KURTULUŞ SAVAŞI’NDA 1. ORDU KUMANDANI ALİ İHSAN PAŞA BURDUR’DA HALK İLE Fotoğraf. “Foto Birinci Ordu” Kaşeli 6,5 x 11 cm.