KURTULUŞ SAVAŞI’NDA 1. ORDU KUMANDANI ALİ İHSAN PAŞA SUBAYLARIYLA ARAZİDE Fotoğraf. “Foto Birinci Ordu” Kaşeli 6,5 x 11 cm.