1925-1926 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET SÂLNÂMESİ: İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1926. 884 s, 24 Planş, 74 Levha.