  Lot: 477

  HISTOIRE DE TURQUIE DEOUIS LES TEMP LES PLUS RECULES JUSQU’A NOS JOURS,

  TLSold
 • MEMOIR OF THE REV. PLINY FISK A. M., LATE MISSIONARY TO PALESTINE, FROM THE

  Lot No: 478

  Lot: 478

  MEMOIR OF THE REV. PLINY FISK A. M., LATE MISSIONARY TO PALESTINE, FROM THE

  TLSold
 • LES OPUSCULES DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME, ARCHEVEQUE DE CONSTANTINOPLE, Paris,

  Lot No: 479

  Lot: 479

  LES OPUSCULES DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME, ARCHEVEQUE DE CONSTANTINOPLE, Paris,

  TLSold
 • BOSPORO THRACIO LIB. III, P. Gyllıı, [Pierre Gilles], Lvgdvni Batavorum, Ayud

  Lot No: 480

  Lot: 480

  BOSPORO THRACIO LIB. III, P. Gyllıı, [Pierre Gilles], Lvgdvni Batavorum, Ayud

  TLSold
 • FROM IMMIGRANT TO EDUCATOR, Kevork A[vedis]. Sarafian, Vantage Press, New

  Lot No: 481

  Lot: 481

  FROM IMMIGRANT TO EDUCATOR, Kevork A[vedis]. Sarafian, Vantage Press, New

  TLSold
 • NOTES D’UN VOYAGEUSE EN TURQUIE, Marcelle Tinayre, Paris, Calman-Levy, [1909].

  Lot No: 482

  Lot: 482

  NOTES D’UN VOYAGEUSE EN TURQUIE, Marcelle Tinayre, Paris, Calman-Levy, [1909].

  TLSold
 • CONTES TURCS, Pertev Boratav, dessins de Abidine Dino, Paris, Editions Erasme,

  Lot No: 483

  Lot: 483

  CONTES TURCS, Pertev Boratav, dessins de Abidine Dino, Paris, Editions Erasme,

  TLSold
 • KONIA: LA VLLE DES DERVICHES TOURNIERS: SOUVENIRS D’UN VOYAGE EN ASIE MINEURE,

  Lot No: 484

  Lot: 484

  KONIA: LA VLLE DES DERVICHES TOURNIERS: SOUVENIRS D’UN VOYAGE EN ASIE MINEURE,

  TLSold
 • LA TURQUIE D’ASIE: GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE STATISTIQUE DESCRIPTIVE ET

  Lot No: 485

  Lot: 485

  LA TURQUIE D’ASIE: GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE STATISTIQUE DESCRIPTIVE ET

  TLSold
 • LA TURQUIE D’ASIE: GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE STATISTIQUE DESCRIPTIVE ET

  Lot No: 486

  Lot: 486

  LA TURQUIE D’ASIE: GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE STATISTIQUE DESCRIPTIVE ET

  TLSold
 • KONSTANTINOPEL BALKANSTAATEN, KLEINASIEN ARCHIPEL, CYPERN: HANDBUCH FÜR

  Lot No: 488

  Lot: 488

  KONSTANTINOPEL BALKANSTAATEN, KLEINASIEN ARCHIPEL, CYPERN: HANDBUCH FÜR

  TLSold
 • SUR LES LIGNES DE FEU - LE CARNET DE CHAMP DE BATAILLE DU COLONEL DJEMAL BEY -

  Lot No: 489

  Lot: 489

  SUR LES LIGNES DE FEU - LE CARNET DE CHAMP DE BATAILLE DU COLONEL DJEMAL BEY -

  TLSold
 • PUBLICATION FAITE PAR LA SOCIETE POUR LA PROPAGATION DES IDEES PASIFIQUES.

  Lot No: 490

  Lot: 490

  PUBLICATION FAITE PAR LA SOCIETE POUR LA PROPAGATION DES IDEES PASIFIQUES.

  TLSold
 • LA GUERRE EN ORIENT. AUX DARDANELLES ET DANS LES BALKANS, Gabriel Domergue,

  Lot No: 491

  Lot: 491

  LA GUERRE EN ORIENT. AUX DARDANELLES ET DANS LES BALKANS, Gabriel Domergue,

  TLSold
 • AU FEU AVEC LES TURCS. Journal d’Opérations (Compagne de Thrace: 12 Octobre -

  Lot No: 492

  Lot: 492

  AU FEU AVEC LES TURCS. Journal d’Opérations (Compagne de Thrace: 12 Octobre -

  TLSold
 • DIE TÜRKEI VON GESTERN UND HEUTE, Habib Edib, Berlin, Formstecher & Co., t.y.

  Lot No: 493

  Lot: 493

  DIE TÜRKEI VON GESTERN UND HEUTE, Habib Edib, Berlin, Formstecher & Co., t.y.

