NAZIM HİKMET BÜTÜN ESERLERİ, Cilt 1, (Şiirler 1916 - 1951), Steno - Varna, 1993, 384 s.