• Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules
Lot Number: 151 » Efemera

HİLYE-İ ŞERİFE
Ketebe ENDERUN-U HÜMAYUN (Saray Mektebi) ŞAKİRTLERİNDEN HALİL
Hicri 1284 (1868) tarihli
48 x 34 cm.

 • Starting Bid

  25,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 152 » Efemera

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN 1318 (1902) SENESNDE DOĞUM GÜNÜNÜN HANGİ GÜNE TESADÜF ETTİĞİ
HAKKINDA HAZIRLANMIŞ MATBU TUĞRALI ÖZEL YALDIZ BASKI DİVANİ YAZILI METHİYE
17,5 x 25 cm.

 • Starting Bid

  2,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 153 » Efemera

OSMANLI ORDUSUNDA RAMİ KIŞLASINDA BULUNAN BİRLİKLERİN İSİM VE MEVCUTLARINI GÖSTEREN LİSTE.
Özel ebru kabı içerisinde, kenarları kordela ile tutturulmuş, muhtemelen Serasker ve Padişaha sunulmak üzere hazırlanmış.
34 x 19 cm.

 • Starting Bid

  3,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 154 » Efemera

Sultan ABDÜLAZİZ TUĞRALI TİCARET İLE İLGİLİ FERMAN
İRAN DEVLETİ TEBASININ DEVLET-İ ALİYEDE TİCARET HAKLARINDAN
İSTİFADELERİ HAKKINDA
Hicri 1280 Tarihli
67 x 52 cm.

 • Starting Bid

  3,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 155 » Efemera

İSTİKLAL HARBİ’NDE Birinci Ordu Erkan-ı Harbiye Reisi
MİRALAY HALICI OĞLU EMİN BEY’E AFYON VE DUMLUPINAR
MUHAREBESİNDE YARALILIKLARINDAN DOLAYI Verilmiş
MİRLİVALIĞA TERFİ BERATI
1922 Tarihli, 43 x 26 cm.

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 156 » Efemera

Sultan REŞAD TUĞRALI GÜMÜŞ LİYAKAT MADALYASI BERATI
54 x 27 cm.

 • Starting Bid

  800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 157 » Efemera

YAZMA ESER
SEYYİD MEHMED ALİ Ketebeli HİZİPLER KİTABI (Belirli günlerde okunacak dualar)
Hicri 1283 (miladi 1866) tarihli
27 varak (54 sayfa)
Seyyid Mehmed Ali Hattat KAZASKER MUSTAFA İZZET’in talebelerindendir.
ÇİÇEK MOTİFLİ LAKE CİLDİ İçerisinde
15,5 x 11 cm.

 • Starting Bid

  5,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 158 » Efemera

EL YAZMASI ESER
FIKIH KİTABI
992 Hicri (1584 Miladi) Tarihli
Mevlana Ali Çelebi’ye ait Fıkıh Kitabı. Talik hatla yazılmış, dönemi tezhiple ilk sayfası tezhipli.
23 x 13 cm. (ciltsiz haliyle)

 • Starting Bid

  2,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 159 » Efemera

EL YAZMASI ESER
AHTER-İ KEBİR
18. Yüzyıl
Ahter-i Kebir Lügat kitabı, dönemi tezhiple ilk sayfası tezhipli.
25 x 15 cm. (ciltsiz haliyle)

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 160 » Efemera

İKİ ESER BİRARADA EL YAZMA KİTAP
1. Kitap : MEVLEVİ ŞAİR İBRAHİM ŞAHİDİ’NİN ŞİİRLERİ
2. Kitap : PEND-İ ATTAR
19. Yüzyıl, 19 x 12 cm. ebatlarında
Kitap başlıkları yüksek ayar altın ile fevkalade güzel tezhiplidir.
Şemse motifli özel deri cildi içerisinde

 • Starting Bid

  3,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 161 » Efemera

TASAVVUF İLE İLGİLİ EL YAZMASI ESER
Ed Devrül âlâ, Şeyhül Ekber Muhiddin-i Arâbi’nin zikirleri ve sonunda okuma âdabı
bulunmaktadır.
19. yüzyıl
Yüksek aya altınla zarif bir tezhibi vardır…

 • Starting Bid

  2,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 162 » Efemera

EL YAZMASI ESER
ŞAİR NABİ’NİN TUHFET-ÜL HARAMEYN
1163 Hicri (1750) Miladi Tarihli
Şair Nabi’nin Tuhfet-ül Harameyn isimli eserinin hicri 1163 tarihli el yazma nüshası.
22 x 13 cm. (döneminin orijinal deri cildi içerisinde)
Eserin içinde nefis bir çiçek desenli süsleme bulunmaktadır

 • Starting Bid

  4,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 163 » Efemera

EL YAZMASI ESER
TASAVVUFLA İLGİLİ ARAPÇA ESER
1199 Hicri (1785) Miladi Tarihli
22 x 18 cm. (döneminin orijinal deri cildi içerisinde)
Kitabın üzerinde Nakşibendi Şeyhlerinden Şeyh Cemaleddin Kumkükî’ye ait olduğuna dair bir kayıt bulunmaktadır.

