• Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules

51. Müzayede Kitap

OSMANLICA ve TÜRKÇE KİTAPLAR İSTANBUL ve İZMİR ile ilgili KİTAPLAR ERMENİCE, RUMCA KİTAPLAR NADİR SÖZLÜKLER OSMANLI ve TÜRKİYE ile ilgili KİTAPLAR

Lot Number: 351 » Kitap

TAŞBASKI İSLAM TARİHİ Türkçe 375 sayfa (haliyle) Künye bilgileri bulunamadı.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 352 » Kitap

SALAVATİ’L MEŞİŞİYE ŞERHİ, Şerh eden İsmail Hakkı, 1863, 80 sayfa.

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 353 » Kitap

MALARYA SITMA HAKKINDA KİMLER NELERİ BİLMELİDİR, Doktor Milaslı İsmail Hakkı, 1341i 32 sayfa

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 354 » Kitap

KAHKAHA SULTAN, Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 1923 Jandarma Matbaası, İkbal Kütübhanesi, 148+1 sayfa. Yazarından ithaflı ve imzalı….

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 355 » Kitap

YEMEN ve HAYATI, Hasan Kadri, İstanbul Kader Matbaası, 1328 [1912]. 154+1 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 356 » Kitap

ALMANCA İÇİN MÜKEMMEL REHBER-İ TAHSİL, Hamdi Mustafa [Mirgünlü], İstanbul, Artin Asaduryan ve Mahdumları Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1333 [1917]. 236+2 sayfa.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 357 » Kitap

FETRETÜ'L-İSLÂM, Avlonyalı Süreyya , İstanbul, Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1325 [1909]. 338+4 sayfa.

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 358 » Kitap

MECELLE-İ AHKÂM-I ADLİYE, Hacı Hüseyin Efendi Matbaası, İstanbul 1329 [1913], 784 + 16 sayfa. Özege kataloğunda görülmemektedir.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 359 » Kitap

MUHİT-İ FÜNÛN-U FOTOĞRAFİYE. 2. CİLT 1. KISIM BOYALI FOTOĞRAFYA PİNATİPİ, Sadullah İzzet, İstanbul, Necm-i İstikbâl Matbaası, 1335 [1919]. 16 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 360 » Kitap

DAMGA RESMİ KANUNU, İstanbul, Damga Matbaası, 1928. 34 s.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 361 » Kitap

MUHTACİN MAAŞI NİZAMNAMESİ İstanbul, Matbaa-i Osmaniye 1326 (1910), 4 sayfa

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 362 » Kitap

FENN-İ İSPEÇYARİ, Hüseyin Elhac Dr., İstanbul Mekteb-i Tıbbiye Şahane Matbaası, 1287 [1870], 12+4+256+11 sayfa. Türk Tıp Tarihinde ilk ECZACILIK KİTABI….

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 363 » Kitap

ECZACININ EL KİTABI (BİRİNCİ KİTAP, Mehmed Fuad [Mirel], İstanbul, Türk Eczası Âlemi Neşriyatı, Hüsn-i Tabiat Matbaası, 1928. 4+236 s.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 364 » Kitap

MENÂSİK-İ KUDÜS-Ü ŞERİF, Abdurrahman Reşid El-Ensari, İstanbul, 1324 [1908], 28 sayfa. Kudüs’ü ziyaret şartlarını ve yapılacak işleri anlatan bir eser....

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 365 » Kitap

ISITMA, Tevfik Rüşdü [Aras], İstanbul, Arşak Garoyan Matbaası, 1329 [1913]. 32 s, resimli.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 366 » Kitap

TARİHÎ, COĞRAFÎ, İCTİMAÎ, SIHHÎ, İKTİSADÎ NOKTA-İ NAZARDAN LADİK, İstanbul, Hüsn-i Tabiat Matbaası, Ladik Türk Ocağı, 1927. 36 + 8 s, resimli.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 367 » Kitap

