TERCÜME-İ NEFEHAT ÜL-ÜNS, Abdurrahman Cami den Lemii Mahmud Bin Osman, İstanbul Dar Üt-tıbaat Ül-amire, 1270 81854), 13 + 711 sayfa. Döneminin orijinal deri cildi içerisinde.