DİKEN İNCİSİ SÂLNÂMESİ, Sedad [Simavi], İstanbul, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1336 [1920]. 112 s, resimli.