Müzayede Kuralları

1) Müzayedeye konan mallar satıcılara aittir. İstanbul Müzayede sadece aracı durumundadır.

2) Müzayedeye katılmak için bayrak numarası almak gerekmektedir. Bayrak numarası, müzayede salonuna gelerek, fax veya e-mail ile alınabilir.

3) Malı en yüksek peyi veren alır (başlangıç değerinden yüksek olmak kaydıyla). Münadi (müzayede yöneticisi) malı bayrak numarası alan (salona katılan, yazılı pey bırakan veya internet sitemizden pey veren) katılımcılardan en yüksek peyi verene satışı gerçekleştirir.

4) Aynı lot numarasına birden fazla aynı miktarda pey veren varsa, münadi aynı peyler arasında ilk peyi verene lotu satar. Fax veya telefon veya bizzat gelerek pey verenler adına münadi “MASA” diye pey veren şahıslar adına müzayede yönetimini ve satışı gerçekleştirir.

5) Müzayedede nihai satış SALONDA münadi tarafından neticelendirilir. Münadi “SATTIM” ibaresi kullanarak satış işlemini gerçekleştirdiğinde en yüksek peyi veren lotu almak ile yükümlü duruma geçmektedir.

6) Bu katalogda belirtilen fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Bu fiyatların altında mal satılamaz.

7) Katalogda bulunan lotlar ile ilgili açıklamalar lotun gerçek durumunu geniş kapsamlı yansıtamayabileceği için, müzayedeye katılacakların malları müzayede öncesi görmesini tavsiye ederiz. Katalogda bulunan fotoğraf görüntü ve açıklamalar tamamen rehberlik maiyetindedir. Satış gerçekleştikten sonra eserlerin incelenmiş olduğu varsayılarak herhangi bir ayıp veya kusur itirazında bulunulamaz. Müzayedeye katılanlar 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olmadığını peşinen beyan ederler.

8) Satın alınan eserlerin toplam bedeli peşin olarak alınır. Alıcı, satış bedelinin tamamına ek olarak, KDV ve  komisyon (ve komisyonun KDV’si) öder. Toplam bedel, satış sonunda peşin olarak ödenecektir. Ödemeler, nakit veya KREDI KARTI ile yapılabilir. Alınan lotlar ödeme gerçekleşmeden teslim edilmez. Komisyon oranı %20’dir.

9) D ORGANİZASYON YAYINCILIK TEKSTİL VE TİCARET A.Ş. (İstanbul Müzayede), müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak veya toplu halde satışını yapmak ya da satışını reddetme gerekirse müzayedeyi katalog sıra ve numarası izlemeden yapma yetkisine sahiptir.  Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

10) Müzayedede satılmayan parçaların müzayede sonrası satışında listedeki başlangıç fiyatı bağlayıcı değildir. Bu rakam mal sahibinin tercihleri doğrultusunda değişebilir.

11) Müzayede açık olarak yapılır. Bayrak alıp kayıt yaptırmak veya artırmada bulunup, müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuzun tüm hak ve vecibelerini peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

12) Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda şirketin bilgisayar kayıtları, müzayede tutanakları ve ticari defterleri münhasır ve yemin gerektirmeksizin kesin delildir.

13) Katılımcının müzayedeye telefon ile katılmak için şirketimize ait “Müzayede Sipariş Formu”nu imzalaması gerekmektedir.

14) Müzayedeye katılarak 12.000 TL ve üzeri bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır.

15) Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve görüntü İstanbul Müzayede’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen yayınlanamaz.