Süleyman Nazif (1870 – 1927) İttihat Terakki Cemiyeti iktidarının valisi sıfatıyla Musul‘a geldiğinde “Musul Valisi” olarak imzaladığı 1332 (1906) Tarihli Mektup.