ÖRÜMCEK AĞI, Necib Fazıl (Kısakürek), İstanbul, Necmi İstikbal Matbaası, 1925. 64 sayfa. Necib Fazıl’ın ilk şiir kitabı…

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 368 » Kitap

ORHAN’IN DENİZ EĞLENCELERİ, Mehmed Behcet, İstanbul 1926(miladi) Millî Matbaa, 39+1 sayfa. Resimli

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 369 » Kitap

İLM-İ TUFEYLÂT PARAZİTOLOJİDE TATBİKAT-I HURDEBÎNİYYE: İsmail Hakkı [Çelebi], İstanbul, İkdam Matbaası, 1330 [1914]. 428+3+2 sayfa. Yazarından ithaflı ve imzalı…

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 370 » Kitap

TELGRAF KITAATI TEDRİSÂT-I NAZARİYE REHBERİ, İstanbul, Matbaa-i Askeriye, 1332 [1916]. 152 + 11 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 371 » Kitap

AMELÎ TELSİZ TELGRAF VE TELSİZ TELEFON, Mehmed Refik [Fenmen], İstanbul, Ahmed İhsan Matbaası, 1927. 77+1 sayfa.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 372 » Kitap

ALMANYA'DAKİ TECRÜBELERE NAZARAN TOPÇUNUN İSTİHDAMI HAKKINDA MÜTALAÂT, İstanbul, Matbaa-i Askeriye, 1332 [1914]. 37 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 373 » Kitap

FÜNÛN-Ü NAFIADAN USÛL-Ü UMÛMİYE-İ İNŞAAT, İstanbul Nafıa Kondoktör Mekteb-i Alisi, İbrahim Fikri, İstanbul, Matbaa-i Osmaniye, 1340 [1924]. 214 sayfa. Mühendis Mektebinde Tedris Olunmaktadır.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 374 » Kitap

AHŞAB İNŞAAT, Ali Talât, İstanbul, Haydarpaşa Demiryollar Matbaası,1341 [1925]. 124 sayfa.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 375 » Kitap

İNŞAÂT VE İMALÂTTA VAHİD-İ KIYASİ-İ FİYAT YAHUD İŞÇİLİK, Ali Talât, İstanbul, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Neşriyatı,1340 [1924]. 194 sayfa. BİRİNCİ CİLT

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 376 » Kitap

İNŞAÂT VE İMALÂTTA VAHİD-İ KIYASİ-İ FİYAT YAHUD İŞÇİLİK, Ali Talât, İstanbul, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Neşriyatı,1340 [1924]. 201 sayfa. İKİNCİ CİLT

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 377 » Kitap

İNŞAÂT VE İMALÂTTA VAHİD-İ KIYASİ-İ FİYAT YAHUD İŞÇİLİK, Ali Talât, İstanbul, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Neşriyatı, 1340 [1924]. 290 sayfa. ÜÇÜNCÜ CİLT

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 378 » Kitap

İNŞAÂT VE İMALÂTTA VAHİD-İ KIYASİ-İ FİYAT YAHUD İŞÇİLİK, Ali Talât, İstanbul, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Neşriyatı, 1340 [1924]. 159 sayfa. DÖRDÜNCÜ CİLT

