• Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules

51. Müzayede Kitap

OSMANLICA ve TÜRKÇE KİTAPLAR İSTANBUL ve İZMİR ile ilgili KİTAPLAR ERMENİCE, RUMCA KİTAPLAR NADİR SÖZLÜKLER OSMANLI ve TÜRKİYE ile ilgili KİTAPLAR

Lot Number: 401 » Kitap

VAZİFE VE MESULİYET - BİRİNCİ CÜZ: MUKADDİME, PADİŞAH, ŞEHZADELER, Ahmed Rıza, Mısır’da tab olunmuştur. 1320 [1904]. 26 s.

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 402 » Kitap

VAZİFE VE MESULİYET - ÜÇÜNCÜ CÜZ: KADIN, Ahmed Rıza, Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti marifetiyle Paris’te tab olunmuştur. 1324 [1908]. 56 s.

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 403 » Kitap

BİÇKİ NAZARİYAT VE KAVÂİDİNİN TEDRİSAT-I ÂLİYE KISMI, Behire Hakkı, İstanbul, Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1332 [1913]. 115 s, şekilli.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 404 » Kitap

BİÇKİ NAZARİYAT VE KAVÂİDİNİN TEDRİSAT-I İBTİDAİYE KISMI, Behire Hakkı, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1332 [1913]. 202 s, şekilli.

 • Starting Bid

  225 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 405 » Kitap

DİVÂN-I ŞEYH İLHAMİ VE SEYYİD BATTAL GAZİ, Ali İlhami, hazırlayan: Şükrü, İstanbul, Necm-i İstikbâl Matbaası, İtimat Kütüphanesi, 1334 [1918]. 89+2 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 406 » Kitap

DİVÂN-I EŞREFÜ’Ş-ŞUARÂ Mustafa Eşref Paşa, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1278 [1861]. 3+202 s.

 • Starting Bid

  375 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 407 » Kitap

FERHAD İLE ŞİRİN, İstanbul, Tefeyyüz Kütüphanesi, 1331 [1915]. 119 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 408 » Kitap

LEYLA İLE MECNUN, İstanbul, İkbal Kütüphanesi, Marifet Matbaası, 1928. 144 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 409 » Kitap

ÜÇ AYDA FRANSIZCA ÖĞRENMEK USULÜ, Ali Feraz, Feraz Ticarethanesi, 1924. 72 s.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 410 » Kitap

TÜRK HALK EDEBİYATI, İgnats Kunoş, İstanbul, Yeni Matbaa, İkbâl Kütübhanesi Sahibi Hüseyin, 1343 [1927]. 206 s.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 411 » Kitap

KİTAP ve KİTAPÇILIK, Onbeş günde bir çıkar, Sahibi Hakkı Tarık Us, Basıldığı Yer Vakit Basımevi. 1936, 1 - 14 SAYI

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 412 » Kitap

MEŞHUR İSKENDERİYE KÜTÜPHANESİNE DAİR RİSALEDİR, Mehmed Mansur, İstanbul, Ceride-i Askeriye Matbaası, 1300 [1883] 184+2+2 sayfa.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 413 » Kitap

YENİ ŞARK KÜTÜBHANESİNİN ESÂMİ-İ KÜTÜBÜ 1340 - 1924, İstanbul 1340 [1924] 4+91 sayfa. (postadan pullu geçmiş olarak)

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 414 » Kitap

KANAAT KİTABHANESİ VE MATBAASI. FİHRİST-İ KÜTÜB, İstanbul 1329 [1913] Kanaat Matbaası, 16 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 415 » Kitap

TARİHİ MEDENİYETTE KÜTÜPHANELER, Balcızade Tahir Harimi, Balıkesir Vilayet Matbaası, 1931, 571 sayfa

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 416 » Kitap

DEFTER-İ KÜTÜBHANE-İ EBUSİFİY, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1304 [1886], 398 s.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 417 » Kitap

EN YENİ NEŞRİYAT-I ASKERİYE FİHRİSTİ, İstanbul Matbaa-i Askeriye, 1338 [1922]. 48 Sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 418 » Kitap

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİM ESERLERİ YAYIMLARI (1948 yılı sonuna kadar yayımlanan eserleri göstermektedir.), İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı, 1950. 32 s;

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 419 » Kitap

MAARİF VEKİLLİĞİ NEŞRİYATI 1: ESER ADLARINA GÖRE ALFABETİK KATALOG, İstanbul, Maarif Vekilliği, 1942. 24 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 420 » Kitap

İSTANBUL KÜTÜPHANELERİ REHBERİ, Muzaffer Gökman, İstanbul, Sühulet Basımevi, 1947. 2. basım, 24 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 421 » Kitap

İNKILÂP KİTAPHANESİ ESKİ HARFLERLE BASILMIŞ MUFASSAL KİTAP KATALOĞU, İstanbul, İnkılâp Kitaphanesi, 1933. 128 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 422 » Kitap

