BAHR-İ SEFİD (ÇANAKKALE) BOĞAZI HARİTASI
Erkan-ı Harbiye Umumi Matbaası, 1331 (1915) Tarihli, 50 x 68 cm