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 379 » Kitap

USÛL-İ Mİ‘MÂRÎ-İ OSMANÎ -L’ARCHITECTURE OTTOMANE. OUVRAGE AUTORISÉ PAR IRADÉ IMPERIAL ET PUBLIÉ SOUS LE PATRONAGE DE SON EXCELLENCE
EDHAM PACHA, MINISTRE DE TRAVAUX PUBLICS, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION IMPÉRIALE OTTOMANE POUR L’EXPOSITION UNIVERSELLE
DE 1873, À VIENNE. TEXTE FRANÇAIS PAR MARIE LAUNAY. DESSINS PAR MONTANİ EFFENDİ, BOGHOZ EFFENDI CHACHIAN ET MALLARD. DOCUMENTS
TECHNIQUES PAR MONTANI EFFENDI. EXÉCUTION MATÉRIELLE PAR SEBAH = DIE OTTOMANISCHE BAUKUNST, Marie de Launay, Imprimerie et Lithograpie
Centrale, Constantinople, 1873. Viii+86,+[1] s (Fransızca ve Almanca metin), 174 siyah beyaz levha, 14 renkli levha ve 28 yaprak ve Osmanlıca taşbaskı metin.
Osmanlı mimari tarihine ilgi duyan herkesin incelemesi gereken bir şaheser… Çalışma, devrinin Bayındırlık Bakanı İbrahim Edhem Paşa’nın başkanlığında bir heyet tarafından
hazırlanmış ve Türkçe (Osmanlıca), Fransızca ve Almanca olarak yayınlanmıştır. Usûl-i Mi‘mârî-i Osmanî (Osmanlı Mimarlık Usulleri) adlı bu kitap Viyana sergisinde Osmanlı
mimari üslubunu tanıtmak için hazırlanmıştı. Bu kitap, Osmanlı mimarisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdiği gibi, görenleri hayran bırakan tarihi eserlerin planlarına
ve inceliklerine de yer vermektedir. Osmanlı Devleti’nin ilk katıldığı milletlerarası sergi, 1851 yılında düzenlenen Londra Sergisi’dir. Daha sonra Paris, Chicago, Napoli ve
Madrid’teki sergilere iştirak eden devlet, Sultanahmed Sergisi ile bu gibi sergilere ev sahipliği de yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin katıldığı sergilerden biri de 1873 yılında
düzenlenen Viyana Sergisi’dir. Devlet bu serginin hazırlıklarına yaklaşık iki sene kadar önce başlamıştır. Bu hazırlıklardan biri de Osmanlı’nın ihtişamlı devirlerinden kalan
mimari eserleri tüm Avrupa’ya tanıtmak üzere bir yayın yapmaktır. Müzayedemizde sunulan, bu hazırlıklar sonu ortaya çıkan bu muhteşem eserdir. Kitapta Osmanlı
mimari eserlerinin bir kısmı renkli olmak üzere son derece itina ile çizilen şekil ve planları da yer almaktadır. Osmanlı mimarisini görsel olarak ortaya koyan eser mimarlar,
mühendisler, çini ve porselen imalatçıları gibi güzel sanatlarla uğraşanlara ve daha da önemlisi Osmanlı mimari tarihine ilgi duyan herkesin incelemesi gereken bir şaheserdir.

 • Starting Bid

  9,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 380 » Kitap

SALNAME-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMANİYE 1321 SENE-İ HİCRİYESİNE MAHSUS. ELLİ DOKUZUNCU DEFA, İstanbul, Alem Matbaası, Ahmed İhsan ve Şürekası, 1319 [1903]. 6+956 s.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 381 » Kitap

MUSAVVER NEVSÂL-İ OSMANÎ 2. SENE. 1326 SENE-İ MÂLİYESİNE MAHSUS, Ekrem Reşad - Osman Ferid [Sağlam], İstanbul, Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1326 [1910]. 254+24 s, resimli.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 382 » Kitap

DENİZ MUHAREBELERİ 1793 - 1905, Fevzi [Kurtoğlu], İstanbul, Bahriye Matbaası, 1927. 6+296 s, 24 levha.

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 383 » Kitap

CİDÂL YAHUD MA'KES-I HAKİKAT, İsmail Hakkı, Kahire 1908. 32 sayfa. Kahire Baskısı….

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 384 » Kitap

TEDRİSAT-I İBTİDAİYE KÜTÜPHANESİ: ALMANCA ELİFBA = DEUTSCHES APHABET: Nüzhet, İstanbul, Kasbar Matbaası, 1891. 24 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 385 » Kitap

TARİH-İ MÜCMEL-İ KURÛN-I VUSTA, Drui, mütercimi: Ahmed Tevfik Paşa, İstanbul, ) Şeyh Yahya Efendi Matbaası, 1289 [1872]. 22 + 320 s.