AKŞAM KİTAPHANESİ ŞİMDİYE KADAR NE YAPTI? 1934, İstanbul, Akşam Matbaası, 1934. 48+4 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 423 » Kitap

TEFEYYÜZ KİTAPHANESİNDE BULUNAN KİTAPLARIN İSİMLERİNİ HAVİ YENİ FİHRİSTTİR, İstanbul, Vatandaş Matbaası, t.y. 40 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 424 » Kitap

TEFEYYÜZ KİTAPHANESİNDE BULUNAN KİTAPLARIN İSİMLERİNİ HAVİ YENİ FİHRİSTTİR, İstanbul, Vatandaş Matbaası, [1932]. 56 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 425 » Kitap

CUMHURİYETİN XXII NCİ YILDÖNÜMÜNDE YAYIMLANAN 129 KLASİK VE MODERN ESERİN LİSTESİ, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1945. 8 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 426 » Kitap

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1945. 36 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 427 » Kitap

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI KATALOĞU, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1948. 112 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 428 » Kitap

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1946. 160 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 429 » Kitap

İSTANBUL KÜTÜPHANELERİ, Muzaffer Gökman, İstanbul Hüsnütabiat Matbaası, 1939, 24 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 430 » Kitap

MURAT MOLLA, HAYATI KÜTÜPHANESİ VE ESERLERİ, Muzaffer Gökman, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1943, 40 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 431 » Kitap

İNKILÂP KİTAPHANESİ 1933 YENİ HARFLERLE KİTAP KATALOĞU, İstanbul, İnkılâp Kitaphanesi, 1933. 64 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 432 » Kitap

REMZİ KİTABEVİ KİTAP SİPARİŞ LİSTESİ, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1966. 320 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 433 » Kitap

REMZİ KİTABEVİ KATALOĞU 1938, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1938. 160 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 434 » Kitap

1950 REMZİ KİTABEVİ, KATALOĞU, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1950. 176 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 435 » Kitap

REMZİ KİTABEVİ OKUL ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KİTAPLARI 1947. İstanbul, Remzi Kitabevi, 1947. 32 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 436 » Kitap

REMZİ KİTABEVİ KİTAP SİPARİŞ KATALOĞU, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1966. 24 s.

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 437 » Kitap

AHMET HALİT KİTABEVİ KATALOK 1944, İstanbul, Ahmet Halit Kitabevi, 1944. 32 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 438 » Kitap

İNKILÂP KİTABEVİ KİTAPLAR, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 1948. 88 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 439 » Kitap

ÜNİVERSİTE KİTABEVİ KATALOĞU ŞUBAT 1940, İstanbul, Üniversite Kitabevi, 1940. 40 s.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 440 » Kitap

NÂZIM HİKMET’İN HAPİSTEYKEN AÇLIK GREVİ BAŞLATMASI ÜZERİNE HÜR GENÇLİK DERGİSİ ÖZEL SAYISI. 13 Mayıs 1950 tarihli

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 441 » Kitap

NÂZIM HİKMET HAYATI VE SEÇME ŞİİRLER VE YAZILARI, Tertip Eden; Ahmed Cevad, İstanbul, Çığır Kitabevi, 1937, 128 sayfa.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 442 » Kitap

TARANTA BABUYA MEKTUPLAR, Nazım Hikmet, kapak: Ali Suavi, İstanbul, Yeni Kitapçı, 1935. 62 s.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 443 » Kitap

BİR ÖLÜ EVİ YAHUT MERHUMUN HANESİ, Gülünç Komedya, Üç Perde, Nazım Hikmet, kapak: Abidin Dino, İstanbul, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, 1932. 94 s.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 444 » Kitap

JOKOND İLE Sİ-YA-U, Nazım Hikmet, İstanbul, Akşam Matbaası, 1929. 40 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 445 » Kitap

835 SATIR, Nazım Hikmet, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul Milliyet Matbaası, 1929, 48 sayfa.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 446 » Kitap

KURTULUŞ SAVAŞI DESTANI, Nazım Hikmet, İstanbul, Yön Yayınları, 1965. 76 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 447 » Kitap

LAMELİF, Asaf Hâlet Çelebi, resimleyen: Fahrünnisa Zeid, İstanbul, Sebat Basımevi, 1945. 16 sayfa. Yalnızca 480 adet basılmış ve numaralandırılmıştır. Bu nüsha 263 numaralı nüshadır.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 448 » Kitap

VAZGEÇEMEDİĞİM, Orhan Veli [Kanık], kapak: Fahrünnisa Zeyd; iç resimler: Beri Rahmi Eyüboğlu, İstanbul, Marmara Kitabevi, MCMXLV [1945]. 18 sayfa.İlk baskı…

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 449 » Kitap

NASRETTİN HOCA, Orhan Veli, Sofya, 1968, 87 sayfa.

 • Starting Bid

  225 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 450 » Kitap

KUYUCAKLI YUSUF, Sabahattin Ali, İstanbul, Yeni Kitapçı, 1937. 290 sayfa. İlk baskı…

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list