HALK DERSHANELERİNE MAHSUS
TÜRK ELİFBASI, İstanbul, Devlet
Matbaası, 1928. 24 s.