TÜRKİYE CUMHURİYETİ HARİCİYE VEKÂLETİ SAL-İ ŞEHBENDERİ, Matbaa-i Amire, İstanbul 1339, (1923), 47+64 s. Yeni kurulan Cumhuriyetin konsolosluk işleri ve yazışma örneklerini gösteren nadir bir eser.