Halide Edib [Adıvar], TURKEY FACES WEST, A TURKISH VIEW OF RECENT CHANGES AND THEIR ORIGIN, Yale
University Press, New Haven, 1930 (2. baskı). xiv, 273 s, metin dışında 7 fotoğraf, 21 x 14 cm, şömizli bez cildinde.
Yüzünü Batı’ya çeviren Türkiye ve yeni Cumhuriyet...
Adıvar’ın 1925 yılında Atatürk ve tek parti sistemiyle yaşadığı problemler nedeniyle kendi isteğiyle başladığı gönüllü Amerika
sürgününde 1930 yılında Amerika’da Williamstown Siyaset Enstitüsü’nde verdiği derslerin kitap haline getirilmesiyle ortaya çıkmış
bir eserdir. Adıvar’ın Millî Mücadele dönemi başlarından beri desteklediği liberal görüşlerin ve Amerikan sempatisinin somutlaştırıldığı
bir kitaptır. Ayrıca Türk kültürü üzerine fikirlere yer verilmiş ve kültür milliyetçiliği vurgulanmıştır. Türklere yönelik ön yargıları,
yanlış anlaşılmaları düzeltmeye çalışan, erken dönem bir Oryantalizm kritiği olarak kabul edilebilecek gerçekten önemli bir eserdir.
Adıvar kitap boyunca Türklerin Osmanlı İmparatorluğu’na kadar ne kadar laik, kadın erkek eşitliği bulunan bir toplum olduğunu ve
Batılılaşmaya açık olduğunu kanıtlamaya çalışır. Halide Edip’in genç Türkiye hakkındaki politik görüşlerini içeren eserde Doğu ve
Batı ikilemi içinde genç Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği tartışılmaktadır. İçindekiler şu ana başlıklardan oluşmaktadır; Türklerin
kökeni; Emperyalist Osmanlı Türk’e karşı; Osmanlı’ların yükselişi; Batılılaşmanın başlangıcı; Milliyetçilik demokrasiye karşı; Yeni
rejim; Büyük Savaş; Sèvres Antlaşması; Türkiye Cumhuriyeti. Bu nadir eseri şömizli olarak bulmak çok zordur.