DUT YAPRAĞI ÜZERİ TEKKE KONULU HAT LEVHA KÂDİRİ - HALVETÎ - ÜVEYSÎ ŞEYHLERİ İSİMLERİ YAZILI Ortadaki “Yâ Hazret-i Abdulkadir Geylani”, Sağ tarafta “Yâ Hazret-i Şeyh İbrahim Kuşadalı kıddese Sırrahû”, sol tarafta “Yâ Hazret-i Şeyh Seyyid Osman Eş-şems üvey