MÜNTEHEBÂT-I MÛSİKÎ, Udcu Şamlı İskender, İstanbul 1337 (1922), 64 s. Meşhur müzik mağazası Şamlı İskender’in mağazasında müzik nota kitapları, marşların vesaire kataloğu. (Kapak fotokopi)