1909 yılında Hareket Ordusu'na bağlı Mürettep Fırka Kumandanı HASAN İZZET PAŞA (1871 – 1931) tarafından imzalı olarak Hareket Orduları Kumandanı MAHMUT ŞEVKET PAŞA’ya Yollanmış, 2 gün sonra da MAHMUT ŞEVKET PAŞA Tarafından imzalanmış yazışma. 1909 tarihli.