“Muazzez İZMİR’İN, dolayısıyla Milletimin kurtuluşunu görmek için cephelerde bilfiil uğraşarak 5 Teşrinisani 1388’de (5 Kasım 1922) sevgili İstanbul’a muzafferen ayak bastığımın hatıra-i ebedisi. 14 Teşrinisani 1338 (14 Kasım 1922) Üsteğmen Galip” Büyük Boy Fotoğraf 28 x 18 cm