Tâhirü’l-Mevlevî (d 1877 – 1951) Maltepe Askeri Lisesi Edebiyat Muallimi İken 29.11.1930 Tarihli Fotoğraf