• Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules

51. Müzayede Kitap

OSMANLICA ve TÜRKÇE KİTAPLAR İSTANBUL ve İZMİR ile ilgili KİTAPLAR ERMENİCE, RUMCA KİTAPLAR NADİR SÖZLÜKLER OSMANLI ve TÜRKİYE ile ilgili KİTAPLAR

Lot Number: 251 » Kitap

TERCİ-İ BEND TERKİBİ-İ BEND Ziya Paşa, İstanbul 1289 (1872), Mühendisyan Ohannes Matbaası, 12 + 12 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 252 » Kitap

TUHFE-İ REMZİ, Ahmed Remzi [Akyürek], İstanbul 1344 [1928], Emniyet Matbaası, 48 sayfa. Yazarından ithaflı ve imzalı…

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 253 » Kitap

RESİM DERSLERİ, Mehmed Celal [Arseven], İstanbul, A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası,1313 [1895]. 119+ 4 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 254 » Kitap

YAĞMURDAN DOLUYA, Feuillet, Octave, (Çeviren: Mehmed Rauf). İstanbul Karabet Matbaası, 50 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 255 » Kitap

BERLİN EMRÂZ-I AKLİYE VE ASABİYE KONGRESİ, Raşid Tahsin, İstanbul 1326 [1910], Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 39 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 256 » Kitap

TEFSİR TARİHİ, Bergamalı Cevdet, İstanbul 1927, Ahmed Kâmil Matbaası, Darülfünûn İlahiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti Neşriyatı, 152+5 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 257 » Kitap

OSMANLI AHRAR FIRKASI. NİZAMNÂME-İ DAHİLİ VE PROGRAM, İstanbul 1324(rumi) 1908(miladi), Matbaa-i Âmire, 16 sayfa

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 258 » Kitap

TARİH-İ AZİZİYE, İbrahim Kemalî, İstanbul, Şark Matbaası, 1291 [1874]. 3+90+1 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 259 » Kitap

MANZUME-İ DURÛB-İ EMSÂL, Hıfzı, İstanbul Tab'hane-i Âmire, 1262 [1846] 25 sayfa.

 • Starting Bid

  275 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 260 » Kitap

ZAFERNÂME ŞERHİ, Abdülhamid Ziya Paşa , 135 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 261 » Kitap

FERDA-YI GARAM, Mehmed Rauf, İstanbul 1329 [1913], Selânik Matbaası, Edebiyat-i Cedide Kütübhanesi, 115 sayfa.

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 262 » Kitap

AKABE MES'ELESİ, Rüşdü Paşa, İstanbul 1326 [1910], Matbaa-i Osmaniye, 154+3 sayfa + 2 adet katlanır planş harita.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 263 » Kitap

MUHTASAR COĞRAFYA RİSALESİ, Selim Sabit, La-Türki Matbaası, İstanbul 1297 (1880), 53+7 Le. Çok güzel renkli taşbaskı haritalarıyla bir Osmanlı son dönem atlası.

 • Starting Bid

  900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 265 » Kitap

TÜRK YILI 1928, Yusuf Akçuraoğlu, Yeni Matbaa, İstanbul 1928, 654+1 s. 1 Le. 2 Pl. Resimli. Türk Ocakları Merkez Heyeti tarafından yayınlanmış olan eser Türkiye ve Türk dünyası hakkında hazırlanmış bir salname hüviyetindedir.

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 266 » Kitap

TÜRKİYE SEYR-İ SEFÂİN İDARESİ REHBERİ, Matbaa-i Ahmet İhsan, İstanbul 1926, 168 s. 13 Le. Resimli. Türkiye deniz taşımacılığı, hatlar, vapurlar ve faaliyetleri hakkında salname tarzında hazırlanmış bol resimli önemli bir kaynak.

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 267 » Kitap

TÜRKİYE SEYR-İ SEFÂİN İDARESİNİN TARİHÇESİ, Abdülehad Nuri, İstanbul, Ahmed İhsan Matbaası, 1926. 5+182+2, sayfa.

