Rubabın Cevabı, TEVFİK FİKRET, İstanbul, 1327 (1911) , 9 Sayfa.Tevfik Fikret’ten yıllarca yazdığı meşhur Servet-i Fünun Mecmuası’na göndermeli edebiyat tarihi için kayıtlara girmemiş nadide bir dize: “SERVET-İ FÜNUN AİLE-İ EDEBİYESİDİR HALE-İ NUR GİBİ FİKRET’İN” TEVFİK FİKRET’TEN İTHAFLI…