TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ KURUCULARINDAN ve GENEL SEKRETERİ EDHEM NEJAT İmzalı Fotoğraf. "Kıyafet-i Milliye hatırası olmak üzere teyzem hanım efendiye takdim 1332 (1916) Edhem Nejat (imza)" 17 x 2,5 cm.