KÂBE TASVİRLİ TAŞBASKI HAC VEKALETNAMESİ, 1940 - 1950 Yılları, 39 x 54 cm.