• Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules

51. Müzayede Kitap

OSMANLICA ve TÜRKÇE KİTAPLAR İSTANBUL ve İZMİR ile ilgili KİTAPLAR ERMENİCE, RUMCA KİTAPLAR NADİR SÖZLÜKLER OSMANLI ve TÜRKİYE ile ilgili KİTAPLAR

Lot Number: 201 » Kitap

HAVVÂB-I HAYAL, Antepli Hüsnü Efendi, Mekteb-i Sanayi Matbaası, İstanbul 1261 [1845], 31 sayfa.Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  225 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 202 » Kitap

ÇİÇEKÇİNİN ÇİÇEĞİ, Carter, (Çeviren: Hacı Hakkı Paşa). İstanbul Ceride-i Askeriye Matbaası, 1296 [1879]. 128 sayfa.

 • Starting Bid

  120 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 203 » Kitap

ZÜBDETÜ'L-NESÂYİH, Pir-i Herât, Abdullah el-Ensârî, İstanbul 1269 [1853], 20 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 204 » Kitap

EL ÇİZİMİ OSMANLICA ANATOMİ ATLASI 1900 Başları 21 sayfa, 28 x 20 cm. ebatlarında

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 205 » Kitap

ARICILIK REHBERİ, ARICI TAKVİMİ, Bertrand, Eduard, (Çeviren: Mustafa Kemal [Palankalı]). İstanbul 1340 [1924], Vatan Matbaası, 461+16+19 sayfa, 2 Planş, 1 Levha, Resimli

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 206 » Kitap

MER’İYET-İ AHKÂMINA Bİ’LİSTİZAN İRADE-İ SENİYYE-İ CENÂB-I PADİŞAHI ŞEREF-MÜTEALLİK BUYURULMUŞ OLAN ZONGULDAK LİMANI NİZAMNAMESİ, İstanbul 1328 [1912], Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, 16 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 207 » Kitap

TÜRK TATAR TARİHİ, A. Battal Taymas, Mokadin, Japonya, 1938, 154 sayfa. Japonya baskısı Nadir bir Arap harfli Türkçe kitap…

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 208 » Kitap

Finans Tarihi - BANKALAR VE MUAMELÂTI, Emiroğlu Mehmed Ziya, İstanbul, 1918, Matbaa-i Orhaniye, Kütübhane-i İctihad, 86+1+7 sayfa.Bankacılık ile ilgili Osmanlıca nadir bir kitap…

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 209 » Kitap

MADEN MÜHENDİSLERİNİN VEZÂİFİNE MÜTEALLİK TALİMÂTTIR, İstanbul 1311 [1894], Âmire Matbaası, 14 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 210 » Kitap

MERİYET-İ AHKÂMINA Bİ’L-İSTİZAN İRADE-İ SENİYYE-İ CENÂB-I PADİŞAHÎ ŞEREF-SÜNÜH VE SUDÛR BUYURULAN MAÂDİN NİZAMNÂMESİDİR, İstanbul 1322 [1905], 30+1 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 211 » Kitap

MERİYET-İ AHKÂMINA Bİ’LİSTİZAN İRADE-İ SENİYYE-İ CENÂB-I PADİŞAHÎ ŞEREF-SÜNÜH VE SUDÛR BUYURULAN TAŞ OCAKLARI NİZAMNÂMESİDİR, İstanbul 1322 [1905], Minasyan Matbaası, 16 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 212 » Kitap

MERİYET-İ AHKÂMINA Bİ’LİSTİZAN İRADE-İ SENİYYE-İ CENÂB-I PADİŞAHÎ ŞEREF-MÜTEALLİK BUYURMUŞ OLAN TAŞ OCAKLARI NİZAMNÂMESİ, İstanbul, Minasyan Matbaası, 1322 [1905]. 16 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 213 » Kitap

MECLİS-İ UMÛMİCE 1325-1326 İCTİMAİ ZARFINDA KABUL VE TASDİK EDİLİB MER’İYET-İ AHKÂMINA Bİ’L-İSTİZAN İRADE-İ SENİYYE-İ CENÂB-I PADİŞÂHÎ ŞEREF-MÜTEALLİK BUYURULMUŞ OLAN KAVANÎN, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1328 [1912], 240-352. s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 214 » Kitap

VAKT-İ SEFERDE BİLCÜMLE MUHTELİF ZABITANIN BERABERİNDE GÖTÜRECEĞİ EŞYAY-I MEŞAHİR CEDVELDİR, İstanbul, 1325 (1909), 6 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 215 » Kitap

