S. PERTEV BOYAR, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devirlerinde Türk Ressamları, Jandarma Basımevi, Ankara, 1948, 255 s., 24 x 17 cm. Pertev Boyar tarafından imzalı… ,