MEHMET AKİF Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları, EŞREF EDİB, 2. Cilt, Asârı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı, Burhaneddin Matbaası, 1939. 322 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…