NEVÂHİ MERKEZLERİNDE BULUNAN NAHİYE MECLİSLERİNİN VEZÂİF-İ SULHİYE VE ADLİYESİNİ MÜBEYYİN NİZAMNÂMEDİR, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1325 [1909]. 20 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 216 » Kitap

GEDİKLERİN İLGASI HAKKINDA KANUN-İ MUVAKKAT, İstanbul, 1329 (1913), 6 sayfa

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 218 » Kitap

VALİ BEY EFENDİ NAMINA MECLİS-İ UMUMİDE KIRAAT OLUNAN İZAHNAME, İzmir, Vilayet Matbaası, 1330 (1914), 8 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 219 » Kitap

7,65 MİLİMETRE ÇAPINDA 1909 MODELİ MAKSİM MİTRALYÖZÜ TARİFNÂMESİ, İstanbul, Matbaa-i Askeriye, 1335 [1917]. 43 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 220 » Kitap

ASKERÎ TARİH VE COĞRAFYA, 2. KİTAB, İSTİKLÂL HARBİ, Ahmed Nihad, İstanbul 1926, Harbiye Mektebi Matbaası, 57 - 306 sayfalar. Diğer baskıları olmasına rağmen bu kitap Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 221 » Kitap

TERBİYEVÎ RUHİYAT LABORATUVARI, Mustafa Rahmi [Balaban], İstanbul, Matbaa-i Âmire, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Maarif Vekâleti Neşriyatı, 1339 [1923]. 31+2 s, resimli.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 222 » Kitap

MAARİF HAKKINDA LÂYIHALAR I: İstanbul, Matbaa-i Âmire Matbaası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekâleti Neşriyatı, 1339 [1923] 162+1 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 223 » Kitap

MECMUA-İ ASAR-I EDEBİYE, BİRİNCİ SENE BİRİNCİ CİLD, ÜÇÜNCÜ CÜZ, SENE REBİYÜLAHİR 1298 [1881]. 65 - 96. Sayfalar

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 224 » Kitap

HAMURABİ KANUNU. DÖRT BİN SENE EVVEL BABİL’DE TEDVİN EDİLEN DÜNYANIN EN ESKİ KAVANÎN KÜLLİYATI, Bodrumlu Avram Galanti, İstanbul, Kağıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 1341 [1925]. 96 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 225 » Kitap

DARÜLFÜNUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI SAYI 1 - 9 İstanbul, Evkaf Matbaası, 1925. 1928

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 226 » Kitap

MEKTEB-İ HARBİYEDE TEDRİS EDİLMEK ÜZERE HAZIRLANMIŞ OLAN TA’BİYE DERSLERİ, İsmail [Berkok], İstanbul 1926, Mekteb-i Harbiye Matbaası, (1. Cilt. 4. Cüz), 167 sayfa. Bu cüz Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 227 » Kitap

FİLİSTİN RİC'ATİ, Vecihî, İstanbul, 1337 [1921], Askerî Matbaa, 90 sayfa, Mustafa Kemal Paşa da dahil paşaların portreleri yer almaktadır.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 228 » Kitap

İSMAİL HAKKI KIRAATI, Birinci Kısım, Birinci Tab, (Muallim İsmail Hakkı), Selanik, Osmanlı Asır Matbaası, 1315 [1899], 103 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 229 » Kitap

MEKTEB TALEBESİYLE SEYYAHÎNİN TEMİN-İ İSTİFADELERİNE HÂDİM FRANSIZCA - TÜRKÇE MECMUA-İ MÜKALEME. MANUEL DE CONVERSATİON EN FRANÇAİS ET EN TURC A L'USAGE DES ECOLES ET DES VOYAGEURS, Connor, James, (Çeviren:
Ragıb Rıfkı [Özgürel]). İstanbul 1329 [1913], Sancakcıyan Matbaası, 6+387 sayfa

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 230 » Kitap

RİSALE-İ HAVASS-I EBYATÜ’LKASÎDETÜ’L- BÜR’E VE’LMUDÂRİYYE: Şerafeddin Ebu Abdullah Muhammed b. Said Bûsîrî, (Çeviren: İbrahim b. Mehmed el-Yalvacî Busirî). İstanbul 1311 (1894), Mahmud Bey Matbaası, 14+56 sayfa.
Döneminin orijinal deri cildi içerisinde...

