Mimarlık Tarihi - MÜHENDİS MEKTEBİ Ders Notlarından MEBHAS-I
TURUK (YOLLARLA İLGİLİ), Mütercimi Mehmed Fikri, 1329 (1913), Dersaadet,
Şapografik Baskı, 215 sayfa.
Ve TURUK, Mühendis Mektebi Müdürü Turuk ve Demiryolları Muallimi Mühendis
Mehmed Nuri, Gümüş