• Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules
Lot Number: 201 » Efemera

HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ FOTOĞRAF.
Fotoğraf Sebah & Joaillier tarafından çekilmiş
20,5 x 14 cm.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 202 » Efemera

HANEDAN FOTOĞRAF
MEHMED NİZAMEDDİN EFENDİ (Yusuf İzzettin Efendi’nin Oğlu)
Fotoğraf Febüs, Boğos Tarkulyan tarafından çekilmiş. 16 x 11 cm.
(paspartusuyla 28 x 19,5 cm.)

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 203 » Efemera

HANEDAN FOTOĞRAF
Fotoğraf Febüs, Boğos Tarkulyan tarafından çekilmiş. 16 x 11 cm.
(paspartusuyla 28 x 19,5 cm.)

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 204 » Efemera

HANEDAN FOTOĞRAF
Fotoğraf Febüs, Boğos Tarkulyan tarafından çekilmiş. 18 x 12 cm.
(paspartusuyla 35 x 23 cm. ebatlarında, yorgun paspartusunda)

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 205 » Efemera

HANEDAN FOTOĞRAF
HADİCE ŞÜKRİYE SULTAN (Yusuf İzzettin Efendi’nin Kızı)
Fotoğraf Febüs, Boğos Tarkulyan tarafından çekilmiş.
16 x 11 cm. (paspartusuyla 29 x 18 cm.)

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 206 » Efemera

TEBRİKNAME-İ MİLLİ
Cülûs-i Meyanın Me’nüs-i Hılafetpenah-ı Âzamının Yirmi Beşinci Devr-i Senevi-i Kudsisi
Hazırlayan Hac Es-Seyyid Mustafa, İstanbul, 1318 (1901), Malûmat - Tahir Bey Matbaası, 108 + 1 sayfa.
33 x 24 cm. ebatlarında,

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 207 » Efemera

OSMANLI SARAY CİLDİ
Meşahir-i İslam adlı eserin GAZİ EVRENOS BEY ve EVRENOSZADE ALİ BEY Bölümü özel ciltlenmiş.
18 x 12 cm. ebatlarında Sultan Reşad Tuğralı

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 208 » Efemera

TAHT-İ HİMAYE-İ MUFAHHAME-İ HAZRET-İ PADİŞAHÎDE MUHAREBE-İ ÂHİRE EVLÂD-İ ŞÜHEDA VE
MALÛLİN-İ ASKERİYE İANE SERGİSİ ALBÜM.

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 209 » Efemera

DEVLET-İ ALİYYE-Yİ OSMÂNİYYE ARMASI
Ayrıca alt kısmında “Padişahım Çok Yaşa” yazmaktadır.
Dönemin en önemli Taş baskı sanatçı ve ustası MEHMET HULUSİ Efendi imzalı
Taş Baskı, 1317 (1901) tarihli, 38 x 26 cm.

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 210 » Efemera

RUFAİ TARİKATI TEKKE LEVHA
RUFAİ TARİKATI TEKKE İŞİ Taş Baskı LEVHA
Dönemin en önemli Taş baskı sanatçı ve ustası MEHMET HULUSİ Efendi imzalı
Taşbaskı, 1312 (1896) tarihli, 51 x 38 cm.

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 211 » Efemera

SULTAN AHMED CAMİİ ŞERİFİ VE ÇEŞMESİ RESMİ AFİŞ
Dönemin en önemli Taş baskı sanatçı ve ustası MEHMET HULUSİ Efendi imzalı
Taş Baskı, 1318 (1902) tarihli, 51 x 70 cm.

 • Starting Bid

  1,700 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 213 » Efemera

25 Nisan 1920’de T.B.M.M. AÇILIŞINDAN SONRA İTİLAF DEVLETLERİ HARİCİYE NAZIRLARIYLA AMERİKA VE
TARAFSIZ DEVLETLERİN HARİCİYE NAZIRLARINA MUSTAFA KEMAL TARAFINDAN VERİLMİŞ NOTA.
NOTADA ARTIK MUHATAPLARININ ANKARA HÜKÜMETİ OLDUĞUNU BİLDİRİYOR.
26 x 21 cm.