  TLSold
 • TURKISH LIFE IN TOWN AND COUNTRY, Lucy M[ary]. J[ane]. Garnett, G. P. Putnam’s

  Lot No: 494

  Lot: 494

  TURKISH LIFE IN TOWN AND COUNTRY, Lucy M[ary]. J[ane]. Garnett, G. P. Putnam’s

  TLSold
 • TAINA CIPREŞILOR RAPID-CONSTANTINOPOL-BIORAM, Camil Petrescu, Edutura Cartea

  Lot No: 495

  Lot: 495

  TAINA CIPREŞILOR RAPID-CONSTANTINOPOL-BIORAM, Camil Petrescu, Edutura Cartea

  TLSold
 • CHI SI AIUTA DIO L’AIUTA (SELF-HELP) IN TUTTI I RAMI DELL’UMANA ATTIVITA

  Lot No: 496

  Lot: 496

  CHI SI AIUTA DIO L’AIUTA (SELF-HELP) IN TUTTI I RAMI DELL’UMANA ATTIVITA

  TLSold
 • DER BOSPHOR UND CONSTANTINOPEL, A. Dethier, Wien, Alfred Hölder, 1876. 84+2 s.

  Lot No: 497

  Lot: 497

  DER BOSPHOR UND CONSTANTINOPEL, A. Dethier, Wien, Alfred Hölder, 1876. 84+2 s.

  TLSold
 • THE DANUBIAN PRINCIPALITIES, THE FRONTIER LANDS OF THE CHRISTIAN AND THE TURK.

  Lot No: 498

  Lot: 498

  THE DANUBIAN PRINCIPALITIES, THE FRONTIER LANDS OF THE CHRISTIAN AND THE TURK.

  TLSold
 • A MONTH AT CONSTANTINOPLE, Albert Smith, London, David Bogue, MDCCCL [1850].

  Lot No: 499

  Lot: 499

  A MONTH AT CONSTANTINOPLE, Albert Smith, London, David Bogue, MDCCCL [1850].

  TLSold
 • AM BOSPHORUS UND GOLDENEN HORN, P. Raymond Netzhammer, Stans, Typo. Von Ad. &

  Lot No: 500

  Lot: 500

  AM BOSPHORUS UND GOLDENEN HORN, P. Raymond Netzhammer, Stans, Typo. Von Ad. &

  TLSold
 • PRIVATE LIFE OF THE SULTAN, Georges Dorys [Alexandre Adonossi], D. Appleton,

  Lot No: 501

  Lot: 501

  PRIVATE LIFE OF THE SULTAN, Georges Dorys [Alexandre Adonossi], D. Appleton,

  TLSold
 • LESSICO ITALIANO - TURCO, Luigi Bonelli, Roma, Istituto per l’Orient, 1952.

  Lot No: 502

  Lot: 502

  LESSICO ITALIANO - TURCO, Luigi Bonelli, Roma, Istituto per l’Orient, 1952.

  TLSold
 • LA POLITIQUE MONETAIRE DE LA TURQUIE DEPUIS 1929, René Houille, Paris,

  Lot No: 503

  Lot: 503

  LA POLITIQUE MONETAIRE DE LA TURQUIE DEPUIS 1929, René Houille, Paris,

  TLSold
 • AN ORGAN FOR THE SULTAN, Stanley Mayes, Putnam, London, MCMLVI [1956]. 272 s,

  Lot No: 504

  Lot: 504

  AN ORGAN FOR THE SULTAN, Stanley Mayes, Putnam, London, MCMLVI [1956]. 272 s,

  TLSold
 • GUIDE DES VOYAGEURS EN ALLEMAGNE, EN HONGRIE ET À CONSTANTINOPLE, Heinrich

  Lot No: 505

  Lot: 505

  GUIDE DES VOYAGEURS EN ALLEMAGNE, EN HONGRIE ET À CONSTANTINOPLE, Heinrich

  TLSold
 • [Anonim], BLANCHE DE RANZI, OR THE BEAUTIFUL TURKISH SLAVE, translated from

  Lot No: 506

  Lot: 506

  [Anonim], BLANCHE DE RANZI, OR THE BEAUTIFUL TURKISH SLAVE, translated from

  TLSold
 • NELLA CITTÀ DEI SULTANI, Francesco Ferruccio Macola, Sul 'Duilio'.

  Lot No: 507

  Lot: 507

  NELLA CITTÀ DEI SULTANI, Francesco Ferruccio Macola, Sul 'Duilio'.

  TLSold
 • DAS PAPIERGELD IN DER FINANZ-UND WÄHRUNGSGESCHICHTE DER TÜRKEI 1839 - 1909

  Lot No: 508

  Lot: 508

  DAS PAPIERGELD IN DER FINANZ-UND WÄHRUNGSGESCHICHTE DER TÜRKEI 1839 - 1909

  TLSold
 • Havacılık Tarihi - ETUDE SUR LE DROIT AERIEN TURC, Nasir Zeytinoglu, Imp. H.

