ŞERH-İ HADİS-İ ERBÂİN, Şeyh İsmail Hakkı Bursalı, 1253 (1837), 391 sayfa. Döneminin orijinal deri cildi içerisinde.