AYANLAR DEVRİNDE BOLU 1224 - 1227 BİRİNCİ KISIM, MÜDAFAA-İ MİLLİYE MENFAATİNE, Midhat Kemal, Bolu, Bolu Matbaası, 1334 [1918]. 73 s.