Esliha-i Askeriyye Müzesi (Topkapı Sarayı) Müdürü AHMED MUHTAR PAŞA (1839 – 1919) İmzalı İSTANBUL İŞGAL KUVVETLERİ KOMUTANI’na 4 nisan 1922 Tarihinde Yazdığı Mektup