YAZMA ESER
TARİH-İ PEÇEVİ
Mehmed bin İbrahim ketebeli
Hicri 1071 (miladi 1660) tarihli
Ünlü tarihçi İbrahim Peçevi’nin ünlü eseri. Ketebeden anlaşıldığı kadarıyla bu nüsha İbrahim Peçevi’nin
ölümünden sadece 10 sene sonra OĞLU MEHMED TARAFINDAN yazılmış olan nüshadır.