OSMANLI PAZARI İÇİN İMAL EDİLMİŞ RUMCA YAZILI TABAK, 19.Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başı Kenarlarında Rumca “SAĞLIĞINIZA OLSUN” anlamına gelen yazı bulunmaktadır. Çap 22,5 cm.