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 268 » Kitap

KONYA VE REHBERİ, Ferit - Mümtaz Bahri - Faik - Mehmet Muhlis, Ahmet İhsan ve Şürekası Matbaacılık, İstanbul 1339 (1923), 92+2 s. 29 Pl. 1 Le. Resimli. Konya için hazırlanmış olan rehberin sonundaki Konya şehir planını gösteren katlanır harita özellikle dikkat çekicidir.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 269 » Kitap

ASYA KITASI COĞRAFYASI RİSALESİ, Tabhâne-i Âmire, İstanbul, Hicri 1258 (miladi 1842 tarihli). 84 sayfa + 1 adet katlanır ASYA Haritası Nadir Bir Taşbaskı Kitap. Özege Kataloğu’nda görülmemektedir…

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 270 » Kitap

2 BİLİMSEL Taşbaskı KİTAP BİR CİLT İÇERİSİNDE 1. MÜSELLESAT-I MÜSTEVİYE, Necip Paşa, Zartaryan Matbaası, 1295 (1878), 87 + 3 Sayfa 2. TAKVİM-ÜL-MÜHENDİSİN, Osman Nuri, İstanbul Mekteb-i Fünun-u Harbiye Matbaası, 1290 (1873), 14 + 3 + 382 sayfa.

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 271 » Kitap

MİFTAH-ÜL TEFÂSİR, Dar Üt-Tıbaatül Amire, 1289 (1871), 71 + 296 sayfa. Kuran ayetlerinin çeşitli tefsirlerdeki yerleri için yapılmış kılavuz.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 272 » Kitap

OSMANLIDA TİCARET TARİHİ OSMANLI DEVLETİ İLE YABANCI DEVLETLER ARASINDA TANZİM OLUNAN, BU DEVLETLERİN TÜCCARLARININ KARA VE DENİZ GÜMRÜKLERİNDE TABİ OLACAKLARI KURALLAR 269 Sayfa 1279 (1863) tarihli Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 273 » Kitap

KELİMAT-I TÜRKİYE VE RUMİYE Girid Sıbyan Mektebleri için cem’olunan, Hanya Hakikat Matbaası, 1312 [1895], 86 sayfa. Girit baskısı nadir bir kitap…

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 274 » Kitap

MUHARRERAT-I UMUMİYE MECMUASI, Bab-ı Ali Hariciye Nezareti Umuru İdare Müdiriyet-i Umumiyesi, İstanbul Matbaa-i Amire, 1332 [1916], 154 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 275 » Kitap

1325 SENESİ BÜTÇE KANUNU, 1325 Senesi Mesârıf-ı Fevkalade Bütçe Kanunu, Takvim-i Vekayı Matbaası, İstanbul, 1325 [1909], 32 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 276 » Kitap

GEMİCİLİK FENNİ, İsmail Hakkı, Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane Matbaası, İstanbul 1290 (1873), 11+391 s. 114 planş. Denizcilikle ilgili olarak hazırlanmış temel eserimiz olup bilhassa çizim ve planşlarıyla göz doldurmaktadır.

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 277 » Kitap

MÜNTAHABÂT-I MİR NAZİF, (Çeviren: Nazif). Kahire 1261 [1845] Bulak Matbaası, 135+336 sayfa.

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 278 » Kitap

NAZM-ÜL CEVAHİR, AYNÎ, İstanbul, Dâr üt-Tıbaat ül-Amire, 1241 (1826), 4 + 112 sayfa. Mühendishane Matbaası’nda basılmış eserlerdendir.

 • Starting Bid

  700 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 279 » Kitap

SURİYE VİLÂYETİ SÂLNÂMESİ, 32. DEF'A, Şam 1318 [1902], Suriye Vilâyet Matbaası, 416 sayfa.

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 280 » Kitap

İLK HİLÂL-İ AHMER SERGİSİ REHBERİ, İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1332 [1916]. 74 + 104 sayfa. Bol reklamlı…

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  5

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 281 » Kitap

ANADOLU'DA İÇİLECEK SULAR VEFEYÂT ÜZERİNDE MÜHİM BİR ÂMİLDİR: Nazmi Asaf, İstanbul 1926, Yeni Matbaa, 26 sayfa. Anadolu’da sular ile ilgili nadir bir OSMANLICA KİTAPLAR….

