Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı, NÂZIM HİKMET, Dost Yayınları, Ankara, 1966, 60 s.