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 164 » Efemera

EL YAZMASI ESER
FIKIH USULÜ HAKKINDA ARAPÇA ESER
18. Yüzyıl
22 x 16 cm. (döneminin orijinal deri cildi içerisinde)

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 165 » Efemera

EL YAZMASI ESER
KİTAB-I CİHAD
18. Yüzyıl
27 x 20 cm. (Dönemine ait deri cildi içerisinde)

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 166 » Efemera

YAZMA ESER
ŞARKI GÜFTELERİ MECMUASI
Hicri 1057 (miladi 1647) tarihli
Oldukça Erken Dönem Şarkı Güfteleri Mecmuası…

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 167 » Efemera

CÖNK
ALTIN ÇERÇEVE İÇERİSİNE ALINMIŞ GÜZEL TALİK
HATLA YAZILI ŞİİRLER VE TARİH DÜŞÜRMELER

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 168 » Efemera

YAZMA ESER
YUNUS EMRE’NİN “Çıktım erik dalına anda yedim üzümü” DİYE BAŞLAYAN ŞİİRİNİN NİYAZİ MISRÎ ŞERHİ
Seyyid Mehmed Tayyip Tarafından Yazılmış.
Hicri 1244 tarihli

 • Starting Bid

  650 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 170 » Efemera

YAZMA ESER
İÇİNDE TASAVVUF VE BÜYÜ DE DAHİL MUHTELİF RİSALELER YER ALMAKTADIR.
1. SEZÂİ GÜLŞENİ DİVANI 4. MEKKELİ KAFİRLERİN SUALLERİ RİSALESİ
2. DİVÂN-I Z3ATİ 5. İRŞÂDNAME
3. SEZAİ DEDE DİVANÇESİ 6. VEFK VE İSTİHRAÇLAR
19. Yüzyıl

 • Starting Bid

  3,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 172 » Efemera

SİVAS VE TABİ KAZALARIN VERGİ VE HASILATLARININ
TOPLANMASI VE BU SIRADA BU KONU İLE İLGİLİ KÜRTLERİN
AYAKLANMASI ÜZERİNE MUTASARRIF TARAFINDAN SADRAZAMA
GÖNDERİLEN YAZI
1234 Tarihli (1818 miladi)
54 x 38 cm.

 • Starting Bid

  1,200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 173 » Efemera

VAKIFLARDA YAPILACAK ISLAHAT HAKKINDA EVKÂF-I HÜMAYUN NAZIRI HALİL HAMDİ BEY TARAFINDAN
DÖNEMİN SADRAZAMINA SUNULMUŞ RAPOR
1326 (1910) Tarihli
27 Sayfa, döneminin orijinal deri cildi içerisinde

 • Starting Bid

  2,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 175 » Efemera

Sultan ABDÜLMECİD DÖNEMİ OSMANLI ORDUSU’NUN ASKER
MEVCUDUNU BİRLİKLERİYLE BİRLİKTE GÖSTEREN DOKÜMAN
1265 (1849) tarihli
40 x 31 cm.

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 176 » Efemera

HİCAZ VALİ VE KUMANDANI FERİK FUAD
PAŞA’NIN MAAŞI HAKKINDA VESİKA
1325 (1909) Tarihli

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 177 » Efemera

KIBRIS İLE İLGİLİ DOKÜMAN
Kıbrıs’ta Hollanda Konsolosuna tercüman tayini hakkında.
1247 (1831) tarihli 34 x 24 cm.

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 178 » Efemera

MEKKE-İ MÜKERREME AHALİSİNDEN KİMLERE ŞEHADETNAME
BEDELİ OLARAK NE KADAR ÖDENDİĞİNİ GÖSTEREN BELGE
1298 (1882) Tarihli

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 179 » Efemera

İSTANBUL BELEDİYESİ’NE YAZILMIŞ SAİD HALİM PAŞA
İMZALI İLTİMAS YAZISI
1332 (1916) Tarihli

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 180 » Efemera

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN VERİLMİŞ ESNAF BELGESİ
Kadıköy’de SÜTÇÜ YANAŞMASI BELGESİ
1308 (1892) Tarihli, 36 x 18 cm.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 181 » Efemera

POLİS TERFİ BERATI
Polis Çavuşu Salih Efendi’nin 2. Sınıf Komiserliğe terfi beratı.
1322 (1906) tarihli, 39 x 24 cm.