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 386 » Kitap

MECRUH GAZİLERİMİZİ ZİYARET, Abdullah Zühdü, İstanbul, Yovanaki Panayoditis Matbaası, 1315 [1898]16 s, resimli.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 387 » Kitap

ORTA MEKTEB MUALLİMLERİ BEYNELMİLEL PRAG KONGRESİ, Ali Haydar [Taner], İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1925. 64 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 388 » Kitap

HARB-İ UMÛMİDE TÜRKİYE, N. M. S., Trabzon, İkbal Matbaası, 1338 [1922].

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 389 » Kitap

BOSNA VE HERSEK, İstanbul, Karabet Matbaası, 1324 [1908]. 15 s.

 • Starting Bid

  170 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 390 » Kitap

KÜTÜB-Ü MÜTENEVVİA 1. Kitap : KISAS-I ENBİYA, 160 Sayfa, Osmanlıca 2. Kitap : TESHİL-İ HESAP, Mekteb-i Fünun-u Harbiye Mat., 1287 (1871), 256 s., Taş Baskı 3. Kitap : MUHTASAR COĞRAFYA, Süleyman Şevket, İstanbul, 1291(1875), 6 + 124 sayfa

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 391 » Kitap

TUHFE-İ SABRİ AN LİSAN-İ BULGARÎ, Mustafa Sabri, İstanbul 1296 Hicri (1879), Ahter Matbaası, 44 sayfa. Satılan mahaller; her gazete müvezzilerinde, Bahçekapusunda Hasan Ağa ve Köprübaşında ve Üsküdar Vapur İskelesinde kahvehanede ve Şehzadebaşı’nda Mehmed Efendinin Kıraathanesinde.

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  5

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 392 » Kitap

HUKUK-İ TİCARET - 4 KİTAP BİRLİKTE, Hacı Ahmed Reşid Paşa; Papadopulos, Avramaki, İstanbul, Ticaret Odası Gazetesi Matbaası, 1311 [1894]. 880+512+363+172 s.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 393 » Kitap

TÜTÜN VE SİGARA KAĞIDI İNHİSARINA MÜTEALLİK KANUNLAR FASIL: 17, İstanbul, Damga Matbaası, 1927. 239 s.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 394 » Kitap

İZMİR’İN KURTARILIŞI 9 EYLÜL 338: Akgün, İstanbul, Jandarma Matbaası, 1341 [1925]. 24 s, 1 levha.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  7

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 395 » Kitap

BEHCETÜ’L-AHLÂK: Abdullah Behcet, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1314 [1896]. 166 s. Yazarından ithaflı ve imzalıdır…

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 396 » Kitap

ÇERKES MESELESİ HAKKINDA TÜRK VİCDAN-I UMÛMİSİNE VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE ARIZA, Mehmed Fetgerey Şoenu, İstanbul, Karabet Matbaası, 1339 [1923]. 39+4 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 397 » Kitap

ÇERKES MESELESİ HAKKINDA TÜRK VİCDAN-I UMÛMİSİNE VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ- NE İKİNCİ ARIZA, Mehmed Fetgerey Şoenu, 1339 [1923]. 48 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 398 » Kitap

TOPKAPI SARAY-I HÜMAYUNU VE PARKININ TARİHİ, Mehmed Raif, İstanbul, Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1332 [1916]. 64 sayfa.

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 399 » Kitap

TÜRK İNKILABI VE TASARRUF, Atıf, Ankara, Hakimiyet-i Milliye Matbaası, 1927. 53 s. “Büyük Türk ve son inkılapçı İsmet Paşa hazretlerine ..... bir takim 17-1028 Atıf,” ibaresiyle yazarından imzalıdır.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 400 » Kitap

MECLİS-İ UMUMİCE 1325 - 1326 İCTİMAI ZARFINDA KABUL VE TASDİK EDİLİP MERİYET-İ AHKAMINA BİLAİZTİZAN SENİYYE-İCANİB-İ PADİŞAHİ ŞEREFMÜTEALLİK BUYRULMUŞ OLAN KAVANİN, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1327 [1910]. 160 s.

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list