• Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules

51. Müzayede Kitap

OSMANLICA ve TÜRKÇE KİTAPLAR İSTANBUL ve İZMİR ile ilgili KİTAPLAR ERMENİCE, RUMCA KİTAPLAR NADİR SÖZLÜKLER OSMANLI ve TÜRKİYE ile ilgili KİTAPLAR

Lot Number: 151 » Kitap

MECMUA-İ MUKARRERATI- TEMYİZİYE: HUKUK KISMI 1327 CİLT 1 CÜZ 1 - 12, Dersaadet, Selanik Matbaası, 1330 [1912]. 574 s.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 152 » Kitap

SÂLNÂME-İ NEZARET-İ MAARİF-İ UMÛMİYE. 3. SENE: İstanbul 1318 [1902], Matbaa-i Âmire, (3. Sene), 7+ 477 sayfa.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 153 » Kitap

KARAGÖZ SALNAMESİ, Dördüncü Sene, İstanbul Nefaset Matbaası, 1913, 96 sayfa.

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 154 » Kitap

MİZANÜ’T-TEVÂRİH. 74 SENELİK, Hüseyin Hilmi, İstanbul 1328 [1912] Matbaa-i Osmaniye, 32 sayfa.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 155 » Kitap

Bİ’L-UMÛM HARİTA İNKİŞAFLARI. DENİZ HARİTALARI VE MİKYASLAR, Muammer, Ahmed Rasim, Ankara, Harita Matbaası, 1928. 85+13 s [bu kısım latin harfleriyle basılmıştır].

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 156 » Kitap

GRİNİÇ NISFU’N-NEHARİYE NAZARAN 1917 SENESİ İÇİN HESAB OLUNMUŞ TAKVİM-İ BAHRÎ, İstanbul, Matbaa-i Bahriye, 1332 [1916]. 175+32 s, 2 harita.

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 157 » Kitap

MUHAFAZA-İ ÂSÂR-I ATİKA ENCÜMEN-İ DAİMİSİ BİR SENELİK MESAİSİNE DAİR RAPOR. 21 Mayıs 1334, İstanbul, Âmire Matbaası, 1336 [1920]. 8 sayfa.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 158 » Kitap

KONYA VİLÂYETİ HALKİYÂT VE HARSİYÂTI, Saadeddin Nüzhet [Ergun] - Mehmed Ferid, Konya 1926, Konya Vilâyet Matbaası, 347+4 sayfa. (yorgun haliyle)

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 159 » Kitap

NİZAMAT-I MECLİS-İ AYAN VE MECLİS-İ MEBUSAN, 1296 (1879), İstanbul, 51 sayfa. Nadir bir Arapça I. Meclis-i Mebusan Nizamnamesi…

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 160 » Kitap

ASKERÎ HIFZISSIHHA, Abdülkadir Lütfü [Noyan], İstanbul 1926, Kader Matbaası, 3+514 sayfa + 3 Planş, Resimli

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 161 » Kitap

MADEN SULARI: Şerafeddin b. Arif, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1309 [1892] Mahmud Bey Matbaası, 336 sayfa.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 162 » Kitap

NEVAÎ: NEVAÎ GÜNÜ MÜNASEBETİYLE, Bakü, Azerbaycan Edebiyat Cemiyeti Neşriyatı, 1926. 108 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 163 » Kitap

İLM-İ MÜSTEHASÂT CETVELİ. TABLEAU DE PALEONTOLOGİE, Alâiyeli Ali Vehbi, İstanbul 1921, Âmire Matbaası, 1 Levha halinde

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 164 » Kitap

DERSAADET ÜSKÜDAR VANK’IN BAĞI’NDA VÂKİ ARSEN EFENDİ TESİS ETMİŞ OLDUĞU AĞAÇ VE FİDANLARA MAHSUS KATALOG VE FİYAT TARİFESİ, İstanbul 1323 [1904], Matbaa-i Ahmed İhsan, 16 Sayfa büyük boy, Resimli Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 165 » Kitap

TELHİS-İ AMELİYAT-I VİLADİYE, Hüsnü Şakir, İstanbul 1342 [1923], Orhaniye Matbaası, 175 + 9 sayfa. Bu nüsha Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 166 » Kitap

ODUN KOKUSU, Aka Gündüz [Enis Avni], İstanbul 1928, İkdam Matbaası, 112 sayfa. Yazarından ithaflı ve imzalı…