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 282 » Kitap

BÜYÜK MEVZULARDA UFAK FİKİRLER, Bigiyef, Musa Carullah Efendi [Bigi] , Saint Petersburg 1914, M. A. Maksudof Matbaası , 112 sayfa, kapaksız eksik haliyle

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 283 » Kitap

KARESİ VİLÂYETİ TARİHÇESİ İsmail Hakkı [Uzunçarşılı], İstanbul Hüsn-i Tabiat Matbaası, 1341 [1925]. 143+1 sayfa + 1 adet katlanır harita.

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 284 » Kitap

DURÛB-I EMSÂL-İ OSMANİYE VE FRANSEVÎYE, Demetriades, Jean D., İstanbul 1305 (1888), Matbaa-i Ebüzziya, 25 Çift sayfa metin, Türkçe ve Fransızca’dır.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 285 » Kitap

MUSAVVER SÂLNÂME-İ SERVET-İ FÜNÛN. 1. SENE 1326, İsmail Subhi - Mehmed Fuad, İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1329 [1913]. Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 128+4 sayfa. Bol resimli..

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 286 » Kitap

KAVANÎN-İ ÂL-İ OSMAN DER-HÛLÂSA-İ MEZÂMİN-İ DEFTER-İ DİVÂN, Ayn Ali, İstanbul, Tasvir-i Efkâr Gazetesi Matbaası, 1280 [1864]. 140 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 287 » Kitap

MÜNTAHABÂT-I EVLİYA ÇELEBİ, Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1279 [1863], Tab'hane-i Âmire, 115 sayfa.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 288 » Kitap

MUSAVVER SERVET-İ FÜNÛNUN TARİHÇESİ, İstanbul 1328 [1912] Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 48 sayfa.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 289 » Kitap

MENÂKIB-I EMİR SULTAN ALEYHİ'R-RAHMET-İ VE'L-GUFRAN, Senayi, İstanbul, İzzet Efendi Matbaası, 1289 [1872]. 104 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 290 » Kitap

TİCARET-İ BERRİYE ve BAHRİYE KANUNNÂMESİ, İstanbul 1303 [1886] 324 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 291 » Kitap

İNCİR,: Mehmed Ziya Yazıcızâde Mehmed, İzmir, 1928, Bilgi Matbaacılık Anonim Şirketi, 98 sayfa. (haliyle)

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 292 » Kitap

BELÂGAT-İ OSMANİYE, Ahmed Cevdet Paşa, İstanbul, Mürüvvet Matbaası, 1303 [1887]. 204 sayfa.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 293 » Kitap

ANADOLU'DA TANİN, Ahmed Şerif, İstanbul 1326 [1910], Tanin Matbaası, 336 sayfa.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 294 » Kitap

CİNNET-İ MEŞÂHİR 1. Giy dö Mopassan [Guy de Maupassant], Mazhar Osman [Usman], İstanbul 1327 (1911), Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 31+1 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 295 » Kitap

HÛLÂSATÜ’L-İTİBAR, Giridî Ahmed Resmî, İstanbul 1286 (1870), Mühendisyan Matbaası, 99 sayfa.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 296 » Kitap

YEMEN’E İSTİCLAB-I NAZAR-I DİKKAT, Cemaleddin ibn el-Hatip, İstanbul 1327, Matbaa-i Ebüzziya, [1911]. 386+2 sayfa.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 297 » Kitap

HEZAR ESRAR, Behcet - Molla Abdülhak - Hayrullah, İstanbul, Muhib Matbaası 1285 [1869]. 220 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 298 » Kitap

AŞÇI BAŞI, Mahmud Nedim, İstanbul 1318 (1902), Kasbar Matbaası, 254 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 299 » Kitap

EMSÂL-İ HAKİKÂT, Mehmed Receb, İstanbul Asır Matbaası, 1315 [1897]. 75 sayfa

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 300 » Kitap

LİBERALİZM YAHUD HÜRRİYETPERVER BİR HÜKÛMET NASIL HAREKET EDER?, Faguet, Emile, (Çeviren: Hasan Vasfi [Menteş]). İstanbul, Sancakcıyan Matbaası, 1326 [1910]. 208 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list