  Lot No: 509

  Lot: 509

  Havacılık Tarihi - ETUDE SUR LE DROIT AERIEN TURC, Nasir Zeytinoglu, Imp. H.

  TLSold
 • OUR YOUNG AEROPLANE SCOUTS IN TURKEY, Horace Porter, A. L. Burt Company, New

  Lot No: 510

  Lot: 510

  OUR YOUNG AEROPLANE SCOUTS IN TURKEY, Horace Porter, A. L. Burt Company, New

  TLSold
 • ROMANCE OF THE BOSPHORUS, Dorina Lady Neave, Hutchinson, London, [c 1949]. 256

  Lot No: 511

  Lot: 511

  ROMANCE OF THE BOSPHORUS, Dorina Lady Neave, Hutchinson, London, [c 1949]. 256

  TLSold
 • WONDERFUL ADVENTURES OF Mrs SEACOLE IN MANY LANDS, Mary Seacole, Falling Wall

  Lot No: 512

  Lot: 512

  WONDERFUL ADVENTURES OF Mrs SEACOLE IN MANY LANDS, Mary Seacole, Falling Wall

  TLSold
 • RECIPES FROM EAST AND WEST Euterpe Craies, George Routledge, London, [c 1920].

  Lot No: 513

  Lot: 513

  RECIPES FROM EAST AND WEST Euterpe Craies, George Routledge, London, [c 1920].

  TLSold
 • ASSYRIAN COOKERY, David Benjamin Warda, 1989. 126 s, baştan sona resimli,

  Lot No: 514

  Lot: 514

  ASSYRIAN COOKERY, David Benjamin Warda, 1989. 126 s, baştan sona resimli,

  TLSold
 • THE OTTOMAN KITCHEN, Sarah Woodward, Conran Octopus Ltd, London, 2001. 144 s,

  Lot No: 515

  Lot: 515

  THE OTTOMAN KITCHEN, Sarah Woodward, Conran Octopus Ltd, London, 2001. 144 s,

  TLSold
 • DINNER AT OMAR KHAYYAM’S, George Mardikian, The Viking Press, New York, 1948

  Lot No: 516

  Lot: 516

  DINNER AT OMAR KHAYYAM’S, George Mardikian, The Viking Press, New York, 1948

  TLSold
 • THE BELLE ÉPOQUE OF THE ORIENT-EXPRESS, M. Wiesenthal, Geocolor, Barcelona,

  Lot No: 517

  Lot: 517

  THE BELLE ÉPOQUE OF THE ORIENT-EXPRESS, M. Wiesenthal, Geocolor, Barcelona,

  TLSold
 • THE ORIENT EXPRESS: THE HISTORY OF THE ORIENT EXPRESS SERVICE FROM 1883 TO

  Lot No: 518

  Lot: 518

  THE ORIENT EXPRESS: THE HISTORY OF THE ORIENT EXPRESS SERVICE FROM 1883 TO

  TLSold
 • THE ORIENT-EXPRESS: A CENTURY OF RAILWAY ADVENTURES, Jean des Cars ve

  Lot No: 519

  Lot: 519

  THE ORIENT-EXPRESS: A CENTURY OF RAILWAY ADVENTURES, Jean des Cars ve

  TLSold
 • LE VOYAGE À CONSTANTINOPLE: L'ORIENTEXPRESS, Petraco-Pandora, 1997. 197 s,

  Lot No: 520

  Lot: 520

  LE VOYAGE À CONSTANTINOPLE: L'ORIENTEXPRESS, Petraco-Pandora, 1997. 197 s,

  TLSold
 • ORIENT EXPRESS THE LIFE AND TIMES OF THE WORLD'S MOST FAMOUS TRAIN, E[dward]

  Lot No: 521

  Lot: 521

  ORIENT EXPRESS THE LIFE AND TIMES OF THE WORLD'S MOST FAMOUS TRAIN, E[dward]

  TLSold
 • VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS THE RETURN OF THE WORLD’S MOST CELEBRATED TRAIN,

  Lot No: 522

  Lot: 522

  VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS THE RETURN OF THE WORLD’S MOST CELEBRATED TRAIN,

  TLSold
 • PULLMANS OF THE VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS, Shirley Sherwood, Watmoughs

  Lot No: 523

  Lot: 523

  PULLMANS OF THE VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS, Shirley Sherwood, Watmoughs

  TLSold
 • LUXURY TRAINS FROM THE ORIENT EXPRESS TO THE TGV, George Behrend, The Vendome

  Lot No: 524

  Lot: 524

  LUXURY TRAINS FROM THE ORIENT EXPRESS TO THE TGV, George Behrend, The Vendome

  TLSold