KÂBE TASVİRLİ TAŞBASKI HAC VEKALETNAMESİ, 1930 - 1940 Yılları, 27 x 37,5 cm.