BÜYÜK ADA SANATORYUMUNUN TALİMAT-I UMUMİSİ, İstanbul, 1341 (1925), 6 sayfa