MÜHENDİS MEKTEBİ KÜTÜPHANESİ MADENİYÂT VE ARZIYÂT,
Ahmed Mâlik, İstanbul Devlet Matbaası, 1926, 464 sayfa.