RESİMLİ HESAB: DEVRE-İ ÛLA BİRİNCİ SENEYE MAHSUS, E. Hakkı, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1336 [1920]. [49] s,
sayfalar numarasızdır, renkli resimli.