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 167 » Kitap

TATARCA OKU, Muhittin Kurban Ali ve A. Battal,1900 Başları, 46 sayfa. Kazan Baskısı…

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 168 » Kitap

ŞÛRA-YI HÜKÜMETİN MİLLİ MESELESİ, Bakü, 1926, 119 sayfa. Erken dönem sol yayınlardan…

 • Starting Bid

  225 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 169 » Kitap

KAZAN TÜRKLERİ TARİHÎ VE SİYASÎ GÖRÜŞLER, Abdullah Battal [Taymas], İstanbul 1925, Amedî Matbaası, Finlandiyada Yaşayan Kazan Türklerinden Bir Gurup, 248 sayfa, Resimli, 2 Harita

 • Starting Bid

  225 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 170 » Kitap

MENÂKIB-I ŞERÎF VE TARİKATNÂME-İ PİRAN VE MEŞÂYİH-İ TARİKAT-I ÂLİYE-İ HALVETİYE. KADDESÂLLAHÛ SIRREHÜMÜ’S-SENİYE, Yusuf ibn Yakub, İstanbul 1290 [1873] 74 sayfa + Sonunda Risale fî Tahkiki’t-tasavvuf vardır (7 sayfa)

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 171 » Kitap

MÜKÂLEMAT-I TÜRKİYYE ARABİYYE ( TÜRKÇE ARAPÇA KONUŞMA KİTABI), Naum Fethullah Sehhar, Musul, 1896, 194 + 4 sayfa.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 172 » Kitap

MEVLİD-İ ŞERİF, Girid Hanya Hakikat Matbaası, 1312 [1895], 51 sayfa. Girit Baskısı ve Özege kataloğunda görülmeyen bir kitap…

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 173 » Kitap

MALUMAT-I NÂFİA, Kandiye Mekteb-i İslamiye Matbaası, 1303 [1886], 16 sayfa. Girit Baskısı ve Özege kataloğunda görülmeyen bir kitap…

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 174 » Kitap

TERCÜME-İ TELEMAK, Fènelon, François de Salignac de la Mothe , (Çeviren: Yusuf Kamil Paşa). İstanbul, Tasvir-i Efkâr Matbaası,1279 [1863]. 16+318 sayfa.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 175 » Kitap

TAKVİM-İ NÜCÛMÎ. 1322 Sene-i Mevlid-i Şemsi 1309 Sene-i Kameri-i Hicri: Ahmed Şakir Paşa, İstanbul 1309 [1892] Matbaa-i Ebüzziya, 79 + 2 sayfa.

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 176 » Kitap

TOP TOPARLAĞININ TEÇHİZATI, askeri özel yayın. 4 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 177 » Kitap

ALTI KOŞUM HAYVANINA MAHSUS BİR TOPLUK KOŞUMUN AKSAMI, Askeri özel yayın. 4 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 178 » Kitap

PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ ÜZERİNE SALAVAT-I ŞERÎFE GETİRMENİN DÜNYEVÎ VE UHREVÎ FEZÂİLİ İLE SALÂT-I TEFRİCİYENİN HAVASINI MÜBEYYİN RİSÂLEDİR, Kasabzâde Osman Ferid, İstanbul, Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1342 [1924]. 16 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 179 » Kitap

MANZUM VE RESİMLİ MASALLAR, Hüseyin Avni, İzmir Sada-yı Hak Matbaası, 1337 [1921]. 35+1 sayfa. İzmir Baskısı Osmanlıca masal kitabı…

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 180 » Kitap

BEYGİR TERBİYESİ VE BİNİCİLİK USÛL VE KAVÂİDİ (1. KİTAP - KISIM 1-2), James Filis, çeviren: Mehmed Sadık, İstanbul, A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1318 [1902]. 242 s, 24 planş

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 181 » Kitap

TEKMİLETÜ’L-İBER, İKİNCİ KISIM Adüllatif Subhi Paşa, İstanbul, Takvimhane-i Âmire, 1278 [1862]. 1+28 s, 20 levha Kitabın başında yazarın İbn Haldun’dan çevirdiği Miftahü’l-İber adlı eser vardır.

 • Starting Bid

  800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 182 » Kitap

ARUZ EL-ENDELÛSİ (Divan Edebiyatında Aruz Vezni Kullanışı Hakkında), Halil Efendi, İstanbul, 1287, 47 sayfa, taşbaskı

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 183 » Kitap

OSMANLICA ATLAS, Taşbaskı harita üzeri elle yazılıp hazırlanmış. 23 Adet 29 x 20 cm. ebatlarında haritadan oluşmaktadır.