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 231 » Kitap

KARA DAVUD, Nizamettin Nazif [Tepedelenlioğlu], İstanbul 1928, Türk Matbaası, 1. Kitap 406 sayfa + 2. Kitap (407 - 445) 39 sayfa Osmanlıca + 3. Kitap 148 + 4 sayfa Yeni Harflerle, Resimli 3 KİTAP BİR ARADA. Osmanlıca başlayıp yeni harflerle biten Kitap yazarından ithaflı ve imzalı...

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 232 » Kitap

KAVÂİD-İ FARİSİYYE, İZMİR Hafız Nuri Efendi Matbaası, 48 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 233 » Kitap

HEYBELİDE’Kİ MEKTEB-İ BAHRİYE-İ ŞÂHÂNEYE MAHSÛS NİZAMÂT-I DAHİLİYEDEN ŞERÂİT-İ KABULİYE, İstanbul 1330 (1914) 25 sayfa + 20 Planş

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 234 » Kitap

BİN BİR BUSE, EN ŞEN EN ŞUH HİKAYELER, İstanbul, Âmedi Matbaası, 1339 - 1340 [1923 - 1924]. 16 FASİKÜL, TAM TAKIM

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 235 » Kitap

KADIN AFV ETDİKTEN SONRA, (Çeviren: Hasan Bahri). İstanbul, 1328 (1912) Mesai Matbaası, 77 + Resimli

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 236 » Kitap

1. MUHADESE-İ DİL Ü AŞK İstanbul 1289 (1872) İzzet Efendi Matbaası, 42+10 sayfa. 2. USÛL-İ FENN-İ FELÂHAT. KİMYA-İ ZİRAAT: (Çeviren: Hasan Tahsin - Mahmud Nedim) İstanbul 1291(1874), Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1+4+296+2 sayfa. İki Kitap bir arada…

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 237 » Kitap

ESKİ AŞK GECELERİ, Mehmed Rauf, İstanbul, 1927, Yeni Kitab Matbaası, Kanaat Kütüphanesi İlyas, 160 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 238 » Kitap

AŞK, Selânikli Abdi Tevfik, İstanbul, Teshil-i Tıbaat Matbaa ve İdaresi, 1329 [1913]. 4+160 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 239 » Kitap

MAHASİN, HANIMLARA MAHSUS, 1324 (1908) 1 - 12 SAYI TAM TAKIM

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 240 » Kitap

HİKAYE KÜLLİYATI DERGİ, 1920 Yılları 1 - 19 Sayı TAM TAKIM Mehmed Rauf ve Halit Ziya Uşaklıgil’in hafif meşrep hikayelerinin yayınlandığı dergi…

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 241 » Kitap

TARİHTE GÜZEL KADINLAR, Mehmed Enisi [Yalkı], İstanbul, (1341-43,) Cihan Mat., 128 sayfa.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 242 » Kitap

KADIN MESELESİ, Petrof, Grigor, (Çeviren: T. N. - Muhsin Ahmed). İstanbul 1928, İkdam Matbaası, 108+1 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 243 » Kitap

İKİ GÜZEL GÜNAHKÂR. BEDİA - ELENİ, Ahmed Rasim, İstanbul, 1338 [1922], İkdam Matbaası, 80+48+7, Resimli

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 244 » Kitap

HEYETULLAH SULTAN VE ZEVCİ. ÂLİ MACERALAR, Samih Fethi, İstanbul, 1330 [1914], Yeni Osmanlı Matbaası, 16 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 245 » Kitap

DERSAADET TELEFON TÜRK ANONİM ŞİRKETİ TELEFON REHBERİ SENE 14 1927, 368+48 s. Bu senesi Özege Kataloğunda bulunmamaktadır

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 246 » Kitap

İSTANBUL TELEFON TÜRK ANONİM ŞİRKETİ TELEFON REHBERİ, SENE 17 1930, 4+356+30 s.

 • Starting Bid

  900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 247 » Kitap

DEVLET-İ ÂLİYE İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA MÜNAKİD TİCARET MUKAVELENÂMESİDİR, Imprimerie Osmanie, İstanbul 1898, 9 s.

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 248 » Kitap

OSMANLI AHRAR FIRKASI BEYANNÂMESİ, İstanbul 1324 [1908] Mahmud Bey Matbaası, 13 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 249 » Kitap

OSMANLI AHRAR FIRKASI. NİZAMNÂME-İ DAHİLİ VE PROGRAM, İstanbul 1324 [1908] Matbaa-i Âmire, 16 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 250 » Kitap

VAKA-İ SULTAN ABDÜLAZİZ: Ahmed Saib, Kahire 1326 [1908], Hindiyye Matbaası, 214 sayfa.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list