Die Türkei im Weltkrieg, Herausgegeben Durch das Kriegsfürsogeamt des K.U.K.

Wilh[elm] Victor Krausz, Die Türkei im Weltkrieg, Herausgegeben Durch das Kriegsfürsogeamt des K.U.K. Kriegministeriums Druck. Hemes Buch U. Kunstdruckerei ges M.B.H., 1916. [8] s. metin, [1] yaprak levha listesi, 34 levhada 47 renkli resim, resimler levhalara yapıştırılmış ve paspartu içine alınmıştır, tüm sayfa ve levhalar yayıncının soğuk damgasını taşımaktadır. 50 x 14 cm (folyo), yayıncısının orijinal desenli bez cildinde.

34 PLANŞ, 47 RENKLİ RESİM, 50 x 41 cm.

CİHAN HARBİ ÖNEMLİ DEVLET ADAMI VE KOMUTANLARIN RESİMLERİNİN DE YER ALDIĞI ALBÜM…

Batı anlayışına dönük resim geleneğinin bizde yaygınlaşmasından sonra zaman zaman Avrupa’dan ressamlar ve heykeltıraşlar Osmanlı yönetimice davet edilmiştir. Davet edilen Avrupalı sanatçılar Türkiye ile ilgili görünümlerin yanı sıra padişah, saray ve üst yönetimde görev alanların portrelerini de yapmışlardır. 1. Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda yurda dönen “Meşrutiyet Kuşağı Sanatçıları” için dönemin Erkan-ı Harbiye Reisi ve Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafından Şişli’de bir resim atölyesi kurdurulmuştur. Bu atölyede görevlendirilen İbrahim Çallı, Namık İsmail, Sami Yetik, Avni Lifij, Hikmet Onat, Beyrutlu Ali Cemal, Ruhi Bey ve arkadaşlarınca I. Dünya Savaşı’nın karanlık günlerini ve aynı zamanda Türk kahramanlarını anlatan savaş kompozisyonları meydana getirmişlerdir. Bu atölyede yapılan büyük boyutlu savaş kompozisyonları ile Osmanlı ile ittifak halinde olan Avusturya ve Almanya başkentleri olan Viyana ve Berlin’de sergilenmiştir. Aynı program kapsamında yurda davet edilen Avusturyalı ressam Wilhelm Victor Krausz yurdumuza gelerek çok sayıda resim yaptığını bu resimlerinden oluşan bir sergiyi de tüm sanat dünyasına sunduğunu görüyoruz. Wilhelm Victor Krausz (1878-1959) Avusturya asıllı ressamdır. Viyana ve Paris’te resim eğitimi aldı. İngiltere, Hollanda, İspanya ve İsviçre’yi gezdi. Krausz, başta dönemin padişahı Sultan V. Mehmed Reşat olmak üzere birçok Türk büyüğünün portresinin yanı sıra Çanakkale muharebelerinde de bizzat bulunarak savaş kroki ve desenlerinden oluşan bir dizi çalışmada bulunmuştur. Krausz’un bu yıllarda yaptığı eserler Avusturya Savaş Bakanlığı tarafından yayınlanan müzayedemizde sunulan bu nadir eserde toplanmıştır. “I. Dünya Savaşı’nda Türkiye” başlığını taşıyan bu eserde yer alan çalışmaların önemlileri şunlardır; Süleymaniye Camii, V. Sultan Gazi Mehmed, Sadrazam Prens Sait Halim, Şeyhulislâm Hayri Efendi, Dahiliye Nazırı Talat Bey, Hariciye Nazırı Halil Bey, Enver Paşa, Esad Paşa, Cevat Paşa, Cemal Paşa, İsmail Hakkı Paşa, Kazım Bey, Mustafa Kemal Bey, L. von Sanders, Goltz Paşa, Gelibolu’da bir asker çadırında, Haliç’te Harp Gemileri, Gelibolu’da Bir Çeşme Başında Erat, Tophane’de Yangın, İzmir’den Görünüş, Anadolu’da Bir Avusturya-Macaristan Bataryası. Albümde Mustafa Kemal, henüz Anafartalar’da genç bir komutanken resmedilmiştir. Bu kitabı 34 adet levhası tam olarak bulmak oldukça zordur.