 • Starting Bid

  1,200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 214 » Efemera

I. CİHAN HARBİ’NDE ŞEYHÜLİSLAM HAYRİ EFENDİ TARAFINDAN VERİLMİŞ CİHAT FETVASI
Arka Yüzünde Sultan Reşad ve Enver Paşa’nın HARP İLANI BEYANNAMELERİ yer almaktadır.
50 x 22,5 cm.

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 215 » Efemera

MUSTAFA KEMAL PAŞA TASVİRLİ TIME DERGİSİ
24 Mart 1923 Tarihli
28 x 21 cm.
TÜRKİYE’DE BİLİNEN 4 NÜSHADAN BİRİDİR. (Ref. RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ)
TEKLİF

 • Starting Bid

  TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  9

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 217 » Efemera

Finans Tarihi - NAKLİYAT-I UMUMİYE TÜRK ANONİM
ŞİRKETİ Orijinal Islak İmzalı HİSSE SENEDİ
Hisse Senedi basım aşamasına geçmeden önceki orijinal
imzalı nüsha.
1926 tarihli

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 218 » Efemera

Finans Tarihi - MERSİN ELEKTİRİK TÜRK
ANONİM ŞİRKETİ 1 JOISSANS HİSSE SENEDİ
1929 Tarihli

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 219 » Efemera

Finans Tarihi - UŞAK ŞAYAK FABRİKASI TÜRK
ANONİM ŞİRKETİ HİSSE SENEDİ
Prova Baskı 1926 tarihli

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 221 » Efemera

DERSAADET OMNİBÜS VE OTOBÜS OSMANLI ANONİM ŞİRKETİ
Hisse Senedi. 1910 tarihli 5 Lira Karşılığı 1 Hisse.

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 222 » Efemera

DEVLET-İ ALİYE OSMANİYE BORÇLANMA SENEDİ.
20 Osmanlı Lirası Karşılığı Muvakkit Senettir. 1334 (1918) tarihli

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 223 » Efemera

MÜTEKAİDİN-İ ASKERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Hisse Senedi. 1329
(1913) tarihli

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 224 » Efemera

Finans Tarihi - UNION BANK İMZA SİRKÜLERİ.
1918 Tarihli 3 sayfa

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 225 » Efemera

BANQUE OTTOMANE (Osmanlı Bankası) Lettre De
Credit Circulaire. 1900 başları 4 Sayfa. Para gibi baskı
kalitesi son derece yüksek 28 x 21,5 cm.

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 226 » Efemera

NAKLİYAT-I UMUMİYE OSMANLI ANONİM ŞİRKETİ On Hisse Karşılığı
MUVAKKİT HİSSE SENEDİ. 1332 (1916) Senesi

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 227 » Efemera

Yeme/İçme Kültürü - KARTAL KONSERVE FABRİKALARI TÜRK ANONİM
ŞİRKETİ Hisse Senedi. 1919 tarihli 5 Lira Değerinde 1 Hisse

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 228 » Efemera

Finans Tarihi - ADAPAZARI TÜRK TİCARET BANKASI HİSSE SENEDİ
1932 Tarihli Beş Türk Lirası Kıymetinde 1 Hisse

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 229 » Efemera

Finans Tarihi - TÜRKİYE CÜMHURİYETİ Maliye Vekaleti 57 FAİZLİ
DÖRDÜNCÜ TERTİP MİLLÎ MÜDAFAA İSTİKRAZI
BEŞ YÜZ LİRA DEĞERİNDE 1942 Tarihli
No. 002

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 230 » Efemera

Finans Tarihi - MERSİN LİMAN İŞLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HİSSE SENEDİ
Prova Baskı

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 231 » Efemera

Finans Tarihi - TÜRKİYE İŞ BANKASI BİR MÜESSİS HİSSE SENEDİ
Prova Baskı

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 232 » Efemera

BANK FRANKO - AZİYATİK ÇEK. Üzerinde Osmanlıca
5 kuruş değerinde matbu fiskal pulu bulunmaktadır.

