KİTAB-I UMDET ÜS-SASALİHİN Fİ TERCÜME-İ GUNYET ÜT-TALİBİN Abdülkadir Geylani’den Tercüme Eden Süleyman Hüsnü 1303 (1887), 2 cilt 294 + 283 sayfa. Döneminin orijinal cildinde.