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 184 » Kitap

FENN-İ İMALÂT-İ NAFİADAN: TURÛK-İ MÜTENEVVİA-İ ÂDİYYE ATLASI. MEKÂTİB-İ ÂLİYYE-İ MÜLKİYYE VE HUSUSİYLE HENDESE-İ MÜLKİYYE. MEKTEB-İ HÜMAYÛNU ŞÂKİRDANINA TEDRİS EDEİLMEK ÜZERE…, Alphonse Debauve, mütercim: Hayri, İstanbul, Tophane-i Âmire Matbaası, 1302 [1885]. 9 LEVHA.

 • Starting Bid

  1,200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 185 » Kitap

MÜKEMMEL VE MUFASSAL TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATLASI, Mehmed Rüşdü - Mehmed Abdülkadir, İstanbul, Kâgıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, Tefeyyüz Kitabhanesi,1928. 1+8+136 s. 32 pafta

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 186 » Kitap

PİYADE SINIFINA MAHSUS DAHİLİYE VE SEFERİYEDEN MEVÂD-I MÜCMELEYİ HAVİ MALUMAT VE TERBİYE-İ ASKERİYE, Mustafa Ragıp, Mekteb-i Fünun-u Harbiye Matbaası, 1307 (1891), 23 + 422 sayfa.

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 187 » Kitap

Polis Tarihi - CRYPTOGRAPHIE, Milli Emniyet Hizmeti, Hizmete Özel Yayın, 191 sayfa. Kripto yazışmalar hakkında istihbarat için iç hizmet yayını.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 189 » Kitap

ÂSÂR-I RIFAT PAŞA: Mehmed Sadık Rifat Paşa, İstanbul 1275 (1859) Takvimhane-i Âmire Matbaası, 8+52+52+103+3+23+42+34+4 sayfa.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 190 » Kitap

MİLLET VE HÜKÜMET, Dr. Lütfü, Paris Cihan Matbaası, 1324 [1908]. 28 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 191 » Kitap

SULTAN AHMED PARKI VE ÂSÂR-I ATİKASI, Mehmed Raif, İstanbul, Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1332 [1916]. 51 sayfa. Yazarından ithaflı ve imzalı…

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 192 » Kitap

İSTANBUL'DA YARIM ASIRLIK VAKAYİ-İ MÜHİMME, [Basiretçi] Ali, İstanbul, Matbaa-i Hüseyin Enver, 1325 [1909]. 75 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 193 » Kitap

SENUSİLER VE GARBİ MISIR, Hüsamettin, Matbaa-i Amire, İstanbul, b1332 [1916], 46 sayfa + 2 Levha. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 194 » Kitap

BAHRİYE MÜZESİ KATALOĞU, Ali Sami, İstanbul, Matbaa-i Bahriye, 1333 [1917]. 84 sayfa + 33 Planş

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 195 » Kitap

İSTANBUL ŞEHREMÂNETİ’NE EVKÂFDAN DEVR EDİLEN SULAR, Nazım, İstanbul, Şehremaneti Matbaası, 1341 [1926]. 60 Sayfa. İstanbul Suları ile ilgili nadir bir kitap…

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 196 » Kitap

MERASİM-İ TEŞRİFATİYEYE TÂBİ KABULLERDEN MAADA HUZUR-İ HÜMAYUNDA HUSÛSİ SÛRETDE ŞEREF-İ MÜSÜLE NAİLİYYET HAKKINDA TALİMÂTNÂMEDİR, İstanbul 1328 [1912], Tanin Matbaası, 26 sayfa.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 197 » Kitap

TARİH-İ VAK'A-İ SAKIZ, Seyyid Mehmed Emin Vahid Paşa , İstanbul, Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1290 [1873] 52 sayfa.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 198 » Kitap

FETH-İ KONSTANTİNİYYE, İmamzâde Mehmed Esad , İstanbul, Muhib Matbaası, 1285 [1868]. 22 sayfa

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 199 » Kitap

HİLYE-İ HAKANÎ, Mehmed Hakanî, İstanbul, İmamecizâde Mehmed Emin Bey Matbaası, 1292 [1875]. 34 sayfa

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 200 » Kitap

BERGÜZAR, Ahmed Remzi Mevlevî [Akyürek], Kastamonu, Kastamonu Vilâyet Matbaası, 1329 [1913]. 46 sayfa.

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list