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 233 » Efemera

İstanbul RUD. ROSENTHAL & BERN.
EHRENSTEİN ÇEK

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 234 » Efemera

İstanbul Maison O. FEGARA 1929 ÇEK

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 235 » Efemera

İZMİR TÜRK GENÇLERİ TİCARET TAHSİLAT SANDIĞI KOOPERATİF ŞİRKETİ Hisse Senedi.
1926 tarihli, 5 Türk Lirası Karşılığı Muvakkit Hisse Senedi.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 236 » Efemera

BURSA Maksoud FERMANİAN 1897 ÇEK

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 237 » Efemera

İstanbul FERİKÖY KİLİSE Tarafından verilmiş
1886 Tarihli ÇEK

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 238 » Efemera

Finans Tarihi - Dİ AMERİKAN EKSPRES KO İNK. ÇEK

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 239 » Efemera

MÜTEKAİDİN-İ ASKERİYE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HİSSE SENEDİ. 1914 Tarihli ! Lira Değerinde 1 hisse

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 240 » Efemera

İstanbul The AMERİCAN EXPRESS COMPANY 1920 Osmanlı Fiskalli ÇEK

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 241 » Efemera

İstanbul 1885 Tarihli ÇEK

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 242 » Efemera

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE REGLEMENTS DES AGENCES DE
TURQUIE ET DE CHYPRE, İstanbul, 1912, 162 sayfa + 1 HARİTA

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 243 » Efemera

Finans Tarihi - 1929 Senesi İZMİR BELEDİYESİ İSTİKRAZI İle İlgili Dokümanlar.
Cumhuriyetin ilk yılları borçlanma prosedürünü incelemek açısından kaynak dokümanlar

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 244 » Efemera

BALKAN HARBİ AFİŞ
Çatalca Muharebesi Sonrası Türk Askerleri Düşmana Saldırırken
Taşbaskı, 50 x 70 cm.

 • Starting Bid

  2,200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 245 » Efemera

TÜRK İTALYAN HARBİ AFİŞ
1911 Tarihli
50 x 63 cm.

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 246 » Efemera

ALAMET-İ FARİKA BELGESİ
Fanila ve Çorap Tescili İçin Verilmiş Vesika
1928 tarihli, 47 x 31 cm.

 • Starting Bid

  700 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 247 » Efemera

İZMİR’DE GÜBRE MAĞAZASI REKLAM AFİŞİ
41 x 29 cm.

 • Starting Bid

  650 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 248 » Efemera

FORD OTOMOBİL KATALOĞU, 1930 Yılı, 18 sayfa tamamen resimli

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 249 » Efemera

Plak Tarihi - MARKA İLMÜHABERİ
SAHİBİNİN SESİ Plak firması sahipleri N. Sor ve Aram Geseryana ait 1935 tarihli
gramafon kutularında kullanılacak logolar için alınmış marka ilmühaberi,

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 250 » Efemera

SU TULUMBASI, SU ARABASI, İKAMET ARABASI VE SİLİNDİR ÜRETİCİSİ
DONİS FİRMASININ İSTANBUL TEMSİLCİSİ REKLAM BROŞÜRÜ

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 251 » Efemera

Yeme/İçme Kültürü - ALKOLLÜ İÇECEKLER VE BUNLARIN
NERELERDE İÇİLEBİLECEĞİNE YÖNELİK NİZAMNAME
1800 BAŞLARI
3 Sayfa
Alkol içimi ile ilgili erken dönem olması açısından son derece nadir…

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list