[Mary Adelaide] Walker, EASTERN LIFE AND SCENERY WITH EXCURSIONS IN ASIA MINOR, Mytilene, Crete, and Roumania, Chapman and Hall, London, 1886.
2 cilt: xiii, 346 s, 1 lavha; x, 295, 48 s kitapçı katalogu, 1 lavha, 19.5 x 12.5 cm, bez ciltlerinde. İkinci cildin önemli bir bölümünde harem ve Bursa ile ilgili gözlemlere yer verilir.
Mary Adelaide Walker, hayatının ömenli bir bölümünü (1856-1904) İstanbul’da geçirmiş İngiliz ressam ve yazardır. İstanbul, Anadolu, Balkan ülkeleri ve Ege Adalarına yaptığı
seyahatleri Through Macedonia to the Albanian Lakes (1864), Eastern Life and Scenery, With Excursions in Asia Minor, Mytilene, Crete, and Roumania (London, 1886) ve
Untrodden Paths in Roumania (London, 1888), Old Tracks and New Landmarks: Wayside Sketches in Crete, Macedonia, Mitylene, etc, (London, 1897) gibi seyahatnamelerinde
anlatır. Modern dönemin kitap eleştirmenleri Mary Adelaide Walker gibi sapa ve tehlikeli yerleri gezen Viktorya döneminin bayan gezgin grubunu yeni yeni takdir etmeye
başlamıştır. İstanbul’da kilisede görevli bir İngiliz papazın kızkardeşi olan Mary Adelaide Walker büyük bir olasılıkla İstanbul’a Kırım savaşından biraz sonra, aşağı yukarı 1856
yılında gelir ve kırk yıl boyunca Doğu’da yaşar. İstanbul’da “Constantinople during the Crimean War” adlı eseriyle tanınan Lady Hornby ile tanışır ve kitabını resimler. Bayan
Walker 1860 yılında papazlık görevini sürdürmek üzere Selânik’e giden kardeşine refakat eder, orada kaldıkları süre içinde kendisi kuzey Yunanistan bölgesinde uzun bir
gezi gerçekleştirir. Böylelikle İstanbul’dan Çanakkale yoluyla Kavala’ya oradan da Filippi’ye kadar olan yerleri ziyaret eder. Ardından Aynoroz yarımadasının çevresini gemiyle
yapar, Selanik’e varır, oradan Pella, Edessa, Manastır, Ohrit, Kastorya ve Florina’yı ziyaret eder. Walker bugünkü Türkiye’nin Trakya topraklarında ve Bitinya (Bolu) yöresinde
yaptığı geziler hakkında, ayrıca Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan halkların gelenekleriyle ilgili birçok kitap yazmıştır. Bu değerli ve nadir seyahatname müzayedelerde
ilk defa görülmektedir