 • Starting Bid

  325 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 182 » Efemera

Sultan ABDÜLHAMİD TUĞRALI BEŞİNCİ RÜTBE MECİDİ
NİŞANI BERATI
57 x 37 cm.

 • Starting Bid

  900 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 183 » Efemera

ENVER PAŞA VE RESNELİ NİYAZİ Tasvirli BURSA SERGİSİ
HATIRASI YAPRAK SABUN AMBALAJI

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 184 » Efemera

10 Temmuz ANADOLU GARP ORDUSU TARAFINDAN
İZMİR’DE NUMUNE ZİRAAT MEKTEBİ CİVARINDA İCRA
KILINACAK MERASİM-İ ASKERİYE HAKKINDA PROGRAM,
10 Temmuz 1324 (1908) tarihli, 3 Sayfa

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 185 » Efemera

MECLİS-İ MEBUSAN’IN AÇILIŞ TÖRENİNDE PADİŞAH TARAFINDAN OKUNAN NUTUK METNİ
1327 (1911) Tarihli, 29 x 41 cm.

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 186 » Efemera

II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA KP.
“Seni hain İzzet, nasıl da gördü Millet”

 • Starting Bid

  175 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 187 » Efemera

PRENS SEBAHATTİN EFENDİ TAHT-I HİMAYELERİNDE BEBEK BAHÇESİNDE
VERİLECEK KONSERE MAHSUS BİLET, Fiyatı 1 Osmanlı lirası 5 Eylül 1324 (1908) tarihli

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 188 » Efemera

II. MEŞRUTİYETİN İLANINDAN SONRA ŞAİR
EŞREF TARAFINDAN YAZILMIŞ HAFİYELERİ
YEREN DESTAN, 37 x 22 cm.

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 189 » Efemera

MECLİS-İ MEBUSANIN KÜŞADINDA HAZRETİ PADİŞAH
TARAFINDAN İRAD EDİLEN NUTUK-U HÜMAYUN’A CEVABEN
MECLİS-İ MEBUSAN TARAFINDAN ARZ-I TEŞEKKÜR SURETİ
57 x 41 cm.

 • Starting Bid

  650 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 190 » Efemera

II. MEŞRUTİYETİN İLANI ÜZERİNE MECLİS-İ MEBUSAN
BAŞKANLIĞI’NA SÜRYANİ CEMAATİNDEN BERSOMZADE HANNA
TARAFINDAN YAZILMIŞ SÜRYANİLERLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ İSTEKLERİN
BULUNDUĞU DİLEKÇENİN DAĞITILMAK ÜZERE BASILMIŞ HALİ
41 x 57 cm.

 • Starting Bid

  800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 191 » Efemera

II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA AFİŞİ
“İzzetin eski sefahati - İzzetin firari” Osmanlıca - Ermenice - Rumca, 34 x 50 cm.

 • Starting Bid

  650 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 192 » Efemera

Hanedan - AYŞE SULTAN İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR
1920 YILLARI

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 193 » Efemera

HANEDAN FOTOĞRAF
25 x 17 cm. (haliyle)

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 194 » Efemera

ŞEHZADE OSMAN FUAD EFENDİ TARAFINDAN
Ressam LAZAR BİNENBAUM’A İTHAFLI VE İMZALI FOTOĞRAF
“Mösyö Binenbaum’a İstanbul’da beraber
Geçirdiğimiz vakitlerin hatırası…
Şehzade Osman Fuad”
25 x 17 cm. ebatlarında

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 195 » Efemera

Hanedan - 1330 Senesi Eylül’ün Onbirinci Perşembe günü ATİYE
SULTAN ile OSMANPAŞAZADE HAMİ BEY’İN ERENKÖY’DEKİ
KÖŞKDE EVLENME DAVETİYESİ

 • Starting Bid

  450 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 197 » Efemera

THE OTTOMAN IMPERIAL ESTATES INC. HİSSE SENEDİ
Sultan Abdülhamid’in 21 varisinin 17 sinin iştiraki ile kurulmuştur. Şirketin genel kurulu 29 Kasım 1924 tarihinde Londra’da yapılmıştır.
1000 USD karşılığı 1 Hisse Senedi

 • Starting Bid

  3,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 198 » Efemera

HANEDAN FOTOĞRAF
Atelier Apollon kartonlu FOTOĞRAF
19 x 12,5 cm. (paspartusuyla 27 x 19,5 cm.)

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 199 » Efemera

HANEDAN FOTOĞRAF
Atelier Apollon kartonlu özel föyü içerisinde FOTOĞRAF
15 x 10 cm. (paspartusuyla 29,5 x 22 cm.)

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 200 » Efemera

HANEDAN FOTOĞRAF
Fotoğraf Febüs, Boğos Tarkulyan tarafından çekilmiş.
16 x 11 cm. (paspartusuyla 29,5 x 24 cm.)

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list