Tasvîr-i Efkâr Gazetesi Sahibi TALHA EBUZİYYA İmzalı Mektup (Hasarlı Haliyle)