TÜRK MÜHENDİSLER BİRLİĞİ ESAS NİZAMNAMESİ, Ankara, 1931. 17 s.