YARIŞ ATLARI VE İDMANI: İhsan Âbidin [Akıncı], İstanbul 1338 [1922]}. 4+186+1 s, Muhterem kardeşim..... müellifin naçiz hediyesi” ibaresiyle imzalıdır.