NEVÂDİRÜ’L-ÂSÂR FÎ MÜTÂLAÂTİ’L-EŞ’AR, (Seçen ve Toplayan: Recaizâde Ahmed Cevded) Kahire, 1256 (1840), Bulak Matbaası, 179 sayfa. Kitabın sonunda boş sayfaya el yazısı ile 1894 İstanbul depremi hakkında aşağıdaki metin yer almaktadır: