Hattat HACI KAMİL (Akdik) EFENDİ’YE Verilmiş Sarayda Divan-ı Hümayun Mühimme Odası Hulefasından Hutut-ı Mütenevviadaki (Yazı Çeşitleri) Mahareti Cihetiyle Name Nüvistliğe Tayin Kılınarak Rütbe-i Saniyeliğe Terfi Ettirildiğine Dair (Kazasker Makamı Tarafından Verilen) BERAT. 40 x 28 cm.