YEMEN SAN’A HARİTASI
Yedinci Ordu Hümayun Erkan-ı Harbiye Dairesi
Kolağası Cevad
62 x 72 cm.